Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2005.gada 12.decembris  


“Vinda” gatavojas vērienīgiem projektiem

“Vinda” gatavojas vērienīgiem projektiem

Jānis Gabrāns

 

 

   Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, kas pilsētā nodrošina ūdensapgādi un kanalizāciju, allaž aktīvi iesaistījusies dažādos projektos, kas ļāvis sakārtot un modernizēt šo sfēru. Ja arī pēdējā laikā šķiet, ka nekādas aktivitātes “Vindā” nenotiek, tas ir tikai šķietams miers. Nepārtraukti norit darbs pie projektiem, lai piesaistītu finansējumu tīklu uzlabošanā un paplašināšanā, jo vajadzību pilsētā daudz. Tāpēc “Druva” devās noskaidrot, kas ieplānots tuvāko gadu laikā.

   Uzņēmuma direktors Varis Ādamsons informēja, ka Cēsu ūdensapgādes un notekūdeņu attīstību var iedalīt trijās kārtās. Pirmajā, kas jau realizēta, uzbūvējot notekūdens attīrīšanas iekārtas, atdzelžotavu, rekonstruējot ūdenstorni, ūdens rezervuārus, izbūvējot aku lauku, veicot dažādus nozīmīgus darbus esošajos tīklos. 

   “Pirmajā kārtā projektos bijām iesaistīti tikai mēs, tāpēc viss noritēja ātri un  spējām paveikt pat vairāk nekā plānots. To nevar teikt par otro kārtu. Esam iesaistījušies 18 pilsētu projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās”. Tajā daudz iesaistīto pušu, tāpēc mēs neko nevaram ietekmēt. Jau sen solām cēsniekiem, ka būs, bet tas nav atkarīgs no mums. Ir jāgaida,” saka V. Ādamsons.

   Šī projekta ietvaros Cēsīs iecerēts veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī izstrādāt noplūžu programmu un īstenot to samazināšanu.

   “Attīrīšanas iekārtās pēc rekonstrukcijas no notekūdeņiem attīrīs arī fosforu un slāpekli, Patlaban tas netiek darīts. Tīklu paplašināšanā nozīmīgākais darbs ir Priekuļu kanalizācijas sistēmas pievienošana pilsētas sistēmai un attīrīšanas iekārtām. Izbūvējot šo jauno tīklu, paplašināsies arī pilsētas notekūdeņu tīkls, kam varēs pieslēgties arī daudzas privātmājas Cēsīs. Pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmai pievienosim Cīrulīšus. Pilsētā izbūvēsim arī ūdensvadu   Līgatnes, Marijas un Lauku ielās. Notiks tīklu rekonstrukcija posmos, kur tie visvairāk nolietojušies – Festivāla ielā, Gaujas ielā. Paredzēts veikt kanalizācijas rekonstrukciju Vintergravā posmā no Gaujas ielas līdz Bērzaines ielai, jo šis posms ir ļoti bēdīgā stāvoklī,” stāsta uzņēmuma tehniskās daļas vadītāja Vija Šveice.

   Pirms iestāšanās Eiropas savienībā, šis 18 pilsētu projekts bija zināms kā ISPA projekts. No šiem fondiem vairs netiek finansēti projekti valstīs, kas ir ES dalībvalstis, un tagad finansējums nāks no Kohēzijas fonda.

   “Mēs izteicām vēlmi, lai šis projekts Cēsīs tiktu īstenots vispirms, lai varam paspēt darbus veikt līdz pilsētas jubilejai. Tagad šķiet, darbi notiks tieši svētku laikā, bet varbūt pat nebūs sākušies. Arī Latvijas valdībā tagad apzinās, ka šis ir samērā neveiksmīgs projekts, ka tik daudz pašvaldības vienā projektā nav labi likt kopā, bet tāda bija ES prasība, veidot kopējus projektus pa upju baseiniem,” stāsta uzņēmuma projektu vadītāja Aina Krastiņa.

   Šī kavēšanās aizkavē arī ielu sakārtošanu. Jo dažām ielās segums netiek mainīts tāpēc, ka vispirms nepieciešams veikt šo tīklu nomaiņu.

   Nav konkrēti zināms, kad sāksies otrās kārtas darbi, bet “Vindas” darbinieki jau gatavojas trešajai kārtai.

   “Esam iesnieguši projekta pieteikumu Kohēzijas fondā, kam Vides un reģionālās attīstības ministrija devusi pozitīvu atbildi. Šobrīd noslēgts līgums ar konsultantu firmu, un sagatavots investīciju projekta trešās kārtas ziņojums. Ar šo “Vinda” piesakās uz ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta trešo kārtu, ko sāks realizēt 2007.gadā. Kopējais projekta apjoms ir 10,3 miljoni eiro. Finansējuma shēma ir šāda: 85 procentus dod Kohēzijas fonds, 3,65  procentus - Cēsu dome, 11,35 procentus - “Vinda”. Projektā ar savu finansējumu piedalās arī valdība un finansē tehniskā projekta izstrādi,” stāsta A. Krastiņa.

   Šajā projektā galvenā uzmanība tiks veltīta uz jaunu tīklu būvniecību Lauciņu rajonā un Cīrulīšu privātmāju sektorā, arī citviet. Paredzams, ka trešās  kārtas darbi jāīsteno no 2007.līdz 2010.gadam.

 “Iespējams, ka trešās kārtas realizācija sāksies ātrāk, nekā otrā. Tāpēc arī trešās kārtas projekts man patīk labāk, jo tajā būsim vieni paši un varēsim prasīt, ietekmēt tā virzību.

“Vindas” daļa šajā projektā ir gandrīz 700 tūkstošus latu, tāpēc nāksies ņemt kredītu. Te uzreiz jāpasaka, ka   projekta realizācija izsauks tarifu paaugstināšanu. Patlaban Cēsīs ir vidēja līmeņa tarifi, bet patēriņš uz vienu cilvēku dzīvojamās mājās ir 76 litri diennaktī. Tas ir ļoti mazs rādītājs. Ja to pārrēķina naudā, sanāk nepilni divi lati par ūdeni un kanalizāciju no cilvēka mēnesī” stāsta uzņēmuma direktors V. Ādamsons.

   Protams, tarifu paaugstināšana klientiem nekad nav patīkama, bet šajā reizē jāņem vērā ieguvums, ko iegūs pilsēta un tās iedzīvotāji projekta realizācijas gadījumā. 

   Taču “Vinda” gatavojas savu darbību paplašināt arī ģeogrāfiski, un apsaimniekot arī ūdensvadu un kanalizācijas tīklu Jāņmuižā. Cēsu dome pieņēmusi lēmumu, ka gatava pārņemt Jāņmuižas tīklus un attīrīšanas iekārtas īpašumā, Priekuļu pašvaldība pret to   neiebilst. Jāņmuižas profesionālā vidusskola šos dokumentus nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai un uzrakstījusi, ka nepieciešams šos tīklus nodot Cēsu pašvaldībai un tad tālāk – “Vindai”.

   “Tagad jāgaida Ministru kabineta lēmums, bet grūti pateikt, vai tas būs vēl šogad. Ministru kabineta lēmums nepieciešams, jo šie tīkli Jāņmuižas profesionālās vidusskolas īpašumā. Šāds lēmums būtu pareizs, jo skolai nebūtu jānodarbojas ar komunālās saimniecības pārvaldīšanu,” saka V. Ādamsons.

   Uzņēmuma direktors stāsta, ka ir veikta šo tīklu apsekošana un konstatēts, ka tie ir samērā bēdīgā stāvoklī. Situācijas uzlabošanai būtu nepieciešamas investīcijas 250 – 300 tūkstošu latu apmērā, un vēl 50 – 60 tūkstoši atdzelžotavai.

   “Taču kamēr tīkli pilnībā nav “Vindas” īpašumā, nevaram uzrakstīt nevienu projektu, bet citur atrast naudu šiem darbiem nevaram. Savukārt, nokavējot vienu pieteikšanās termiņu, mēs darbu veikšanu atbīdām par diviem gadiem. Tādējādi pieaug arī izdevumi,” saka V. Ādamsons.Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv