Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 18.septembris   Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 27.februāris  


Pašvaldība pārdod izsolē nekustamos īpašumus Egļu iela 12. un Egļu iela 16.

 

Cēsu novada dome 23.02.2012. ar lēmumu Nr.58 „Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov.” (prot. Nr.4, 13.p.) nodevusi atsavināšanai - pārdodot izsolē nekustamo īpašumu Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha (8216 m2), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta Ls 20 000.0 (divdesmit  tūkstoši lati, 00 santīmi). Nodrošinājuma nauda – 10% no īpašuma objekta nosacītās cenas, t.i., Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati, 00 santīmi), kas iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi).

Īpašuma objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2012.gada 12.aprīlī plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā , tālr. 64161825, kā arī internetā www.cesis.lv

 

 

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

 

Cēsu novada dome 23.02.2012. ar lēmumu Nr.59 „Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov.” (prot. Nr.4, 14.p.), nodevusi atsavināšanai – pārdodot izsolē nekustamo īpašumu Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0007, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0006, platība 1.0021 ha (10021 m2), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta Ls 20 000.0 (divdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi). Nodrošinājuma nauda – 10% no īpašuma objekta nosacītās cenas, t.i., Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati, 00 santīmi), kas iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi).

Īpašuma objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2012.gada 12.aprīlī plkst. 14.45.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā , tālr. 64161825, kā arī internetā www.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv