Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 12.februāris  


Cēsu pilsētas Vides attīstības padomei ražens 2008.gads

Cēsu pilsētas Vides attīstības padome 2008.gadā aktīvi līdzdarbojās Cēsu labiekārtošanas darbos, sniedzot videi draudzīgus risinājumus un ieteikumus pilsētas attīstībai.

 

Par Vides attīstības padomes veikumu 2008.gadā Cēsu pilsētas domes sēdē 12.februārī informēja padomes priekšsēdētāja, domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, speciāliste vides politikas jautājumos Inta Ādamsone.

 

I.Ādamsone pastāstīja, ka 2008.gadā Vides attīstības padomē darbojās 18 pārstāvji, kas pulcējās uz 10 Vides attīstības padomes sēdēm.

Padomes sēdēs tās dalībnieki ierosināja un apsprieda, izlemjot ieteikumus Cēsu domei un tās izpildstruktūrām, sekojošus jautājumus:

 

 • Sniegti ierosinājumi un priekšlikumi labiekārtošanas projektiem sekojošām Cēsu pilsētas teritorijām: Viestura ielas kvartālam,  Pils laukumam, Cēsu specializētajam bērnudārzam, Pils parkam, Avotu ielejas parkam, Vienības laukumam, Pils laukumam, Rūpniecības ielas 18, Piebalgas 14 būvniecības iecerei, Pils parka estrādes rekonstrukcijas iecerei, vecās alus darītavas teritorijai, Latvijas Politiski Represēto Cēsu rajona biedrības  ierosinātai piemiņas vietai dzelzceļa malā, Rožu laukumam.

 • Izstrādāti ierosinājumi vietējās nozīmes dižkoku noteikšanas kritērijiem, kas iestrādāti saistošo noteikumu grozījumos Nr. 13 „Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā”.

 • Izskatīti detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas materiāli un sagatavoti ieteikumi sekojošām teritorijām: Egļu ielai 20 un Pirtsupītes (teritorija starp Dārzniecības ielu, Piebalgas ielu, Raiņa ielu) detālplānojuma 1.darba varianta izskatīšana.

 • Uzsākta pilsētas avotu apsekošanas programma un uzsākti ierosinājumi avotu ietekmētu teritoriju tālākai sakopšanai un attīstībai. Tās ietvaros apsekots Rūcošais avots, Raiņa ielas avots,  Avotu ielas avots, Svētavots. Darbu paredzēts turpināt 2009.gadā.

 • Sniegti ieteikumi domei par Cēsu vecpilsētas transporta shēmas projektu, talku norises organizēšanu pilsētas teritorijā, ierosinājumi par dažādiem kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumiem.  

 • Sniegti ieteikumi Cēsu sanatorijas internātpamatskolas  dabas pamatnes teritoriju attīstībai.

 • Diskutēts jautājums un rasts pozitīvs risinājums par eko laukuma ierīkošanas vietu Bērzaines 31 kopā ar ZAAO un ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem.

 • Padome aktīvi piedalījās sabiedriskās apspriešanas procesā un viedokļu izteikšana par plānotās autoostas būvniecību Cēsīs, Raiņa ielā 33.

 

 • Diskutēti un izvirzīti kritēriji konkursam „ Sakoptākais pagalms 2008”.

 • Diskutēta un izvirzīta nepieciešamība organizēt mācību ciklu privātmāju īpašniekiem „Apstādījumu kopšana” 2008./2009. gada ziemas periodā.

 • Veikta ieteikumu izstrāde līgumu sagatavošanai ar Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka īpašumu valdītājiem.

 

 • Uzklausīti speciālisti un izteikti viedokļi, kas svarīgi kultūrvēsturisko pieminekļu  aizsargjoslas noteikšanas darbā.

 • Veidota sadarbības ar Cēsu sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem, piedaloties vides dienu pasākumā un kopīgajās talkās.

 

 • Pārrunāti jautājumi un gūta jauna informācija , kas aktuāla arboristu   kustībā.

Vides attīstības padome 2008.gadā devās izbraukuma sēdē uz Saldu un Kuldīgu. Kopā ar apmeklēto pašvaldību speciālistiem padomes locekļi pārrunāja jautājumus par Cēsu un Saldus pilsētas pieredzi ainavu un apstādījumu veidošanā, dabas pamatnes sakārtošanā tūrisma attīstībai. Kuldīgā abu pilsētu speciālisti pārrunāja jautājumus par Kuldīgas un Cēsu pilsētas attīstības programmām, teritorijas plānojumiem un detālplānojumiem, pilsētu ainavu veidošanu un kultūrvēsturisko mantojumu saglabāšanu un rekreācijas teritoriju  veidošanu un sakopšanu.

 

Vides attīstības padome ar ieteikumiem un savu dalību piedalījās aprīlī organizētajā divu dienu konferencē„Vides aspekti integrētajā attīstības plānošanā”. Konferenci ar Eiropas Savienības TAIEX finansiālu atbalstu rīkoja Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļa. Seminārā piedalījās ap 100 dalībnieku no visas Latvijas - plānotāji, arhitekti, vides speciālisti, valsts un pašvaldību, kā arī NVO darbinieki. Tā dalībnieki uzklausīja un analizēja Vācijas un Nīderlandes pieredzi. Ņemot par pamatu Cēsu pilsētas piemēru, seminārā diskutēja jautājumus par pilsētas ilgtspējīgu plānošanu, dabas vides un ekonomisko interešu saskarsmi.

 

Cēsu pilsētas Vides attīstības komisija izveidota ar 2007. gada 29. marta Cēsu pilsētas domes lēmumu  nr. 167 un tajā  darbojas: Inta ĀDAMSONE (vides attīstības padomes priekšsēdētāja, domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, speciāliste vides politikas jautājumos; Vija CAUNE (vides attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece, arhitekte); Andris ZVIRGZDS (dendrologs, bioloģijas zinātņu doktors); Andris MIHAĻOVS (domes priekšsēdētāja vietnieks); Jānis SIRLAKS (domes ainavu arhitekts); Dita TRAPENCIERE (domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja); Jānis ROZENBERGS (domes izpilddirektors); Jānis ZLAUGOTNIS (domes Būvvaldes vadītājs, Cēsu pilsētas galvenais arhitekts); Igors MERCS (domes Komunālās nodaļas vadītājs); Jānis KRŪMIŅŠ (Gaujas Nacionālais parka pārstāvis); Gunta POLUCKA (Gaujas Nacionālā parka pārstāve, vides valsts inspektore); Dace ĶIBILDA (Cēsu rajona galvenā valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore); Gunārs Ģeida (Valmieras RVP pārstāvis); Aleksandrs RAUBIŠKO (Z/S “Kliģeni “ vadītājs); Tatjana GAILĪTE (I.U. “T.G.Zaļumi” vadītāja un Cēsu virsmežniecības pārstāve); Vilnis Kaņeps (sabiedrības pārstāvis); Jānis KRASTIŅŠ (kultūrvēsturnieks); Juris ŽAGARS (Cēsu pilsētas domes deputāts, uzņēmējs).

 

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv