Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 10.decembris   Vārda dienu svin: Guna, Judīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Informācija plašsaziņas līdzekļiem

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Informācija plašsaziņas līdzekļiem


Cēsu pilsētas dome apstiprina novada apvienošanās projektu

 

28. maijā Cēsu pilsētas domes sēdē apstiprināts Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekts.

 

Lēmums par novada projekta apstiprināšanu ir jāpieņem gan Cēsu pilsētas domei, gan Vaives pagasta padomei. Vaives pagastā projektu apstiprinās 10.jūnijā padomes sēdē. Pirms projekta galējās apstiprināšanas domes deputāti precizēs projekta saturu un novada domes struktūru.

 

Iedzīvotāju aktivitāte apspriešanas laikā ir bijusi maza. Vaives pagastā uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies deviņi interesenti, savukārt Cēsīs - viens. Tomēr, kā atzīst Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dita Trapenciere, „Domāju, ka iebildumu pret apvienošanās projektu nav tādēļ, ka šis projekts iedzīvotājiem parāda, ka pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts nesamazināsies, bet dažviet pat palielināsies.”

 

Kā jau iepriekš tika ziņots, Cēsu novadā tiks apvienota Cēsu pilsēta un Vaives pagasts. Novada administratīvais centrs būs Cēsīs, savukārt Vaives pagastā tiks darbosies pagasta pārvalde. Apvienošanās projekts paredz novada attīstības stratēģiju, novada pašvaldības administratīvo struktūru un apvienošanās īstenošanas plānu.

 

 

  

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 

 

2009-02-17 Uzsāk Cēsu un Vaives apvienošanas projekta izstrādi
2009-02-12 Izveidota Cēsu novada vēlēšanu komisija
2009-01-23 Cēsu pilsētas dome un Vaives pagasta padome aicina pieteikties novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
2008-12-30 Cēsis un Vaives pagasts veidos vienu novadu
2008-12-04 Cēsis lemj par patstāvību
2008-12-04 Cēsu rajonu sadalīs septiņos novados
2008-01-29 Tiekas Cēsu novada Apvienošanas vadības grupa un grupu dalībnieki
2008-01-29 Uzsākts topošā Cēsu novada apvienošanas projekts
2008-01-29 Pirmā Cēsu novada kopsapulce
0000-00-00 


Uzsākts topošā Cēsu novada apvienošanas projekts

2008. gada 8. janvārī, Cēsu pilsētas Domē uz kopsapulci sanāca to Cēsu rajona pašvaldību vadītāji, kas ar Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.594 tika iekļauti Cēsu novadā.

Pašvaldību vadītāji tikās un diskutēja par dažādiem Cēsu novada apvienošanas projekta izstrādes posmiem, kā arī lēma par projekta Vadības darba grupas, Darba grupu izveidi un projekta izstrādes laika grafiku. Tikšanās laikā tās dalībnieki nolēma, ka Apvienošanās projekta izstrādi veiks ar Cēsu rajona pašvaldību speciālistu spēkiem, nepiesaistot firmu pakalpojumus. Tādējādi nodrošinās pašvaldību darbinieku iesaistīšanos procesos un veicinās izstrādāt projektu, kas ir pieņemams topošā novada pašvaldībām un to iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā nolēma arī, ka projekta izstrādes Vadības grupu veidos topošā Cēsu novada pašvaldību vadītāji, savukārt visu Apvienošanās projektu vadīs Cēsu pilsētas Domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Armīns Seņkāns. Tiks veidotas Darba grupas un noteikti koordinatori, kas nodrošinās informācijas apmaiņu starp Darba grupām un Vadības grupu.

Lai apvienošanos realizētu veiksmīgi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

* sagatavot Cēsu novada attīstības stratēģiju;
* sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu un organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisko apspriešanu.

Projekta realizācijas laikā veidos darba grupas, kas pārstāvēs visas pašvaldības funkcijas. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” izveidos astoņas darba grupas:

* Komunālās saimniecības darba grupa;
* Nekustamā īpašuma, dabas resursu un vides darba grupa;
* Izglītības darba grupa;
* Kultūras, bibliotēku un muzeju darba grupa;
* Sociālās nodrošinātības un veselības aizsardzības darba grupa,
* Vadības pārvaldes un informāciju tehnoloģiju darba grupa;
* Uzņēmējdarbības un tūrisma darba grupa;
* Autoceļu, satiksmes un pārvadājumu darba grupa.

Novada apvienošanas projekts ilgs sešus mēnešus. Projekta pirmā Ziņojuma izstrāde notiks no 2. janvāra līdz 9. maijam, tālāk notiks tā sabiedriskā apspriešana, kur savus ieteikumus varēs izteikt sabiedrība. Apspriešana notiks trīs nedēļas - no 12. līdz 30. maijam, bet gala Ziņojumu - iekļaujot ieteikumus – plānots izstrādāt no 2.jūnija līdz 27. jūnijam, kurā notiks projekta noslēguma konference un prezentēs Apvienošanās projekta gala ziņojumu.

Projekta izstrādes darba grupas tiksies vienu vai divas reizes mēnesī, atkarībā no darba apjoma un nepieciešamības.

Novada attīstības stratēģijas sagatavošanas laikā veiks esošās situācijas analīzi ar mērķi noteikt galvenās novada priekšrocības un problēmas. Tāpat projekta izstrādes laikā iesaistītās pašvaldības vienosies par novada veidošanas un apvienošanās principiem, kā arī, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, noteiks katras pašvaldību funkcijas īstenošanas stratēģiju novadā, noteiks efektīvas pārvaldes izveides un labas pārvaldības ieviešanas stratēģiju un investīciju prioritātes novadā.

Projekta izstrādes laikā Cēsu novadā iekļauto pašvaldību deputātus, darbiniekus un sabiedrību Vadības grupa informēs par novada pārvaldes struktūru, budžeta veidošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Notiks dažādas informatīvās kampaņas un publiskā apspriešana.

Cēsu novada apvienošanās noritēs pēc speciāli izveidotas Apvienošanās projekta izstrādes metodikas, kas apstiprināta Administratīvi teritoriālās reformas padomes 2006.gada 9.augusta sēdē (protokola Nr.2). Cēsu pilsētas dome ir saņēmusi mērķdotāciju 10 000 latu apjomā, kas paredzēta Cēsu novada apvienošanās projekta izstrādei.

Jau ziņots, ka 2007.gada 4. septembrī LR Ministru kabineta sēdē lēma par plānotā Cēsu novada izveidošanu, iekļaujot tajā Cēsu pilsētu, Amatas novadu un Vaives, Veselavas, Nītaures, Zaubes, Kaives, Taurenes, Skujenes, Dzērbenes, Drustu, Liepas un Mārsnēnu pagastus.

Līdz šim lēmumus par pievienošanos Cēsu novadam ir pieņēmušas visas minētās pašvaldības, izņemot Amatas novadu.

Informāciju sagatavoja
Cēsu pilsētas domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Zauere
Tālr. 4121677; 28645386
laura.zauere@dome.cesis.lv
www.cesis.lv

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv