Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2006.gada 9.marts  


ZIEMEĻKURZEMES NVO ATBALSTA CENTRA ZIŅULAPA

ZIEMEĻKURZEMES NVO ATBALSTA CENTRA 
ZIŅULAPA

 

Nr.164/06.03.2006. Talsi, K.Valdemāra iela 17a, tālrunis: 3291384, e-pasts: zkcentrs@talsi.lv, tīmekļa vietne - www.zkcentrs.lv


Informācija par nevalstisko organizāciju darba noderīgiem pasākumiem un projektu konkursiem. "Ziņulapu" pa e-pastu vai drukātā veidā regulāri saņem ap 850 cilvēki un institūcijas - nevalstiskās organizācijas un to darbinieki, reģionālie NVO atbalsta centri, pašvaldības un valsts institūcijas, plašsaziņas līdzekļi, skolas un starptautiskās organizācijas Latvijā. Ja arī tu gribi saņemt "Ziņulapu", sūti pieprasījumu uz e-pastu: zkcentrs@talsi.lvNOTIKUMI, PROJEKTU KONKURSI  

 

JAUNS! Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs konkursa kārtībā kopš 2006. gada 2. janvāra ieguvis jaunu statusu 2006.- 2009. gadu laika posmā - "Kurzemes reģiona NVO resursu centrs". Konkurss tika rīkots Valsts programmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005.- 2009. gads" ietvaros ar mērķi izveidot atbalsta infrastruktūru visā valsts teritorijā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un attīstībai. Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs joprojām turpinās savu darbību, tikai tagad tā aptvers ne tikai Talsu, bet arī Kuldīgas, Saldus, Liepājas un Ventspils rajonus. Projekta ietvaros tiks vākta un sistematizēta informācija par Kurzemes reģiona NVO darbību, apkopota pozitīvā pieredze par īstenotajiem projektiem, veikti pasākumi, lai nostiprinātu labdarības tradīcijas, veicinātu brīvprātīgo darbu. Sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un plašsaziņas līdzekļiem, tiks popularizēta veiksmīga pilsoniskā sabiedrība un līdzdalība ar to saistītajos procesos. Kurzemes Nevalstisko organizāciju resursu centra atklāšana notiks 23. martā pl.11.00 līdz 12.30 Talsos, K.Valdemāra ielā 17a. Tajās piedalīties tiek aicināti visi nevalstisko organizāciju, pašvaldību un plašsaziņas līdzekļu  pārstāvji, kuri ir ieinteresēti Kurzemes reģiona nevalstiskā sektora attīstībā, kā arī jebkurš interesents. Savu dalību pasākumā lūdzam pieteikt pa tālruņiem 3291384, 9167610, vai pa e-pastu: ziedite.zaceste@talsi.lv.

 

JAUNS! Notiks II Talsu Iedzīvotāju forums. Pēc nepilna mēneša, 2006.gada 1.aprīlī, notiks II Talsu Iedzīvotāju forums. Foruma dalībnieki apspriedīs pilsētas stiprās un vājās puses, dalīsies idejās par to, kādu savu pilsētu vēlētos redzēt, un lems, kā uzlabot dzīvi pilsētā. Darbs notiks nelielās darba grupās, kurās spriedīs par ikvienam talseniekam svarīgiem jautājumiem. Foruma laikā darbosies bērnu rotaļu istaba, notiks Talsu novada fonda atbalstīto projektu izstāde. Forumā īpaši aicināti piedalīties viesi no citām pilsētām, kas varēs baudīt īpašu Foruma viesu programmu, ar mērķi dot iespēju interesentiem no citām Latvijas pilsētām iepazīties ar Foruma norisi, lai gūtu zināšanas un ierosmi rīkot Forumu arī savā pilsētā. Forumā aicināts piedalīties ikviens, kam bijusi, joprojām ir un varbūt tikai būs saistība ar Talsiem – vīrieši un sievietes, jaunieši un pensionāri, talsenieki vairākās paaudzēs un jaunienācēji, dažādu nozaru ļaudis, rosīgi un ne tik aktīvi iedzīvotāji, precētie un neprecētie, jaunie vecāki, studenti, dažādu politisku un reliģisku uzskatu pārstāvji – tie ir ”mazie Talsi”, kas pulcēsies (kopumā 100 – 150 dalībnieki), lai lemtu par savas pilsētas attīstību un labklājību. Foruma dalībnieki strādās pavisam deviņās darba grupās - sociālā sfēra, mājoklis un vide, pašvaldības, uzņēmēju, NVO sadarbība un iedzīvotāju līdzdalība pilsētas pārvaldībā, izglītība, ekonomika, kultūra, atpūta un sports, pilsētas tēls, infrastruktūra, Talsi – jauniešiem pievilcīga pilsēta. Noslēgumā plānots izveidot darba grupas, kuras turpmāk īstenos Forumā ierosinātās idejas. Finansiālu atbalstu Forumā izteiktajām idejām un darbiem sniegs Talsu novada fonda rīkotajos atklātajos projektu konkursos. 2002. gadā notika I Talsu Iedzīvotāju forums. Viena no šī Iedzīvotāju foruma idejām bija dibināt tādu organizāciju kā Talsu novada fonds. Tagad pēc vairākiem gadiem lielākā daļa no iepriekšējā foruma idejām ir īstenotas, un ir laiks noteikt jaunas prioritātes. II Talsu Iedzīvotāju forumu rīko Talsu novada fonds sadarbībā ar partneriem – Talsu pilsētas domi, Talsu 2. vidusskolu. Foruma norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds (Phare programma), Latvijas valsts un Baltijas Amerikas Partnerattiecību programma. Talsu novada fonds ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no ziedotājiem ar mērķi finansēt vietējo iedzīvotāju izstrādātos bezpeļņas projektus. Tā ir iespēja ar pašu ziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai. Papildus informācija: Mareks Indriksons, valdes priekšsēdētājs, kabatas tālrunis: 6518970, e-pasts: novadafonds@talsi.lv

 

JAUNS! Talsu novada literātu apvienība  turpina rīkot "Rakstniecības skolu" Talsos. Projekta mērķis ir "pavērt plašāku logu uz pasauli" un ļaut sajust Latvijā notiekošos literatūras procesus lieliem un maziem novada literātiem un visiem tiem, kuri ikdienā ir cieši saistīti ar literatūru- skolotājiem, bibliotekāriem, citiem izglītības un kultūras darbiniekiem. "Rakstniecības skolas" dalībnieki var klātienē iepazīties ar dažādas paaudzes un dažādus virzienus pārstāvošiem literātiem, tulkotājiem un literatūrkritiķiem, diskutēt par aktuāliem jautājumiem literatūrā. Nodarbību cikls notiek Talsu tautas nama telpās no 2006. gada februāra līdz maija beigām. Trešā nodarbība būs 9. martā pl. 17.00 - 19.00Laima Muktupāvela runās par meklējamo un atrodamo jaunākajā latviešu prozā. Sarunu vadīs Ilze Kārkluvalka. Par dalībnieku var kļūt ikviens interesents, piesakoties pie Maijas Laukmanes pa tālruni 6365517, vai ierodoties tieši uz nodarbībām. Projektu atbalsta Talsu novada fonds, Talsu pilsētas dome, Talsu rajona padome, SIA "Talsu Vēstis" un Talsu tautas nams.

 

JAUNS! Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs rīko bezmaksas izbraukuma konsultācijas interesentiem/reģistrētu un neformālu NVO pārstāvjiem Saldū, Striķu ielā 1, Novada Zinību centra Saldus nodaļā, 2006. gada 15. martā. Konsultācijas tēmas: (1) „NVO dibināšana: „Soli pa solim” (kādi dokumenti nepieciešami, palīdzība dokumentu izstrādē, statūtu sagatavošanā, Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta prasības, konta atvēršana bankā, kādas prasības jāievēro jau dibinātai NVO);(2) „Finansējuma pieprasījumu sagatavošana” (tiek sniegtas konsultācijas, kas ir un kā sagatavojams projekta pieteikums, konkrēta informācija par Eiropas Savienības struktūrfondiem NVO ieceru īstenošanai);(3) „Grāmatvedība sabiedriskajām organizācijām” (prasības saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, praktiskie piemēri, gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram, nodokļu atlaides iegūšanas kārtība, atlaides humāno palīdzības kravu saņemšanā u.c.).Konsultācijas ilgs no pl. 10.30 līdz 14.30. Par visām tēmām tiek sagatavoti un izsniegti izdales materiāli. Ikdienā šīs konsultācijas saņemamas Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā Talsos, K.Valdemāra ielā 17a.

 

JAUNS! Talsu rajona Pieaugušo izglītības centrs 10. martā svin 10 gadu jubileju. Programmā: no 10.30 līdz 12.30 - konference "Mūžizglītības stratēģijas izstrāde"; no 16.00 līdz 19.00 - svinības. Aicināti visi, kuri piedalījušies PIC organizētajos semināros, kusos, projektos, tālmācībā un citās aktivitātēs šo desmit gadu laikā.Savu dalību seminārā un pasākuma otrajā daļā līdz 7. martam var pieteikt pa tālruni 3224551, 8746281 vai pa e- pastu: pic@talsi.teliamc.lv.

 

JAUNS! Finanšu ministrija izsludina konkursu biedrību un nodibinājumu sektora pārstāvniecības izvēlei Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības un uzraudzības komitejās novērotāja statusā. Pieteikums jāiesniedz Finanšu ministrijā Smilšu ielā 1, Rīga, 461.telpā līdz 2006.gada 15.martam plkst.17:00. Ar konkursa nolikumu pretendenti var iepazīties šādās mājas lapās: www.fm.gov.lv, www.eeagrants.lv, www.integracija.gov.lv un www.politika.lv vai saņemt to Finanšu ministrijā Smilšu ielā 1, Rīga, 461.telpā. Jautājumus par konkursa norisi lūdzam sūtīt pa e-pastu: diana.atkauke@fm.gov.lv vai pa faksu: 7095601, norādot atsauci uz šo konkursu, ne vēlāk kā līdz 10.martam (ieskaitot).

 

JAUNS! "Latvijas Avīze" sadarbībā ar biedrību "Līdere", Lietišķo sieviešu apvienību un Latvijas Lauku sieviešu apvienību rīko vēstuļu konkursu "Radoša sieviete Latvijā 2006". Konkursa mērķis- apzināt un ļaut iepazīt Latvijas sievietes, kas mūsu valsts atjaunotās neatkarības gados veikušas ko sabiedriski nozīmīgu, pratušas un spējušas izveidot jaunas darba vietas. Tiek meklētas arī sievietes, kuras ar enerģiju, izdomu, sirds bagātību spēj pacelt sev līdzi citus. Anketu un vēstuļu autoriem labi jāpārzin pretendentu darbības joma, bet tie nevar būt viņu ģimenes locekļi. Ieteikuma materiāliem var pievienot arī citus uzziņas avotus par kandidāti (publikācijas, atsauksmes, fotogrāfijas). Vēstules "Latvijas Avīzei" var iesūtīt līdz 15. martam. Pasta adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 21, LV- 1010, "Latvijas Avīze", ar norādi "Radoša sieviete Latvijā- 2006". Sīkāka informācija iegūstama pa tālruni 7096626 vai pa e- pastu: linda.rumka@la.lv.

 

JAUNS! LR Iekšlietu ministrija rīko tikšanos ar NVO, kurām rūp iekšlietu jautājumi. Šobrīd tiek apzinātas organizācijas, kurām ir interese tikties ar ministru, un iespējamās sarunas tēmas par iekšlietu jautājumiem Latvijā, ministrijas darbu un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Ieinteresētās organizācijas savus pieteikumus var sūtīt Iekšlietu ministrijai uz e- pastu: iveta.skrastina@iem.gov.lv līdz 8. martam.

 

JAUNS! Latvijas Kristīgā akadēmija organizē semināru "Cilvēka negatīvisma ietekme uz profesionālo darbību" 16. martā pl.10.00- 17.00. Papildus informācija iegūstama NVO vortālā www.nvo.lv.

 

JAUNS! Izsludināts ceturtais projektu pieteikumu konkurss INTERREG IIIA Dienvidu prioritātei. Tā ietvaros tiek atbalstīta pārrobežu sadarbība starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju. Vairāk informācijas varat saņemt vortālā www.nvo.lv.

 

JAUNS! Eiropas Komisija izsludina konkursu sabiedrības veselības programmā Programme of Community Action in the Field of Public Health (2003- 2008). Pieteikumiem jāatbilst prioritātēm, kas noteiktas Sabiedrības veselības 2003.- 2008. gada programmas darba plānā 2006. gadam. Sīkāka informācija: http://europa.eu.int/comm/health/ph_ programme/howtoapply/call_forpropal_en.htm.

 

SVARĪGI! Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs izsludina atklātu konkursu uz Kurzemes reģiona Nevalstisko organizāciju resursu centra Lejaskurzemes koordinatora amatu un tā atbalsta organizāciju, ar atrašanās vietu Liepājas vai Saldus rajonā, 2006. - 2009. gadam. Konkursa nolikums un papildus informācija pieejama: www.zkcentrs.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2006. gada 15. marts pl. 16.00. Papildus informācija: e- pasts: ziedite.zaceste@talsi.lv, tālrunis: 3291384, 9167610.

 

SVARĪGI! Bērnu un ģimenes lietu ministrija izsludina konkursu Jaunatnes politikas valsts programmā 2006. gadam paredzētā projekta "Jaunu jaunatnes iniciatīvu centru veidošanas turpināšana" īstenošanai. Projekta mērķis ir izvēlēties pretendentu (pašvaldību, pašvaldības iestādi), kas nodrošinātu jauniešu iniciatīvu centra izveidi atbilstoši Jaunatnes politikas valsts programmas 2006. gadam 1.3.1. apakšsadaļā "Jaunu jaunatnes iniciatīvu centru veidošanas turpināšana" paredzētajiem mērķiem. Pieteikšanās termiņš - 2006. gada 8. marts līdz pl.17.00. Pretendenti ar konkursa nolikumu un projekta veidlapām var iepazīties un tās saņemt Bērnu un ģimenes lietu ministrijā Rīgā, Basteja bulvārī 14, 4. stāvā, katru darba dienu no pl. 8.30 līdz 17.00, kā arī ministrijas mājas lapā: www.bm.gov.lv sadaļā "Projekti" vai pa tālruni 7356487. 

 

SVARĪGI! Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina projektu pieņemšanu mērķprogrammu konkursos "Tradicionālās kultūras materiālu apzināšana un popularizēšana", "Nacionālās nozīmes tradicionālās kultūras pasākumi un izglītības projekti" un "Tradicionālā kultūra bērnu un jauniešu izglītībā". Projektu pieteikšanas termiņš- 2006. gada 10. marts pl. 12.00. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas var saņemt VKKF birojā, Rīgā, Vīlandes ielā 3, 4. stāvā, pirmdienās no pl. 10. līdz 12., pārējās darbdienās no pl. 10. līdz 12. vai no 14. līdz 16. Sīkāka informācija saņemama pa tālruni 7503177 vai internetā: www.kkf.lv.

 

SVARĪGI! Ziemeļu Ministru padomes birojs Rīgā izsludina kārtējo pieteikšanās termiņu stipendiju programmai valsts un pašvaldību darbiniekiem. Mērķa auditorija ir valsts un pašvaldību iestāžu un to pakļautībā esošu institūciju darbinieki, sabiedrisko iestāžu (skolu, sociālās palīdzības un aprūpes u.tml. iestāžu) vadītāji un administrācijas darbinieki. Programmas mērķis ir veidot un stiprināt sadarbību starp radniecīgām institūcijām Ziemeļvalstīs un Latvijā, veicināt pieredzes apmaiņu un radīt iespējas salīdzināt Ziemeļvalstu un Latvijas valsts reģionālās pārvaldes struktūras. Programma apmaksā ceļa un viesnīcas izdevumus pieredzes apmaiņas vizītēm pie sadarbības partneriem Ziemeļvalstīs (Zviedrija, Norvēģija, Somija, Dānija, Islande, kā arī autonomās teritorijas- Grenlande, Fēru un Olandes salas). Latvijas pusei jānodrošina līdzfinansējums vismaz komandējuma naudas apjomā. Pieteikšanās termiņš- 15. marts. Tuvāka informācija un pieteikuma veidlapa pieejama: www.norden.lv, sadaļā "Grantu programmas, ierēdņu apmaiņas stipendija", pa tālruni 7211506, e- pastu daina@norden.lv un Ziemeļu Ministru padomes birojā Rīgā, Marijas ielā 13/3.

 

SVARĪGI! Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) aicina mazos un vidējos komersantus, kuri ir reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās, iesniegt projektu iesniegumus grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai Valsts atbalsta programmas "Īpaši atbalstāmo teritoriju uzņēmējdarbības attīstība" ietvaros. Projektu iesniegumu tiek pieņemti, sākot ar 2006. gada 14. februāri, katru darba dienu VRAA Rīgā, Elizabetes ielā 19, 4. stāvā, Projektu pieņemšanas nodaļā. Projektu iesniedzējiem jāpiesakās iepriekš Projektu pieņemšanas nodaļā (Velga Šķiņķe, tālr. 7079057). Grantu shēmas vadlīnijas un projektu iesniegumu formas var saņemt VRAA mājas lapā www.vraa.gov.lv vai pa e- pastu, nosūtot pieprasījumu uz VRAA e- pasta adresi: vraa@vraa.gov.lv. 

  

SVARĪGI! Latvijas kopienu fondu Atvērto durvju diena. 2006. gada 15. marts, Lielvārde. Talsu novada fonds un Lielvārdes Attīstības fonds aicina ikvienu interesentu piedalīties Latvijas kopienas fondu Atvērto durvju dienā. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar kopienas fondu darbību un iespējām, kopīgi palūkoties uz paveikto, uzzināt vairāk par kopienu filantropijas attīstību un kopienas fondu (Talsos, Lielvārdē, Alūksnē, Valmierā) darbību Latvijā. Atvērto durvju diena ir jau kļuvusi par tradicionālu veidu, kā kopienas fondi Latvijā iepazīstina ar savu darbību, un šis jau trešais pasākums. Pirmie divi pasākumi notika Talsos 2005. gada 24. februārī – par Talsu novada fonda darbību un 2005. gada 19. aprīlī par kopienas fondu sadarbību ar pašvaldībām un valsts institūcijām. Šoreiz būs iespēja tuvāk iepazīt Lielvārdes attīstības fonda darbību un uzzināt par to, kā izveidot kopienas fondu savā novadā. 2003. gadā darbu sāka pirmie divi kopienu fondi – Talsu novada fonds un Lielvārdes attīstības fonds. Tos vietējie iedzīvotāji izveidoja pēc savu pilsētu iedzīvotāju forumiem kā ilgtspējīgus mehānismus tajos pausto ideju īstenošanai. Tagad kopienu fondi izveidojušies arī Alūksnē, Valmierā, iecerēts šādu fondu dibināt Madonā 2006. gada sākumā. Atvērto durvju dienā aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību pārstāvji, tuvas un tālas kaimiņu pašvaldības, ieinteresētie speciālisti. Iepriekš jāpiesakās līdz 13. martam, nosūtot pieteikuma anketu. Latvijas kopienas fondu Atvērto durvju dienas notiek Talsu novada fonda un Lielvārdes attīstības fonda kopēja projekta „Kopienu filantropijas attīstība Talsu novadā un Latvijā” ietvaros, tā īstenošanu finansē Eiropas Savienības PHARE programma, Latvijas valsts un Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma. Šīs NVO Ziņulapas pielikumā atrodama dienaskārtība un pieteikuma anketa. Plašāka informācija: Mareks Indriksons, Talsu novada fonda valdes priekšsēdētājs, tālrunis: 6518970, e-pasts: novadafonds@talsi.lv

 

SVARĪGI! Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts sadarbībā ar Pasaules Bankas pārstāvniecību Latvijā organizē atklātu projektu konkursu "Lauku NVO atbalsta programma". Konkursa mērķis ir atbalstīt tādus projektus, kas veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā. Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā, atrodas un darbojas ārpus Rīgas pilsētas. Projektu iesniedzēji var būt arī biedrību vai nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kuras darbojas un kuru projekta mērķa grupas ir ārpus Rīgas pilsētas un teritoriālās struktūrvienības izveidotas saskaņā ar biedrības vai nodibinājuma statūtiem. Iesniegtā projekta finansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par LVL 500 un lielāks par LVL 2000. Projekti iesniedzami Sekretariātā (Elizabetes ielā 20, Rīgā, LV- 1050) personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2006. gada 24. martam. Sīkāka informācija pieejama Sekretariāta mājas lapā: www.integracija.gov.lv.

 

SVARĪGI! NVO institūts piedāvā kvalitatīvas apmācību programmas par dažādām nevalstiskajām organizācijām aktuālām tēmām dažādās programmās. NVO Ābece - izglītība jaundibinātām NVO administrēšanas, attīstības un finanšu dažādošanas jomās. Mācības notiks 2006. gada aprīlī. NVO Attīstība - izglītība sabiedriskā labuma organizācijām par pamatdarbību, sadarbību un ziedojumu piesaisti. Nodarbības notiek 2006. gada februārī un martā. NVO Konsultants - individuālās konsultācijas organizācijām sabiedrisko attiecību un attīstības jautājumos. NVO Eksperts - vieslekcijas ar īpaši pieaicinātiem profesionāļiem no biznesa un valsts pārvaldes vides. Apmācībām un konsultācijām var pieteikties un sīkāku informāciju iegūt elektroniski internetā www.nvoinstituts.lv vai rakstot info@nvoinstitus.lv.

  

SVARĪGI! Ziemeļu Ministru padome piedāvā grantu programmas dažādās jomās. Vairākas programmas tiek administrētas Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojā Latvijā. Kultūrā un izglītībā tās ir: Baltijas Sleipnirs (1. marts, 1. oktobris); Tuvāki kaimiņi  (15. marts). Par programmu Bērnu un jauniešu apmaiņa kultūras un izglītības jomā precizēta informācija būs pieejama 2006. gada marta sākumā. Privātajam sektoram - mazajiem/vidējiem uzņēmumiem tiek piedāvāta programma NordPro Link (1. aprīlis, 1. oktobris), bet Publiskajam sektoram - valsts un pašvaldību iestādēm -  Ierēdņu apmaiņas programma (15. marts, 15. septembris). Vairāk uzzināt par šiem un citiem projektiem varat mājas lapā: www.norden.lv. 

 

SVARĪGI! Latvijas  Jaunatnes  padome   piedāvā  jauniešiem  iespējas  piedalīties  dažādos  projektu  konkursos, starptautiskās sadarbības programmās, aptaujās un citos interesantos pasākumos. Informācija par konkrētām iespējām saņemama LJP birojā Rīgā, Kalpaka bulvārī 10 - 18, pa tālruni 7221402 vai Internetā: www.ljp.lv. E - pasts: ljp@ljp.lv. Biroja kontaktpersona ir izpilddirektore Anda Jēgere, e - pasts: anda.jegere@ljp.lv.

                                                                                        

Šī NVO Ziņulapa sagatavota projekta "Pilsoniskās sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē II" ietvaros. Šis dokuments sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, un tā nevar tikt uzskatīta par dokumentu, kas pauž Eiroas Savienības vai Latvijas Republikas oficiālo viedokli.

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv