Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 10.jūlijs  


Cēsu dome piešķirs līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju apkārtējās vides labiekārtošanai

Lai veicinātu Cēsu pilsētas daudzdzīvokļu māju apkārtējās vides labiekārtošanu, Cēsu pilsētas dome 10.jūlija domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtnes labiekārtošanai.

 

Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” noteikta kārtība, kādā iesniedzams pietikums, kā arī aprakstītas prasības, kas jāievēro piesakoties uz līdzfinansējuma saņemšanu.

 

Noteikumi paredz Cēsu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vairākām aktivitātēm.

 

Prioritāri līdzfinansējumu piešķirs stāvlaukumu vai pievadceļu izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā 50% apmērā, (ne vairāk kā Ls 6000), jo tieši piebrauktuves un stāvvietu nodrošinājums ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem daudzdzīvokļu māju rajonos Cēsīs. Kā arī, finansējumu varēs saņemt iekškvartālu apgaismojuma izbūvei 50% apmērā, (ne vairāk kā Ls 3000), un cita zemes gabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukums, atkritumu konteineru laukums, gājēju celiņa izbūve, apstādījumu ierīkošana u.c.) 50% apmērā no konkrēto zemes gabala labiekārtojuma darbu izmaksām (ne vairāk kā Ls 2000).

 

Tie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāli, kas jau ir izbūvējuši kādu no iepriekš minētajiem objektiem, var pretendēt uz cita objekta izbūvi māju apkārtnē.

 

Pašvaldības līdzfinansējumu vides labiekārtošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos var saņemt attiecināmo izmaksu segšanai, kas norādītas noteikumos. Līdzfinansējumam var pieteikties vienu reizi kārtējā gadā, ja uz konkrēto teritoriju jau nav piesaistīts ES vai valsts budžeta u.c. finansējums. Līdzfinansējumu piešķir atbilstoši pilsētas gada budžeta ietvaros.

 

Noteikumi nosaka, ka dzīvojamai mājai, kas pretendē uz šo finansējumu ir jābūt lielākai par 600m2, savukārt neapdzīvojamo telpu platība nedrīkst būt lielāka par 25% no kopējās mājas platības, kā arī, attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemes gabalu, nepastāv nodokļa parāds. Finansējumam pieteikt var, ja vienai personai nepieder vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.

 

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt pretendentu pilnvarotā persona, ja tai nav nodokļu parādu. Pilnvarotā persona var būt dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai cita reģistrēta īpašnieku apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Par pieteikuma iesniegšanu dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu balsojot, vairāk kā 51% no balsīm jābūt „par” pieteikuma iesniegšanu.

 

Pieteikšanos uz līdzfinansējuma saņemšanu vienu reizi gadā izsludina Cēsu pilsētas dome, informējot par to Cēsu rajona laikrakstā „Druva”, pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis” un mājas lapā www.cesis.lv.

 

Saistoši noteikumi apstiprināti ar domes sēdes lēmumu Nr.599 (prot.Nr.12, 26.p, 10.07.2008.) un spēkā stāsies augustā (sekot līdzi informācijai www.cesis.lv un citos plašsaziņas līdzekļos). Ar noteikumiem varēs iepazīties Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, vai Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Pilsētas dome/Saistošie noteikumi.

 

Jau ziņots, ka 2007. gadā Cēsu pilsētas dome atbalstīja Viestura ielas daudzdzīvokļu māju kvartāla iedzīvotāji par saviem spēkiem izbūvēja rotaļu laukumu, savukārt Cēsu pilētas dome atbalstīja projektu, bez maksas izstrādājot labiekārtošanas projektu, ņemot vērā iedzīvotāju lielo ieinteresētību un iniciatīvu apkārtējās vides labiekārtošanā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Laura Zauere

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Cēsu pilsētas dome

Tālr. +371 64121677

Mob. +371 28645386

laura.zauere@dome.cesis.lv

www.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv