Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 27.oktobris  


Vides likumdošanas prasību ievērošana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas maksu

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) ir sagatavojusi  Cēsu novada pašvaldībai izskatīšanai iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā 2011.gadam. ZAAO jau informēja, ka 2010.gada 17.sptembra dalībnieku sapulcē tika atbalstīts ZAAO valdes priekšlikums par uzņēmuma tarifu politiku 2011.gadam, kas paredzēja Ziemeļvidzemes reģionā izveidot divas tarifu zonas. Šobrīd blakus esošajos novados tarifi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atšķiras, bet ZAAO ir sagatavojis tarifa piedāvājumu pašvaldībām, kas paredz tikai divas tarifu zonas Ziemeļvidzemē - atsevišķi izdalot reģiona divas lielākās pilsētas, bet pārējos novados pašvaldībām tika iesniegta izskatīšanai vienāda atkritumu apsaimniekošanas maksa.

 

Piedāvājot Cēsu novada pašvaldībai izskatīt un apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu 2011.gadam 7,95 LVL par kubikmetru atkritumu plus Pievienotās vērtības nodoklis, ZAAO  īsteno dalībnieku kopsapulcē atbalstīto ideju tuvāko gadu laikā atgriezties pie sistēmas, ka visiem Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem un uzņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanu piemērotu vienādu maksu. Šāds princips ir noteiks ZAAO dibināšanas līgumā un darbojās reģionā līdz 2007.gadam. ZAAO sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Cēsu novadā 2010.gadā piemēroja 2009.gada nogalē pašvaldības apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu 6,71 LVL par katru savākto kubikmetru sadzīves atkritumu plus Pievienotās vērtības nodoklis.  

 

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā  no 2011.gada 1.janvāra ir nepieciešamas, jo ZAAO ir jāpilda prasības par atkritumu apstrādi pirms noglabāšanas, kas noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr. 474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, kā arī pieņemtās izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā paredz nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos pieaugumu no 3 latiem par katru apglabāto tonnu uz 5 latiem. Poligonu apsaimniekošanas noteikumos  prasības par atkritumu apstrādi pirms noglabāšanas ir iestrādātas ņemot vērā Eiropas Savienības direktīvu prasības un sākot ar 2010.gada 16.jūliju  no kopējās atkritumu masas jāatdala bioloģiski noārdāmos atkritumus un citus pārstrādājamos atkritumus, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu.

 

Lai varētu izpildīt likumdošanā noteiktās prasības, ZAAO realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana” ir izveidojis atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru un ir iegādājies atkritumu smalcināšanas un šķirošanas iekārtas, kas nodrošinās sadzīves atkritumu šķirošanu un priekšapstrādi pirms atkritumu noglabāšanas, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumu apjomu. Projekta realizācijai ZAAO ir saņēmis 85% ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kā rezultātā nebija nepieciešams papildus finansējums centra izveides investīcijām, tomēr ZAAO jānodrošina atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra ekspluatācijas izmaksu segšana. Uzsākot ekspluatēt mehāniskās šķirošanas iekārtas apglabājamo atkritumu daudzumus tiks samazināts vismaz par 20% un atkritumu apglabāšanas šūna kalpos ilgāk.

 

ZAAO Mārketinga daļas vadītāja Ieva Tabūne skaidro „Atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no divām komponentēm – no atkritumu savākšanas un transportēšanas maksas un atkritumu apglabāšanas tarifa. Atkritumu apglabāšanas tarifu veidojošo izmaksu pamatotību izskata un izvērtē Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Atkritumu apglabāšanas tarifs ir jāmaksā ikvienam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam vai iedzīvotājam, kurš nogādā atkritumus uz poligonu Daibe. Otra maksu veidojošā komponente - atkritumu savākšanas un transportēšanas maksu veido to pakalpojumu izmaksas, kurus ZAAO sniedz konkrētās pašvaldības teritorijā. Bet no nākamā gada ZAAO jāuzsāk atkritumu priekšapstrādes centra darbības ekspluatācija, lai ievērotu normatīvo aktu prasības un šo izmaksu segšanu ZAAO nevar nodrošināt no esošiem ieņēmumiem par atkritumu apsaimniekošanu, tādēļ ir nepieciešams mainīt atkritumu apsaimniekošanas maksu.”

 

ZAAO ir radījusi iespējas arī samazināt maksājumu apmēru par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. ZAAO aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot atkritumu šķirošanas iespējas Cēsu novadā – EKO punktus, EKO laukumus, konteinerus PET pudelēm, jo par šo konteineru tukšošanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Tāpat arī uzņēmēji var ietaupīt līdzekļus šķirojot atkritumus, jo par šķiroto atkritumu izvešanu ir jāmaksā krietni mazāka summa nekā par sadzīves atkritumiem, tāpat uzņēmēji var šķirotos atkritumus nogādāt uz EKO laukumu Lapsu ielā 19, kur tos pieņem bez maksas. Šķirošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma atgādina „Saviem klientiem piedāvājam iespēju saņemt atlaidi maksai par sadzīves atkritumu izvešanu, izmantojot EKO laukumu atlaižu kartes. Papildus informāciju par atlaižu kartēm pieejama pie EKO laukuma pārziņiem vai ZAAO interneta mājas lapā.”  

 

SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kas jau 11 gadus pašvaldību uzdevumā sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā un apsaimnieko reģionālo atkritumu apglabāšanas poligonu „Daibe”. Atkritumu šķirošanas sistēmu ZAAO attīsta jau kopš 2001.gada. Nu jau desmito gadu uzņēmums darbojas arī vides izglītības jomā, veicot sabiedrības izglītošanas aktivitātes, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti.

 

 

Informāciju sagatavoja:

 

Ieva Tabūne

SIA ZAAO mārketinga daļas vadītājaAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv