Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 8.janvāris  


Ekonomiskā situācija valstī ietekmē arī sociālās palīdzības sniegšanu Cēsu pilsētā

Ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta iespējas, Cēsu pilsētas dome pieņēmusi vairākus lēmumus par atsevišķu sociālo pabalstu atcelšanu vai to izmaksu apturēšanu.

 

Sakarā pašvaldību, tajā skaitā arī Cēsu pilsētas pašvaldības un līdz ar to arī Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”, ievērojami samazināto budžetu 2009.gadam, pilsētai nākas atteikties no vairākām labām iecerēm arī sociālajā jomā. Šogad par primāro sociālās palīdzības sniegšanā tiek izvirzīta pabalstu saglabāšana pilsētas sociāli vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka „sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā” un tikai tad, kad šāda atbalsta sniegšana ir nodrošināta, var plānot papildus sociālo palīdzību. Līdz ar to, 2008.gada pēdējā domes sēdē lemts par vairāku sociālās palīdzības veidu, kas nav primārā palīdzība, ierobežošanu.

 

Sākot ar 2009.gada 2.janvāri tiek pārtraukta bērna piedzimšanas pabalstu izmaksāšana līdz turpmākam Cēsu pilsētas domes lēmumam par pabalsta atjaunošanu. Bērna piedzimšanas pabalsts Cēsu pilsētā tika ieviests 2008.gada sākumā, pieņemot Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”. Kopš 2008.gada aprīļa līdz gada beigām, pabalsti izmaksāti par 72 jaundzimušajiem, kopā 7200 lati.

 

Atcelta Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošo noteikumu Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” astotā nodaļa, kas noteica iespējamo palīdzību dzīvojamās telpas iegādei, paredzot daļēju kredītprocentu maksājumu segšanu. Tāpat arī atcelta Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra Saistošo noteikumu Nr.23 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” spēkā stāšanās.

 

Sociālā palīdzība, ko arī turpmāk Cēsu pilsētas iedzīvotāji varēs saņemt augstā kvalitātē, ir Latvijas Republikas likumos noteiktie, pašvaldībai obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti: pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, pabalsts audžuģimenei, pabalsts ārkārtas situācijā un pabalsts bārenim. Spēkā paliek arī tādi pabalsti kā: brīvpusdienas skolēniem, uztura maksas atlaide pirmsskolas iestādē, pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai un pabalsts dzīvokļa īres (apsaimniekošanas) un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda dzēšanai. Tiek saglabāti pārējie, iepriekš neminētie, papildus sociālās palīdzības pabalsti, sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā un izskatīti iesniegumi dzīvokļa pabalsta un pabalsta dzīvojamās telpas remontam piešķiršanai.

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Sabīne Ozoliņa

Cēsu pašvaldības aģentūras

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”

Projektu vadītāja

Tālrunis: 64127794Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv