Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 13.februāris  


Apstiprināts Cēsu pašvaldības budžets 2009.gadam

Vakar, 12.februārī Cēsu pilsētas dome ar vienbalsīgu balsojumu apstiprināja Cēsu pašvaldības budžetu 2009.gadam, kas plānots par 28% mazāks nekā 2008.gadā.

Ņemot vērā valsts ekonomiskās lejupslīdes padziļināšanos, šī gada Cēsu pašvaldības budžetu raksturo trīs galvenās prioritātes: sabiedriskās kārtības uzturēšana, izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana. Tāpat būtiski budžeta līdzekļi tiks lietoti izglītības funkcijas nodrošināšanai.

Pašvaldības pamatbudžeta 2009.gada ieņēmumi plānoti 12 170 692 latu apmērā, kas ir par 15% mazāk salīdzinot ar 2008.gada budžetā plānotajiem ieņēmumiem. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (93%) un nekustamā īpašuma nodoklim (6%). 2009.gadā Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti Ls 6 290 919 jeb par 19% mazāk nekā plānots 2008.gada budžetā.

Pamatbudžeta 2009.gada izdevumi ar finansēšanu plānoti 14 570 455 latu, kas ir par 28% mazāk salīdzinot ar 2008.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai pilsētas attīstībai dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Tāpēc Cēsu pilsētas pašvaldības 2009.gada pamatbudžeta projekta izdevumu lielākais īpatsvars – 61 % ir paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai ir plānoti Ls 8 751 005, kas ir par 9 % mazāk nekā 2008.gada budžetā. Šogad pašvaldība kompensēs 191 000 latu valsts neiedoto finansējumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums Ls 2 234 858 apmērā jeb 15% no pamatbudžeta, kas kopumā ir par 4% lielāks nekā plānots 2008.gadā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda procentu maksājumi, vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Neskatoties uz kopējo finansējuma palielinājumu šai funkcijai, izpildvaras nodrošināšanai šī gada izdevumi ir par 20% mazāki nekā 2008.gadā.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 193 112 jeb 1% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 23% mazāk nekā plānots 2008.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt Ls 118 963 jeb 1% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 94 % mazāk nekā 2008.gada budžetā, t.sk. Ls 26 311 apmērā ir iekļauts Pašvaldības publiskās aģentūras “Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora“ operatīvais budžets, kurš tiks precizēts līdz š.g.1.jūnijam pēc Pašvaldības publiskās aģentūras padomes sēdes.

Vides aizsardzībai šī gada budžetā plānoti Ls 314 542 jeb 2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 65 % mazāk kā 2008.gada budžetā. Līdzekļi tiks lietoti Rožu laukuma būvniecībai, Līvu laukuma un Četru vēju dārza strūklaku tehniskajai apkopei, tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, ietvju, atpūtas vietu kopšanas un uzturēšanas un bīstamo koku, zaru zāģēšanai, koku vainagu veidošanai. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāli tiks organizēti algoti pagaidu darbi bezdarbniekiem.

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti Ls 535 356 jeb 4% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 58% mazāk nekā 2008.gadā. Lielākās izmaksas plānotas ES struktūrfondu finansētam projektam sociālās mājas renovācijai Cēsīs, Caunas ielā 8, ielu apgaismojuma rekonstrukcijas un ekspluatācijas izdevumiem, pašvaldības dzīvokļu remontam, kapu saimniecības un dzīvnieku patversmes uzturēšanai, kā arī projekta „INTENSE” realizācijai.

 

Viens no budžeta nozīmīgiem pasākumiem ir kvalitatīvas un modernas kultūras infrastruktūras izveidošana, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti Ls 1 928 494 jeb 13% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 40% mazāk nekā 2008.gadā. Šogad līdzekļi plānoti maksājumam par Kultūras centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādāšanu, gala maksājumam par Pils krātuvju tehniskā projekta sagatavošanu, Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta II kārtas realizēšanai, kā arī kultūras pasākumu organizēšanai. 2009.gadā ir plānots turpināt sadarbību ar Cēsu pils ģildi Cēsu Mākslas festivāla organizēšanā, kā arī līdzfinansēt Vidzemes kamerorķestra darbību. Sporta pasākumu finansēšanai šogad plānots izlietot Ls 15 000.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums Ls 494 125 jeb 3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 22% mazāk nekā 2008.gadā. Samazinājums panākts, samazinot atalgojumu par 29% un samazinot izdevumus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem par 24%. Savukārt vairākiem pabalstu veidiem plānots novirzīt vairāk līdzekļu nekā pagājušajā gadā. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, dome bija spiesta pieņemt lēmumus par sociālās palīdzības veidu atcelšanu, kas būtiski neietekmē iedzīvotāju dzīves līmeni, jo līdzīgus pabalstus iespējams saņemt arī no valsts. Svarīgāko palīdzības veidu - garantētā minimālā ienākuma pabalsts, dzīvokļu pabalsti, pabalsts kurināmā iegādei, brīvpusdienas skolās un uzturmaksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs, apjomu plānots palielināt. Ievērojami pieaugusi summa, ko izlietos malkas pabalstiem, sociālo dzīvokļu uzturēšanai. Īpaši domāts par ģimenēm ar bērniem, palielinot finansējumu brīvpusdienu un uzturmaksu atlaižu pirmsskolas izglītības iestādēs segšanai, arī mācību līdzekļu iegādei un sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm.


Cēsu pašvaldības budžeta deficītu paredzēts segt no 2008.gada atlikušajiem līdzekļiem un kredītiem, kas tiks lietoti ES projektu realizēšanai.

Cēsu pašvaldības budžeta samazinājums tika veikts, reorganizējot Cēsu pilsētas domes, Cēsu Kultūras centra un Cēsu Centrālās bibliotēkas organizatoriskās struktūras un samazinot to algu fondus par 22 – 25%. Tā piemēram, no Cēsu pilsētas domes līdz 15.jūnijam tiks atbrīvoti 10 darbinieki.

Neskatoties uz pilsētas attīstības tempu samazināšanos, 2009.gads, kā arī nākamie trīs gadi Cēsīm būs ļoti nozīmīgi, jo sāksies Eiropas finansējuma apguve, kas paredzēta tieši pilsētvides attīstībai. Tas ietver Kultūras centra rekonstrukciju, pirmsskolas izglītības iestāžu renovāciju, sociālās dzīvojamās mājas renovāciju, vairāku maģistrālo ielu sakārtošanu un citus nozīmīgus darbus. Šogad arī plānots pabeigt jaunā bērnudārza celtniecību. Tāpat arī tiks turpināti un realizēti citi iesāktie projekti, kuru plānošana un projektēšana veikta iepriekšējos trīs, četros gados un kuru realizācijai piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi un valsts investīcijas.

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv