Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.aprīlis   Vārda dienu svin: Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 2.oktobris  


Nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanas kārtība nekustamā īpašuma nodoklim Cēsu novada pašvaldībā

 

1. Nodokļu atbalsta pasākums (turpmāk NAP) — vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu;

2. Nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds — nodokļu pamatparāds, kas noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī un nav samaksāts līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds tiek noteikts katras pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros;

3. NAP mērķis ir, īstenojot vienu reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļa parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus.

 

4. NAP pasākums tiek uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.

 

5. NAP var piedalīties nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kuram uz 2012.gada 01.oktobri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds vecāks par 2011.gada 01.septembri.

 

6. Cēsu novada pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība) informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par NAP īstenošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā, publicējot NAP administrēšanas kārtību Pašvaldības informatīvajā laikrakstā un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv , kā arī informējot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus personīgi ar informatīvo vēstuli, kam parāda summa pārsniegs LVL 30,- (trīsdesmit lati).

 

7. Nodokļa maksātājs iesniedz Pašvaldībai „Informācijas pieprasījums par NAP maksājumiem”.  Informācijas pieprasījums tiek reģistrēts Pašvaldības dokumentu reģistrā vai personīgi griežoties Finanšu nodaļas nodokļu inspektoriem 101.kab. Bērzaines ielā 5, Cēsis, kas konsultēs par  iesnieguma sagatavošanu un nodokļa atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību.

 

8. Lai pieteiktos NAP nodokļa maksātājs no 2012.gada 01.oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim iesniedz Pašvaldībai „Iesniegumu par piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā” un iesniegums tiek reģistrēts Pašvaldības dokumentu reģistrā.

 

9. Nodokļu maksātājiem, kuri ir saņēmuši 6.punktā noteikto informatīvo vēstuli, nav jāiesniedz Pašvaldībā 7.punktā noteiktais „Informācijas pieprasījums par NAP maksājumiem”.

 

10. Ja NAP pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma nauda  ir nodota tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājs iesniedzot „Iesniegumu par piedalīšanos NAP” , pievieno tiesu izpildītāja apliecinājumu „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksu”.

 

11. Pašvaldība 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par NAP piemērošanu vai atteikumu piemērot NAP. Lēmums par NAP, vai atteikums piemērot NAP, tiek sagatavots uz Pašvaldības veidlapas, tiek reģistrēts Pašvaldības dokumentu reģistrā. Lēmumu par NAP, vai atteikumu piemērot NAP paraksta Finanšu nodaļas nodokļu inspektori.

 

12. Pieņemot lēmumu par NAP Pašvaldība lēmumā norāda NAP pamatparādu, ar NAP maksājumu saistītās nokavējuma naudas uz NAP uzsākšanas datumu, NAP maksājumu samaksas termiņu.

 

13. NAP maksājums sadalāms vienādās daļās pa mēnešiem. NAP mēneša maksājums ir vismaz LVL 50.- (piecdesmit lati) un NAP samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 mēnešiem. Summa, kas ir mazāka par LVL 50,- (piecdesmit latiem) būs jānomaksā vienā maksājumā.

 

14. Nodokļa maksājumiem, kuri pagarināti NAP ietvaros netiek piemērota likumā „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda ( t.i. no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu).

 

15. Pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu secīgi novirza budžetā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.149 „Kārtība , kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīt budžetā’’ grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2012.gada 01.oktobri.

 

16. Ja nodokļa maksātājs samaksā NAP maksājumus, Pašvaldība  21 dienu laikā no NAP maksājuma samaksas pilnā apmērā, atbilstoši MK noteikumiem, pieņem lēmumu par nokavējumu naudas dzēšanu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

 

17. Ja nodokļa maksātājs nav veicis trīs NAP maksājumus un netiek veikts kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kur samaksas termiņš pagarināts, Pašvaldība atceļ lēmumu par NAP piemērošanu. Lēmums par NAP atcelšanu tiek sagatavots uz Pašvaldības veidlapas, to paraksta Finanšu nodaļas nodokļu inspektors un tas tiek reģistrēts Pašvaldības dokumentu reģistrā.Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv