Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2007.gada 12.novembris  


Cēsniekiem ideju netrūkst!

2007.gada janvārī Cēsu pilsētas dome sadarbībā ar KNHM – Nīderlandes fondu uzrunāja ikvienu Cēsu iedzīvotāju izmantot unikālu iespēju pieteikties izsludinātajam projektu konkursam „IDEJAS ĪSTENOJAS” un uzlabot savu apkārtējo vidi. Projekta iesniedzēju loks bija neierobežots un konkursa rezultātā saņēmām 29 projektu pieteikumus, – 29 visdažādākās iedzīvotāju idejas, kas veicina apkārtējās vides labiekārtošanu un rada arvien jaunas tradīcijas.

Žūrijai nenācās viegli, bet pēc ilgām pārrunām ar projektu pieteicējiem un garām savstarpējām diskusijām, tika panākts vienots viedoklis par 14 atbalstāmiem projektiem.

Cēsu iedzīvotājiem šī vasara bija ļoti darbīga. Tā kā projektu īstenošanas vietas pārklāj visu Cēsu pilsētu, tad rosība bija manāma un rezultāti ir redzami ikvienā pilsētas daļā. Grupu dalībnieki strādāja ļoti pašaizliedzīgi un neatlaidīgi. Cēsnieki veica brīnumus par spīti dažādām grūtībām un dabas untumiem.

Cēsu iedzīvotāji ir pateicīgi KNHM par doto iespēju īstenot idejas savas apkārtējās vides uzlabošanā. Cēsu pilsētas dome ir ļoti pateicīga par iedzīvotāju iniciatīvu. Sasniegt iecerēto nenācās viegli, jo lielākai daļai no projektu ieviešanā iesaistītajiem tā bija jauna pieredze, taču rezultāti liecina par savu – kopīgas, mērķtiecīgas aktivitātes cilvēkus vieno un sniedz pārliecību par savām neierobežotajām iespējām paveikt lielus darbus.

14 idejas ir īstenojušās, bet tas ir tikai sākums – iedzīvotājiem ideju netrūkst un arī atbalsts tām tiks rasts.

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM DRAUDZĪGA VIDE

No 14 apstiprinātajiem projektiem 8 projekti tika īstenoti, lai uzlabotu tieši bērnu un jauniešu dzīves vidi Cēsīs.

Pateicoties aktīvajiem māju iedzīvotājiem tika sakārtoti trīs daudzdzīvokļu namu pagalmi. Projekta „Dzīvosim sakoptā vidē” ietvaros, aktīvi iesaistot māju iedzīvotājus: vecākus, vecvecākus un pašus bērnus, tika sakārtots 5 māju pagalms, kurā tika atjaunotas vecās iekārtas un iegādātas jaunas, atjaunoti soliņi un uzstādītas atkritumu tvertnes, tādā veidā padarot teritoriju krāšņu un ļoti pievilcīgu. Kā atzīst pati projekta koordinatore Rita Malnača: „...paveiktais darbs kalpo kā pierādījums tam, ka kopīgiem spēkiem var izdarīt lielus darbus”.

 

Piesaistot papildus finansējumu no visiem daudzdzīvokļu namu teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, projekta „Veselīgas sabiedrības nākotne” ietvaros tika izgatavota jauna, atraktīva ierīce bērnu fizisko prasmju attīstīšanai un atpūtai.

 

Ar aktīvu jauniešu līdzdalību, projekta „Atpūtas laukums Lapsu ielā 26” ietvaros tika izveidota atpūtas zona jauniešiem – street ball grozs, soliņi un atkritumu urna.

Divi projekti tika īstenoti tieši ar jauniešu iniciatīvu. Projekta „Saules iela” ietvaros tika iekārtotas un aprīkotas jauniešu rīcībā nodotas trīs telpas. Jaunieši ne tikai ieviesa projektu atbilstoši plānotajam, bet veica daudz vairāk – pareizi plānojot, ieekonomēja līdzekļus, kurus izmantoja papildus aprīkojuma iegādei. Jaunieši ir gandarīti par doto iespēju iekārtot telpas tā, ka pašiem patīk tur uzturēties un ir radusies iespēja mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Jauniešu nevalstiskā organizācija „Output”, kuras dalībnieki ir aktīvi skeitborda mīļotāji, Cēsu pilsētas skeitparku papildināja ar jaunu skeitborda iekārtu.

Savu ieguldījumu bērnu un jauniešu dzīve vides uzlabošanā Cēsu pilsētā deva arī izglītības iestādes, kas ar vēcāku laipnu atbalstu projekta „Vējš matos” ietvaros labiekārtoja Bērnu un jauniešu centra jauniegūto teritoriju, izveidojot apstādījumus. Savukārt projekta „Pastariņi rada” ietvaros dalībnieki ierīkoja nožogojumu skolas teritorijai, tādā veidā radot drošu vidi tieši jaunāko klašu skolēniem.

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) „Psiholoģiskās palīdzības un atbalsta centrs” Cēsīs, rūpējoties par pašiem mazākajiem cēsniekiem, izremontēja un iekārtoja jauniegūto speciālo nodarbības telpu mazuļu skolai „Brīnumzaķēns”, kas ļauj ne tikai turpināt 2002.gada februāri iesākto mazuļu skolas darbu, bet palielināt bērnu grupu skaitu un paaugstināt nodarbību kvalitāti.

 

MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN TRADĪCIJU KOPŠANA

Liela loma kopējā Cēsu plisētā īstenoto projektu klāstā, ir tiem projektiem, kas veicina mantojuma, dažādu vērtību saglabāšanu, jaunu  tradīciju radīšanu un kopšanu.

Projekta „Pasaules kara laikā (1915.-1918.g.) Cēsu Lejas kapos apglabāto Zemgales un Kurzemes bēgļu apbedījuma vietas restaurācija“ ietvaros Cēsu pilsētas pensionāru apvienība „Cēsu pensionāri“ talku veidā, labiekārtojot plašu Cesu Lejas kapu teritoriju, deva jaunu dzīvi piemineklim un jaunu elpu un cerību visai Lejas kapu teritorijai.

Neformālā grupa „OZOLLAPA”, lai vecinātu Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka atpazīstamību vietējās sabiedrības un tūristu acīs, ieviesa projektu „Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka robežzīme”, kura ietvaros tika izgatavota un parka teritorijā uzstādīta ozola koka robežzīme.

Papildinot iepriekš minēto projektu, neformālā grupa „Jauncīruļi” projekta „Nelielas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijas labiekārtošana” ietvaros ierīkoja apgaismojumu ērtai un drošai nokļūšanai līdz teritorijā esošam avotiņam diennakts tumšajā laikā.

Cēsis ir pilsēta ar 800 gadu senu vēsturi un daudzām tradīcijām. Lai iezīmētu jaunas tradīcijas, tādā veidā pastiprinot Cēsu plisētas simbolu, tika īstenots projekts „Vakars lākturu gaismā”, kura ietvaros tika izgatavoti trīs petrolejas lukturi, kas ir kā galvenie dalībnieki tradīcijas – Cēsu vecpilsētā, mūzikai skanot, senā tērpā tērpies lākturu dedzinātājs iededz senos petrolejas lukturus - izspēlēšanai.

 

GANDARĪJUMS PAR PADARĪTU DARBU

Vesels un izglītots cēsnieks – tas ir vienojošais mērķis daudzos Cēsīs realizētajos projektos.

Projekta „Gribu zināt, kā sadzīvot ar savu slimību” ietvaros Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa aprīkoja veselības kabinetu, kas dod iespēju jebkuram Cēsu iedzīvotājam veikt primāro veselības aprūpi un noteikt riska faktorus, ja tādi ir radušies.

Savukārt projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošana mācību un audzināšanas procesā – konkurētspējīgas paaudzes izveides pamats” ietvaros tika izveidota elektronisko apmācību programmu materiālā bāze, kas pieejama izglītības iestāžu darbiniekiem mācību priekšmetu mūsdienīgākai un interesantākai pasniegšanai. Projekta ietvaros tika veiktas arī apmācības šo materiālu izmantošanai. Projekta mērķis ir ne tikai padarīt mūsdienīgāku pedagogu darbu, bet radīt interesi jauniešos par dažādiem mācību priekšmetiem.

Lai dalītos gūtajā pieredzē un kavētos atmiņās par jauki pavadīto laiku ieviešot projektus š.g. 23.novembrī dalībnieki un viņu atbalstītāji tiek aicināti uz projektu konkursa „IDEJAS ĪSTENOJAS” noslēgumu pasākumu.

 

             CĒSIS –PILSĒTA, KAS RADA

 

Informāciju sagatavoja
Sandra Capare
Cēsu pilsētas domes
Projektu vadītāja
sandra.capare@dome.cesis.lv
www.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv