Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 20.aprīlis  


Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” programma Cēsīs

Par starptautisko nedēļu Cēsu rajonā

 

            Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Cēsu rajona padomes Izglītības pārvalde organizēs pasākumus ar mērķi iepazīstināt ar Cēsu rajona izglītības iestāžu iekļaujošās izglītības pozitīvajiem piemēriem, tādējādi veicinot skolotāju mācīšanos vienam no otra.

            Mācīšanās vienam no otra ir efektīva izglītošanās forma. To pierāda Cēsu rajona speciālistu starptautiskā projekta Latvija – Zviedrija – Krievija „Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana” prakse.

            No 20.aprīļa līdz 24.aprīlim skolas un bērnudārzi organizēs „Atvērto durvju dienas”, kuru laikā interesentus iepazīstinās ar iekļaujošās izglītības praktisko pieredzi.

            25.aprīlī organizēsim konferenci „Iekļaujošās izglītības pieredze”, kurā iepazīstināsim ar iekļaujošās izglītības pozitīvajiem piemēriem un darbā ar bērniem izmantotajiem atbalsta materiāliem.

            Atvērto durvju dienas un konference veicinās iekļaujošās izglītības attīstību, labas prakses piemēru izmantošanu un speciālistu sadarbību.

 

Starptautiskās nedēļas darba kārtība

„Atvērto durvju dienu” īss apraksts

 

2009.gada 20.aprīlis

 

Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, vadītāja Iveta Liepiņa.

Adrese: „Vālodzes” Veselavas pagasts, Cēsu rajons,

e-pasts pirmsskola@veselavasspii.lv 

Īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas un fiziskās attīstības traucējumiem.

 

No plkst.9.00 – 12.00:

Īss apskats par iestādi /15 min/, nodarbības vienlaicīgi 4 grupās, individuālās logopēdijas nodarbības, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, nodarbības dabā /ja atļaus laika apstākļi/.

Interesentus iepazīstinās ar mācību materiāliem un bērnu individuālajiem plāniem.

Pieteikties pa tālruni 64177375.

 

2009.gada 21.aprīlis

 

Cēsu 2.pamatskola, direktors Ojārs Bicāns.

Adrese: Gaujas iela 45, Cēsis,

Speciālās izglītības skolotājas Agrita Sniķere un Elita Bernāte piedalījušās vairākos starptautiskajos projektos. Skolotājas konsultē un sniedz atbalstu rajona iestāžu speciālistiem un vecākiem par alternatīvās komunikācijas pielietošanu, par darbu ar bērniem, kuriem ir autisms, par individuālo plānu veidošanu un citiem jautājumiem

Īsteno izglītības programmu izglītojamajiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem /programmas kods 21015811 C līmenis, pēc jaunās klasifikācijas 21015911). Speciālās izglītības klase 5 skolēniem.

 

10.00 – 10.15      koncerts kopā ar draugiem – pavadoņiem

10.25 – 10.35      komentārs par speciālo programmu Cēsu 2.pamatskolā. Vecāku viedoklis.

10.40 – 11.20      estētiskās nodarbības:

-         mūzikas terapija /video materiāls,

-         kustību terapija /video materiāls/.

11.30 – 12.20    pusdienas, interesentiem skolas apskate

12.20 – 13.10    motorikas nodarbības:

-         taktilā stimulācija /video materiāls/

-         ārstnieciskā vingrošana skolēnam ar BCT /video materiāls/

13.20 – 14.30    komunikācijas nodarbības:

-         lasītmācīšana izmantojot vārdu mācīšanas metodi skolēnam ar dauna

                                sindromu /video materiāls/

-         lasītprasmes un rakstītprasmes trenēšana skolniecei ar psihiskiem

      traucējumiem (F 90.0) un spastisku tetraparēzi /video materiāls/

-         komunikācijas iespēju paplašināšana skolēnam ar spastisko tetraparēzi izmantojot bliss simbolus /video materiāls/

-         rotaļu nodarbība skolniecei ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (F 72) un autismu /video materiāls/.

14.30 – 14.45    jautājumi, diskusija

Pieteikties pa tālruni 64122647 vai 29197724

 

2009.gada 21. un 23.aprīlis

 

Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, vadītāja Dace Zavadska.

Adrese: Briežu iela 7, Cēsis,

e-pasts dzavadska@inbox.lv 

Īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar valodas un redzes traucējumiem.

 

No plkst.9.00 – 11.00 piedāvā vērot speciālistu – tiflopedagogu, logopēdu, masieres, muzikālā pedagoga un sporta pedagoga nodarbības, iepazīties ar materiālo bāzi un iestādes telpām.

No plkst.11.00 – 15.00 aicina vecākus uz konsultācijām pie pirmsskolas iestādes speciālistiem, iepriekš piesakoties pa tālruni 64123564.

Pieteikties pa tālruni 64123564 pie metodiķes Andželas Pāžes.

 

2009.gada 22.aprīlis

 

Veselavas pamatskola, direktors Uldis Blīgzna.

Adrese: „Skola”, Veselavas pagasts, Cēsu rajons

Pamatizglītībā integrē izglītojamos ar somatiskām saslimšanām (21015411) – 1 bērns 3.klasē, ar aizturi un mācīšanās grūtībām (21015611) – 1 bērns 5.klasē, ar neiroloģiskām saslimšanām (21015711) – 1 bērns 7.klasē, ar vieglu garīgo atpalicību (21015811 A un B līmenis) – 2 bērni 2. un 5. klasēs.

 

9.25 – 10.05   - 2.stunda latviešu valoda 2.kl. /individuāli/, skolotāja J.Vanaga,

10.20 – 11.00 – 3.stunda dabaszinības 2.kl. /bērns iekļauts klasē/, skolotāja I.Rence,

11.05 – 11.45 – 4.stunda angļu valoda 4.klasē /bērns iekļauts klasē/, datorprogrammas

                          izmantošana, skolotāja S.Purmale,

12.00 – 12.40 – 5.stunda nodarbība bērniem ar mācīšanās traucējumiem, skolotāja Ē.Arāja

Skola piedāvā iepazīšanos ar materiālo bāzi un iestādes telpām.

Pieteikties pa tālruni 29475971 direktora vietnieces mācību darbā Ērikas Arājas

 

 

2009.gada 23.aprīlis

 

Rāmuļu pamatskola, direktore Aija Sīmane.

Adrese: „Skola”, Vaives pagasts, Cēsu rajons

Skola īsteno speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A un B līmenis), kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (programmas kods 21015811). Speciālās izglītības programmu apgūst 9 skolēni t.i., 2.klasē – 1, 4.klasē – 2, 5.klasē – 2, 6.klasē – 2, 7.klasē – 1, 9.klasē – 1.

 

No plkst. 9.00 skola „Atvērto durvju dienā” demonstrēs sagatavotos video materiālus par iekļaujošo izglītību, kuros tiks parādīts individuālais darbs mājturībā, logopēdijā, mūzikā; strādās klasē latviešu valodā un matemātikā ar skolotāja palīgu. Iepazīstinās ar pielietotajām mācību metodēm, materiāliem un izveidotajiem atbalsta materiāliem.

Pieteikties skolas direktorei A.Sīmanei vai direktora vietniecei I.Brammanei pa tālruņiem 64129511 vai 64129502.

 

 

Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”, vadītāja Zita Ščeglova

Adrese: p/n Ģikši, Amatas novads, Cēsu rajons

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Pieredzes līmenī logopēda darbs un materiālā bāze, kā arī individuālais darbs bērniem un ģimenēm. Diennakts pirmsskolas izglītības iestāde.

 

10.00 – 11.30      iepazīšanās ar logopēda darbu, kabinetu un metodiskajiem materiāliem

12.00 – 13.00      pieredzes apmaiņa darbā ar bērniem un ģimenēm.

Pietikties  pa tālruni 64129403.

 

2009.gada 24.aprīlis

 

Jaunpiebalgas vidusskola, direktore Ulla Logina

Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu rajons

Īsteno speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (programmas kods 21015211) 2 skolēni – 4.un 8.klasēs. pieredzes līmenī logopēda darbs un materiālā bāze.

 

8.30                                 tējas tase

9.00 – 9.30       logopēdijas nodarbība sešgadīgo bērnu grupai, skolotāja J.Beķere

10.10 – 10.50   latviešu valodas un lasīšanas individuālā nodarbība 4.klases skolēnam

                         Kristapam (pr.kods 21015211), skolotāja J.Beķere

11.00– 11.40   matemātikas stunda 4.a klasē /integrēts klasē Kristaps/, skolotāja R.Intenberga

11.40 – 12.00  pusdienas

12.00 – 13.00  videofilma /par Kristapu/, skolotājs J.Beķeres veidotās animācijas filmiņas

                        valodas attīstībai, pieredzes apmaiņa

Pieteikties pa tālruni 26338636 J.Beķere, 26318163 L.Upmale

 

 

Priekuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”, vadītāja Kristīna Bernāne

Adrese: Elites iela 1, Priekuļu pagasts, Cēsu rajons

E – pasts mezmalina@navigator.lv

 

Piedāvā iepazīties ar logopēdes Z.Cīrules pieredzi. Skolotāja izveidojusi darba burtnīcas un didaktiskos materiālus – kartiņas lasīšanas mācīšanai, kā arī terapeitiskās spēles. Darbā ar bērniem pielieto Montesori apmācības metodes.

Iepazīstinās ar „Vides izglītības centru”. Centrā uzkrāti metodiskie materiāli par nodarbībām dabā, uzskates un uzziņas materiāli brīvdabas pedagoģijā, kā arī materiāli par pirmsskolas bērnu pētnieciskās darbības attīstīšanu.

 

Sabiedriskais transports no Cēsīm uz Priekuļiem kursē 8.40 /Nr.13/, un 9.10 /Nr.11/.

Pieteikties pa tālruņiem 64130371, 64130343 metodiķe I.Freimane

 

Projekts

 

2009.gada 25.aprīlis

 

Konference „Iekļaujošās izglītības pieredze”

Cēsu 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs

 

Reģistrēšanā no plkst.9.00

Konferences sākums plkst.10.00

Konferences noslēgums plkst.16.00

Konferences dalībnieki saņems darba mapi ar atbalsta materiālu paraugiem.

 

Darba kārtība

9.00 – 10.

Reģistrēšanās. Rīta kafija

 

10.00 – 10.20

Konferences atklāšana, uzrunas, revīzijas komisijas vēlēšanas

 

10.20 – 10.50

Valsts speciālās izglītības centra direktors Guntis Vasiļevskis

 

10.50 – 11.05

„Iekļaujošā izglītība Cēsu rajonā”. Cēsu rajona padomes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe Biruta Dambīte

 

11.05 – 11.30

Iekļaujošās izglītības pozitīvie piemēri. Cēsu 2.pamatskola

 

11.30 – 11.45

Labas darbības piemēri. Cēsu pilsētas pamatskola

 

11.45 – 12.00

Atbalsta materiāli latviešu valodā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Laima Pērkone

 

12.00 – 13.00

Pusdienas

 

13.00 – 13.20

Iekļaujošās izglītības pieredze. Jaunpiebalgas vidusskola

 

13.20 – 13.40

„Labas darbības piemēri” . Rāmuļu pamatskola

 

13.40 – 13.55

„Labas darbības piemēri”. Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas grupa

 

13.55 – 14.10

„Labas darbības piemēri - atbalsta materiāli skolēniem ar aizturi un grūtībām mācībās”. Straupes pamatskola

 

14.10 – 14.35

„Labas darbības piemēri”. Veselavas pamatskolas skolotāja Ērika Arāja

14.35 – 14.40

„Labas darbības piemērs”. Veselavas speciālās pirmsskolas izglītības iestāde

 

14.40 – 14.45

„Labas darbības piemērs”. Pētera pamatskola

 

14.45 – 15.00

Starpbrīdis

 

15.00 – 15.15

„Labas darbības piemēri”. Spāres speciālās internātskolas logopēde Zane Siliņa

 

15.15 – 15.30

„Labas darbības piemērs ar bērnu, kuram ir uzvedības traucējumi”. Liepas pamatskolas skolotāja Valentīna Voiciša

 

15.30 – 15.40

Materiāls „Brīnišķīgie baļķīši” Solvita Lodiņa

 

15.40 – 16.00

Noslēgums. Revīzijas komisijas ziņojums. Jautājumi, priekšlikumi.

 

 

  • Uz konferenci pieteikties Cēsu rajona padomes Izglītības pārvaldē pa tālruņiem 64127901 vai 64127909
  • Par pusdienām maksā paši dalībnieki.
  • Atbildīgā par pasākumiem Cēsu rajona padomes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe Biruta Dambīte

 

 

Dambīte

64127901

biruta.dambite@cesurajons.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv