Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.aprīlis   Vārda dienu svin: Vija, Vidaga, Aivija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Top.LV

Latvijas Reitingi2012.gada 29.novembris  


Kustības „ Labo darbu krātuvīte” laureāti Vaives pagastā

         

            Vaives pagastā valsts svētkos kā ierasts godināja kustības „ Labo darbu krātuvīte” laureātus. Balvas tika pasniegtas:

             

             Sandijam Sīmanim un Vasilijam Ļizaņecam – par ieguldīto darbu un laiku, atjaunojot avotiņa izteku un labiekārtojot tā apkārtni Krīvos.

             Agrim Andersonam, Ainaram Gabranovam, Jurim Salietim, Jurģim Salietim, Guntaram Muceniekam – par darbu un brīvā laika ieguldījumu, izremontējot Līvu pamatskolas zāli.

             Ijai Brammanei – par novitāšu ieviešanu Rāmuļu pamatskolas attīstībā, piedāvājot tālmācības programmu pamatizglītībā skolēniem, kuri dzīvo ārpus Latvijas.

             Līgai Strazdiņai – par individuālo darbu un sirds siltumu, kas veltīts bērniem, kuriem grūtības apgūt mācību programmu.

            Ievai Lapsiņai – par zināšanu un brīvā laika ieguldījumu skolas mājaslapas izveidē un par novitāšu ieviešanu Rāmuļu pamatskolas attīstībā, piedāvājot tālmācības programmu pamatizglītībā skolēniem, kuri dzīvo ārpus Latvijas.

             Liesmai Vīksnai – par Rāmuļu pirmsskolas izglītības iestādes un bērnu vecāku sadarbības veicināšanu vides izglītībā.

             Ingai Lorencei – par radošu nesavtīgu, ārpus amata pienākumiem veiktu darbu skolas pasākumu sagatavošanā un norisē.

             Inesei Kukainei un Sanitai Vilciņai - par augstu profesionālo meistarību un radošo iniciatīvu ieviešanu mācību procesā, iegūstot „Latvijas izglītības inovāciju balvu 2012”.

             Inārai Āboliņai – par Līvu pamatskolas vārda popularizēšanu Cēsu novadā, aktīvi darbojoties jauniešu domē.

             Ingunai Cepai - par netradicionālu pieeju sporta svētku organizēšanā un vadīšanā Līvu pamatskolas pirmsskolas grupās.

             Agritai Rožlapai – par radošumu un bagāto izdomu pirmsskolas grupu telpu noformēšanā ikdienā un svētkos.

             Rāmuļu pamatskolas kolektīvam – par nesavtīgu darba un brīvā laika ieguldījumu Daumanta Gaiļa piemiņas pasākuma „Dziesmu dienas Rāmuļos” sagatavošanā un norisē.

             Inesei Krēsliņai – par nesavtīgu darbu, piedaloties sociālā dienesta projekta jauniešiem realizēšanā.

             Janai Sukurei – par atsaucību, prasmi saskatīt un paveikt mazos darbiņus, kuri ir lielo darbu sastāvdaļa.

             Viesturam Ūdrim – par iniciatīvu un atsaucību, likvidējot ārkārtas situāciju uz pašvaldības ceļa.

             Oļegam Ciganovam – par drosmi un prasmi neapjukt un pieņemt pareizu lēmumu, glābjot kaimiņus ugunsgrēkā.

             Guntai Būmanei, Jānim Keišam un Larisai Kačānei – par brīvprātīgo darbu pašpalīdzības tirdziņā Vaivē.

             Aigaram Ķerpem – par atsaucību un palīdzību, risinot pagasta iedzīvotāju problēmas un atbalstu darba kolēģiem ikdienā.

             Sarmītei Bojārei – par mājas Ezera ielā 2, Rīdzenē teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu.

      Mārim Krūmiņam, Jānim Lokmanim un Raivim Zālītim - par līdzdalību un atbalstu projekta “Rotaļu laukuma izveide Ezera ielā 2, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā” realizēšanā.

 

 

      Arne Buskoven un Frenkam Sora – par nesavtīgu, regulāru materiālās palīdzības sniegšanu Vaives pagasta bērniem.

      Līvu pamatskolas kolektīvam – par nesavtīgu darba un brīvā laika ieguldījumu Vaives sporta svētku organizēšanā un Dāvida avotu apkārtnes sakopšanā.Atpakaļ...     Aktualitātes

     Pasākumi
     Ziņu arhīvs
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv