Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2019.gada 14.decembris   Vārda dienu svin: Auseklis, Gaisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Informācija plašsaziņas līdzekļiem

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Informācija plašsaziņas līdzekļiem


Cēsu pilsētas dome apstiprina novada apvienošanās projektu

 

28. maijā Cēsu pilsētas domes sēdē apstiprināts Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekts.

 

Lēmums par novada projekta apstiprināšanu ir jāpieņem gan Cēsu pilsētas domei, gan Vaives pagasta padomei. Vaives pagastā projektu apstiprinās 10.jūnijā padomes sēdē. Pirms projekta galējās apstiprināšanas domes deputāti precizēs projekta saturu un novada domes struktūru.

 

Iedzīvotāju aktivitāte apspriešanas laikā ir bijusi maza. Vaives pagastā uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies deviņi interesenti, savukārt Cēsīs - viens. Tomēr, kā atzīst Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dita Trapenciere, „Domāju, ka iebildumu pret apvienošanās projektu nav tādēļ, ka šis projekts iedzīvotājiem parāda, ka pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsts nesamazināsies, bet dažviet pat palielināsies.”

 

Kā jau iepriekš tika ziņots, Cēsu novadā tiks apvienota Cēsu pilsēta un Vaives pagasts. Novada administratīvais centrs būs Cēsīs, savukārt Vaives pagastā tiks darbosies pagasta pārvalde. Apvienošanās projekts paredz novada attīstības stratēģiju, novada pašvaldības administratīvo struktūru un apvienošanās īstenošanas plānu.

 

 

  

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 

 

2009-02-17 Uzsāk Cēsu un Vaives apvienošanas projekta izstrādi
2009-02-12 Izveidota Cēsu novada vēlēšanu komisija
2009-01-23 Cēsu pilsētas dome un Vaives pagasta padome aicina pieteikties novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus
2008-12-30 Cēsis un Vaives pagasts veidos vienu novadu
2008-12-04 Cēsis lemj par patstāvību
2008-12-04 Cēsu rajonu sadalīs septiņos novados
2008-01-29 Tiekas Cēsu novada Apvienošanas vadības grupa un grupu dalībnieki
2008-01-29 Uzsākts topošā Cēsu novada apvienošanas projekts
2008-01-29 Pirmā Cēsu novada kopsapulce
0000-00-00 


Cēsu pilsētas dome un Vaives pagasta padome aicina pieteikties novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus


 

22.janvarī Cēsu pilsētas domē uz pirmo kopsapulci sanāca jaunizveidojamā Cēsu novada - Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona Vaives pagasta padomes deputāti.

 

Kopsapulce rīkota ar mērķi vienoties par vēlēšanu komisijas izveidošanas kārtību. Sēdē izskatīti jautājumi par jaunizveidotā Cēsu novada vēlēšanas komisijas locekļu skaitu, kandidātu pieteikšanās termiņu, izsludināšanas kārtību un kandidātu sarakstu iesniegšanas vietu.

 

Abu pašvaldību deputāti vienojās, ka kandidātu pieteikšanās vēlēšanu komisijai noris līdz š.g.28.janvārim plkst.17.00 Cēsu pilsētas domē Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai Vaives pagasta padomē, personīgi iesniedzot pieteikumu.

 

Katram pretendentam iesniegums par pieteikšanos jāiesniedz personīgi. Pieteikšanās veidlapa pieejama:

 

Kopsapulcē apstiprināja, ka jaunizveidotā novada vēlēšanu komisiju veidos deviņi locekļi. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir noteikusi, ka vēlēšanu komisiju drīkst veidot septiņu līdz piecpadsmit locekļu skaitā. Līdz šim Vaives pagastā un Cēsu pilsētā vēlēšanu komisiju veidoja septiņi locekļi.

 

Otrā kopsapulce deputātiem notiks š.g.29.janvārī. Jāpiemin, ka iecirkņu skaitu nosaka balstoties uz iedzīvotāju skaita administratīvajā teritorijā. Cēsīs saglabās četrus, savukārt Vaivē - vienu vēlēšanu iecirkni.

 

Par iesniegtajiem priekšlikumiem nākamajā kopsapulcē ziņos katras pašvaldības izvirzīts pārstāvis - Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. Dace Baltiņa un Vaives pagasta padomes priekšsēdētāja Valda Zaļaiskalna.

 

2008.gada 31.decembrī ir stājies spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 22.punktu, lai nodrošinātu 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajos novados, kuros nav pabeigta novadu izveidošana, pašvaldībām apvienojoties, saskaņā ar administratīvi teritoriālo iedalījumu, līdz  2009.gada 31.janvārim vietējo pašvaldību domes (padomes) sasauc attiecīgo vietējo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju.

 

Vairāk informācijas www.cvk.lv

 

Informāciju sagatavoja

Laura Zauere

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

T.64121677; 28645386

e-pasts: laura.zauere@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv