Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas


14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma (2005.-2015.) grafiskajā attēlojumā izdalīti septiņpadsmit zonējuma veidi – ar atšķirīgu krāsojumu un apzīmējumiem nodalītas teritorijas, katra ar savu noteiktu galveno izmantošanu, citām atļautajām izmantošanām un atļautajām palīgizmantošanām (līdz 25% no kopapjoma), noteiktu maksimālo apbūves blīvumu un stāvu skaitu – skatīt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma galveno karti „Cēsu pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 2005-2017.”, 34.kartogrāfisko lapu.

1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve (gaiši brūns svītrojums plānā, apzīmējums B plānā).
Galvenais izmantošanas veids - vienģimenes māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, privātas mājas, pirmsskolas izglītības iestādes, viesu nami kā palīgizmantošana, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus, kā arī atsevišķā zemesgabalā, ja to nosaka ar detālplānojumu, vietējas nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpojumu centri, sporta un atpūtas būves un teritorijas.

2. Mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība (gaiši brūns svītrojums ar sarkanu šķērssvītrojumu plānā, apzīmējums C plānā).
Galvenais izmantošanas veids - vienģimenes māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķu veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, kultūras objektu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, izglītības iestāžu apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve un autostāvvietas.

3. Mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem (gaiši brūns svītrojums ar zaļu šķērssvītrojumu plānā, apzīmējums E plānā).
Galvenais izmantošanas veids - vienģimenes māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, esošo daudzstāvu (3 un vairāk stāvu) dzīvojamo māju uzturēšana, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, vasarnīcu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas.

4. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve (brūns rūtojums, apzīmējums D plānā).
Galvenais izmantošanas veids - trīs līdz četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, esošo mazstāvu (līdz 2 stāviem) dzīvojamo māju uzturēšana, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vietējas nozīmes siltumapgādes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas un vietējas nozīmes autostāvvietas un garāžas.

5. Daudzstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība (brūns rūtojums ar sarkanu šķērssvītrojumu, apzīmējums K plānā).
Galvenais izmantošanas veids - trīs līdz četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, atsevišķu veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, darījumu iestāžu, izglītības iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, iepriekš minētās funkcijas kā palīgizmantošana dzīvojamo māju pirmajos stāvos, ja tas nepasliktina iedzīvotāju dzīves apstākļus, vietējas nozīmes siltumapgādes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas un vietējas nozīmes autostāvvietas un garāžas.

6. Jauktas apbūves teritorijas (violets ar brūnu rūtojums, apzīmējums J plānā).
Galvenie izmantošanas veidi - daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti. Šajās teritorijās atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, dzīvojamo ēku palīgēku apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroju ēku apbūve, darījumu iestāžu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, drošības un policijas iestāžu apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, nelielu vieglās ražošanas uzņēmumu , kas nelabvēlīgi neietekmē vidi, apbūve, vietējas nozīmes siltumapgādes objektu apbūve vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, vietējas nozīmes garāžas un autostāvvietas.

7. Sabiedrisko objektu apbūve (gaiši dzeltens svītrojums, apzīmējums S plānā).
Galvenais izmantošanas veids - sabiedriskas nozīmes objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī komercdarbība kā palīgizmantošana, vietējas nozīmes autostāvvietas un parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas.

8. Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve (violets svītrojums, apzīmējums G plānā).
Galvenais izmantošanas veids - sabiedriskas nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī autoostas un dzelzceļa stacijas, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

9. Ražošanas un komerciāla rakstura apbūve (tumši zils svītrojums, apzīmējums R plānā).
Galvenais izmantošanas veids - ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, noliktavu apbūve, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, atsevišķu sporta objektu apbūve, atsevišķu valsts institūciju objektu apbūve, siltumapgādes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī atļauts izvietot atkritumu šķirošanas laukumus, garāžas, dzelzceļa pievedceļus, kravu stacijas, vairumtirdzniecības bāzes, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas.

10. Dabas pamatne (zaļš svītrojums, apzīmējums Z plānā).
Galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajās teritorijās iekļautas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, tajās pieļaujamas teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, kā arī vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

11. Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve (zaļš svītrojums ar gaiši brūnu šķērssvītrojumu, apzīmējums M plānā).
Galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajās teritorijās iekļautas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, tajās pieļaujamas teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, kā arī vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, vasarnīcu apbūve, viesu namu, pansiju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

12. Dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve (zaļš svītrojums ar dzeltenu šķērssvītrojumu, apzīmējuma A plānā).
Galvenais izmantošanas veids - parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajās teritorijās iekļautas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, tajās pieļaujamas teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, kā arī kultūras objektu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju apbūve, viesnīcu un pansiju apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kempingu un vietējas nozīmes autostāvvietu izvietošana.

13. Dārzniecības (pelēkdzeltens svītrojums, apzīmējums ? plānā).
Galvenais izmantošanas veids - lauksaimnieciskā izmantošana - zemstikla kultūru audzēšana. Šajās teritorijās atļauta puķu, stādu un dārzeņu audzēšana atklātā laukā, siltumnīcu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, atsevišķu veikalu apbūve kā palīgizmantošana, biroju ēku apbūve kā palīgizmantošana, kā arī atļauts izvietot būves produkcijas uzglabāšanai, ar lauksaimniecisko ražošanu saistītas nelielas ražotnes, pakalpojumu objektus, kas funkcionāli saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu.

14. Kapi (zaļš rūtojums, apzīmējums ? plānā).
Galvenais izmantošanas veids - kapsētu teritorijas. Šajās teritorijās iekļautas gan slēgto, gan darbojošos kapsētu teritorijas, sīkdzīvnieku kapi, kā arī ar kapsētām saistīto ceremoniālo ēku apbūve, krematoriju apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vietējas nozīmes autostāvvietu izvietošana.

15. Inženiertehniskās apgādes un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (zils rūtojums, apzīmējums T plānā).
Galvenais izmantošanas veids - tehniska rakstura apbūve. Šajās teritorijās atļauta ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām saistīta apbūve, gāzes apgādes objektu apbūve, ar ūdens apgādi saistīto objektu apbūve, ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu saistīto objektu apbūve, transportlīdzekļu garāžu apbūve, ar koplietošanas ceļiem saistītu objektu apbūve.

16. Valsts ugunsdzēsības, drošības un aizsardzības objektu teritorijas (pelēks svītrojums, apzīmējums V plānā).
Galvenais izmantošanas veids - valsts ugunsdzēsības, drošības un aizsardzības objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta valsts drošības un policijas objektu apbūve, ugunsdzēsēju depo apbūve, soda izciešanas iestāžu apbūve, valsts aizsardzības nozīmes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

17. Turpmākās izpētes teritorijas (baltas ar sarkanas raustītas līnijas kontūru plānā).
Galvenais izmantošanas veids nav noteikts. Teritorijas apbūvējamas tikai pēc izpētes un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanas un apstiprināšanas.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv