Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 30.marts   Vārda dienu svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 19.februāris  


Cēsu novada budžetam četras prioritātes


 

 

Vakar Cēsu novada domē vienbalsīgi tika apstiprināts pašvaldības 2010.gada budžets, kurā kā prioritātes noteiktas sociālā un fiziskā drošība, izglītība un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācija.

 

„Šis ir izdzīvošanas budžets un ņemot vērā novada ekonomisko attīstību un finanšu situāciju, šī gada prioritāte bija izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, sabiedriskās kārtības uzturēšana un drošība novadā, izglītības sistēmas pilnveidošana un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācija. Bez tam būtiski palielināts finansējums kultūras un tūrisma objektu attīstībai. Šogad kultūrai un atpūtai paredzējām vairāk kā divus miljonus latu,” skaidro novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.

 

Pirms budžeta apstiprināšanas deputāti vairākkārtēji pulcējās uz diskusijām un komiteju sēdēs izskatīja budžeta projektus. Līdz ar to domes sēdē balsojums par budžeta gala variantu notika bez diskusijām un jautājumiem. Kā atzina domes priekšsēdētājs, tik rūpīgi un ilgi nav izskatīts neviens pēdējo gadu pašvaldības budžets.

 

Cēsu novada pašvaldības 2010.gada kopbudžeta  ieņēmumi plānoti  10,813 miljonu latu apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 10,567 miljoni latu apmērā, kas ir par 50% mazāk nekā 2009.gadā plānotie.

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 5,792 miljonu latu jeb par 1% mazāk nekā plānots 2009.gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim un nekustamā īpašuma nodoklim, kas ir attiecīgi 94% un 5% no visiem nodokļu ieņēmumiem budžetā.

 

Cēsu novada pašvaldības 2010.gada kopbudžeta izdevumi ar finansēšanu plānoti 14,056 miljonu latu apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem, attiecīgi , 13,795 miljonu lati un 260,5 tūkstoši lati.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai, kas plānoti attiecīgajās pamatbudžeta programmās.

 

Pamatbudžeta 2010.gada izdevumi plānoti 13,795 miljonu latu apmērā, kas ir par 32% mazāk nekā 2009.gada budžetā plānotie izdevumi.

Šajā gadā pašvaldība neveic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to pašvaldības funkciju realizācijas finansēšanai ienākošais finansējums netiek samazināts.

Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2010.gadā plānots izlietot 880,3 tūkstošus latu, kas ir par 54% vairāk nekā 2009.gadā. Lai nodrošinātu ES struktūrfondu projektu īstenošanu, 2010.gadā ir plānots piesaistīt aizņēmuma līdzekļus trīs miljonu latu apmērā.

 

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai pilsētas attīstībai, dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars jeb 43 % ir paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai ir plānoti 5,862 miljonu latu apmērā, kas ir par 44 % mazāk kā 2009.gada budžetā.

 

 

Viens no budžeta nozīmīgiem pasākumiem ir kvalitatīvas un modernas kultūras infrastruktūras izveidošana, nodrošinot pilsētas iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti 2,152 miljoni latu jeb 16% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 31% vairāk nekā 2009.gadā. ES struktūrfondu finansētiem projektiem plānoti: 25,6 tūkstoši lati „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”, 757,8 tūkstoši lati „Cēsu pils kompleksa revitalizācijai” un 697,9 tūkstoši lati „Daudzfunkcionālā Vidzemes Mūzikas un Kultūras centra rekonstrukcijai. Kultūras pasākumu organizēšanai plānoti 29,4 tūkstoši latu un sporta pasākumu finansēšanai plānots izlietot 22,3 tūkstošus latu.

 

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 1,023 miljoni latu jeb 7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbībai paredzēti 589,4 tūkstoši lati jeb par 19% vairāk kā 2009.gadā. Sociālā dienesta budžets ir plānots, samazinot atalgojumu un samazinot izdevumus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Savukārt vairākiem pabalstu veidiem plānots novirzīt vairāk līdzekļu nekā pagājušajā gadā. Svarīgāko palīdzības veidu - garantētā minimālā ienākuma pabalsts, dzīvokļu pabalsti, pabalsts kurināmā iegādei, brīvpusdienas skolās un uzturmaksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs, apjoms palielināts.
   Garantētā minimālā ienākuma pabalstu izmaksai šajā gadā plānots par 166% vairāk nekā 2009.gadā, par 50% ir palielināts līdzekļu apjoms, kas paredzēts sociālajai palīdzībai iedzīvotājiem natūrā. Ievērojami pieaugusi summa, ko izlietos malkas pabalstiem, sociālo dzīvokļu uzturēšanai. Īpaši domāts par ģimenēm ar bērniem, palielinot finansējumu brīvpusdienu un uzturmaksu atlaižu pirmsskolas izglītības iestādēs segšanai, arī mācību līdzekļu iegādei un sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apjoms pilngadīgai personai 2010.gadā ir 40 lati un nepilngadīgai personai 45 lati.

 

Veselības funkcijas finansēšanai plānoti izdevumi 34,8 tūkstoši latu apmērā.

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 689,9 tūkstoši latu jeb 5% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 76% vairāk nekā 2009.gadā.

 

Vides aizsardzībai 2010.gada budžetā plānoti 223,1 tūkstoši latu jeb 2 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 3% mazāk nekā 2009.gada budžetā, tajā skaitā skvēru kopšanai plānoti 58,7 tūkstoši latu. Tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam ir paredzēts izlietot 104,8 tūkstošus latu.

 

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 1,937 miljonu latu jeb 14% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 204 % vairāk kā 2009.gada budžetā, tajā skaitā lielākie izdevumi ir plānoti ielu kopšanai - 75,0 tūkstoši latu un ERAF projektu realizācijai - 987,2 tūkstoši latu.

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti 179,6 tūkstoši latu jeb 1% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 6% mazāk nekā plānots 2009.gada budžetā. Samazinājums ir saistīts ar darba algas izmaiņām Pašvaldības policijā.

 

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 1,693 miljonu latu apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda procentu maksājumi, vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga[at]dome.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv