Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.jūlijs   Vārda dienu svin: Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 8.janvāris  


2008.gadā paveiktais: Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”

Janvāris

Uzsākas īres līgumu slēgšana ar jauno pašvaldības daudzdzīvokļu namu Caunas ielā 7 un Caunas ielā 7a īrniekiem. Atbilstoši likumam Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem 2008.gadā noslēgti 45 īres līgumi ar palīdzības reģistrā iekļautajiem cēsniekiem.

 

Februāris

Pirmo reizi tiek izsludināts projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām, kas Cēsīs darbojas sociālajā jomā. 6 nevalstiskās organizācijas saņem līdzfinansējumu no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”. Turpmāk projektu konkursu plānots izsludināt divas reizes gadā.


Marts

Aprūpes mājās biroja sniegtais pakalpojums aprūpe mājās tiek reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.78 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā.” Tas nozīmē, ka Aprūpes mājās pakalpojums pilnībā atbilst MK noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajām prasībām.

 

Aprīlis

Ieviesti jauni pabalstu veidi: uzturmaksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs, pabalsts dzīvokļa īres (apsaimniekošanas) un komunālo maksājumu parāda dzēšanai,  bērna piedzimšanas pabalsts un svētku pabalsti 90 un 95 gadu, 100 un vairāk gadu jubilejās.

 

Maijs

Realizēts Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstītais projekts „Caur rotaļu uz veselību”. Tā rezultātā paplašināts materiāltehnisko līdzekļu (izglītības un attīstības līdzekļu) klāsts Rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem.

 

Noris darbs pie projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs”, ko paredzēts iesniegt Valsts aģentūrā „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra”. Šī projekta ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda paredzēts piesaistīt aptuveni 94 500 latus sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšanai. Aptuveni 32 tūkstošus latu plānots ieguldīt kā Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu.

 

Jūnijs

No 15.maija līdz 16.septembrim notiek akcija „Par dzīvokli bez parāda”. Cēsnieku atsaucība nav tik liela, kā cerēts, bet gandarījums ir par ikvienu ģimeni, kura šīs akcijas rezultātā izmanto iespēju nopelnīt Ls 3,85 dienā dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanai. Akcijā piedalījušās 3 ģimenes, kopā nopelnot 215 latus, kam papildus piešķirti vēl 75% no iepriekšminētās summas. Vēl 4 ģimenes piedalījušās nodarbību veicinošos pasākumos, ko paredz Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 10 nodaļa dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parādu dzēšanai.

 

Jūnijā intensīvi tiek strādāts arī pie jaunu saistošo noteikumu izstrādes: „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību” un „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”

 

Jūlijs

Lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti ikdienu, pilotprojekta „Personiskais asistents – palīgs ikdienā” ietvaros Cēsīs jūlijā uzsākta Latvijā vēl nebijuša pakalpojuma sniegšana, ko pēc projekta veiksmīgas realizēšanas, sākot ar oktobri līdz gada beigām finansē pašvaldība. Projekta ietvaros Cēsīs apmācīti 13 personiskie asistenti, kas 18 cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ikdienā palīdz gan kopā dodoties pie dažādiem speciālistiem un uz sabiedriskām iestādēm, gan kopā iepērkoties un  lasot, esot līdzās un darot daudzas citas lietas, ko klients nespēj veikt paša spēkiem.

 

Augusts

Noslēdzies projekts „Drošība ar atbildību”, kurā iesaistīts 21 puisis vecumā no 13-18 gadiem. Projekta laikā jaunieši apguvuši dzīves prasmes, konfliktu risināšanas iemaņas, komandas veidošanas pamatus un piedalījušies 3 dienu ilgā izdzīvošanas ekspedīcijā mežā. 7 500 latu apmērā finansējums šī pasākuma īstenošanai saņemts no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, papildus 1 875 lati piesaistīti no Cēsu pilsētas domes.

 

Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pārstāvji starptautiskas konferences „Personiskais asistents” ietvaros Saeimā dalās pieredzē personiskā asistenta pakalpojumu nodrošināšanā personām ar invaliditāti.

 

Septembris

30.septembrī Cēsīs notiek valsts mēroga konference „Sociālais pedagogs kā resurss pašvaldības darbā ar ģimenēm un bērniem”, ko apmeklē aptuveni 120 speciālisti no visas Latvijas, lai dalītos pieredzē un izvērtētu dažādus iespējamās sadarbības modeļus.

 

Oktobris

Tikšanās ar Cēsu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru apmeklē arī Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un domes finansu nodaļas vadītāja Aiviju Zerni, lai iepazītos ar Cēsu NVO darbību un informētu par nākamā gada budžeta iespējām. 2008.gadā tā iedibināta par tradīciju – tikties vismaz reizi ceturksnī un pārrunāt jaunāko sociālo jautājumu jomā, apmainīties ar informāciju par projektu iespējām, iepazīt vienam otra ikdienas darbu. 2008.gadā notikušas 6 tikšanās, gandrīz katru reizi ciemojoties pie kādas no NVO.

 

Oktobrī konkursa „Sakārtotākā pilsēta 2008” ietvaros Cēsis saņēmušas Labklājības ministrijas atzinību par sasniegumiem sociālajā jomā. Atzinības saņēmuši arī vairāki Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbinieki – Sociālo pakalpojumu pārvalde piešķīrusi atzinības rakstu sociālajai darbiniecei darbam ar ģimeni un bērniem Svetlanai Lilitai Vasiļjevai par ilggadīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un pilnveidošanā Cēsu pilsētas pašvaldībā tāpat arī Cēsu pilsētas dome pateikusies Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām vadītājai Lainei Zālītei par ieguldījumu sociālajā jomā Cēsu pilsētā.

 

Novembris

Cēsu sadraudzības pilsētas Ahimas (Vācija) delegācijas pārstāvji, atzinīgi novērtējot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” prioritātes, mērķus un darbu, atkārtoti pasniedz finansiālu dāvanu 10 000 eiro apmērā. Par šiem līdzekļiem Cēsu iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām pārvietošanās ērtībām 2009.gadā plānots iegādāties jaunu specializēto mikroautobusu.

 

Tiek pieņemti iesniegumi vienreizēju pabalstu izmaksai politiski represētām pensijas vecuma personām sakarā ar Latvijas Republikas 90.jubileju. Līdz gada beigām pabalsts izmaksāts aptuveni 250 personām katrai 40 latu apmērā.

 

Tiek atzīmēta starptautiskā sociālo darbinieku diena, ar mērķi popularizēt sociālā darba specialitāti un pateikties Aģentūras darbiniekiem par viņu ieguldījumu krīzes situācijās nonākušo Cēsu iedzīvotāju dzīves situācijas uzlabošanā. Par Aģentūras darbinieku 2008 kļuvusi sociālā rehabilitētāja darbam ar ģimenēm un bērniem Inita Kupča.

 

Decembris

Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības birojs projektu konkursa “HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējošo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma - vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā,” ietvaros atbalstījis Aģentūras izstrādāto projektu „Laipni lūdzu!”, kā rezultātā 1.decembrī atvērts HIV un atkarību profilakses kabinets. Kabinetā ir iespēja veikt HIV un B, C hepatīta eksprestestus, kā arī saņemt konsultācijas par dažādām, ar atkarību saistītām, problēmām.

 

Par tradīciju kļuvusi pasākumu rīkošana starptautiskajā Invalīdu dienā, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 3.decembrī. Cēsīs jau otro gadu izklaidējoši un informatīvi pasākumi gan lieliem, gan maziem notiek Cēsu pilsētas domē.

 

Kā ik gadu decembrī tiek rīkoti Ziemassvētku pasākumi gan bērniem invalīdiem un viņu vecākiem, gan daudzbērnu ģimenēm, gan sociālā riska ģimenēm, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Iepriecināti tiek arī Aprūpes mājās biroja klienti, personiskie asistenti un viņu pakalpojuma saņēmēji kā arī naktspatversmes klienti. Atzinīgi novērtēta Ziemassvētku arī pilsētas iedzīvotāju, kas sasnieguši 80 un vairāk gadu kā arī 1.grupas invalīdu apdāvināšana. 2008.gadā saldumu paciņas mājās piegādātas aptuveni 750 cēsniekiem.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Sabīne Ozoliņa

Cēsu pašvaldības aģentūras

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”

Projektu vadītāja

Tālrunis: 64127794Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv