Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 27.februāris   Vārda dienu svin: Līvija, Līva, Andra
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2007.gada 29.maijs  


Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu-diskusiju par R.Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju

Informāciju sagatavoja Cēsu domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Garoza (t.:4121677)

Š.g. 7.jūnijā, plkst. 17.00 Cēsu domes lielajā zālē notiks sabiedriskā apspriešana–diskusija par Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju. Uz interesentu jautājumiem atbildēs atbildīgie speciālisti no komunālās, attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu nodaļas, kā arī pašvaldības vadītāji.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr. 717 24. maijā tika izsludināta sabiedriskā apspriešana par Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju Cēsīs. Ar publiskās apspriešanas materiāliem par ieceri interesenti var iepazīties Cēsīs, Raunas ielā 4, Cēsu pilsētas domē, 2.stāvā. Sabiedriskās apspriešanas laiks no 2007.gada 24. maija līdz 2007.gada 7. jūnijam. Atsauksmes par publisko apspriešanu iesniedzamas Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norādi ‘’Par sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju Cēsīs”, Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, nosūtot elektroniski: e pasts: janis.sirlaks@dome.cesis., kontakttelefons 4122377, Jānis Sirlaks.

           Publiskajā apspriešanā izteiktais viedoklis tiek uzskatīts par derīgu, ja tas apstiprināts ar personas vārdu, uzvārdu, adresi. Ja viedoklis iesniegts iesnieguma vai aizpildītas anketas veidā, tas jāapstiprina arī ar personas parakstu. Sabiedriskās apspriešanas gala ziņojums tiks paziņots Cēsu pilsētas domes mājas lapā (www.cesis.lv ).

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukcija, Cēsīs

Mērķis
Veikt Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukciju ar apstādījumu ierīkošanu:

  • Nomainīt augošās Berlīnes papeles – Populus berolinensis pret pilsētas augšanas apstākļiem piemēroto Holandes liepu – Tilia vulgaris (dižstādiem)

  • Ierīkot brauktuvi ar cieto segumu

  • Ierīkot brauktuvei gar abām pusēm gājēju celiņus

  • Ierīkot veloceliņu

  • Rekonstruēt inženierkomunikāciju tīklus

  • Ierīkot ielas apgaismojumu

Esošās situācijas raksturojums

Rūdolfa Blaumaņa bulvāris atrodas Cēsu pilsētā, kas savieno Jāņa Poruka un Rūpniecības ielas. Piegulošā teritorija – savrupmāju teritorija. Esošais bulvāris ir ar grants seguma brauktuvi un bez gājēju celiņiem. Starp aleju rindām ir 4 līdz 5 m attālums. Alejā aug 20. gadsimta 30. gados stādītas Berlīnes papeles – Populus berolinensis B klons, kuras pirms vairākiem gadiem, neveiksmīgi izvēloties apstādījumu kopšanas metodi, ir veikta koku vainaga nozāģēšana 6 – 7 m augstumā, radot liela apjoma stumbra bojājumus un izraisot vairāku jaunu spēcīgu galotņu attīstību. Zāģēšanas vietā izaugušie spēcīgie zari (jaunās galotnes) daudzos gadījumos ir relatīvi nestabili pieauguši pie stumbra nozāģēšanas vietas (saaugums ar stumbra atmirušo vidusdaļu zāģējuma vietā nevar veidoties, tas veidojas tikai riņķa līnijas sektora formā stumbra mizas daļā). Pēc vainagu nozāģēšanas ataugušās jaunās galotnes ir pietiekami masīvas (ņemot vērā saauguma vietas iespējamo nestabilitāti) lai atzītu, ka tās rada reālu apdraudējumu cilvēkiem un ēkām stipra vēja gadījumā.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra dzīvojamās ēkas nav pieslēgtas pilsētas ūdensvada sistēmai. Līdz ar to dzīvojamās ēkās dzeramā ūdens padeve ir no gruntsūdens akām.

Tuvākais ugunsdzēsības hidrants atrodas Rūdolfa Blaumaņa bulvāra un Eduarda Treimaņa Zvārguļa ielas krustojumā.

Pa Rūdolfa Blaumaņa bulvāri izbūvēts centrālās kanalizācijas kolektors, kurš regulāri aizaug ar papeļu saknēm. Kolektora tīrīšanai, uzņēmums, kurš apkalpo notekūdeņu sistēmas, ik gadus tērē ievērojamus finanšu līdzekļus.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra plāns

Brauktuves novietojums tiek projektēts balstoties uz esošās brauktuves novietojumu. Gar abām pusēm tiek paredzēti celiņi. Vienā brauktuves pusē tiek paredzēts apvienotais gājēju un riteņbraucēju celiņš. Lai gājēju un transportbraucēju savstarpējā satiksme būtu drošāka, tiek paredzētas apstādījumu zonas. Paredzot apstādījumu zonas tiek dota iespēja jaunas koku stādījumu līnijas, tādējādi tiktu saglabāta Rūdolfa Blaumaņa bulvāra vēsturiskā nozīme (iela – aleja).

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra šķērsprofils

Ielas šķērsprofila parametri projektēti saskaņā Latvijas Republikā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.

Brauktuves platums tiek projektēts 7 m plats. Gājēju celiņš pāra skaitļu pusē 1,5 m plats un nepāra skaitļu pusē 2,5 m plats, atdalošās apstādījumu zonas platums attiecīgi 4,5 un 3 m plats. Brauktuves segums – asfaltbetona, celiņu segums – bruģis trīs dažādos toņos.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra labiekārtojums

Projekts paredz ielas apgaismojumu un lietus kanalizācijas izbūvi visā ielas garumā. Projektā tiek piedāvāts viens apgaismojuma variants, tas ir, pa ielas vienu pusi. Vidējais attālums starp balstiem 30 m. Balstu augstums 6 m ar pārkari 1,5 m. Atdalošajās apstādījumu zonās iestādīt koku (Holandes liepas/Tilia vulgaris) rindu – aleju. Koku stādīšanas vidējais attālums 7 m un stādu augstums 3 m.

Rūdolfa Blaumaņa bulvāra rekonstrukcijas galvenie tehniskie rādītāji

Rekonstruējamā posma garums - 715,41 m
Apbūves laukums - 13764 m2
Asfalta seguma laukums - 6102 m2
Bruģa seguma laukums - 3271 m2
Apstādījumu zona - 4391 m2
Seguma materiāls un platums celiņiem - Bruģis /1,5 un 2,5 m
Seguma materiāls un platums brauktuvei - Karstais asfalts /7 m
Apgaismes ķermeņi - 34 gb.
Koki (Holandes liepas – Tilia vulgaris) - 162 gb.Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv