Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 9.JŪNIJĀ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 14

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts zemes gabals Ata Kronvalda ielā 37, platība 21558 m2 (nod.Nr.1000 0009 9447; 19.05.2005.). Zemes gabals ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmuma §4 (prot Nr.24) piešķirts BMX klubam “Cēsis” jaunas BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka projektēšanai.

Izskatot BMX kluba “Cēsis” iesniegumu (18.05.2005.) par zemes gabala nodalīšanu BMX trases projekta realizēšanai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 2.jūnija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas Būvvaldes 2005.gada 6.jūnija atzinumu (prot.Nr.23) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.65 (prot.nr.10), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0722), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici .
 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Vilku ielas piešķirt jaunu adresi Vilku iela 5A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 10740 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 37, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 10818 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

Par Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmuma (prot.Nr.24, §4)
atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala |
Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, piešķiršanu BMX trases projektēšanai

_______________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu (prot.Nr.24, §4) BMX klubam ‘’Cēsis’’ tika piešķirta zeme Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, jaunas BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka projektēšanai. Zemes gabals Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, 21558 m2 platībā, reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījums Nr.1000 0009 9447; 19.05.2005.).

Izskatot BMX kluba ‘’Cēsis’’, reģ.Nr.000802340, juridiskā adrese “Zariņi”, Drabešu pagasts, Cēsu rajons, 2005.gada 18.maija iesniegumu par zemes gabala nodalīšanu BMX trases projekta realizēšanai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Būvvaldes 2005.gada 6.jūnija atzinumu (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.69 (prot.Nr.10) un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija lēmumu (prot.Nr. .punkts) “Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, sadalīšanu”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu “Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, daļas piešķiršanu jaunas BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka projektēšanai” (prot.Nr.24, §4).
 2. Piešķirt BMX klubam ‘’Cēsis’’, reģ.Nr.000802340, juridiskā adrese “Zariņi”, Drabešu pagasts, Cēsu rajons, zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0722), jaunas BMX trases projektēšanai.
 3. Zemes gabala platība 10818 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.
 4. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

Par zemes gabala Pļavas ielā 13, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot nekustamā īpašuma Pļavas ielā 13, Cēsīs, īpašnieka Aiņa Ozoliņa, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1005/1-23; 30.05.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.66 (prot.nr.10), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Pļavas ielā 13, Cēsīs (kad.nr.4201-005-2302), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, uz kura atrodas garāžu kooperatīva ēkas ar adresi Pļavas ielā 13A, Cēsīs, piešķirt ēkām atbilstošu adresi Pļavas iela 13A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1120 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas būves;
  3. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam Pļavas ielā 13A, Cēsīs, caur zemes gabaliem Pļavas ielā 11 un Pļavas ielā 13, Cēsīs;
  4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1106);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Pļavas iela 13, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2618 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – piekļūšana zemes gabalam Pļavas ielā 13A, Cēsīs, caur zemes gabalu Pļavas ielā 13, Cēsīs.
  3. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 262 m2, rūpniecības objekti (1001) – 864 m2, daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve (0701) – 1492 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā.

Par zemes gabala Jurģu ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot nekustamā īpašuma Jurģu ielā 2, Cēsīs, īpašnieku Jura Mazapša, Egila Mazapša, un Ārijas Freimanes, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 972/1-73; 24.05.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.67 (prot.nr.10), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jurģu ielā 2, Cēsīs (kad.nr.4201-008-0901), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt jaunu adresi Jurģu iela 6, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 5483 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ( 0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Jurģu iela 2, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 4660 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ( 0601).

 

Par zemes gabala Ausekļa ielā 21, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________

Izskatot zemes gabala Ausekļa ielā 21, Cēsīs, īpašnieku Ērika Nīmaņa, un Valda Vladimira Nīmaņa, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1018/1-23; 31.05.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.68 (prot.nr.10), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ausekļa ielā 21, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0906), trīs atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajam zemes gabalam gar Ausekļa ielu piešķirt jaunu adresi Ausekļa iela 21A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ( 0601);
 3. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar zemes gabalu Ausekļa ielā 23, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Ausekļa iela 21C, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 3428 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ( 0601);
 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Ausekļa iela 21, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2831 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve ( 0601).

 

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam Viestura ielā 1, Cēsīs

___________________

Pēc 1940.gada mainot Viestura ielas sākuma punktu, izveidojies apmēram 350 m garš ielas posms līdz namīpašumam Viestura ielā 1, Cēsīs, kurā nav rezervētas adreses zemes gabalu dalīšanas un jaunas apbūves veidošanas vajadzībām. Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.aprīļa lēmuma 2.punktu (prot.Nr.11) sadalīts zemes gabals Glūdas ielā 9, Cēsīs, no kura atdalītajiem zemes gabaliem piešķirtas adreses Viestura iela 7 un Viestura iela 9, Cēsīs, līdz ar to nekustamais īpašums Viestura ielā 1, Cēsīs, adresācijas sistēmā atrodas aiz nekustamā īpašuma Viestura ielā 9, Cēsīs.

Ievērojot iepriekš minēto, uzklausot nekustamā īpašuma Viestura ielā 1, Cēsīs, īpašnieka Viļņa Vaivara vēlēšanos likvidēt ēkā reģistrētās 5 atsevišķās telpu grupas, jo ēka būvēta kā vienģimenes ēka un tajā pašlaik dzīvo viena ģimene, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.70 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

 1. Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Viestura ielā 1, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-2603), piešķirot tam jaunu adresi Viestura iela 11, Cēsis;
 2. Likvidēt telpu grupu numerāciju namīpašumā Viestura ielā 11, Cēsīs;
 3. Pieņemt zināšanai, ka ģimenei nepiederoša, ēkā reāli nedzīvojoša persona ar deklarēto dzīvesvietu Viestura ielā 1-5, Cēsīs, līdz deklarācijas anulēšanai reģistrējama adresē Viestura iela 11, Cēsis.

 

Par adreses maiņu zemes gabalam Viestura ielā 3, Cēsīs

___________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts zemes gabals Viestura ielā 3, Cēsīs (nod.Nr.1000 0012 7443; 20.02.2004.). Tā kā Viestura ielas sākuma daļā apmēram 350 m garā ielas posmā vēsturiski nav rezervētas adreses jaunu nekustamo īpašumu veidošanai, pēc zemes gabala Glūdas ielā 9, Cēsīs, sadalīšanas adresācijas sistēmā zemes gabals Viestura ielā 3, Cēsīs, atrodas aiz zemes gabaliem Viestura ielā 7 un Viestura ielā 9, Cēsīs.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.71 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Mainīt adresi nekustamajam īpašumam Viestura ielā 3, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-2601), piešķirot tam jaunu adresi Viestura iela 15, Cēsis.

Par adreses maiņu ēkai – transformatora punktam Lenču ielā 19A, Cēsīs

_______________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.septembra lēmuma 1.punkta (prot.Nr.19) “Par adrešu piešķiršanu VAS “Latvenergo” objektiem” punktu 1.23. objektam SL.TP-2077, kurš atrodas uz zemes gabala Lenču ielā 19, Cēsīs, piešķirta adrese Lenču iela 19A, Cēsis.
Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmuma 5.punktu “Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu un jaunas ielas izveidošanu” vienam no atdalītajiem zemes gabaliem un uz tā esošajai ēkai (kad.apz 4201 006 0102 007) piešķirtas adreses Lenču iela 19A, Cēsis. Līdz ar to, lai nepastāvētu vairāki atsevišķi namīpašumi ar vienu adresi, transformatora punkta ēkai (kad.apz.4201 006 0102 008), kura arī atrodas uz minētā zemes gabala, maināma adrese.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.72 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:
Mainīt adresi VAS “Latvenergo” objektam SL.TP-2077, ar līdzšinējo adresi Lenču ielā 19A, Cēsīs, piešķirot tam jaunu adresi Lenču iela 19B, Cēsis.

 

Par zemes gabala Palmu ielā 11, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.249A (21.04.2005.) uz SIA “RDJ grupa”, reģ.Nr.40003688558, juridiskā adrese Laboratorijas ielā 18-5, Rīgā, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Palmu ielā 11, Cēsīs. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

2005.gada 25.maijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA “RDJ grupa” iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabalam Palmu ielā 11, Cēsīs, lietošanas mērķi no darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (angāros, kas atrodas uz minētā zemes gabala, paredzēts ierīkot galdniecību).

Izskatot nekustamā īpašuma Palmu ielā 11, Cēsīs, īpašnieces SIA “RDJ grupa” iesniegumu (reģ.Nr.997/1-23; 25.05.2005.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Palmu ielā 11, Cēsīs, ievērojot to, ka saskaņā ar apstiprināšanas stadijā esošo Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu šī teritorija ietilpst zemes lietošanas veidu zonā “ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.jūnija atzinumu Nr.73 (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Zemes gabalam Palmu ielā 11, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0302), noteikt zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā (§26) “Par dokumentu paketes “Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu”

_________________________

Pamatojoties uz Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegumu 30.05.2005. iesniegumu(Nr.1022/1-24) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.06.2005.prot.Nr.11) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome,
n o l e m j:
Veikt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmuma( 26.p) “Par dokumentu paketes “Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu” 1.punktā apstiprināto “Noteikumu bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” Vispārējo noteikumu 2 punktu, izsakot to šādā redakcijā :
„Pirmsskolas izglītības iestādes var apmeklēt bērni no 1 gada un sešu mēnešu vecuma līdz skolas gaitu sākumam 7(8) gadi.” 

Par tiesas piesēdētāju ievēlēšanu

_____________

Pamatojoties uz likumu „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu”, „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 2. pantu un „Par tiesu varu” 64. pantu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Ievēlēt par tiesas piesēdētājiem Cēsu rajona tiesā:
1.Drosmu BAZI,
2. Māri PRIEDI,
3. Pēteri GAVARIŅU,
4. Vizmu RUBENI,
5. Daigu GRAZDINU,
6. Birutu JĀNELSIŅU,

Par Cēsu pilsētas vēlēšanu komisijas vēlēšanām

Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Cēsu pilsētas vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:

1.1.Aivars ĀBOLS,
1.2. Aināru GULBI,
1.3.Daci ZARIŅU,
1.4.Ilzi ĶIEĢELI,
1.5.Viktoru JEMEĻJANOVU,
1.6.Andri MIKĀLU,
1.7.Gitu ŠNEIDERI,

2.Atstāt kandidātu sarakstā:

Gunu ULDRIĶI,

 

Par nekustamā īpašuma Akmens ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_______________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Akmens ielā 1, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Pētera KATKOVSKA 2005. gada 1. jūnija un 2005.gada 6. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

1. Ar 2005. gada 1. jūniju nodot nekustamo īpašumu Akmens ielā 1, Cēsīs, kas sastāv no 3553,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010020713, un 27 dzīvokļu īpašumu vienas mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010020713-001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Akmens ielā 1, Cēsīs, 03.12.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 742, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Pēterim KATKOVSKIM.

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 44c, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

___________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Lenču ielā 44c, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Mārča LEIMAŅA 2005. gada 25. maija un 2005.gada 6. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

1. Ar 2005. gada 1. jūniju nodot nekustamo īpašumu Lenču ielā 44c, Cēsīs, kas sastāv no 5371,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010020115, un 24 dzīvokļu īpašumu vienas mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010020115-001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Lenču ielā 44c no Cēsu pilsētas domes bilances.
3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Lenču ielā 44c, Cēsīs, 07.01.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 785, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Mārcim LEIMANIM.

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 17a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

___________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 17a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Artūra SMILTNIEKA 2005. gada 2. jūnija un 2005.gada 6. jūnija Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

1. Ar 2005. gada 1. jūniju nodot nekustamo īpašumu Saules ielā 17a, Cēsīs, kas sastāv no 2484,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010040740, un 22 dzīvokļu īpašumu vienas mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010040740-001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Saules ielā 17a, Cēsīs, 25.05.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 567, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotai personai Artūram SMILTNIEKAM.

Par zemes gabala Emīla Dārziņa ielā 5,
Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Emīla Dārziņa ielā 5, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Mildas DILLES 2005. gada 25. maija un 2005.gada 6. jūnija pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome ,

1. Ar 2005.gada 1. jūniju nodot 2074,0 m2 lielu zemes gabalu Emīla Dārziņa ielā 5, Cēsīs, kadastra numurs 42010061705, kas atrodas zem 36 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, tās īpašniekiem apsaimniekošanā.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot zemes gabala nodošanas aktu Emīla Dārziņa ielā 5, Cēsīs, 21.07.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1088, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai Mildai DILLEI.

“”Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” 2005. gada 2. pusgadam”

___________________________

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr.11, no 02.06.2005.), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

Apstiprināt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū 2005.gada 2. pusgadam :

22., 23. jūlijā no 7 –16
12., 13. augustā no 7 – 16
16., 17. septembrī no 7 – 16
21., 22. oktobrī no 8 – 16
18., 19. novembrī no 8 – 16
23., 24. decembrī no 8 - 16

Par nekustamo īpašumu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44

_____________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu” (protokols Nr. 5, punkts Nr.63) (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 12.maija lēmumu (protokols Nr. 12, punkts Nr.9) un konkursa “Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 nomu” komisijas ziņojumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 02.jūnija Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

 1. Apstiprināt konkursa “Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 nomu” rezultātus, par konkursa uzvarētāju atzīstot SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks” (Reģ. Nr. 40003746199, jurid.adrese Rīga, Brīvības iela 155/4).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot līgumu par nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44, izmantošanu, nosakot, ka:

2.1. ievērojot zemes Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 ar kopējo platību 41 101 kv.m. lietošanas mērķi- sabiedriskā apbūve un komercapbūve, kā nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 izmantošanas mērķi noteikt- tehnoloģiskā parka izveide;

  1. nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 izmantošanas termiņš ir 10 gadi, ar apbūves tiesībām un tiesībām nodot apakšnomā;
  2. samaksas par nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 izmantošanu ir Ls 900 (bez PVN) mēnesī.
 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt līgumu par nekustamā īpašuma Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44 izmantošanu.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs J.Zlaugotnis) izsniegt SIA ”Vidzemes tehnoloģiskai parks ”Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44, projektēšanas darbu uzsākšanai.
 3. Pieņemt zināšanai, ka nekustamais īpašums Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44, ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda.

Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē jūnija mēnesī

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.06.2005., prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

Noteikt no š.g. 01.-22.jūnijam (ieskaitot) Cēsu pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem Ls 1,00 (viens lats) par vienu dienu tiem audzēkņiem, kuri apmeklē šo iestādi –Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes atvaļinājuma laikā bez pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmuma.

Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.06.2005., prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noteikt ar 2005.gada 1.septembri vecāku maksu par vienu dienu Ls 1,20 (viens lats 20 santīmi) ēdināšanas izdevumiem
  Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē;
  Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē;
  Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē;
  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē.
 2. Vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, noteikt vecāku maksu par vienu dienu 50% apmērā no 1.punktā noteiktās summas.
 3. Vecāku maksa par ēdināšanas izdevumiem mēnesī tiek aprēķināta pēc faktiski apmeklēto dienu skaita.
 4. Ar 2005.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.novembra lēmumu (sēdes prot.Nr.22, §22) „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
 5. Maksa par ēdināšanas izdevumiem Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs var tikt mainīta atbilstoši valstī noteiktajam inflācijas līmenim.

Par finansiālu atbalstu A.Radionova dalībai Eiropas čempionātā ratiņbasketbolā Portugālē

Pamatojoties uz Latvijas Paralimpiskās komitejas iesniegumu, Cēsu pilsētas Sporta padomes lēmumu (sanāksmes protokols Nr.6, 23.05.2005.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.06.2005., prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

Atbalstīt Aleksandra Radionova dalību Eiropas čempionātā ratiņbasketbolā Portugālē no š.g. 4.-11.jūlijam, piešķirot no sporta pasākumiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120)

Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pūtēja orķestra dalību pūtēju orķestra salidojumā Rēzeknē

 

Pamatojoties uz A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktora A.Tomiņa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.06.2005., prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

Finansiāli neatbalstīt A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pūtēja orķestra transporta izdevumu segšanu dalībai pūtēju orķestru salidojumā Rēzeknē š.g. 3.-4.jūnijam.

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”

_________________________

Pamatojoties uz sporta kluba „Flote” 17.05.2005. iesniegumu un sporta kluba „Flote” darbības rezultātiem 2004./2005. gadā, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.06.2005.prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Papildināt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmuma „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām” 1.punktu ar jaunu apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā „1.10.S/K „Flote””

Par 2006. gada Turīnas Olimpisko spēļu Latvijas izlases kandidātu atbrīvošanu no nomas maksas par trenažieru zāles izmantošanu Piebalgas ielā 18, Cēsīs

___________________

Pamatojoties uz Latvijas Biatlona federācijas 10.05.2005. iesniegumu Nr. 90, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (16.05.2005.prot.Nr.10)atzinumu, Cēsu pilsētas dome , n o l e m j:

 1. Pamatojoties uz Latvijas Olimpiskās komitejas nosauktajiem izlases kandidātiem, sagatavošanās periodā 2006. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm Turīnā, atbrīvot no maksas par trenažieru zāles izmantošanu Cēsīs, Piebalgas ielā 18 laika periodā no 2005. gada maija – decembrim Latvijas izlases kandidātus 2006. gada Turīnas ziemas olimpiskajām spēlēm.
 2. Trenažieru zāles apmeklējumu laikus, saskaņot ar sporta kompleksa vadītāju Ģirtu Mārtiņsonu .
 3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt sporta kompleksa vadītājam Ģirtam Mārtiņsonam.

Par nomas līguma pārslēgšanu ar
Andu Stālmani Cēsīs, Saules ielā 23

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 02.06.2005.sēdes atzinumu / protokols Nr.11/ , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
1. Pārslēgt nomas līgumu ar Andu Stālmani par nomas telpām Cēsīs, Saules ielā 23 ar kopējo platību 17,0 m2 ;
2. Līguma termiņš trīs gadi. Nomas maksa Ls 1,00/m2 (mēnesī) bez PVN. 

Par Saistošo noteikumu Nr.9

„Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” apstiprināšanu

___________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītāja Jāņa Rozenberga ziņojumu un tautsaimniecības komitejas 02.06.2005.lēmumu (protokola Nr.11;§9), Cēsu pilsētas dome nolemj n o l e m j:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.

Par dalību Digitālo pakalpojumu biznesa inkubatora izveidi Vidzemē

Pamatojoties uz Vidzemes biznesa atbalsta centra 2005. gada 7. jūnija iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties kā partnerim projektā „Digitālo pakalpojumu biznesa inkubatora izveidē Vidzemē’’;
  2. Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt 2006. gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu 500 EUR projekta realizācijai;
  3. Deleģēt Cēsu pilsētas domes deputātu R. Sijātu projekta uzraudzības komitejā.

Par domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

____________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta Šķendera iesniegumu un LR Darba likuma 149.p.2.d., un 151.p.2.d., Cēsu pilsētas domes darbinieku darba koplīgumu 2005.gadam un 24.003.2005. rīkojumu Nr. 50-p, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam no 2005.gada 17.jūnija līdz 2005.gada 22.jūnijam ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu – 4 papildus dienas .
 2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv