Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 15.augusts   Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 26.MAIJĀ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 13

PIEŅEMTIE LĒMUMI 
Pilsdrupu attīstības prezentācija

___________

Dome nolemj informāciju pieņemt zināšanai un turpināt darbu pie līdzekļu piesaistes.

Par projekta pieteikuma „Cēsu Jaunās pils rekonstrukcija” iesniegšanu PHARE 2003.gada nacionālās programmas projekta „Ekonomiskās un sociālās
kohēzijas pasākumi Latvijā” apakšprogrammā „Investīcijas dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstībā”

_______________

Pamatojoties uz Pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” sagatavoto informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt PHARE 2003.gada nacionālās programmas projekta „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” apakšprogrammā „Investīcijas dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstībā” projekta pieteikumu Cēsu Jaunās pils rekonstrukcija” .
  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt projekta realizācijai līdzfinansējumu (kopā ar Cēsu rajona padomi) 5,7% apmērā.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 

Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 10, Cēsīs, sadalīšanu

___________________

Izskatot nekustamā īpašuma Bebru ielā 10, Cēsīs, īpašnieka Uģa Lejieša, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 925/1-23; 16.05.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 20.maija atzinumu Nr.63 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j :

 1. Sadalīt zemes gabalu Bebru ielā 10, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0218), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Briežu ielas un ēkai ar līdzšinējo adresi Bebru iela 10, Cēsis (kad.apz.4201 009 0218 001), piešķirt jaunu adresi Briežu iela 13A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1435 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam neapbūvētajam zemes gabalam pie Bebru ielas saglabāt adresi Bebru iela 10, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 3132 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktā (prot.Nr.4) “Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu”

________

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktu (prot.Nr.4) “Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu” izveidota Dzidravota iela un zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīts trīs atsevišķās daļās, no kurām viena ietilpst jaunizveidotās ielas sastāvā.

Izskatot zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu nomnieka SIA “Cīruļkalns- atpūtas bāze”, reģ.Nr.44103024323, jurid.adrese “Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., iesniegumu par sadalīto zemes gabalu robežu maiņu (reģ.Nr.933/1-23; 16.05.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 20.maija atzinumu Nr.64 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punktā (prot.Nr.4) “Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu”, sekojošus punktus izsakot tos šādā redakcijā:
“ 3.1. Ielas platums 9m, kopējā platība 1930 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; ”
“ 4.Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” piederošas zemesgrāmatā reģistrētas ēkas un būves un kuru aizņem tai iznomāts zemes gabals ar pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/1 (nomas tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā), piešķirt jaunu adresi Dzidravota iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-007-0228); ”
“ 4.1.Zemes gabala platība 128800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; “
“ 5.1. Zemes gabala platība 421924 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā; “
“ 5.2. Apgrūtinājums – nomas tiesības SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” uz zemes gabalu ar pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/2 – platība 36950 m2; “
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmuma 2.punkta (prot.Nr.4) “Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu” pielikumu Nr.1 (zemes gabala dalījuma skici) un aizstāt to ar šī lēmuma pielikumu Nr.2;
3. Pieņemt zināšanai, ka izdevumus par atkārtotu zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, dalījuma plānu izgatavošanu sedz SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”.

 

Par pagaidu zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 23A, Cēsīs, izveidošanu

_________________

Zemes gabals Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs, uz kura atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve, uzmērīts 2004.gada februārī (izpildītājs SIA “Latīpašums – Mērniecības birojas”). Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 5.marta lēmumu Nr.9 (prot.nr.5) zemes gabalu ieguvis īpašumā un reģistrējis zemesgrāmatā jaunbūves īpašnieks Uģis Kalmanis. Jaunbūves pašreizējie īpašnieki – Guntars Zicāns un Andris Gaspersons.

Izskatot SIA “Latīpašums – Mērniecības birojs” valdes locekļa Oskara Kampes iesniegumu (reģ.Nr.961/1-23; 19.05.2005.) uzmērīšanas kļūdas labošanu un papildus platības, uz kuras atrodas jaunbūves daļa, pievienošanu zemes gabalam Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 20.maija atzinumu Nr.62 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Izveidot patstāvīgi neizmantojamu zemes gabalu, uz kura atrodas jaunbūves Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs, daļa, un piešķirt tam pagaidu adresi Lielā Katrīnas ielā 23A, Cēsīs;
 2. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 10 m2;
 3. Zemes gabals Lielā Katrīnas ielā 23A, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā pievienojams zemes gabalam Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 23A, Cēsīs, ir tiesības iegūt īpašumā par maksu (sertifikātos) uz tā esošās jaunbūves īpašniekiem.

 

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Atpūtas ielā 15, Cēsīs

______________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 13.septembra atzinumu Nr.165 (prot.nr.12) uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Atpūtas ielā 15 (agrāk Viesītes ielā 15) atjaunotas īpašuma tiesības Ēvaldam Jānim Viesītim un Zigurdam Vilim Viesītim.
Dalot lielos vēsturiskos zemes gabalus Atpūtas ielā apbūves gabalos, izveidojusies situācija, ka pirms zemes gabala un namīpašuma Atpūtas ielā 15 atrodas zemes gabals un jaunbūve ar adresi Atpūtas ielā 19A.
Ņemot vērā nepieciešamību rezervēt adreses iespējamiem zemes gabalu dalīšanas gadījumiem, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 12.maija atzinumu Nr.58 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :
Mainīt adresi nekustamajam īpašumam – vēsturiskajam zemes gabalam Cēsīs, Atpūtas ielā 15 (agrāk Viesītes ielā 15) un namīpašumam Atpūtas ielā 15, Cēsīs, un piešķirt tam jaunu adresi Atpūtas iela 29, Cēsis.

 

Par jaunas adreses piešķiršanu  vēsturiskajam zemes gabalam Pētera ielā 10 (Līgatnes ielā 34), Cēsīs

_____________ 

Uz vēsturisko zemes gabalu nr.45, atdalītu no Jurģu muižas (Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņa Nr. V-2; 06.04.1993.) , ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 13.septembra atzinumu Nr.173 (prot.nr.12) atjaunotas īpašuma tiesības Ēvaldam Jānim Viesītim un Zigurdam Vilim Viesītim, atzinumā izmantojot zemes gabala adreses pēc pilsētas vēsturiskā plāna - Cēsīs, Pētera ielā 10 (Līgatnes ielā 34). Tā kā šīs adreses neatbilst pašreizējai Pētera un Līgatnes ielu adresācijas sistēmai, minētajam zemes gabalam piešķirama jauna adrese.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 12.maija atzinumu Nr.59 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

Piešķirt vēsturiskajam zemes gabalam Pētera ielā 10 (Līgatnes ielā 34), Cēsīs (zemes gabalam nr.45, atdalītam no Jurģu muižas) jaunu adresi Līgatnes iela 40, Cēsis.

Par zemes vērtību zonējuma aktualizāciju

Cēsu pilsētas pašlaik spēkā esošais zemes vērtību zonējums apstiprināts 2003.gadā un zemes nodoklis saskaņā ar to tiek iekasēts kopš 2004.gada 1.janvāra. Laika periodā no 2003.gada līdz 2005.gadam ir noticis straujš zemes tirgus cenu kāpums, zemes kadastrālā vērtība neatbilst zemes tirgus cenu līmenim. Bez tam apstiprināšanas stadijā atrodas Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, pēc kura spēkā stāšanās veicama zemes vērtību zonējuma izstrādāšana.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.465 “Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 19.maija atzinumu (prot.Nr.10) un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 20.maija atzinumu Nr.60 (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Ierosināt aktualizēt Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējumu;
 2. Aktualizācijas gaitā izskatīt sekojošus jautājumus:
  1. salīdzināt zemes vērtību zonu zemes bāzes vērtības ar zemes tirgus cenām;
  2. izvērtēt zemes vērtību zonu robežu atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam;

2.3. precizēt zemes vērtību zonu robežas atbilstoši zemes gabalu kadastrālajām robežām.

 

Papildinājumi 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.24 (protokols Nr.9) “ Par nedzīvojamo telpu nomas maksu “

_______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu
( 19.05.2005.,protokols Nr.10 ), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :
Papildināt 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu (Nr.24, protokols Nr.9) “ Par nedzīvojamo telpu nomas maksu “ šādā redakcijā:

Papildināt 2.3.punktu ar vārdiem

“ izņemot telpas, kuras iznomātas bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centram ”.

Papildināt lēmumu ar 3¹. punktu šādā redakcijā :

“ 3¹ Bērzaines ielā 16/18 fiziskām personām, kuras neveic komercdarbību, 1.4. apakšpunktā noteiktā nomas maksa tiek samazināta par 62.5 %”.

 

Par nedzīvojamās telpas nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

___________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0002 3797; 12.09.2001.).

Izskatot Antoņinas Strupauses iesniegumu par garāžas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, privatizēšanu (reģ.Nr.809/1-23; 26.04.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 11.maija atzinumu (prot.Nr.14), Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 19.maija atzinumu (prot.Nr.10) un Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu(§24; prot.Nr.9) “Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Iznomāt ANTOŅINAI STRUPAUSEI, nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 23.8 m2 Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, ēkā ar kad. apz. 4201 006 0704 007, telpa Nr.4 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu), uz 10 (desmit) gadiem, sākot ar 2005.gada 1.jūniju;
 2. Nomas maksu noteikt Ls 0.25 par 1 m2 mēnesī, neskaitot PVN;
 3. Uzdot Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

Par zemes nomu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs

_____________

Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “VINNIS” iesniegums (05.05.2005.; reģ.Nr.826/1-23), kurā izteikta vēlēšanās ražošanas paplašināšanai iznomāt zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs.

Zemes reformas laikā nav saņemti bijušo īpašnieku vai to mantinieku zemes pieprasījumi īpašuma tiesību atjaunošanai uz minēto zemes gabalu. Pašlaik zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā, to, saskaņā ar “Likumu par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, var piešķirt īpašumā zemes mantiniekiem, kuri vēlas aizstāt tiem agrāk piederējušo zemi ar līdzvērtīgu zemes gabalu citā vietā. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 7.pantu pēc zemes reformas pabeigšanas bezīpašnieka zeme piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda.

Ievērojot to, ka pilsētas pašvaldība nevar iznomāt ar apbūves tiesībām zemesgrāmatā nereģistrētu, valstij piekrītošu zemes gabalu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 19.maija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Neiznomāt SIA “VINNIS” ar apbūves tiesībām zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, jo šis zemes gabals nav Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums;
 2. Uzdot Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs J.ZLAUGOTNIS) lūgt Finanšu ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atļaut reģistrēt zemes gabalu Edvarda Treimaņa –Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda saimnieciskās darbības sekmēšanai Cēsu pilsētā;
 3. Slēgt nodomu protokolu ar SIA “VINNIS” par zemes gabala Edvarda Treimaņa –Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, iznomāšanu tai pēc zemes gabala reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, ja SIA “VINNIS” apņemas veikt uz zemes gabala iesniegumā norādītās darbības – medus fasēšanas ceha, vaska pārstrādes ceha un biškopības produktu veikala būvniecību;
 4. Neparedzēt zemes gabalu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, kā kompensāciju bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem par neatdodamajām zemju platībām.

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Vilku ielā 12, Cēsīs

_

1. Neizsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību Vilku ielā 12, Cēsīs.

2.Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldes pienākumu izpildītājam J.Zlaugotnim izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu zemes gabala apbūvei Vilku ielā 12, Cēsīs.

Noteikt, ka lēmumu nosūtīt Vilku ielas 12, Cēsīs, piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem sekojoši:

3.1.Vilku iela 10, Cēsis, īpašnieki Rūta Sproģe, un Anda Strautmane,

3.2. Lāču iela 7, Cēsis, īpašnieks Juris Pētersons,

3.3. Vilku iela 14, Cēsis, īpašnieki SIA ‘’Saulīte’’ vadītājs U.Lukstiņš, Normunds Lukstiņš,

3.4. Saules iela 13A, Cēsis, īpašnieks Mārtiņš Ozoliņš,

4.Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6 Rīgā. Lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā nekavējoties informēt Cēsu pilsētas domi, adrese Cēsis, Raunas ielā 4.

Par Cēsu pilsētas Lejas kapu kapličas Lenču ielā 15, Cēsīs, demontāžu
_

Pamatojoties uz a/s ‘’Agroprojekts’’ Cēsu nodaļas 12.07.1999. izstrādāto ‘’Kapličas ēkas Cēsīs, Lenču ielā 15 tehniskā apsekojums un slēdziens’’ slēdzienu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 16.09.1999. sēdes atzinumu (prot. Nr. 15, punkts Nr. 4) , Cēsu pilsētas domes 23.09.1999. lēmumu Nr. 700, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 19.05.2005. sēdes atzinumu (prot. Nr.10.) Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Demontēt Cēsu pilsētas Lejas kapu kapliču Lenču ielā 15, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam J.Zlaugotnim atkārtoti sagatavot pieprasījuma rakstu par kapličas demontāžas nepieciešamību Lenču ielā 15, Cēsīs, LR KM Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

Par pasākumiem un vietām , kuros alkoholiskie dzērieni ,t.sk.alus tiek pārdoti lietošanai uz vietas

__________________

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa un Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem nr.1 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”(3.8.1.p.), Tautsaimniecības komitejas 19.05.2005.(prot. Nr. 10) atzinumu, dome, n o l e m j :

 

Noteikt 2005.gada maijā un jūnijā Cēsu pilsētas domes organizētos un saskaņotos pasākumus un to norises laikus un vietas, kuros alkoholiskos dzērienus sabiedriskās vietas (laukumos, skvēros), t.sk. alu atļauts pārdot un to lietot uz vietas

Datums , laiks Pasākums Norises vieta
28.maijs

no 15.00 līdz 29.maijs 03.00

Cēsu rajona Dziedāšanas svētki „Trejas dzīves „ Pils parks un Pils dārzs
10.jūnijs

no 20.00 līdz 11.jūnijs 01.00

Konkursa Cēsu dziesma noslēguma koncerts un Rallija Cēsis 2005 atklāšana Vienības laukums
11.jūnijs no12.00-22.00 Rallijs Cēsis 2005-Rallija kafejnīca Vienības laukums
11.jūnijs

no 21.00 līdz 12.jūnijs 05.00

Rallija Nakts balle Pils parks
12.jūnijs

no 12.00 līdz 13.jūnijs 01.00

Rallijs Cēsis 2005 –Rallija kafejnīca un Noslēguma koncerts Vienības laukums

  

Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 19.05.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr.10 ), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas nolikumu.
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju šādā sastāvā:

  2.1. Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas priekšsēdētājs- Jēkabs Blaus.
  2.2. Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks- Sigita Zvirbule, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
  2.3. Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas locekļi:
  2.3.1. V.Sviķis, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks;
  2.3.2. V.Suhanovs, Cēsu rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Cēsu rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas priekšnieks;
  2.3.3. Dz.Strauta, Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļas vadītāja;
  2.3.4. I.Sirmā, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste- Administratīvās komisijas sekretārs.

 3. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2000. lēmumu “Par Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 12, paragrāfs Nr.21), Cēsu pilsētas domes 28.05.2002. lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju” (protokols Nr. 9, paragrāfs Nr. 25).

Par Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju

_____________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 19.05.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.05.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu pilsētas dome,

 

n o l e m j :

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvās komisijas nolikumu .
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
  1. Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu Administratīvās komisijas priekšsēdētājs- A.Skrastiņš, Valsts Probācijas dienesta Cēsu nodaļas vadītāja vietnieks;
  2. Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks- D.Brakša, Cēsu pilsētas vecāku dome;
  3. Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu Administratīvās komisijas locekļi-
   1. V.Ķeviņa, Cēsu pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
   2. Dz.Kozaka, Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas metodiķe;
   3. S.Vasiļjeva, Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas speciāliste darbam ar bērniem un ģimeni;
   4. G.Ozoliņa, Nepilngadīgo uzraudzības dienesta vadītāja;
   5. I.Orlovska, Cēsu rajona policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas inspektore;
   6. atbildīgā sekretāre - I.Sirmā- Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste.
  4. Administratīvās komisijas tehniskais sekretāre – G.Šneidere- Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas speciāliste darbam ar bērnu uzskaiti.

 

Par būvniecības ieceres Uzvaras bulvārī 1A, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

_______________

Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1.Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 1A, Cēsīs (2005.gada 14.marta prot. Nr. 9, punkts Nr.18).
2.Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus .
3.Noraidīt, SIA ‘’FREKO’’ (reģ. Nr. 40003091957, juridiskā adrese Juglas iela 53-66, Rīga) būvniecības ieceri objektam Uzvaras bulvārī 1A, Cēsīs.

Par līdzekļu piešķiršanu Cēsīs, Gaujas ielā 4

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (19.05.2005.,prot.Nr.10) un Finanšu komitejas (19.05.2005., prot.Nr. 10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1.Paredzēt līdzekļus Cēsu vecpilsētas vaļņa atjaunošanai un lietus kanalizācijas novades sistēmas izveidei Cēsīs, Gaujas ielā 4;
2.Piešķirt līdzekļus Ls 7711,18 apmērā, saskaņā ar SIA “Būvprojekts” sastādīto darba izpildes projekta kopsavilkuma tāmi .
3.Uzdot domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt nepieciešamos līdzekļus no privatizācijas fonda.

 

Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA “Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs” Cēsīs, Rīgas ielā 23

_______

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (19.05.2005.,prot.Nr.10) un Finanšu komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Noslēgt nomas līgumu ar SIA “Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs” – valdes locekle Ilze Kornete par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23 ar kopējo platību 51,8 m2 ;
 2. Līguma termiņš pieci gadi. Nomas maksa Ls 1,00/m2 bez PVN.

 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu

no Cēsu pilsētas sporta skolas bilances

___________________

Pamatojoties uz 25.02.2005. uzņēmuma līgumu starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Kurmis”, 03.05.2004. aktu par veiktajiem tribīņu demontāžas darbiem Cēsu pilsētas stadionā Cēsīs, Valmieras ielā 6 un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (19.05.2005. protokols Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j :

Izslēgt no Cēsu pilsētas sporta skolas bilances sekojošus pamatlīdzekļus:

Nr.p.k.

Pamatlīdzekļa nosaukums

Pamatlīdzekļa inventāra numurs

Pamatlīdzekļa ekspluatācijā nodošanas gads

Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība LVL

1.

Cēsu stadions (ēka)

12110001

1960.

0.00

2.

Tvaika katls

12320009

1960.

0.00

3.

Kāpnes

12320022

2000.

0.00

4.

Kāpnes

12320023

2000.

0.00

 

Par ārējā ūdensvada un ēku pievadu izbūvi  Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā Nr.7 un Nr.9

_______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 19.maija (prot.Nr.10) un Finanšu komitejas 2005.gada 19.maija (prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

  1. Izbūvēt ārējo ūdensvadu un ēku pievadus Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā Nr.7 un Nr.9.
  2. Piešķirt finansējumu no Cēsu pilsētas domes privatizācijas fonda līdzekļiem, saskaņā ar iesniegto tāmi .
  3. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) organizēt ārējo ūdensvadu un ēku pievadu izbūvi, Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) nodrošināt finansējumu veicamajiem darbiem.
  4. Pēc ūdensvadu izbūves tos ieguldīt Cēsu pilsētas SIA „Vinda” pamatkapitālā.
  5. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Par finansiālu atbalstu florbola izlases dalībniekiem dalībai turnīrā Polijā Latvijas U-19 izlases sastāvā

_____________

Pamatojoties uz Latvijas Florbola savienības iesniegumu, Cēsu pilsētas Sporta padomes lēmumu (prot.Nr.5 17.05.2005.), Cēsu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10) un Finanšu komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

Atbalstīt I.Rancāna, A.Radionova, I.Majaušķa un N.Vorobjova dalību florbola turnīrā Polijā Latvijas U-19 izlases sastāvā, piešķirot no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120)

Par finansiālu atbalstu G.Vinteres dalībai GLOBE  projekta mācību ekspedīcijā Igaunijā

___________________

Pamatojoties uz Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes iesniegumu, Cēsu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10) un Finanšu komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

Finansiāli atbalstīt Gunitas Vinteres dalību GLOBE projekta mācību ekspedīcijā Igaunijā š.g. 9.-11.augustā, piešķirot finansējumu no pārējiem izglītības pasākumiem plānotā finansējuma (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.630)

Par finansiālu atbalstu K.Kraftes dalībai koncertceļojumā „Latvijas jaunie talanti Eiropu iepazīstina ar Latviju”

_________________

Pamatojoties uz SO „Gintas modes teātris” valdes priekšsēdētājas G.Traines iesniegumu, Cēsu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10) un Finanšu komitejas (19.05.2005., prot.Nr.10) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

Finansiāli atbalstīt Kristapa Kraftes dalību koncertceļojumā „Latvijas jaunie talanti iepazīstina ar Latviju” no š.g. 19.jūlija līdz 2.augustam, piešķirot no pārējiem izglītības pasākumiem plānotā finansējuma naudas līdzekļus (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.630)

 

Par atsevišķu pašvaldības iestāžu apsardzi

______________

 

Lai izglītības iestādēs nošķirtu saimniecisko darbu no pedagoģiskā darba, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1.Noteikt , ka ar 2005.gada 01.jūliju Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā (Cēsīs, Raunas ielā 7) tiek ierīkota telpu tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācija.

 1. Noteikt , ka ar 2005.gada 01.augustu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā (Cēsīs, Pūces ielā 2) tiek ierīkota telpu tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācija.
 2. Noteikt , ka ar 2005.gada 29.augustu Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē (Cēsīs, Noras ielā 15) tiek ierīkota telpu tehniskā apsardze un ugunsdrošības signalizācija.
 3. Uzdot šī lēmuma 1., 2. 3.punktā minēto Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu vadītājiem brīdināt sargus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu .
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 

Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 7, Cēsīs, celtniecību

________

Pamatojoties uz ar Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu (protokols nr. 23 § 44) apstiprināto “Cēsu pilsētas attīstības programmu 2004. – 2011.” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu (protokols nr. 21 § 3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1.Uzcelt vienu 72 dzīvokļu māju, piesaistot 30 % Valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai.

2.Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) projekta realizācijai paredzēt pilsētas budžetā līdzfinansējumu 70 % apmērā.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM

Par dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, renovāciju un  pagaidu dzīvojamās platības pārbūvi par vienistabas dzīvokļiem

__________________

Pamatojoties uz ar Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu (protokols nr. 23 § 44) apstiprināto “Cēsu pilsētas attīstības programmu 2004. – 2011.” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu (protokols nr. 21 § 3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1.Pārbūvēt 2. – 4. stāva dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, par 36 vienistabas sociālajiem dzīvokļiem, piesaistot 30 % Valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai.

2.Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (A.ZERNE) projekta realizācijai pilsētas budžetā paredzēt līdzfinansējumu 70 % apmērā.

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM

Par dzīvojamās mājas Lenču ielā 40, Cēsīs, renovāciju un  pagaidu dzīvojamās platības pārbūvi par vienistabas dzīvokļiem

_______________

Pamatojoties uz ar Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu (protokols nr. 23 § 44) apstiprināto “Cēsu pilsētas attīstības programmu 2004. – 2011.” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu (protokols nr. 21 § 3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

  1. Pārbūvēt pagaidu dzīvojamās telpas Lenču ielā 40, Cēsīs, par 16 vienistabas dzīvokļiem, piesaistot 30 % Valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai.
  2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (A.ZERNE) projekta realizācijai pilsētas budžetā paredzēt līdzfinansējumu 70 % apmērā.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM

 

Par dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, renovāciju un  pagaidu dzīvojamās platības pārbūvi par vienistabas dzīvokļiem

____________________

Pamatojoties uz ar Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu (protokols nr. 23 § 44) apstiprināto “Cēsu pilsētas attīstības programmu 2004. – 2011.” un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.11.2003. lēmumu (protokols nr. 21 § 3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

  1. Pārbūvēt pagaidu dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, par 18 vienistabas dzīvokļiem, piesaistot 30 % Valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai.
  2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (A.ZERNE) projekta realizācijai pilsētas budžetā paredzēt līdzfinansējumu 70 % apmērā.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

Par Cēsu 800 gades sagaidīšanas Rīcības komitejas sastāvu

__________________

Pamatojoties uz 11.10.1995. LR likumu “Par pašvaldībām” 61. pantu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmumu (sēdes protokols nr. 14,& 20) “Par Cēsu 800 gades sagaidīšanas Rīcības komitejas sastāvu”.
1.2. Cēsu pilsētas domes 25.03.2004. lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 13.punkts) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmumā „Par Cēsu 800 gades sagaidīšanas Rīcības komitejas sastāvu”.
1.3. Cēsu pilsētas domes 14.04.2005. lēmumu (sēdes protokols nr. 9,12.punkts) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmumā “Par Cēsu Cēsu 800 gades sagaidīšanas Rīcības komitejas sastāvu” (sēdes protokols Nr. 14,& 20).
1.4. Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmumu ( sēdes protokols Nr. 2, 18.punkts) „Par izmaiņām Cēsu 800 gades sagaidīšanas Rīcības komitejā”.
2. Apstiprināt Cēsu 800 gades sagaidīšanas Rīcības komiteju šādā sastāvā :
Komitejas priekšsēdētājs :
Domes priekšsēdētāja vietnieks/e
Komitejas locekļi:

Domes izpilddirektors/e
Domes ārējo sakaru koordinētājs/a
Cēsīm 800 koordinators/e
Domes sabiedrisko attiecību speciālists/e
Domes Izglītības nodaļas vadītājs/a
Domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs/a
Domes Finansu nodaļas vadītājs/a
Cēsu pašvaldības Aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centra” direktors/e
Domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs/a
Cēsu kultūras centra direktors/e
Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts
Rīcības komitejas koordinatore Jolanta BORĪTE
Domes ainavu arhitekts/e
Tautsaimniecības komitejas deputāts Juris ŽAGARS

Par Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas sastāvu

__________________  

Pamatojoties uz 11.10.1995. LR likumu “Par pašvaldībām” 61. pantu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Cēsu pilsētas domes 14.03.2002. lēmumu (sēdes protokols nr. 7,& 31) “Par Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas apstiprināšanu”.
1.2. Cēsu pilsētas domes 30.01.2003. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, & 55) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.03.2002. lēmumā „Par Cēsu pilsētas simbolikas komisijas apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 7,& 31).
1.2. Cēsu pilsētas domes 25.03.2004. lēmumu (sēdes protokols nr. 7,11.punkts) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.03.2002. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas apstiprināšanu” (sēdes protokols nr. 7,& 31) .
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes simbolikas komisiju šādā sastāvā :

Komisijas priekšsēdētājs:
Daumants VASMANIS, domes deputāts
Komisijas locekļi:
Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritoriālās
plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītāja p.i.,
Ieva MALCENIECE, Cēsu pilsētas domes ārējo sakaru koordinētāja,
Jolanta BORĪTE, Cēsīm 800 koordinatore

Par Cēsu pilsētas domes personāla atlases un pieņemšanas komisiju

__________________

Pamatojoties uz 11.10.1995. LR likumu “Par pašvaldībām” 61. pantu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.05.2001. lēmumu (sēdes protokols nr. 5,& 35) “Personāla atlases un pieņemšanas komisija”.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes personāla atlases un pieņemšanas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas sekretāre:
Ilze ĶIEĢELE, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:
Gints ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja
Attiecīgās nodaļas vadītājs, kurā nepieciešams darbinieks

 

Par Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas

komisijas sastāvu

__________________

Pamatojoties uz 11.10.1995. LR likumu “Par pašvaldībām” 61. pantu , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Cēsu pilsētas domes 10.05.2001. lēmuma (sēdes protokols nr. 5,& 39) “Par Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisiju „.
1.2. Cēsu pilsētas domes 25.07.2002. lēmumu (sēdes protokols nr. 18, & 22) “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 10.05.2001. lēmumā “Par Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisiju ” (prot. nr. 5 & 39).
1.3. Cēsu pilsētas domes 28.08.2003. lēmumu (sēdes protokols nr. 16, & 22) “Par izmaiņām zemes komisijas sastāvā”.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas zemes un namīpašumu denacionalizācijas komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs – Gints ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Zaiga JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes
Būvniecības, teritoriālā plānojuma un nekustamā

īpašuma nodaļas plānotāja
Komisijas locekļi:
Maija PRIEDĪTE, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes Cēsu

biroja kadastra inženiere

Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;
Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvu

__________________

Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likumu “Par pašvaldībām”, 31.10.2002. LR likumu “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”, Cēsu pilsētas dome,  

n o l e m j :

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmuma (sēdes protokols nr. 4 & 2) “Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu” 5. punktu.
1.2. Cēsu pilsētas domes 11.12.2003. lēmumu (sēdes protokols nr. 23 & 43) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā “Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas izveidošanu” (prot. nr. 4 & 2).
1.3. Cēsu pilsētas domes 10.05.2001.. lēmumu (sēdes protokols nr. 4, & 38) “Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisiju””.
1.4. Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmumu (sēdes protokols nr. 8, & 21) „Par izmaiņām pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisijas sastāvā”.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;

Komisijas locekļi:
Zaiga JĒKABSONE – Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja;
Māris ŠĶĒLE – Cēsu pilsētas domes deputāts;
Renāte KALNIŅA, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos;
Sigita ZVIRBULE, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
Artis RASMANIS, domes deputāts.

Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas

komisijas sastāvu

______________________

Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma “Par pašvaldībām” 61. pantu , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.10.2004. lēmumu (sēdes protokols nr.23,& 10) “Par dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju”.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis GRUNTMANIS, SIA “Cel tik” valdes priekšsēdētājs;

Komisijas locekļi:
Ieva EGLĪTE, Pastariņa skolas direktore,

Laila ŠPŪLE, SIA “CDzP” juriste;
Dzintra STRAUTA, Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas vadītāja;
Valdis

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv