Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 28.augusts  


Culturelab jaunumi

------  KULTŪRA UN ATTĪSTĪBA -----  

augusts 2009


Kultūrpolitika

Kultūra reģionos

Pēdējā laika diskusijas visvairāk skar kultūras attīstību reģionos. Acīmredzami, ka pašvaldības krīzes situācijā nespēs uzņemties visas kultūras īstenošanas funkcijas, kas pamatoti, bet šajā situācijā – neiespējami – būtu jāuzņemas pašvaldībām – proti, atbalsts pašdarbībai, reģionālām kultūras un izglītības iestādēm, profesionālo kolektīvu līdzfinansēšana.

Kultūras funkcija plānošanas reģionos

Kopš 2009.gada 1.jūlija darbu pārtrauca 28 kultūras inspektori, kas reģionos koordinēja valsts kultūrpolitikas īstenošanu. Lai nodrošinātu kultūras decentralizāciju un kultūras funkcijas īstenošanu reģionu līmenī, Kultūras ministrija ir vienojusies ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un pieciem plānošanas reģioniem par kultūras funkcijas ieviešanu plānošanas reģionos, un šobrīd tiek definēti uzdevumi.

Liepājas Simfoniskam orķestrim – turpmāk valsts orķestra statuss?

2009.g. 14.augustā vizītē Liepājas domē kultūras ministrs Ints Dālderis informēja, ka ministrija no 2010.gada 1.janvāra varētu uzņemties rūpes par Liepājas Simfonisko orķestri. Orķestrim ir iespēja iegūt Valsts orķestra statusu, kļūstot par vienu no valsts finansētajiem orķestriem, kurš ar savu koncertdarbību noklātu visu Kurzemes reģionu. Savukārt pašvaldība līdz ar to varētu finansiāli vairāk atbalstīt otru pašvaldības kultūras iestādi – Liepājas teātri.

Apstiprināts finansējums daudzfunkcionālu centru izveidei

Apstiprinājumu par ES Struktūrfondu piešķīrumu nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveidei ir saņēmušas Cēsu, Rēzeknes un Liepājas pašvaldības ar nosacījumiem, kas pašvaldībām ir jāapstiprina mēneša laikā. Cēsu kultūras centra rekonstrukcijai piešķirti 3.85 miljoni Ls, 6 miljonu latu līdzfinansējums piešķirts Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” būvniecībai. Savukārt Rēzeknei piešķirti 5.4 miljonu latu. Iespējams, ka Rēzeknes pašvaldība atteiksies no projekta realizācijas.

Kultūras nami – atjaunoti, bet tukši

Tajā pašā laikā, ieguldot valsts un lauku pašvaldību līdzekļus, daudzviet atjaunoti tautas un kultūras nami, kuru telpas lielākoties stāv neizmantotas un ir atvērtas jaunām idejām – raksta portāls TVNET. Rakstā „Kultūras nami atjaunoti, lielas aktivitātes nav” tiek rakstīts par Vilces tautas namu Jelgavas novadā, Ozolnieku novada Ānes kultūras namu un Zaļenieku tautas namu, kuri ir izremontēti, bet to piepildīšanai ar kvalitatīviem un iedzīvotājiem interesantiem pasākumiem trūkst ideju: „ „Tik skaists, ka gribas aplūkot”, teikuši vairāki ekskursanti, kuri ceļā uz Vilces gravu jeb Zaķu pļavu gājuši garām par valsts dotācijas līdzekļiem šopavasar atjaunotajam tautas namam. (..) Taču lielākoties skaistais tautas nams stāv tukšs.”

Virsdiriģenti aicina Saeimai atjaunot valstisku atbildību par Dziesmu svētku procesu

Atklātā vēstulē Latvijas Dziesmu svētku un rajonu virsdiriģenti aicina Saeimai atjaunot valstisku atbildību par Dziesmu svētku procesu, veidot sistēmu, lai Dziesmu svētku sagatavošana veiksmīgi notiktu arī pēc reģionālās reformas īstenošanas, kā arī vēlreiz pārskatīt mūzikas un mākslas skolu finansēšanas sistēmas nesagraušanas iespēju.

 

Strukturālās reformas kultūrizglītībā

Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs (KRIIC) informē par iesāktajām un plānotajām reformām kultūrizglītības jomā.

Nacionālo kino centru pārveidos par valsts budžeta iestādi

Kultūras ministrija (KM) atbalstījusi Latvijas kinematogrāfijas organizāciju ierosinājumu saglabāt Nacionālo kino centru kā atsevišķu iestādi ar līdzšinējo nosaukumu.

Pētījumi un resursi

Kultūras sadaļa Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam

Kultūras ministrija (KM) kopā ar sadarbības partneriem  – nevalstisko kultūras organizāciju pārstāvjiem un Nacionālo kultūras padomi – kopīgi izstrādājusi un izdiskutējusi kultūras sadaļu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (LIAS), ar kuru tiks papildināta stratēģijas gala redakcija.

Kā kultūra ietekmē tūrismu?

OECD (Organisation for economic co-operation and development) pētījums “Kultūras ietekme tūrisma jomā” (”The impact of culture on tourism”, 2009) analizē kultūras un tūrisma savstarpējo mijiedarbību un to, kā ar kultūras palīdzību var veicināt tūrisma attīstību un konkurētspēju.

Pētījums par Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbību

Pētījuma „Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums” autori izvēlējušies savu izpēti fokusēt uz lauku teritorijām. Tās tiek klasificētas, identificējot problēmas un ierosinot risinājumus un valsts atbalsta pasākumus, kas varētu veicināt attīstību lauku teritorijās.

Reģionālā attīstība Latvijā 2008.gadā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra publicējusi ikgadējo ziņojumu “Reģionālā attīstība Latvijā 2008″. Šajā pārskatā raksturota sociālekonomiskā attīstība visās administratīvajās teritorijās Latvijā – aplūkotas 77 pilsētas un pilsētnovadi, kā arī 445 pagasti un lauku novadi, kas Latvijā pastāvēja pirms Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma stāšanās spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Pārskatā apspoguļoti attīstības procesi un tendences galvenokārt 2003.–2007. gada periodā.

Kā kultūra ietekmē radošumu

Pētījumā par to, kā kultūra ietekmē radošumu (”The impact of culture on creativity”), ko pēc EK pasūtījuma veikusi konsultāciju firma “KEA European Affairs”, secināts, ka kultūra veicina ekonomiska un sociāla rakstura inovācijas reģionu un pilsētu attīstībā. Pētījums apskata kultūras saikni ar kultūras daudzveidību, radošumu, kā arī ar sociālajām, zinātniskajām un ekonomiskajām inovācijām.

“Culturelab” (kultūras laboratorija) www.culturelab.com ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2005.gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus.

Apkārtraksta un māja lapas veidošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.


“Culturelab" apkārtraksts tiek izsūtīts vienreiz mēnesī, apkopojot mājas lapā www.culturelab.com publicētos jaunumus par kultūras politiku, kultūru pilsētu un reģionu attīstībā, radošajām industrijām, kultūras līdzdalību un pētījumiem kultūras jomā.
Ja turpmāk nevēlaties saņemt apkārtrakstu, atsūtiet atbildes e-pastu ar attiecīgu norādi. Gaidīsim arī jaunumus par norisēm jūsu organizācijās!

Jaunumus sagatavoja: Baiba Tjarve, baiba@culturelab.comAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv