Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 26.maijs   Vārda dienu svin: Edvards, Eduards, Varis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2006.gada 6.janvāris  


Par grozījumiem likumā "Par nekustāmā īpašuma nodokli"

Par  GROZĪJUMIEM   LIKUMĀ ‘’PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI’’

 

      Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība tiek fiksēta ar vienu noteiktu datumu (1.janvāri). Ja nekustamā īpašuma īpašnieks pieprasa sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā (2006.gadā), aktualizētā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība piemērojama nodokļa aprēķināšanai ar nākamo taksācijas periodu (2007.gadu).

     Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts, ko nav nepieciešams noformēt kā ierakstītu pasta sūtījumu.

     Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo līdz tā paša gada 15.februārim, bet ja maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā informēt par to pašvaldību.

      Īpaša uzmanība tiks pievērsta 7.panta 2.punktam – nekustamā īpašuma nodokļa  maksātājiem ir pienākums mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma rašanās dienas pieteikties pašvaldībā. Papildinājums, ka reliģisko organizāciju un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu nekustamajos īpašumos, individuālo dzīvojamo māju, dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu nekustamajos īpašumos vai to daļas uzsākot izmantot saimnieciskajā darbībā ir pienākums 1 mēneša laikā pieteikties pašvaldībā kā nodokļa maksātājiem, un tas attiecas arī uz valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesībām.

....... zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par mēnesi, kurā notiek īpašnieka maiņa, par ko apliecina pašvaldības izziņa, kas adresēta zemesgrāmatas nodaļai.

   Par savlaicīgu nepieteikšanos pašvaldībā no nodokļa maksātāja piedzen summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30% apmērā no nodokļa summas.

    Ministru Kabinets ir apstiprinājis 2005.gada 13.decembrī MK noteikumus Nr.955 ‘’Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa deklarācijām un pārskatiem’’, kas pašvaldībā jāiesniedz obligāti līdz 1.februārim. Jaunās veidlapas Cēsīs  var iegādāties veikalā „Melva” Raunas ielā 9. Neiesniegšanas gadījumā tiks piemērots likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 32.panta atbildība paredz naudas sodu par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu, un šī prasība būs attiecināma arī, ja mēneša laikā nepieteiksies pašvaldībā par saimnieciskā darbības rašanos nekustamajos īpašumos.  

      Veiktas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas nosaka personas, kurām zemes reformas gaitā zeme nodota (piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to, bet vēl nav notikusi ierādīšana (iemērīšana) dabā būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. 

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv