Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 29.marts   Vārda dienu svin: Aldonis, Agija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 21.maijs  


Cēsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu

Cēsu novada dome nolemj nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamu ēku - garāžu ar 10 (desmit) vieglo automašīnu novietnēm (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0107 004), adrese Ziedu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 504 0029.

Īpašuma objekts saistīts ar zemes gabalu Ata Kronvalda iela 31, Cēsis, Cēsu nov., īpašuma kadastra numurs 4201 004 0154. Zemes īpašnieks Jānis Pētersons.

Nekustamā īpašuma objekta sākumcena (nosacītā cena) - Ls 6100,00 (seši tūkstoši viens simts lati) bez PVN, maksāšanas līdzekļi – 100% lati. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekutamā īpašuma objekta sākumcenas - Ls 610 (seši simti desmit lati). Izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati).

Zemes īpašniekam Jānim Pētersonam ir pirmpirkuma tiesības uz pašvaldības īpašuma objektu. Minētā persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tiks uzaicināta mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā tiks saņemts pieteikums, izsole netiks rīkota un tiks noslēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.

          Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekam nodrošinājuma nauda iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2010.gada 27.jūlijā plkst.1400. Izsoles noteikumu saņemšana, izsoles pretendentu pieteikšanās uz izsoli un izsoles noteikumos noteikto dokumentu iesniegšana līdz 2010.gada 23.jūlijam Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā 309. kabinetā, tālrunis 64161825.Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv