Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 10.jūlijs   Vārda dienu svin: Lija, Olīvija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 23.septembris  


Šodien autoostas būvniecības Cēsīs, Raiņa 33 prezentācijas pasākums

Paziņojums

Par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

 

1.      Būvniecības ieceres nosaukums, adrese - akciju sabiedrības „CATA” Cēsu autoostas ēkas jaunbūve Raiņa ielā 33, Cēsīs;

2.      Ierosinātājs – akciju sabiedrība „CATA”, J.Poruka iela 8, Cēsis, reģistrācijas Nr.40003016840, kontakttālrunis 64107817;

3.      Projektētājs – SIA „Būvprojekts”, J.Poruka iela 8-108, Cēsis, reģistrācijas Nr.44102006392, kontakttālrunis 64122535;

4.      Cēsu autoostas ēkas būvniecības prezentācijas pasākums notiks 2008.gada 30.septembrī, Cēsu pilsētas domes zālē, Raunas ielā 4, Cēsīs, plkst.17.00. Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Cēsu pilsētas domes 2.stāvā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu pilsētas domes darba laikā, laika posmā no 23.09.2008. Līdz 21.10.2008.;

5.      Atsauksmes un publiskās apspriešanas aptaujas lapas iesniedzamas Cēsu pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā līdz 2008.gada 21.oktobrim;

6.      Informatīvā tālruņa numurs uzziņām par Cēsu pilsētas domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem - 64161819.

 

Aptaujas lapa

 

Attēli, shēmas


Viedokli izteikt šeit

 

Paskaidrojuma raksts

 

Saskaņā ar LR MK 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.4.punktu sniedzam sekojošu informāciju:

 

          Apbūves priekšlikums paredz jaunas autoostas ēkas būvniecību zemes gabalā Raiņa ielā 33, Cēsīs. Autoosta ir sabiedriskas nozīmes objekts, kuram tiek piemērota publiskā apspriešana.

         

Ietekme uz attiecīgās administratīvās teritorijas vai reģiona vidi un infrastruktūru

 

          Būvniecības iecere būtiski neizmainīs ietekmi uz attiecīgās administratīvās teritorijas vai reģiona vidi un infrastruktūru, jo šajā pilsētas rajonā jau pašlaik valsts AS "Latvijas dzelzceļš" ēkas iznomātajās telpās atrodas Cēsu autoosta, tādēļ nav sagaidāmas arī radikālas transporta kustības intensitātes un ielu stāvokļa izmaiņas.

 

          Gaisa kvalitāte, trokšņu līmenis un augsnes kvalitāte iecerētās autoostas dēļ nemainīsies.

 

          Būvniecības laikā radušies atkritumi, norokamā grunts un augsne tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīviem aktiem.

 

          Par ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi ir saņemts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 25.08.2008. saskaņojums būves meta stadijā (skat. pielikumu).

 

          Ietekme uz infrastruktūru (gāzes apgāde, siltumapgāde, elektroenerģijas apgāde, ūdens un virszemes ūdeņu saimniecība, sakari) - objektam tiek plānoti pilsētas elektrības, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes pieslēgumi, kas nodrošina Latvijas būvnormatīvu ievērošanu un neizraisa nekādu negatīvu ietekmi uz vidi.

 

Ietekme uz iedzīvotāju sadzīves apstākļiem

 

          Cēsīs autobusu satiksme ir nodrošināta ar visām lielākajām Vidzemes pilsētām, taču līdzšinējā autoostas ēka neatbilst normatīvo aktu prasībām, kuri nosaka, ka autoostas sniegtajiem pakalpojumiem jābūt:

1.        pieejamiem visiem autoostas apmeklētājiem;

2.        piemērotiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiem);

3.        ar iespēju autoostas klientiem izmantot sanitāro mezglu, nodrošinot vietu bērnu pabarošanai un aprūpei;

4.        piemērotai rokas bagāžas, kā arī autobusā un autoostā atrastās nozaudētās rokas bagāžas uzglabāšanai.

         

          Ēka, kurā pašreiz atrodas Cēsu autoostas telpas, ir kritiskā stāvoklī:

1.        telpas ir stipri nolietotas un nav drošas;

2.        telpām ir krāsns apkure;

3.        telpas nav piemērotas personām ar funkcionāliem traucējumiem;

4.        nav telpu bērnu pabarošanai un aprūpei;

5.        ēka ir bez sanitārā mezgla autoostas apmeklētājiem;

6.        sausās tualetes atrodas slikti apgaismotā vietā ārpus ēkas.

 

          Cēsis ir viena no senākajām un tūristu apmeklētākajām pilsētām visā valstī. Ņemot vērā, ka, autoosta ir pilsētas seja tiem, kas apmeklē Cēsu pilsētu, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus ar regulāro autobusu satiksmi, iecerētā līnijbūve - autoosta sabiedriskā transporta pakalpojuma lietošanu padarīs ērtāku ne tikai Cēsu pilsētas un rajona iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem no tuvienes un tālienes.

 

          Pēc jaunās Cēsu autoostas ēkas nodošanas ekspluatācijā, paredzama ievērojama situācijas uzlabošanās, nodrošinot normatīviem aktiem atbilstošu autoostas sniegto pakalpojumu pieejamību visiem autoostas apmeklētājiem.

 

          Iezīmējoties jaunai administratīvi – teritoriālai vienībai – Cēsu novadam – autoostai būtu konsolidējoša nozīme.

 

Ietekme uz nekustamo īpašumu vērtību

 

          Ietekme uz nekustamo īpašumu vērtību – projektējamais objekts neparedz apgrūtinājumus blakus esošiem gruntsgabaliem.

 

          Jebkura jaunbūve, ēkas rekonstrukcija, ielu renovācija, teritorijas labiekārtošana ir pilsētas vides sakārtošana, pilnveidošana, kvalitātes uzlabošana, kas novērš teritorijas nesankcionētu, stihisku, apšaubāmu izmantošanu, un rada sakārtotu, atzītu, kvalitatīvu, patīkamu pieguļošo teritoriju citiem zemes gabaliem.

 

          Apbūve atstāj pozitīvu ietekmi uz vidi, urbānās ainavas attīstību un nerada diskomforta situācijas vides aizsardzībai un pilsētas infrastruktūras sfērā.

 

 

Pielikumā: Situācijas shēmas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 25.08.2008. saskaņojumu būves meta stadijā kopija uz 1lp.

 

 

 

Akciju sabiedrības „CATA”                                                              valdes priekšsēdētājs M.Ozoliņš

 

 

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv