Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2009.gada 28.septembris  


Apstiprināta Cēsu novada Vides attīstības padome

24.septembrī Cēsu novada domes sēdē deputāti apstiprināja jaunu Cēsu novada Vides attīstības padomes sastāvu un nolikumu.

 

Vides attīstības padome Cēsīs darbojas kopš 2002.gada un tās sastāvā ir gan pašvaldības speciālisti, gan sabiedrības pārstāvji. Tās sastāvs nav stingri noteikts no domes puses. Cēsu novada Vides attīstības padome ir likumsakarīga Cēsu pilsētas Vides attīstības padomes darbības turpinātāja, kas savu darbību uzsākusi 2002.gada 14.martā. Cēsu novada vides attīstības padome ir neatkarīga sabiedriski konsultatīva struktūra, kuras uzdevums ir sekmēt Cēsu novada dabas, arhitektūras un kultūrvēsturisku vērtību un pieminekļu (tālāk - nozare) apzināšanu, saglabāšanu un attīstību.

Cēsu novada Vides attīstības padomes darbības galvenie pamatvirzieni ir Cēsu novada iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku sistemātiska apmācīšana un konsultēšana par ar nozari saistītiem jautājumiem; pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu projektu rosināšana, virzīšana un saskaņošana ar nozarei atbilstošajām struktūrām un uzraudzības institūcijām; līdzdalība novada kultūrainavas ikdienas uzturēšanas un sakopšanas darbu, kā arī racionālas līdzekļu izlietošanas plānošanā; nozares objektu apzināšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas izveidošana; nozares objektu veidošanas, rekonstrukcijas un modernizācijas projektu rosināšana un izvērtēšana; nozares attīstības pieredzes apgūšana citās Latvijas pilsētās un ārvalstīs, izmantojot publikācijas, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucienus; līdzdalība Cēsu novada attīstības plānu izstrādē, lietišķi sadarbojoties ar novada teritorijas plānojuma izstrādes  darba grupu.

 

Cēsu novada Vides attīstības padome sanāk kopā ne retāk kā sešas reizes gadā. Vides attīstības padomes sēdēs apspriež iepriekš sagatavotus aktuālus un perspektīvus nozares jautājumus, secinājumus un ierosinājumus, kurus tālāk virza izskatīšanai domes komitejās un sēdēs.

 

Cēsu novada Vides attīstības padomes sastāvs:

Inta Ādamsone  -    vides attīstības padomes priekšsēdētāja, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste;

Vija Caune  - vides attīstības padomes priekšsēdētāja  vietniece un sekretāre, arhitekte;

Aigars Ķerpe- Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs;

Aleksandrs Raubiško – novada domes deputāts, Z/S “Kliģēni “ vadītājs;                     

Andris Mihaļovs – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors ;

Andris Zvirgzds -   dendrologs,  bioloģijas zinātņu doktors;

Dace Ķibilda- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore;

Dita Trapenciere-  Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;

Gunārs Ģeida   - Valsts vides dienesta Valmieras RVP  pārstāvis;

Igors Mercs -  Cēsu novada pašvaldības  komunālās nodaļas vadītājs; 

Jānis  Krastiņš – kultūrvēsturnieks;

Jānis Krūmiņš   - Gaujas Nacionālais parka pārstāvis;

Jānis Sirlaks –pašnodarbinātais, ainavu arhitekts;

Jānis Zlaugotnis  -  Cēsu novada pašvaldības arhitekts;

Tatjana Gailīte – I.U. “T.G.Zaļumi” vadītāja VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības  pārstāve;

Vilis Kaņeps – sabiedrības pārstāvis;

Jolanta Sausiņa – Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktore.

 

Informāciju sagatavoja

Cēsu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Karlsberga

t. 64121677; 26469249

ieva.karlsberga@dome.cesis.lv

www.cesis.lvAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv