Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 5.septembris  


Zīmējumu konkurss skolēniem – „ Mēs domājam zaļi”

 

Konkursu organizē SIA „Dalkia Latvia”, sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, Cēsu pilsētas Mākslas skolu un SIA „Cēsu siltumtīkli”. Konkursā aicināti piedalīties Cēsu novada skolu skolēni no 1.klases līdz 12.klasei, ar savu zīmējumu paužot savu izpratni par zaļo domāšanu un zaļo enerģiju, tās priekšrocībām un nozīmīgumu nākotnē. Konkursa mērķis ir popularizēt zaļās enerģijas lietderību un devumu apkārtējai videi, kā arī iesaistīt skolēnus mūsdienīgas pilsētvides veidošanā un sekmēt skolnieku radošo darbību.

 

Konkurss norisināsies no 03.septembra līdz 31.oktobrim, tā rezultāti tiks paziņoti 2012.gada 15.novembrī. Darbus vērtēs žūrijas komisija 7 cilvēku sastāvā, piedaloties SIA „Dalkia Latvia”, Cēsu novada pašvaldības un Cēsu pilsētas Mākslas skolas pārstāvjiem. Konkursā kopumā tiks apbalvoti 9 skolēni un trīs labāko zīmējumu autoru skolotāji. Uzvarētājs saņems diplomu, naudas balvu 500EUR vērtībā un viņa zīmējums tiks attēlots uz SIA „Cēsu siltumtīkli” katlu mājas sienas Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

 

 

Zīmējumu konkursa  „Mēs domājam zaļi”

 

NOLIKUMS

 

       I.            Konkursa tēma

Konkursa tēma ir „Mēs domājam zaļi”. Konkursa dalībnieki tiek aicināti sniegt savu vizuālo skatījumu par zaļo domāšanu Cēsu pilsētā. Autori savos darbos attēlo savu izpratni par zaļās domāšanas un zaļās enerģijas pozitīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un pilsētas iedzīvotājiem.

    II.            Konkursa rīkotāji

Konkursu rīko SIA „Dalkia Latvia” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, Cēsu pilsētas Mākslas skolu un SIA „Cēsu siltumtīkli”.

 III.            Konkursa mērķis

Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par zaļo domāšanu un zaļo enerģiju, par to priekšrocībām un nozīmīgumu nākotnē.

Iesaistīt skolēnus mūsdienīgas pilsētvides veidošanā. Sekmēt skolnieku radošo darbību, ar zīmējumu palīdzību izpaužot savu redzējumu zaļās domāšanas un zaļās enerģijas izmantošanas popularizēšanā.

Iegūt konkursa uzvarētāja zīmējumu, kas tiks attēlots uz SIA „Cēsu siltumtīkli” katlu mājas fasādes (10x10m) Rūpniecības ielā 13, Cēsīs. Katlu mājas sienas fotogrāfija ir pievienota Nolikumam kā Pielikums Nr.1.

 IV.            Dalībnieki

Konkursā aicināti piedalīties Cēsu novada izglītības iestāžu skolēni no 1.klases līdz 12.klasei.

    V.            Konkursa termiņš

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir no 2012.gada 03.septembra līdz 31.oktobrim (ieskaitot). Konkursa darbi jāiesniedz Cēsu pilsētas Mākslas skolas lietvedībā, Palasta ielā 11, Cēsīs, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Mēs domājam zaļi” līdz 2012.gada 31.oktobra plkst.17:00.

 VI.            Konkursa prasības

1.      Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 1 zīmējumu. Pieļaujamais zīmējumu formāts ir A3 lapa, brīvā, konkursa dalībnieka izvēlētā tehnikā.

Katra zīmējuma otrā pusē jābūt pievienotai aizpildītai Dalībnieka anketai, norādot autora vārdu, uzvārdu, mācību iestādes nosaukumu, klasi, skolotāja vārdu, uzvārdu, zīmējuma nosaukums un tā neliels apraksts (līdz rakstu 150 zīmēm). Dalībnieka anketa ir pievienota konkursa Nolikumam kā Pielikums Nr.2.

2.      Iesniegtie zīmējumi, no to saņemšanas brīža, paliek konkursa rīkotāju īpašumā. Konkursa rīkotāji patur tiesības publicēt konkursa dalībnieku darbus, norādot konkrētā darba autoru. Konkursa rīkotājiem, ar konkursa uzvarētāja piekrišanu, ir tiesības koriģēt (stilizēt) konkursa uzvarētāja zīmējumu, pielāgojot to atbilstoši SIA „Cēsu siltumtīkli” katlu mājas sienas parametriem Rūpniecības ielā 13, Cēsīs un izvēlētajai krāsojuma tehnikai.

3.      Zīmējumi, kuri iesniegti pēc Nolikumā norādītā konkursa termiņa vai neatbilst Nolikuma VI. punktā norādītajām konkursa prasībām, netiek vērtēti.

VII.            Konkursa žūrija

Konkursa iesniegtos zīmējumus vērtē ar SIA „Dalkia Latvia” rīkojumu izveidota žūrijas komisija 7 cilvēku sastāvā, piedaloties SIA „Dalkia Latvia”, Cēsu novada domes un Cēsu pilsētas Mākslas skolas pārstāvjiem. Žūrijas komisija pieņem lēmumu 10 darba dienu laikā pēc konkursa darbu iesniegšanas termiņa beigām.

VIII.            Konkursa iesniegto zīmējumu vērtēšana

Konkursa dalībnieki tiek iedalīti 3 klašu grupās:

1.      1.-4.klases skolnieki;

2.      5.-9.klases skolnieki;

3.      10.-12.klases skolnieki.

Iesniegtie zīmējumi tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem:

1.      Atbilstība konkursa tēmai un mērķim;

2.      Oriģinalitāte;

3.      Idejas skaidrība;

4.      Mākslinieciskais izpildījums.

Pamatojoties uz konkursa vērtēšanas kritērijiem, žūrijas komisija izvirza katrā klašu grupā trīs labākos zīmējumus. No katras klašu grupas tālāk tiek izvirzīts viens labākais zīmējums. No trim izvirzītajiem zīmējumiem tiek izvēlēts viens konkursa uzvarētājs, ar labāko zīmējuma ideju un tās izpildījumu. Konkursa uzvarētāja zīmējums tiek attēlots uz SIA „Cēsu siltumtīkli” katlumājas fasādes Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

 IX.            Uzvarētāju apbalvošana*

Konkursa kopējais balvu fonds ir 1120 EUR pēc nodokļu nomaksas.

Balvu fonds sadalās:

·         Konkursa uzvarētājam- naudas balvā 500 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas) un diploms;

·         2 veicināšanas prēmijas no klašu grupām izvirzītajiem zīmējumu autoriem- naudas balva 100 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas) un diploms;

·         6 veicināšanas balvas klašu grupās 2.un 3. vietas zīmējumu autoriem – veicināšanas balva 20 EUR vērtībā un diploms;

·         3 veicināšanas prēmijas 100 EUR apmērā (pēc nodokļu nomaksas) tiks pasniegtas konkursa uzvarētāja un divu labāko zīmējumu no katras klašu grupas autoru skolas skolotājiem.

Konkursam noslēdzoties, 2012. gada 15.novembrī uzvarētāji tiks informēti, saņemot oficiālu vēstuli no konkursa organizatora SIA „Dalkia Latvia”, adresētu mācību iestādei, kurā konkursa laureāti mācās.

Balvu pasniegšana notiks 19.novembrī plkst. 15:00 SIA „Cēsu siltumtīkli” katlumājas telpās Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.

Konkursa rezultāti tiks publicēti arī Cēsu novada domes mājas lapā www.cesis.lv, laikrakstos „Druva” un „Cēsu Vēstis”, pēc 2012.gada 16.novembra.

    X.            Informācija

Informāciju par konkursa norisi var saņemt, sazinoties ar SIA „Dalkia Latvia” pa telefonu 67223679 (Marta) vai sūtot jautājumus uz e-pastu info@dalkia.lv ar norādi „Zīmējumu konkursam”. Ar konkursa Nolikumu ir iespējams iepazīties Cēsu pilsētas Mākslas skolas lietvedībā, Palasta ielā 11, Cēsīs, kā arī ar Nolikuma elektronisko versiju Cēsu novada domes mājas lapā www.cesis.lv.

 

 

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA:

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, konkursa organizators SIA „Dalkia Latvia” veiks nodokļu nomaksu par kopējā balvu fonda naudas summu 1120 EUR apmērā. Nolikumā norādītās konkursa naudas balvas summas ir norādītas pēc nodokļu nomaksas. Naudas balvas un veicināšanas prēmijas tiks izmaksātas Latvijas Republikas latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas maiņas kursam izmaksas brīdī, naudas līdzekļus pārskaitot uz uzvarētāja un veicināšanas prēmijas saņēmēja vārda atvērto bankas kontu pēc konkursa noslēguma. 

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas, konkursa uzvarētājs un veicināšanas balvu saņēmēji iesniedz organizatoram SIA „Dalkia Latvia” savus personas datus, t.i., vārds, uzvārds, personas kods, uz uzvarētāja un veicināšanas prēmijas saņēmēja vārda atvērtā bankas konta Nr., uz kuru tiks pārskaitīta konkursā piešķirtā naudas balva.


 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv