Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.jūlijs   Vārda dienu svin: Zaiga, Asne, Asna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2010.gada 29.marts  


Atklāta iedzīvotāju vēstule un atbilde par siltumapgādi Cēsīs

Cēsu novada domes priekšsēdētājam

A. god., Gintam Šķenderam

 

Ivo Vernera,

adrese: Cēsīs, Akmens 6-22

 

un

 

Evijas Streičas

  

Atklātā vēstule

 

Iedzīvotājiem, kuri savu mājokļu apsildei izmanto Cēsu pilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu, vienīgais veids, kā samazināt apkures izmaksas, ir samazināt gala patērētāja siltuma zudumus, t.i., siltinot savu mājokli, jo ietekmēt siltuma ražošanas un siltuma pārvades izmaksas tiešā veidā iedzīvotājiem nav iespējams.

 

Pēc Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas datiem, sākoties šai apkures sezonai, maksa par siltumu Cēsīs ir aptuveni par 35% dārgāka kā Valmierā un Rīgā.
Avots:
http://issuu.com/eaeaea/docs/ldha_book

 

Jāņem vērā, ka dabasgāzes cena nākotnē var palielināties, līdz ar to maksa par siltumu Cēsīs var kļūt vēl augstāka.

 

Kā alternatīva iedzīvotājiem pastāv autonomas apkures sistēmas izbūve, tomēr daudzos gadījumos alternatīvu risinājumu īstenošana ir ārkārtīgi sarežģīta vai tuva neiespējamai.

 

Bez tam, uzskatām, ka daudzu autonomu apkures sistēmu izbūve kopā ar neapšaubāmām priekšrocībām atsevišķiem iedzīvotājiem var nest arī trūkumus pilsētai kopumā, piemēram, daudzie dūmeņi bojātu gan mūsu pilsētas izskatu, gan piesārņotu gaisu, tādēļ, lūdzam, Jūs sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 

1)      ko, Jūsuprāt, mēs visi (Cēsu iedzīvotāji) varam darīt, lai siltumtarifi Cēsīs būtu mazāki?

2)      kādus pasākumus šobrīd veic un tuvākajā nākotnē ir iecerējusi veikt Cēsu novada dome, lai situāciju uzlabotu..

 

Uzskatāmībai pievienojam rēķinu kopijas par 2010. gada janvāri – vienu par dzīvokli Rīgā, otru – Cēsīs (skat. pielikumu). Redzams, ka konkrētajā gadījumā apkures izmaksas atšķiras 2 reizes.

 

Noslēgumā paužam cerību, ka cēsnieki jau līdz nākamajai apkures sezonai ne tikai izstrādās skaidru plānu, kā samazināt apkures izmaksas, bet arī paspēs veikt pirmos praktiskos darbus, lai Cēsis arī apkures tarifu ziņā būtu pievilcīga gan uzņēmējiem, gan visiem pārējiem.

 

Atbildes lūdzam nosūtīt pa e-pastu uz adresīti cesuforums@cesis.lv, ja iespējams, publicēt arī www.cesis.lv un/vai vietējos laikrakstos.

 

  

Ar cieņu,

neformālas domubiedru grupas „Cēsu Forums” aktīvisti

 

 Ivo Verners                                         /                                     /

 Evija Streiča                                        /                                     /

 

 Cēsīs,

2010.gada 11.martā

 
ATBILDE UZ ATKLĀTO VĒSTULI

Ivo Verneram

Akmens ielā 6-22, Cēsīs

 

un Evijai Streičai

 

Par siltumapgādi Cēsīs

Pateicos par Jūsu vēstuli pašvaldībai un augsti vērtēju Jūsu  kā aktīvu un sociāli atbildīgu cēsnieku rūpes par iedzīvotāju labklājību un iespējamo tēriņu samazināšanu par apkuri daudzdzīvokļu namos.

Siltumapgāde pilsētā vienmēr ir bijusi pašvaldības dienas kārtībā. 2001.gadā „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” tika nodots nomā privātajam operatoram ar mērķi efektīvāk un lētāk patērētājiem organizēt siltumapgādi Cēsīs. Šo mērķi sadarbībā ar iepriekšējo operatoru firmu SIA „Cēsu Būvnieks” (tagad – SIA „CB”) Cēsu pilsētas dome  nesasniedza un iedzīvotāji ir pamatoti neapmierināti.

Pilnu informāciju par iepriekšējā periodā neveiksmīgi organizētās siltumapgādes sistēmas cēloņiem aicinu ikvienu Cēsu pilsētas iedzīvotāju saņemt Cēsu novada pašvaldībā.

Lai situāciju uzlabotu, 2006. - 2007.gadā Cēsu pilsētas dome uzsāka dažāda līmeņa sarunas par jauna potenciāla operatora piesaistīšanu. Tāpat arī Cēsu pilsētas dome (ne iepriekšējais operators SIA „CB”) izstrādāja projektu cauruļvadu sistēmas pārbūvei un no 2006. līdz 2008.gadam, piesaistot investīcijas ap 600 000 latu apmērā, veica maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju no Rūpniecības ielas katlumājas.

2008.gadā pašvaldība ekpertkompānijai SIA „DATA COM” uzdeva atkārtoti analizēt Cēsu pilsētas siltumapgādes stratēģiju un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Ekspertu izstrādātajā Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcijā 2008.-2020.gadam noteikti vairāki mērķi, pie kuriem pašvaldība arī pieturās un aicina uz to arī siltuma ražotāju, namu apsaimniekotājus un iedzīvotājus. Īstermiņa programmā paredzēts pāriet uz divcauruļu sistēmu, bet ilgtermiņā veicināt un aktivizēt ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. To visu paveicot, kopējais siltumenerģijas ietaupījums mājās, kurās iepriekš nav veikti nekādi siltināšanas darbi, varētu būt aptuveni 30 - 50 procenti.

Tā kā pašvaldība apšaubīja SIA „CB” Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 5.martā apstiprināto siltuma tarifu, pašvaldība uzsāka un pašlaik turpinās tiesvedība par tā pamatotību. Lai veiktu Cēsu siltumapgādes sistēmas tarifa analīzi un tiesvedībā aizstāvētu pašvaldības intereses, piesaistījām ekspertu kompāniju SIA „EKODOMA” un eksperti – habilitētu inženierzinātņu doktori, Rīgas Tehniskās universitātes profesori, vides aizsardzības un siltuma sistēmu direktori Dagniju Blūmbergu. Diemžēl pašlaik pirmajā tiesu instancē tiesu esam zaudējuši.

       

        Pašlaik pašvaldība ir panākusi siltumapgādes operatoru nomaiņu un pirmo apkures sezonu pabeidz jaunais operators SIA „Jaunā Fabrika” -  starptautiskās kompānijas „Dalkia” meitas uzņēmums. Šis operators siltumapgādi jau trešo gadu organizē Valmierā, kur tarifs pēc publiski pieejamās informācijas ir viens no zemākajiem Latvijā. Jaunais operators pašvaldībā ir iesniedzis reālo darbu plānu siltumapgādes sistēmas uzlabošanai 2010.gadā. Cēsu novada domes deputāti akceptēja daļu no iesniegtā Cēsu pilsētas siltumtīklu investīciju plāna, un daļu no Cēsu pilsētas siltumtīklu remonta darbu plāna. Līdz nākošās apkures sezonas sākumam paredzēts izskatīt un apstiprināt pārējās plānotās investīcijas. Lai nekļūdīgi veiktu pārējo plānoto investīciju analīzi un sasniegtu visām pusēm vēlamāko rezultātu, Cēsu novada dome piesaistīs ekspertus.

Jau minētajā SIA „DATA COM” veiktajā analīzē par Cēsu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, kā viens no ļoti svarīgiem siltumenerģijas taupīšanas veidiem minēta māju kompleksa energoefektivitātes pasākumu realizēšana (ēku siltināšana un iekšējās siltumsistēmas sakārtošana).

Vairākkārtēji esam aicinājuši un vēlreiz izmantoju iespēju un aicinu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus nevilcināties un izmantot Eiropas Savienības piedāvāto 50% līdzfinansējumu māju siltināšanai.

Kā papildus stimuls ēku siltināšanai ir Cēsu novada domē pieņemtie saistošie noteikumi „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”, kas nosaka, ka pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās mājas renovācijai energoegektivitātes pasākumu īstenošanas nolūkos 3 latus uz katru kvadrātmetru, ja vien māja ir spējusi piesaistīt arī ES finansējumu. Noteikumi, līdz ar publicēšanu marta „Cēsu Vēstīs” jau stājušies spēkā.

Lai uzsāktu ēku energoefektivitātes pasākumus, svarīgi veikt trīs pasākumus:

-      Vispirms māju iedzīvotājiem savā starpā jāvienojas par energoefektivitātes nepieciešamību. Lai par to pārliecinātos, jāveic mājas energoaudits. Tieši šī vienošanās ir grūtākais posms, kas paveicams pirms darbu uzsākšanas.

-      Māju iedzīvotājiem jārunā ar saviem namu apsaimniekotājiem, jāvienojas par optimālākajiem risinājumiem. Namu apsaimniekotāji ir labi informēti par ES struktūrfondu piesaistīšanas iespējām un nosacījumiem.

-      Kā svarīgākais pasākums situācijas uzlabošanai ir tieši pašu energoefektivitātes darbu veikšana.

Lai saņemtu pilnīgu informāciju par pasākumiem, kas veicami ēku energoefektivitātei, aicinu uz informatīvo pasākumu, ko 30.martā plkst.18.00 a/s CATA kultūras namā organizē SIA „CDzP”.

Novērtējot Jūsu sociālo aktivitāti,

ar cieņu,

Cēsu novada domes priekšsēdētājs                              G.ŠĶENDERS

 

Cēsīs, 2010.gada 25.martāAtpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv