Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.aprīlis   Vārda dienu svin: Daira, Dairis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 23.aprīlis  


Cēsu novada pašvaldība izsludina apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemu ūdenssaimniecības attīstībai

Cēsu novada pašvaldība ERAF līdzfinansēto projektu „ Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība „ (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/058/061) un „Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/059/062 ) ietvaros izsludina atklātu iepirkumu procedūru „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensgūtņu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība” ( identifikācijas Nr. CNP 2012/22/ERAF)

 

 Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) un ūdensgūtņu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā. Projektēšana un būvniecība, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

Pirmā daļa:

Esošo NAI rekonstrukcija Rīdzenes ciemā.

Ekspluatācijā neesošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) demontāža, jaunu NAI izbūve demontēto iekārtu vietā un ekspluatācijā esošās NAI tvertnes pārbūve par lieko dūņu uzglabāšanas tvertni Rīdzenes ciemā nekustamajā īpašumā "Mākoņi", Vaives pagasts, Cēsu novads. Projektēšana un būvniecība.

Esošo NAI rekonstrukcija Krīvu ciemā

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) demontāža un jaunu NAI izbūve demontēto iekārtu vietā Krīvu ciemā, Vaives pagasts, Cēsu novads. Projektēšana un būvniecība.

 

Otrā daļa:

Esošās ūdensgūtnes rekonstrukcija Rīdzenes ciemā.

Viena esošā artēziskā urbuma tamponēšana, viena esošā rekonstruējamā artēziskā urbuma aprīkošana, viena jauna artēziskā urbuma ierīkošana un aprīkošana, jaunā artēziskā urbuma pievienošana pie esošajiem ūdensapgādes tīkliem pirms ūdens attīrīšanas iekārtām un ūdenstorņa rekonstrukcija Rīdzenes ciemā, Vaives pagasts, Cēsu novads. Projektēšana un būvniecība. Viena esoša rekonstruējamā artēziskā urbuma skalošana Rīdzenes ciemā, Vaives pagasts, Cēsu novads. Darba programmas izstrāde, licences saņemšana, darbu veikšana.

Esošās ūdensgūtnes rekonstrukcija Krīvu ciemā

Viena esošā artēziskā urbuma tamponēšana un viena jauna artēziskā urbuma ierīkošana un aprīkošana, jaunā artēziskā urbuma pievienošana pie esošajiem ūdensapgādes tīkliem, ieskaitot paviljona izbūvi virs urbuma Krīvu ciemā, Vaives pagasts, Cēsu novads. Projektēšana un būvniecība.

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu uz vienu vai abām daļām kopā. Pretendenta piedāvājums katrai iepirkuma daļai tiks vērtēts atsevišķi.

Līgumu izpildes laiks abām daļām līdz 2013.gada 01. februārim.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 16. maijam plkst. 11.00, Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (1.stāvā), iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Nolikums elektroniskā formātā un ar to saistītie dokumenti atrodami Cēsu pašvaldības mājas lapā: http://www.cesis.lv/labot_iepirkumus/frontend/list.php?type=konkursi

 

 Inta Ādamsone,

 Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste

 Tel. 64161818, e-pasts: inta.adamsone[at]dome.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv