Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 7.janvāris  


Par ielu tīrīšanu Cēsīs

Šoziem Latviju un arī Cēsu novadu, priecējot ar skaistiem dabas skatiem, klāj bieza sniega sega. Tomēr, ne vienmēr baltā sega sagādā tikai priecīgas sajūtas. Autovadītāji un gājēji ir neapmierināti ar sniegotām un slidenām brauktuvēm un ietvēm. Arī brauktuvju un ielu uzturētājiem sniegs ir sagādājis papildus rūpes.

 

Cēsu pilsētas iedzīvotāji gan ar laikraksta „Druva” starpniecību, gan zvanot uz pašvaldību izsaka neapmierinātību par ielu stāvokli pilsētā. Ir pat saņemti apgalvojumi, ka autovadītāju maksātais ceļu nodoklis un degvielas akcīzes nodoklis nonāk pašvaldības budžetā, bet pašvaldība nenodrošina tīrus ceļus. Uz šo sniedzam sekojošu skaidrojumu.

 

Ceļu nodoklis tāpat kā degvielas akcīzes nodoklis nonāk valsts kopējā budžetā, valdība un Saeima lemj par šo līdzekļu izlietošanu. Jāatgādina, ka tas, ko tautā sauc par ceļa nodokli, ir transportlīdzekļa nodeva, kas netiek atsevišķi uzskaitīta un tieši sadalīta valsts un pašvaldību ceļiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr.173 (11.03.2008.) paredz, ka kopējā Autoceļu fonda programmas nauda tiek sadalīta šādi: 22,8 procenti nonāk pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai un remontam, un 77,2 procenti – valsts ceļiem.

 

Par Cēsu novada pašvaldības autoceļu fondu

 

Pašvaldības autoceļu fonds veidojas no valsts mērķdotācijas pašvaldībām autoceļiem (ielām) un no pašvaldības budžetā ielu uzturēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

Cēsu novada pašvaldība no kopējā valsts autoceļu fonda pēc patreizējiem datiem 2010.gadā saņems 130  - 180 tūkstošu latu. Salīdzinoši 2009.gadā tie bija 257 000 LVL, bet 2008.gadā – 644 000 LVL. Kā redzams, samazinājums ir dramatisks. Par šo summu lemj Saeima un Ministru kabinets. Samazinājums ir arī loģisks, jo samazinās degvielas patēriņš un līdz ar to arī ienākumi no akcīzes nodokļa.

2010.gadā ielu uzturēšanai minimālā nepieciešamā summa ir 280 000 latu. Ar šo summu var nodrošināt tikai izteikti ekonomisku režīmu ar samazinātu ielu apgaismojumu, nepietiekami iztīrītām ielām un nekoptu lietus ūdens savākšanas sistēmu. Lai nodrošinātu šo minimāli nepieciešamo summu, papildus valsts piešķirtajiem 130 000 – 180 000 latiem, pašvaldība nodrošinās vēl nepieciešamos 100 000 – 150 000 latus. Vairāk nav iespējams atlicināt, jo krasi samazinājušies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Piemēram, 2009.gadā kop[a ar Vaives pagastu tie bija 5, 2 miljoni, savukārt 2008.gadā tikai Cēsu pilsēta vien tie bija 7,1 miljoni latu. Tātad par 2 miljoniem mazāk! Pie tam 2009.gadā palielinājušies pašvaldības izdevumi, jo krasi palielinājies sociālo pabalstu apjoms maznodrošinātajiem un trūcīgajiem novada iedzīvotājiem, ir uzcelts jauns bērnudārzs, no rajona padomes pārņemtas vairākas iestādes, kurām nepieciešami uzturēšanas izdevumi. Un nevar aizmirst par pašvaldības pamatfunkciju izpildi un prioritātēm – izglītība, sociālā un fiziskā drošība.

 

Par skaitļiem, kas skaidri parāda pašvaldības iespējas

 

2008.gadā ielu tīrīšanai tika iztērēti 186 000 lati un bedrīšu lāpīšanai – 105 000 lati. Savukārt šogad ielu tīrīšanai varam atlicināt ne vairāk kā 75 000 latu, bet bedrītēm – 40 000 latu.

Pie tam ceļu fonda izlietojumu pašvaldībā jāsabalansē tā, lai atliktu līdzekļi arī bedrīšu lāpīšanai pavasarī.

 

2010.gada Cēsu novada pašvaldības budžets vēl nav apstiprināts, tāpēc šie prognozētie skaitļi var arī mainīties. Visticamāk, ka ne uz labo pusi.

 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

 

No Latvijas Valsts ceļu mājas lapas:

 

Autoceļi tiek tīrīti un kaisīti atbilstoši MK noteikumu Nr. 871 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" prasībām un atbilstoši valdības piešķirtajam finansējumam.
Visa iekasētā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un akcīzes nodoklis no degvielas tiek ieskaitīts Valsts budžetā, savukārt Valdība un Saeima, nevis va/s "Latvijas valsts ceļi", pieņem lēmumu, cik līdzekļu no tā novirzīt valsts un pašvaldību ceļu uzturēšanai, remontam un būvniecībai, un šis lēmums šogad un turpmākos dažus gadus noteikti nebūs par labu autoceļiem. Diemžēl, bet finansējums autoceļiem vairs netiek piešķirts saskaņā ar likumu "Par autoceļiem".
Pēc Finanšu ministrijas sniegtās informācijas saskaņā ar Likumu „Par valsts budžetu 2009. gadam” autoceļu fondam tiek novirzīti tikai 37,0 % no akcīzes nodokļa ieņēmumiem naftas produktiem. Saskaņā ar Likumprojektu „Par valsts budžetu 2010. gadam” tiek plānots, ka autoceļu fondam tiks novirzīti vairs tikai 25,9 % no akcīzes nodokļa ieņēmumiem naftas produktiem.
2009. gadā valsts autoceļu finansējums tika samazināts aptuveni par 43 %, salīdzinot ar 2008. gadu un pašlaik apstiprinātais 2010. gada valsts autoceļu finansējums jau ir samazināts vēl par 25 %, salīdzinot ar 2009. gadu. Ļoti iespējams, ka valdība 2010. gada finansējumu autoceļiem vēl samazinās.

 

Tātad redzams, ka transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un akcīzes nodoklis no degvielas neadministrē pašvaldība un tas nenonāk pašvaldības budžetā.

 

 

Par ielu un ietvju tīrīšanu Cēsu novadā

 

Ņemot vērā biežo snigšanu un to, ka nav iespējams operatīvi un kvalitatīvi veikt ielu tīrīšanu, aicinām autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ielas segumam atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot drošu distanci. Tāpat arī aicinām būt iecietīgiem pret situāciju, jo Cēsis ir tikai viena no Latvijas pilsētām, kur ir sasnidzis sniegs un kur trūkst līdzekļu ielu tīrīšanai. Šī problēma skārusi visu valsti.

 

Ņemot vērā, ka šogad būtiski samazināti valsts piešķirtie līdzekļi pašvaldības ceļu uzturēšanai, ielu tīrīšana ziemas periodā Cēsīs nebūs tik aktīva kā citus gadus.

 

Lai noteiktu prioritātes un nodrošinātu pēc iespējas drošu iedzīvotāju nokļūšanu darbā un atgriešanos mājās, pašvaldības komunālās nodaļas speciālisti izanalizējuši un izstrādājuši četrus maršrutus, kuru tīrīšanu atkarībā no sniega daudzuma nodrošinās prioritārā secībā. Atkarībā no finansiālajām iespējām ielas tiek tīrītas un kaisītas regulāri, īpaši nodrošinot maģistrālo ielu, centra, krustojumu un sabiedriskā transporta maršrutu ielu, kā arī izglītības iestādēm pieguļošo ielu uzturēšanu kārtībā. Ar pretslīdes materiālu tiek kaisīti nozīmīgākie un bīstamākie krustojumi, ņemot vērā ielu reljefu un noslogojumu. Savukārt sniegs tiek izvests tikai tad, kad tas traucē drošu automašīnu pārvietošanos.

 

Komunālās nodaļas speciālisti strādā dežūrrežīmā un katru rītu par ielu tīrīšanas nepieciešamību dod uzdevumus ielu uzturētāj firmai „KOM AUTO”. Laika apstākļi tiek kontrolēti gan vēlu naktī, gan agri no rīta un speciālisti pēc iespējas laicīgi dod ziņu firmai, lai iedzīvotāji uz darbā varētu nokļūt pēc iespējas drošāk. Finansiālu apsvērumu dēļ vairāk netiek nodrošinātas nakts dežūras.

„Jāsaprot, ka šajā un arī nākošajā gadā pilsētas ielas nebūs tik tīras kā iepriekš, jo autofonda finansējums šim nolūkam no valsts salīdzinot ar 2008.gadu ir samazināts par 60 procentiem. Un 2010.gadā tas samazināsies par vēl 25 – 30 procentiem,” skaidro Komunālās nodaļas vadītājs Igors Mercs un aicina autovadītājiem būt  uzmanīgiem, iecietīgiem, aprīkot automašīnas ar ziemas riepām un izvēlēties braukšanas ātrumu atbilstoši ceļa segumam.

 

Vaive pagastā ceļu tīrīšana notiek ierastajā ritmā un kārtībā. Arī iedzīvotāji, kā jau iepriekšējos gados zvana un informē par aizputinātiem ceļiem un savstarpēji sadarbojoties pagasta pārvaldei ar zemnieku saimniecībām, kas atbild par ceļu tīrīšanu, tiek nodrošināts, ka vaivēnieši var nokļūt uz darbu, skolu un citur.

Vaives pagasta 105 km ceļus tīra atbilstoši izstrādātajam ceļu tīrīšanas grafikam, lai ceļi pa kuriem brauc skolas autobuss, piena mašīnas un autoveikals, kā arī visblīvāk apdzīvotais Veismaņu ceļš tiktu regulāri iztīrīts. Ceļu tīrīšanu koordinē pagasta pārvaldes vadītāja un atbildīgais darbinieks par komunāliem jautājumiem. Iedzīvotāji zvana uz pagasta pārvaldi, informē par nepieciešamību, piemēram, izbraukt ātrajai palīdzībai. Pārvalde nodrošina operatīvu ceļu iztīrīšanu. Privātos ceļus uz mājām tīra paši īpašnieki.

Valsts ceļus Cēsis – Rāmuļi – Bānūži un Rīga – Veclaicene regulāri un laicīgi tīra ceļu apsaimniekotājs.

 

Par ietvēm

 

Pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka namīpašniekam ir jānodrošina īpašumam pieguļošās ietves tīrīšana līdz ielas braucamajai daļai.

Pašvaldības namīpašumiem pieguļošās ietves uztur pašvaldība. Radot jaunas darba vietas, kopš pērnā gada 1.oktobra ietvju tīrīšanu veic tā saucamie stipendiāti, kas strādā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. Projekta realizēšanu pilsētā koordinē Komunālā nodaļa, sadalot un vadot darbus un nosakot to prioritātes.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249;

ieva.karlsberga[at]dome.cesis.lv

www.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv