Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 10.septembris  


LDDK aicina Cēsu novada darba devējus apgūt sarunu vadīšanas prasmes

Š.g. 16.septembrī Cēsīs, Pieaugušo izglītības centrā Raunas ielā 4 (2.stāvs), notiks seminārs „Ir sarunas, ir rezultāts”. Semināra ietvaros, ko organizē Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK), tiks risināti jautājumi par darba kvalitātes uzlabošanu uzņēmumos, praktizētas metodes, kā veicināt darba devēju un darba ņēmēju savstarpējo dialogu strīdu gadījumā, kā arī sniegta informācija par iespējām uzņēmumiem veidot sadarbību ar pašvaldībām un valsts institūcijām.

 

Kopš 2009.gada nogales iespēju piedalīties šajos semināros jau izmantojuši 208 darba devēji un darba devēju organizāciju pārstāvji visos Latvijas reģionos. „Ekonomikas pārmaiņu laikā ir svarīga laba sadarbība starp darba devēju un darba ņēmēju,” skaidro LDDK Vidzemes sociālā dialoga koordinatore Jolanta Vjakse. „Saprotams, ka krīzes situācija rada papildus stresa situācijas, kuras ne vienmēr tiek risinātas mierīga dialoga līmenī. Lai turpmākajā darbā konflikta  situācijas kļūtu mazāk un jautājumus iemācītos risināt  pārrunu ceļā, aicinām Cēsu un visas Vidzemes uzņēmējus piedalīties seminārā, kurā paredzēts  apmainīties ar pieredzi un pārņemt labāko praksi,  kas lieti var noderēt ikdienas darbā,” norāda J.Vjakse.

 

Semināra laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta lietišķu sarunu un mediācijas organizēšanai, kā arī tiks sniegti praktiski padomi, kā organizēti pārstāvēt darba devēju intereses reģionā, kā slēgt sadarbības līgumus starp pašvaldībām un darba devējus apvienojošām organizācijām, kā arī tiks izspēlēta lietišķa simulācijas spēle – praktiska sociālā dialoga pārrunu vešana.

 

Semināru vadīs Elīna Seleviča - pasniedzēja ar  praktisku pieredzi personāla vadības jomā. Pasniedzējai ir ievērojama pieredze personāla vadības procesu organizēšanā un uzlabošanā dažādu nozaru uzņēmumos. Viņa sniedz konsultācijas personāla atlases, novērtēšanas, attīstības plānošanas, personāla politikas izstrādes, motivācijas sistēmas izveides, darba likumdošanas u.c. jautājumos.

 

Seminārā aicināti piedalīties ne tikai Cēsu novada uzņēmēji, bet arī citi Vidzemes reģiona darba devēji un darba devēju organizāciju pārstāvji. Pieteikties semināriem un saņemt papildus informāciju iespējams, vēršoties pie semināra organizatora SIA “KOMIN“ projekta vadītājas Ineses Mičules  (inese.micule@komin.lv ; 29211156), kā arī LDDK Vidzemes reģionālajā  sociālā dialoga centrā pie Jolantas Vjakses – Cēsīs, Raunas ielā 4- 310.kab., tālr. 29471150, jolanta@lddk.lv.

 

Informācijai par citām semināra norises vietām un datumiem aicinām sekot līdzi LDDK mājas lapā www.lddk.lv

Semināra programma


9:00-11:00

1.    Sociālais dialogs uzņēmuma līmenī

1.1.        puses, to tiesības un pienākumi

1.2.        mērķis uzņēmuma līmenī un tā sasniegšanas problēmjautājumi

1.3.        strīdi, to risināšanas ceļi

 

1.    simulācija. Situācijas izspēle starp darba devēju un darbinieku pārstāvi sociālā dialoga procesa uzsākšanā

 

11:00- 11:15- kafijas pauze

 

11:15-12:00

2.    Sociālais dialogs nozaru šķērsgriezumā

2.1.        darba devēju un arodbiedrību sadarbība nozaru līmenī

2.2.        pastāvošā prakse noteiktu jautājumu risināšanā nozaru līmenī

2.3.        darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās

 

12:00-12:45- pusdienas

12:45-13:00- LDDK prezentācija

13:00-14:30

2.    simulācija. Situācijas izspēle starp darba devēju un arodbiedrību darba koplīguma noslēgšanā (budžets ierobežots)

14:30-15:00

3.    Sociālā dialoga nozīme reģionālā un nacionālā līmenī

3.1.        īss ieskats normatīvajos aktos, kas regulē sociālo dialogu reģionālā un nacionālā līmenī

3.2.        praktiskās īstenošanas jautājumi reģionālā un nacionālā līmenī

3.3.        partneru loma uzņēmējdarbības veicināšanā

3.4.        partneru ieguldījums un loma pakalpojumu pieejamībā valsts un pašvaldību institūcijās

 

4.    Sociālais dialogs un sociālā partnerība reģiona attīstībai

4.1.        partneru atbildība reģiona attīstībā

4.2.        novadu reformas ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību

4.3.        novada pašvaldības un darba devēju organizāciju sadarbība, to iespējamais pamats

 

15:00:15:15- kafijas pauze

15:15-16:45

3.    simulācija. Situācijas izspēle starp darba devēju organizāciju un novada pašvaldības vadību sadarbības veidošanā

 

Semināra ilgums - 8 akadēmiskās stundas

 

Uzziņai:

Semināru cikls notiek LDDK realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Kopumā laika posmā līdz 2014. gadam plānots organizēt 84 seminārus visos Latvijas reģionos.Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv