Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra


 12.3.Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra

Skatīt „Sociālo pakalpojumu un veselības aizsardzības iestāžu objektu shēmu”, 25.kartogrāfiskā lapa.

Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrs (DAC)
Atrodas Rīgas ielā 23. Centrs sniedz sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus gan uz vietas centrā, gan pie klienta mājās. Pašreizējās telpas DAC vajadzībām ir nepiemērotas, tāpēc pēc sociālā pakalpojumu centra izveides Bērzaines ielā 16, DAC tiks izvietots citās un atbilstošās telpās. Pašreizējās DAC telpās plānots izvietot psiholoģiskās palīdzības centru.

Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm
Centra atrodas Pils ielā 12, nodarbojas ar brīvā laika organizēšanu ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā. Centrs strādā arī ar vecākiem. Centra pašreizējās telpas ir mazas un nespēj uzņemt visus interesentus, tāpēc to plānots izvietot jaunajā sociālo pakalpojumu centrā Bērzaines ielā 16/18. Nākotnē pašreizējās centra telpās paredzēts izvietot Cēsu pašvaldības policiju.

Nepilngadīgo uzraudzības dienests
Atrodas Pils ielā 12. Dienests nodarbojas ar nepilngadīgo likumpārkāpēju uzskaiti, uzraudzību, integrāciju sabiedrībā un izglītošanu. To nākotnē tiks pārvietos uz Bērzaines ielu 18. Dienests strādā kopā ar speciālistiem, kas specializējušies darbam ar ģimenēm un bērniem. Dienesta pašreizējās telpas tiks nodotas Cēsu pašvaldības policijas lietošanā.

Cēsu pilsētas pansionāts
Atrodas Kovārņu ielā 20. Pansionāts ir veco ļaužu un invalīdu vispārējā tipa sociālās aprūpes iestāde. Tajā uzņem I un II grupas invalīdus un pensijas vecuma sasniegušās personas, kurām ir nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe. Iestāde ir Cēsu rajona pašvaldības pakļautībā. Īstermiņā plānots paplašināt pansionāta ietilpību līdz 130 vietām, izbūvējot piebūvi esošajam korpusam. Viens no pansionāta attīstības virzieniem ir izbūvēt un izīrēt kotedžas tipa mājiņas ārvalstu pensionāriem.

Bērnu nams “Gaujaslīči”
Atrodas Dzirnavu ielā 45. Bērnu nams sniedz bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, sociālu un pedagoģisku aprūpi. Iestāde atrodas Cēsu rajona padomes pakļautībā. Nav plānota bērnu nama paplašināšana, jo par perspektīvu un dzīvotspējīgu tiek uzskatīta audžu ģimeņu principa attīstība.

Nakts patversme vīriešiem
Atrodas Lielā Līvu ielā 4. Ēka ir sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums. Pieprasījums pēc nakts patversmes pakalpojumiem pieaug. Nekustamajā īpašumā Lielā Līvu ielā 4 ir iespējama esošās patversmes paplašināšana, atbrīvojot šobrīd izīrētas platības. Nākotnē nepieciešams plānot patversmi sievietēm.

Pansija Gaujas ielā 88
Atrodas Gaujas ielā 88. Zeme un ēkas Cēsu pašvaldības īpašums, kurš pašreiz izīrēts Latvijas Sarkanajam Krustam. Pansijā iespējama 20 cilvēku izvietošana, kuriem nav savas dzīvojamās platības. Pansijai blakus esošajā mājā iespējams paplašināt pansiju, izbūvēt sociālos vai īres dzīvokļus, vai izveidot grupu dzīvokļus (dzīvojamā platība jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem).

Teritorijas plānojums nākotnē paredz minētā īpašuma attīstību tūrisma, atpūtas vai ārstniecības vajadzībām.

BO SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas dienas centrs”
Atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 13 un īrē telpas no BO SIA “Latvijas neredzīgo biedrības”. Centrs strādā ar redzes invalīdiem un apkalpo visu Vidzemes reģionu. Ēkā nepieciešams iebūvēt invalīdu pacēlāju, lai pacienti varētu sasniegt rehabilitācijas centra telpas, kas atrodas 2.stāvā.

Cēsu rajona centrālā slimnīca
Atrodas Slimnīcas ielā 9, Cēsu rajona padomes pakļautībā. Slimnīcai valsts veselības aizsardzības attīstības plānā ir piešķirts lokālās slimnīcas statuss (reģionālā slimnīca – Valmierā), kas nosaka, ka Cēsīs par valsts līdzekļiem attīstāmi tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi. Cēsu rajona centrālā slimnīca, piesaistot valsts, pašvaldību un uzņēmēju finanšu līdzekļus, attīstījusi vairākus nozīmīgus pakalpojumus, izmantojot modernas ārstniecības tehnoloģijas un metodes.

Slimnīcai nepieciešama renovācija, kas iekļautu logu un durvju nomaiņu, jumta sakārtošanu, apkures sistēmas nomaiņu, sienu siltināšanu un ventilācijas sistēmas sakārtošanu. Nepieciešams rekonstruēt uzņemšanas nodaļu ar ieejas mezglu ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam.

Nākotne iespējama rajona poliklīnikas izvietošana pie slimnīcas. Jāmeklē investīcijas piebūves celtniecībai, kā arī jāizbūvē auto stāvlaukums Glūdas ielā 14 abu veselības aizsardzības iestāžu vajadzībām. Jānodrošina regulāra sabiedriskā transporta kustība līdz ārstniecības iestādēm. Cēsu rajona centrālās slimnīcas valdījumā ir pietiekoši zemes resursi, lai realizētu minētās attīstības ieceres.

Slimnīcai nepieciešamas investīcijas jaunu ārstniecības tehnoloģiju iegādei un kadru apmācībai.
Cēsu pilsētā trūkst augsti kvalificētu medicīnas darbinieku, tāpēc pašvaldībām jāveido politika, kas piesaistītu jaunus un perspektīvus medicīnas kadrus.

Cēsu rajona poliklīnika

Atrodas Palasta ielā 15, tā ir Cēsu rajona padomes pakļautības iestāde.
Viens no poliklīnikas nākotnes attīstības virzieniem ir apvienoties ar Cēsu rajona slimnīcu, realizējot 3 priekšnosacījumus:

  • Cēsu rajona centrālajai slimnīcai tiek veidota piebūve, kurā tiek izvietota poliklīnikas funkcijai;
  • Tiek nodrošināta regulāra sabiedriskā transporta kustība uz minētajām veselības aizsardzības iestādēm;
  • Pie centrālās slimnīcas tiek izbūvēts auto stāvlaukums Glūdas ielā 14, kas apkalpo gan slimnīcu, gan poliklīniku.

Realizējot projektu par poliklīnikas izvietošanu pie Cēsu rajona centrālās slimnīcas pašreizējās telpās varētu saglabāties ģimenes ārstu prakšu centrs.
Pie veselības aizsardzības iestādes Palasta ielā 15 (poliklīnika vai ģimenes ārstu prakšu centrs) izbūvējams auto stāvlaukums. Nepieciešams risināt vides pieejamības jautājumu.

Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika
Atrodas Palasta ielā 13. Cēsu rajona padomes pakļautības iestāde. Poliklīnika atrodas privātīpašumā. Poliklīnika apkalpo Cēsu pilsētas skolēnus, regulāri tiem veicot zobu pārbaudes un nepieciešamos labošanas darbus. Nepieciešams risināt vides pieejamības jautājumu.

BO VU “Cēsu tuberkulozes slimnīca”
Atrodas Piebalgas ielā 19. Slimnīca atrodas valsts pakļautībā un ir izvietota valsts nozīmes kultūrvēsturiskajā piemineklī – Ruckas muižas kompleksā. Iestāde sastāv no stacionāra ar 30 gultām tuberkulozes slimnieku ārstēšanai un ambulatorās daļas. Ēkām nepieciešami apjomīgi rekonstrukcijas darbi, bet teritorijai labiekārtošanas darbi.

Cēsu tuberkulozes slimnīcas pieaugušo un bērnu kabinets
Atrodas Bērzaines ielā 18. Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Telpu nomas līgums līdz 2011.gadam. Kabinets apseko un uzrauga iedzīvotājus, kuri ir slimojuši ar tuberkulozi vai novēroti tās agrīnie simptomi. Sniedz ambulatorās ārstēšanas pakalpojumus.

Reliģiskās draudzes maznodrošināto ēdnīca
Atrodas Rīgas ielā 12. Ēdnīca atrodas draudzes privātīpašumā un 2 reizes nedēļa paēdina līdz 50 maznodrošinātajām personām.

Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes Dienas centrs bezpajumtniekiem
Centra izvietošana plānota bijušajā ARR rūpnīcas teritorijā Ata Kronvalda ielā 40. Centrs dos bezpajumtniekiem iespēju saturiski pavadīt laiku.
Sociālo pakalpojumu aģentūra Bērzaines ielā 16/18

Cēsu pilsētas dome ir nolēmusi veidot sociālo pakalpojumu aģentūru, kurā vienkopus būtu iespējams saņemt dažāda veida sociālos pakalpojumus. Centrā paredzēts sniegt sekojošus pakalpojumus un izvietot sekojošas organizācijas:

 • Dienas aprūpes centru:
  • pensijas vecuma personām;
  • personām ar attīstības traucējumiem;
  • bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem;
 • Nevalstiskās organizācijas (piem., pensionāru apvienību, u.c.);
 • Centru bērniem no sociālā riska ģimenēm;
 • Cēsu tuberkulozes slimnīcas pieaugušo un bērnu kabinetu;
 • Cēsu pilsētas domes sociālo nodaļu ar visām funkcijām (nākotnē - sociālā aģentūra).

Ir izstrādāts ēku Bērzaines ielā 16/18 rekonstrukcijas un renovācijas tehniskais projekts. Cēsu pilsētas dome ir iesniegusi projektu pieteikumus valsts un Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. Kopējās projekta izmaksas ~LVL 532 800.

Cēsu pilsētas dome 2004.gadā no valsts budžeta saņēma LVL 30 000 ēkas renovācijas darbiem.

Sociālo mājokļu politika

Cēsu pilsētas dome 2003.gada 13.novembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 21, §3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, ar kuru ir apstiprināti stratēģiskie virzieni prioritārā kārtībā turpmākajiem gadiem. Kā galvenais uzdevums izvirzīts sociālo dzīvokļu nodrošinājuma risināšana.

Sociālo dzīvokļi un mājas:

 • Sociālā dzīvojamā fonda palielināšanai pārvietojamā dzīvojamā fonda Saules ielā 23 renovācija un pirmo 2 stāvu pakāpeniska pārbūve par vienistabas dzīvokļiem;
 • Palielināt sociālo dzīvokļu skaitu, pieņemot dzīvokli kā dāvinājumu no dzīvokļa īpašnieka gadījumos, kad tas ievietojas pansionātā;
 • Paredzēt teritorijas jaunu sociālo ēku būvniecībai:
  • nodalīt zemes gabalu (5000m2 apmērā) no pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala Briežu ielā 22 un nodot jaunas sociālās mājas (-u) būvniecībai;
  • nodot valstij piekrītošu zemes īpašumu Caunas ielā 7 (4000m2) jaunas sociālās ēkas būvniecībai.

Teritorijas plānojums paredz:

 1. Jaunas sociālo pakalpojumu aģentūras izveidi Bērzaines ielā 16/18, kurā tiks vienkopus apvienotas sociālās funkcijas;
 2. Cēsu pilsētas pansionāta piebūves un kotedžas tipa mājiņu ārvalstu pensionāriem būvniecību;
 3. Nakts patversmes vīriešiem tālāku attīstību. Jārisina sieviešu patversmes jautājums;
 4. Cēsu rajona poliklīnikas apvienošanu ar Cēsu rajona centrālo slimnīcu, uzbūvējot jaunu piebūvi;
 5. Attīstīt auto stāvlaukumus pie veselības aizsardzības iestādēm (slimnīcai, poliklīnikai, ģimenes ārstu prakšu centra Palasta ielā 15);
 6. Ruckas parka labiekārtošanu un ēku renovāciju;
 7. Sociālo dzīvokļu un pašvaldības īres namu būvniecību.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv