Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi-1.gada 30.novembris  


Apmācība pie darba devēja

 

Apmācība pie darba devēja

 

Lūdzam darba devējus sava rajona Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē līdz 20.03.2008. iesniegt rakstisku pieteikumu (skat.pielikumu)  pasākumam „Apmācība pie darba devēja” (praktiskā apmācība).

Praktisko apmācību var īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības, kurām ir tiesības slēgt darba līgumu, darba devējam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai bezdarbniekam ir iegūta profesionālā kvalifikācija, bet ir zaudētas darba iemaņas un profesionālās prasmes. Praktiskā apmācība ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunas profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Darba devēji (pasākuma īstenotāji) tiek izvēlēti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, MK noteikumiem, Aģentūras iekšējiem normatīvajiem aktiem un citiem tiesību aktiem. Pēc apmācības darba devējs slēdz ar bezdarbnieku darba līgumu vismaz uz 6 mēnešiem.

Praktiskai apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:

§   pasākumā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša mācību pabalstam. Dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

§   praktisko apmācību izdevumiem, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksām atbilstoši darba devēja iesniegtajiem izdevumus pamatojošiem dokumentiem;

§   pasākumos iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai (piešķir valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā), kurus darba vadītājs saņem par darbu ar

Ø       ne vairāk kā 10 bezdarbniekiem, ja darba iemaņas un profesionālās prasmes tiek iegūtas vai atjaunotas profesijā, kas atbilst Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora 8.profesiju pamatgrupai;

Ø        ne vairāk kā 5 bezdarbniekiem, ja darba iemaņas un profesionālās prasmes tiek iegūtas vai atjaunotas profesijā, kas atbilst Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora 4. – 7.profesiju pamatgrupai;

Ø       ne vairāk kā 3 bezdarbniekiem, ja darba iemaņas un profesionālās prasmes tiek iegūtas vai atjaunotas profesijā, kas atbilst Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora 2. – 3.profesiju pamatgrupai;

§   mācību un prakses vietas pielāgojuma veikšanai bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, atbilstoši ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā par vienu mācību vai prakses vietu;

§   izdevumu segšanai par surdotulku, pavadoņu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuri atbilst kādai no Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajām mērķa grupām;

§   izdevumu segšanai par normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem.

 

Filiāle sadarbībā ar darba devēju veic Praktiskajā apmācībā iesaistāmo bezdarbnieku atlasi. Galīgo lēmumu par bezdarbnieka iesaistīšanu pieņem darba devējs.

Darba devējs Praktiskās apmācības laikā sniedz bezdarbniekiem nepieciešamās pamatzināšanas par veicamajiem darba pienākumiem, ar to izpildi saistītajām prasībām, kā arī nodrošina praktisku palīdzību darba iemaņu un profesionālo prasmju ieguvē vai atjaunošanā, zināšanu nostiprināšanā atbilstoši apmācības plānam. Pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējs nodrošina bezdarbniekam iespēju patstāvīgi veikt attiecīgos profesionālos pienākumus un pamatuzdevumus, pēc sešu mēnešu nostrādāšanas izsniedz rakstisku apliecinājumu ar apgūto darba iemaņu, profesionālo prasmju un apgūto zināšanu novērtējumu apraksta veidā.

 

 

 

Iesniegums

 

____________________                                     200__.gada___.________________

          (vieta)

 

________________________________________________________________

(juridiskās/fiziskās personas[i] nosaukums, reģistrācijas numurs)

________________________________________________________________,

________________________________________________________________

 (juridiskā adrese)

 

Tālrunis______________ Fakss___________ E-pasta adrese_______________

(turpmāk – darba devējs) piesakās aktīvā nodarbinātības pasākuma – „Apmācība pie darba devēja” (turpmāk – Praktiskā apmācība) organizēšanai:

 

Praktiskās apmācības organizēšana tiek pieprasīta šādās profesijās:

 

Profesija

Profesijas kods pēc LR Profesiju klasifikatora

Pieprasīto darbinieku skaits

Praktiskās apmācības īstenošanas adrese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc apmācības apņemos bezdarbniekus pieņemt darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz 6 mēnešus. 

                                                                                      __________________                 ___________________

(darba devēja nosaukums)                 (paraksts)                                          

z.v.

 

 

 [i] Pasākumu var organizēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas juridiskas un fiziskas personas.

 

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv