Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 24.janvāris   Vārda dienu svin: Krišs, Ksenija, Eglons
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 26.maijs  


Poligons Daibe gatavs kļūt par atjaunojamās enerģijas avotu

Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu noglabāšanas poligonā „Daibe” Cēsu rajona Stalbes pagastā realizēts atjaunojamās enerģijas projekts, kas paredz poligona gāzes savākšanu no pirmās atkritumu noglabāšanas krātuves un tās tālāku izmantošanu elektroenerģijas ražošanai.

 

To īsteno Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībām piederošās SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) 100% meitas uzņēmums SIA „ZAAO enerģija”.

 

„Līdz šim projektā esam investējuši 533 000 latu, kas ietver gan uzņēmuma līdzekļus, gan kredītresursus. Poligona gāzes savākšanas sistēmai izlietoti 281 000 latu, savukārt 252 000 lati - gāzes utilizācijas sistēmas izveidei. Esam veikuši iekārtu pārbaudes un jau šodien tehniski esam gatavi uzsākt elektrības ražošanu. Veikto pārbaužu rezultāti ir iesniegti Latvenergo. Gaidām viņu atbildi, lai varētu noslēgt līgumu par saražotās elektroenerģijas pārdošanu Latvenergo obligātā iepirkuma ietvaros, ” projekta atklāšanas pasākumā piektdien, 22.maijā, klātesošajiem pauda Ģirts Kuplais, SIA „ZAAO enerģija” valdes loceklis.

 

„Mūsu vīzija attiecībā uz poligona gāzes izmantošanu neaprobežojas ar elektroenerģijas ražošanu. Izvirzītais mērķis ir ieviest sistēmu, lai ar poligonā savākto gāzi mēs varētu darbināt SIA „ZAAO” atkritumu savākšanas transporta parku. Lai to īstenotu, jāpaiet noteiktam laika periodam, taču gāze no atkritumu noglabāšanas krātuves ir jāsāk vākt jau šodien. Tādēļ elektroenerģijas ražošana notiks līdz brīdim, kad šādu alternatīvās degvielas projektu būs iespējams realizēt,” norādīja Aivars Sirmais, ZAAO valdes loceklis.

 

Savukārt Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Anrijs Matīss pasākumā sacīja: „Patiess prieks būt šeit vienā no retajiem projektiem, kas ir realizēti zaļās enerģijas un tieši biogāzes jomā. Šis ir ļoti labs piemērs tam, ja tiešām labi grib, tad enerģijas ražošanu var uzsākt. Pozitīvi ir tas, ka projekts kalpo kā viens no pilotprojektiem, lai parādītu, kādi gāzes apjomi ir iespējami pie noteiktiem izejvielu apjomiem, un tas, ka Latvijā darbojas 3 šāda tipa projekti – Getliņos, Liepājā un šeit, Daibē. Nākotnes perspektīvas, ko mēs redzam šeit, ir sasniegt ražošanas jaudu līdz 1 MW.  Ceru, ka arī citiem izdosies šādus reālus projektus realizēt, lai Latvija varētu sasniegt izvirzītos mērķus zaļās enerģijas izmantošanā.”

 

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Eglājs: „Enerģijas ražošana no atkritumiem – tā ir viena no būtiskām mūsdienu saimnieciskās dzīves prasībām. Man ir liels prieks, ka šajā poligonā tas ir izdevies. Gribētos cerēt, ka šis ir tikai projekta pirmais posms un turpmāk izdosies realizēt ideju par biogāzes izmantošanu transporta vajadzībām.”

 

Tā kā poligons „Daibe” kopš 2004.gada decembra nodrošina atkritumu noglabāšanu no Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajoniem, atbilstoši nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem tur ir jānodrošina ne tikai apkārtējai videi droša atkritumu noglabāšana, bet arī gāzes savākšana, kas rodas poligonā noglabātajiem atkritumiem pūstot. Lai izpildītu noteiktās prasības, poligonā izbūvēta gāzes savākšanas sistēma, kas ietver caurules poligona gāzes savākšanai gandrīz 3 km garumā, sūkņu staciju un gāzes regulēšanas staciju. 

 

SIA „ZAAO enerģija” realizētais projekts paredz savāktās poligona gāzes izmantošanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijas ciklā, jo, ņemot vērā investīciju apjomu gāzes savākšanas sistēmas izveidē, lietderīgāk ir to izmantot kā atjaunojamās enerģijas avotu, nevis sadedzināt lāpā.

 

 

 

 

Papildus informācija:

 

Kaspars Pabērzs

SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja vietnieks

Tālr. 642 81250

Mob. tālr. 29121093

E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv

 

 

Faktu materiāls

 

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (SIA „ZAAO”)

80 Ziemeļvidzemes reģiona (Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu) pašvaldībām piederošā SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, kas dibināta 1998.gadā un sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajonos.

 

Poligons Daibe

Poligons „Daibe” ir vienīgā legālā atkritumu noglabāšanas vieta Ziemeļvidzemes – Cēsu, Limbažu, Valkas un Valmieras rajoni – reģionā. Poligons Daibe ir nodots ekspluatācijā 2004.gada 26.novembrī.

Poligons „Daibe” ir iežogota teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Poligona teritorijā atrodas kompostēšanas laukums zaļajiem un dārzu atkritumiem, kā arī otrreizējo izejvielu pāršķirošanas līnija, kurā tiek pāršķiroti un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vāktie atkritumi.

Poligons „Daibe” uzbūvēts, sekmīgi realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, Latvijā”. Projekta kopējās izmaksas 4 789 702 EUR, Eiropas Savienības līdzfinansējums 70% jeb 3 352 791 EUR.

Poligona „Daibe” īpašnieks un apsaimniekotājs ir SIA „ZAAO”.

Atkritumu noglabāšana šobrīd notiek pirmajā atkritumu noglabāšanas krātuvē. Tās platība 3,16 ha, ietilpība 385 000 m3. Plānotais darbības laiks - līdz 2011.gadam.

 

SIA „ZAAO enerģija”

SIA „ZAAO enerģija” ir SIA „ZAAO” 100% meitas uzņēmums.

SIA „ZAAO enerģija” dibināta 2008.gadā, lai realizētu SIA „ZAAO” uzsākto projektu par poligona gāzes savākšanas sistēmas izveidi poligona „Daibe” pirmajā atkritumu noglabāšanas krātuvē.

Poligona gāzes savākšana ir obligāta prasība no likumdošanas – gan Eiropas Savienības direktīvām, gan LR MK noteikumiem.

Poligona „Daibe” īpašnieka (SIA „ZAAO”) uzstādītais mērķis meitas uzņēmumam ir izveidot sistēmu poligonā savāktās gāzes izmantošanai SIA „ZAAO” atkritumu savākšanas transporta darbināšanai, aizstājot fosilo degvielu.

Poligona gāzes izmantošana elektroenerģijas ražošanai ir risinājums līdz brīdim, kad alternatīvās degvielas tehnoloģiju ieviešana kļūs pieejamāka no ieguldāmo investīciju apjoma viedokļa.

Līdz šim poligona gāzes savākšanas un tālākas izmantošanas sistēmas izveidē SIA „ZAAO enerģija” investējusi 533 000 LVL.

2008.gada 2.jūnijā SIA „ZAAO Enerģija” ir saņēmusi LR Ekonomikas ministrijas atļauju jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai ar jaudu 1 MW.

2008.gada 27.jūnijā uzņēmumam ir piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Gadā plānots realizēt 1200 MWh elektroenerģiju.

2009.gada 19.maija 14.00 beidzās poligonā „Daibe” uzstādītās koģenerācijas iekārtas 72 h nepārtraukts tests, lai pārbaudītu iekārtu gatavību un saderību ar a/s „Sadales tīkli” infrastruktūru un prasībām.

No poligona gāzes ražotās elektroenerģijas pārdošanai a/s „Latvenergo” obligātā iepirkuma ietvaros vēl jānoslēdz līgums ar a/s „Latvenergo”.

 

Poligona gāzes savākšanas sistēma

Poligona gāzes savākšanas sistēma paredz pirmajā atkritumu noglabāšanas krātuvē horizontāli trīs līmeņos izvietot gāzes savākšanai nepieciešamās caurules. Visu gāzes savākšanas sistēmu plānots realizēt 3 kārtās, katrā no tām izveidojot vienu gāzes savākšanas cauruļu līmeni.

Projekta pirmajā kārtā (1.līmenī) caurules ir ievietotas atkritumu slānī gandrīz 3 km garumā. Darbi veikti 2008.gada rudenī.

Projekta pirmajā kārtā uzbūvētas arī sūkņu stacija un gāzes savākšanas stacija.

Poligona gāzes sistēmas izveide līdz šim izmaksājusi 281 000 LVL.

Nākamo kārtu (2.cauruļu līmeni) plānots realizēt ~ 2010.gada otrajā pusē, bet 3.kārtu (3.cauruļu līmeni) – reizē ar pirmās atkritumu noglabāšanas krātuves rekultivācijas darbiem 2011.-2012.gadā.

 

Savāktās poligona gāzes tālāka izmantošana

Lētākais gāzes izmantošanas veids ir gāzes sadedzināšana lāpā. Ieguvums – CO2 izmešu samazināšana 21 reizi, salīdzinot ar gāzes izplūšanu atmosfērā.

Ņemot vērā augstās izmaksas poligona gāzes savākšanas sistēmas izveidei (281 000 LVL), SIA „ZAAO enerģija” realizētais projekts paredz savāktās gāzes izmantošanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijas ciklā.

Koģenerācijas sistēmas ieviešanā (0,175 MW koģenerācijas iekārtas iegāde, elektrotīklu pieslēgumu rekonstrukcija u.c. darbi) investēti 251 000 LVL.

Realizējot nākamās gāzes savākšanas cauruļu ieklāšanas kārtas, katrā kārtā plānots uzstādīt pa vienai koģenerācijas iekārtai.

 

 

Papildus informācija:

 

Kaspars Pabērzs

SIA ZAAO attīstības daļas vadītāja vietnieks

Tālr. 642 81250

Mob. tālr. 29121093

E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv

 Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv