Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 29.marts   Vārda dienu svin: Aldonis, Agija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 14.augusts  


Iespēja komersantiem nomainīt esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas ar jaunām un uzlabot ražošanas ēku energoefektivitāti2012.gada 14.augustā Ministru kabineta sēdē tiek izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā, KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas, projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

 

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, nomainot vai uzlabojot komersantu esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti.

 

Pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas, tiks izsludināts atklāts konkurss, kur projektu iesniedzēji varēs būt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti un tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

1.     ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā, kas ļauj ietaupīt enerģiju:

1.1.     ēku energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbi;

1.2.     energoefektivitāti paaugstinoši papildus ieguldījumi esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kuras tieši nodrošina ražošanas procesu ražošanas ēkās;

1.3.     iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai;

1.4.     energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana;

1.5.     elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšana;

2.     ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

2.1.     papildu ieguldījumi pārejai (tajā skaitā iepērkamā enerģijas apjoma samazināšana) no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, tai skaitā:

2.1.1.     biomasu izmantojošas katlu iekārtas;

2.1.2.     biomasu izmantojošas koģenerācijas stacijas;

2.1.3.     energoavoti ar siltuma sūkņiem;

2.1.4.     saules kolektori;

2.2.     biomasas katlu iekārtu kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW un biomasas koģenerācijas staciju kopējā uzstādītā siltuma jauda nepārsniedz 3 MW;

2.3.     nomainot siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kopējā uzstādāmā siltuma jauda nedrīkst pārsniegt esošo siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju (kurās izmanto fosilos energoresursus) kopējo uzstādāmo siltuma jaudu, izņemot, ja plānotā uzstādāmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija nenodrošina nepieciešamo siltumenerģijas apjomu tehnoloģiju efektivitātes dēļ, vai arī uzstādāmās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz siltumenerģijas apjomu, kādu projekta iesniedzējs ir iepircis no siltumenerģijas piegādātāja.

 

Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais finansējums būs aptuveni 3,2 miljoni latu.  KPFI maksimālais finansējums vienam projektam konkursā ir 350 000 latu.

 

Atbalsta intensitāte:

1)     65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

2)     55 % – vidējiem komersantiem;

3)     45 % – lielajiem komersantiem;

4)     35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību  piešķiršanu tam pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku.

 

Piemēram, ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 50000 un atbalsta intensitāte ir 55%, tad no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta būs iespējams atgūt LVL 27500.

 

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu var iepazīties šeit:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40246231

 

 

Informāciju sagatavoja:

Laine Madelāne

Cēsu novada pašvaldības

Speciāliste uzņēmējdarbības attīstības jautājumos

Tālr. 64124702, 26825755
e-pasts: laine.madelane@dome.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv