Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 20.janvāris   Vārda dienu svin: Oļģerts, Orests, Aļģirds, Alģis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2008.gada 25.marts  


Prezentē iespējamo izglītības attīstību topošajā Cēsu novadā

 

Š.g. 25.martā notika pirmā Cēsu novada veidojošo Darba grupu prezentācija novada apvienošanas projekta Vadības grupai. Prezentācijas laikā Izglītības darba grupas vadītāja Lolita Kokina iepazīstināja Cēsu novada veidojošo vietējo pašvaldību vadītājus ar situāciju, kāda izglītības nozarē varētu izveidoties perspektīvajā Cēsu novadā.

 

 

L.Kokina iepazīstināja pašvaldību vadītājus gan ar esošo situāciju, gan ar plānoto, minot, ka viena no lielākajām problēmām ir bērnu skaita samazināšanās un lielais attālums starp novada centru un tālākajām pašvaldībām. L. Kokina: „Šobrīd vietas skolā pietiek visiem. Tieši pretēji - nākotnē būs daudz jādomā par vienmērīgu programmu izvietojumu novadā, jo iespējams turpināsies klašu apvienošana mazā skolēnu skaita dēļ, jo vērojams, ka pagastos sākot ar 2001. gadu ir mazs skaits dzimušo un deklarēto bērnu, tas nozīmē, ka nav iespējams nokomplektēt klasi, ja tajā iekļaut var tikai trīs līdz četrus bērnus.”

 

Šobrīd vislielākais skolēnu skaits uz vienu pedagoģisko likmi visā perspektīvajā novadā ir Cēsīs, kur vidēji ir deviņi bērni un vienu pedagoģisko likmi, turpretim novada pagastos - trīs bērni.

 

Darba grupa, analizējot esošo un plānoto situāciju, izvērtēja gan perspektīvā novada pozitīvās, gan negatīvas puses.

 

Pie pozitīvajām pusēm iespējams pieskaitīt starp-pašvaldību norēķinu izzušanu, iespēju labāk pārraudzīt un koordinēt izglītības iestāžu darbu, izstrādāt, realizēt un koordinēt lielus projektus. Kā pozitīvu piemēru var minēt arī izglītības programmu plānojumu un to piedāvājumu koordinēšanu novada iedzīvotājiem, uzsverot ne tikai skolēnu apmācību, bet arī paplašinot iespējas apgūt pieaugušo izglītību novadā esošajiem iedzīvotājiem.

 

Kā negatīvo aspektu, apvienojot pašvaldības, Darba grupa min tā dēvēto „nauda seko bērnam”, kas iespējams var novest pie vietējo skolu slēgšanas starpnovadu ietvaros. Kā negatīvs aspekts tiek minēts iespējamais izdevumu pieaugums un pārbraucienu organizēšana. Kā drauds ir izvirzīts lauku iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētu, kā arī plānojams ilgāks dokumentu aprites ceļš, un izglītības sistēmas plānošanā varētu dominēt lielākā centra sindroms. 

 

Izglītības darba grupas prezentācijā izvērsās diskusija par dažādiem jautājumiem, kas vēl jārisina, kā, piemēram, transporta nodrošināšana, lai pagastu bērniem būtu iespēja nokļūt uz nodarbībām Cēsīs, apmeklējot sporta, mākslas, daiļrades u.c. nodarbības.

 

Tika diskutēts arī par internāta nepieciešamību Cēsīs. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs uzsvēra, ka šādas ēkas nepieciešamība ir aktuāla un tuvāko gadu laikā Cēsīs tāda ēka būs. A.Mihaļovs ieskicēja arī, ka būtu vēlams ieviest iepriekšējo gadu pieredzi, kad, piemēram, skola ar sporta novirzienu izbraukumos apmeklēja pašvaldības skolas un piedāvāja bērniem pievērsties sportam pastiprināti. Tas nodrošinātu, ka arī lauku pašvaldībās esošie bērni varētu kvalitatīvi attīstīt savus talantus, un attālums nebūtu tam šķērslis.

 

No Skujenes un Zaubes pašvaldību vadītāji ierosināja transporta iegādei topošā novada vajadzībām. Vadības grupa vienojās, ka jautājumu par transporta nodrošinājumu visā topošā Cēsu novada teritorijā nodos tālāk Autoceļu un transporta darba grupai, savukārt jautājumu, vai katrā vietējās pašvaldības skolā ir nepieciešams savs grāmatvedis, nodos izskatīšanai Grāmatvedības darba grupā.

 

Izglītības grupa tikusies četras reizes. Darba grupas nākotnes redzējums ir balstīts uz likuma „Par pašvaldībām” un citiem LR normatīvajiem aktiem.

 

Darbs pie Novada veidojošo pašvaldību izpētes izglītības jomā tika uzsākts š.g. janvārī, kad kopā izveidoja 13 darba grupas dažādās nozarēs. Darba grupā darbojas pārstāvis no katras tās pašvaldības, kas pieņēmušas lēmumu par iekļaušanos Cēsu novadā un pārstāvis no Cēsu pilsētas domes. Izglītības darba grupa četrās tikšanās reizēs novērtēja esošo situāciju un prognozēja kā tiktu organizēta izglītības sistēma un programmu nodrošinājums perspektīvajā Cēsu novadā. Šobrīd Izglītības grupa savu dabu pie plānotā novada nākotnes skatījuma ir pabeigusi.

 

Izglītības grupas vadīja Lolita Kokina - Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja. Darba grupā iesaistījušies: Vēsma Lapiņa (Drustu pagasts), Marija Grīnberga (Dzērbenes pagasts), Ilga Ozola (Dzērbenes pagasts), Anda Lukstiņa (Kaives pagasts), Velta Tītmane (Liepas pagasts), Zoja Virskule (Mārsnēnu pagasts), Māris Ķēniņš (Nītaures pagasts) Inese Menģele (Nītaures pagasts), Ilze Šmate (Skujenes pagasts) Lilita Ozoliņa (Taurenes pagasts) Aija Sīmane (Vaives pagasts) Uldis Blīgzna (Veselavas pagasts) Vita Krūmiņa (Zaubes pagasts).

 

 

Informāciju sagatavoja

Laura Zauere

Cēsu pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 4121677;28645386

laura.zauere@dome.cesis.lv

www.cesis.lv

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv