Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 31.marts   Vārda dienu svin: Gvido, Atvars
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2011.gada 10.marts  


Izsolīs pašvaldības dzīvokli Lielā Līvu ielā

 

Cēsu novada dome 03.03.2011. ar lēmumu Nr.168, (prot. Nr.22, 18.p.) nodevusi atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – nekustamo īpašumu Lielā Līvu iela 1- 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5190, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 (kopīpašuma domājamā daļa 230/6766 no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes (kadastra apzīmējums 4201 005 3012 003) un zemes), platība 23 kv.m. un funkcionāli saistītas palīgēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 3012 004 (kopīpašuma domājamā daļa 171/171), platība 17,1 kv.m., turpmāk – Īpašuma objekts.

Īpašuma objekta nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta Ls 2600.0 (divi tūkstoši seši simti lati), maksāšanas līdzekļi 100% lati. Nodrošinājuma nauda – 10% no īpašuma objekta nosacītās cenas, t.i., Ls 260.0 (divi simti sešdesmit lati), kas iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.

Īpašuma objekta izsole notiks Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2011.gada 14.aprīlī plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā , tālr. 64161825.

Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar aģentūras „Sociālais dienests” nekustamo īpašumu pārvaldnieku – būvinženieri Vladimiru Kalandārovu tālrunis 64127749, mob. 29227611.

 

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv