Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 30.JŪNIJĀ
PROTOKOLS NR. 15

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Briežu ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu  un jaunas ielas izveidošanu

_______________________

Izskatot Jāņa Apiņa iesniegumu par zemes gabala Briežu ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu un jaunas ielas izveidošanu (reģ.Nr.1109/1-23; 13.06.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 17.jūnija atzinumu Nr.78 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Briežu ielā 33, Cēsīs, četros atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar klāt pievienoto dalījuma skici ;
 2. Atdalītajai 10m platajai joslai, kura sākas pie robežpunkta Nr.2 un tās trasējums sakrīt ar dabā esošu ceļu, piešķirt ielas statusu un nosaukumu Stirnu iela;
  1. Ielas galā, pie robežas ar zemes gabalu Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, veidojams apgriešanās laukums, 12m plats un 12 m dziļš, kuru, izveidojot ielai turpinājumu, iespējams likvidēt;
  2. Zemes gabala platība 1340 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  3. Apgrūtinājumi – caur šo zemes gabalu piekļūšana jaunizveidojamam zemes gabalam Stirnu ielā 1, Cēsīs, kā arī no zemes gabaliem Stirnu ielā 1, Briežu ielā 31 un Leona Paegles ielā 25, Cēsīs, perspektīvā atdalāmiem zemes gabaliem, kuri robežosies ar šo zemes gabalu; zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija;
  4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
 3. Atdalītajam zemes gabalam starp zemes gabalu Briežu ielā 27 un Stirnu ielu piešķirt adresi Stirnu iela 1, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 6337 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnijas;
  3. Servitūts – piekļūšanas zemes gabalam pa privātīpašumā esošu Stirnu ielu;
  4. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalītajam zemes gabalam starp Stirnu ielu un namīpašumu Briežu ielā 33, Cēsīs, piešķirt adresi Briežu iela 31, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 5910 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija un 4 kV elektropārvades līnija
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 5. Atlikušajam zemes gabalam un dzīvojamai mājai Briežu ielā 33, Cēsīs, saglabāt adresi Briežu iela 33, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 4437 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – uz zemes gabala atrodas citām personām piederoša ēka (kad.apz.4201 009 0506 006); zemes gabala robežās atrodas 4 kV elektropārvades līnijas un to aizsargjoslas;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu

_____________________

Izskatot zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs, īpašnieka Arta Eglīša, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1086/1-23; 09.06.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 17.jūnija atzinumu Nr.79 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Tālavas ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-1005), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Krasta ielas piešķirt jaunu adresi Krasta iela 11, Cēsīs;
  1. Zemes gabala platība 4436 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  2.2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 20 kV (aizsargjoslas platība 669 m2); zemes gabala robežās atrodas Siļķupītes aizsargjosla.
  Zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā.

  2.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Tālavas iela 2, Cēsīs;
  1. Zemes gabala platība 6161 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

3.2. Apgrūtinājumi - zemes gabala robežās atrodas Siļķupītes un Vinterupītes aizsargjoslas.
Zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā.
3.3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908).

Par zemes gabalu Vanagu ielā 1 un Vanagu ielā 1A, Cēsīs, apvienošanu

_________________________________

Izskatot nekustamo īpašumu Vanagu ielā 1 un Vanagu ielā 1A, Cēsīs, īpašnieka Daiņa Švirberga, 2005.gada 16.jūnija iesniegumu par zemes gabalu Vanagu ielā 1 un Vanagu ielā 1A, Cēsīs, apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 17.jūnija atzinumu Nr.81 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome
n o l e m j:

 1. Apvienot zemes gabalus Vanagu ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0303), un Vanagu ielā 1A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0305). Apvienotajam zemes gabalam noteikt adresi Vanagu iela 1, Cēsīs.
 2. Apvienotā zemes gabala platība 1842 m², vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu.
 3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabala Apšu ielā 5, Cēsīs, apgrūtinājumu

____________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0013 7060 (19.05.2004.) uz Jāņa Jansona, Zaigas Luriņas, Baibas Jansones, un Maijas Lāces, vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Apšu ielā 5, Cēsīs, ar apgrūtinājumu “uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas”. Apgrūtinājums noteikts ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmumu (prot.Nr.26, 5§) “Par zemes gabala Cēsīs, Lapsu ielā 19, sadalīšanu un adreses maiņu ēkām un būvēm”.

Izskatot nekustamā īpašuma Apšu ielā 5, Cēsīs, īpašnieces Baibas Jansones iesniegumu (reģ.Nr.1079/1-23; 09.06.2005.) ar lūgumu noņemt zemes gabalam Apšu ielā 5, Cēsīs, apgrūtinājumu “uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas”, saskaņā ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes Cēsu biroja Aktu par būves neesamību (07.06.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 17.jūnija atzinumu Nr.82 (prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noņemt zemes gabalam Apšu ielā 5, Cēsīs (kad Nr.4201-004-0141), apgrūtinājumu “uz zemes gabala atrodas citai personai piederošas ēkas”.

Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

______________________

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemes gabals Lāču ielā 2, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonās “mazstāvu dzīvojamā apbūve” un “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība”. Cēsu pilsētas domē saņemts zemes gabala Lāču ielā 2, Cēsīs, īpašnieka Edvīna Vasera iesniegums (reģ.Nr.1111/1-23; 14.06.2005.) par teritorijas plānojuma grozījumu procedūras uzsākšanu, mainot minētā zemes gabala lietošanas veidu uz “sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.aprīļa lēmuma 14. punkta 2.punktu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi teritorijas daļai, saskaņā ar klāt pievienoto skici .
 2. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāju Zaigu JĒKABSONI.

 

Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

________________________________

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei ;
 2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 11.jūliju.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  tehnoloģiskajam parkam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44

_________________________

Zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā, īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā. Zemes gabala platība 41101 m2. Uz pilnvarojuma līguma pamata Cēsu pilsētas dome ir iznomājusi minēto zemes gabalu SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks”.

Izskatot SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks” 15.06.2005. iesniegumu (reģ.Nr.1171/1-23) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58.punktu un LR Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumu Nr.367 “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs;
 2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt arhitektu Uldi Mazo, sert.Nr.10-0886;
 3. Detālplānojums izstrādājams zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs (kad.Nr.4201 004 0818), ietverot tam pieguļošos ielu posmus un zemes gabalu Lapsu ielā 38, Cēsīs .
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks”, reģ.nr.40003746199, jurid. adrese Brīvības ielā 155/4, Rīgā, līgumu par detālplānojuma izstrādi .

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu

________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0008 5788; 27.11.2002.).

Izskatījusi SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu (reģ.Nr.1014/1-23; 26.05.2005.) par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu Žagarkalna slēpošanas bāzes paplašināšanai, Cīrulīšu laivu bāzes un kempinga celtniecībai, kā arī kompleksa dabas atpūtas parka izveidei, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piekrist ilgtermiņa nomas līguma noslēgšanai ar SIA “Cīruļkalns- atpūtas bāze”, reģ.Nr. 44103024323, jurid. adrese “Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu, saskaņā ar klāt pievienoto skici aptuvena platība 208000 m2;
 2. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par nomas nosacījumiem un nomas līguma slēgšanu, SIA “Cīruļkalns - atpūtas bāze” veic iznomājamās platības kadastrālo uzmērīšanu, plānā izdalot aktīvajām sporta nodarbībām izmantojamo teritoriju un atpūtas parka teritoriju;
 3. Pirms nomas platības uzmērīšanas vienoties ar Cēsu pilsētas SIA “Vinda” par projektētās kanalizācijas sūknētavas būvniecībai un uzturēšanai nepieciešamo teritoriju.

Par zemes gabala daļas nomu Gaujas ielā 72, Cēsīs

_______________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Gaujas ielā 72, Cēsīs (nod.Nr.1815, 11.12.2000.).

Izskatot blakus esošā nekustamā īpašuma Gaujas ielā 70, Cēsīs, īpašnieces SIA “DARO CĒSIS” iesniegumus (reģ.Nr.784/1-23; 28.04.2005. un reģ.Nr.959/1-23; 19.05.2005.) par arhitektūras plānošanas uzdevuma izsniegšanu objektam Gaujas iela 70, Cēsīs, ar lūgumu iznomāt ar apbūves tiesībām objektam pieguļošās zemes, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 2.jūnija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt zemes nomas, ar apbūves tiesībām, līgumu ar SIA “DARO CĒSIS”, reģ.Nr.49502003166, juridiskā adrese Ata Kronvalda ielā 11, Cēsīs, par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļu uz 10 (desmit) gadiem, sākot ar 2005.gada 1.jūliju, saskaņā ar nomas līguma projektu ;
 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 550 m2, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici ;
 3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Zemes nomu noteikt 5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;

Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu

___________________________

Pamatojoties uz likuma „”Par pašvaldībām” 72.pantu un 11.06.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu. 

Par garāžas Valmieras ielā 10, Cēsīs, nojaukšanu

____________________________

Pamatojoties uz SIA ‘’VINDA’’ 17.06.2005. iesniegumu , LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdes 2005.gada 10.jūnija atzinumu (prot,. Nr.24) , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Atļaut nojaukt Cēsu pilsētas pašvaldībai ( reģ. Nr. 90000031048, adrese Raunas iela 4, Cēsīs) īpašumā un Cēsu pilsētas sabiedrībai SIA ‘’VINDA’’ (reģ. Nr. 49303000754, reģ. adrese Valmieras iela 10, Cēsīs, ) bilancē esošo garāžu Valmieras ielā 10, Cēsīs, ( kad. Nr. 4201 002 0615001) līdz 2005.gada 31.oktobrim.
  2. Garāžas nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darbu būvprojektu, kura sastāvā paredzēt:

2.1. nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
2.2. drošības pasākumu risinājumu;

3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

3.1. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu, Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab.;
3.2.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju J.Zlaugotni, Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab.

4. Pieņemt zināšanai, ka minēto ēku SIA ‘’VINDA’’ nojauc par saviem līdzekļiem.

Par grozījumiem līgumā par telpu Cēsu pilsētas ģimnāzijā Leona Paegles ielā 1, Cēsīs nomu

_________________________________

Izskatot Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2005.gada 13.jūnija iesniegumu Nr. 1-32/263 (saņemts Cēsu pilsētas domē 2005.gada 13.jūnijā, reģ. Nr. 1154/1-25) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 16.jūnija atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt vienošanos pie 2002.gada 30.augusta līguma par telpu nomu.

Par nekustamā īpašuma Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________

Nekustamais īpašums Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala ar platību 832 m2 un četrām ēkām – divām pamatceltnēm un divām palīgceltnēm, pieder Viktoram Straubem un Valdim Georgam Straubem, katram 5/12 domājamās daļas, un Ilgonim Melderim – 1/6 domājamā daļa.

Izskatot Viktora Strauba un Valda Georga Strauba pilnvarotās personas Aivara Elša un Ilgoņa Meldera iesniegumu par nekustamā īpašuma Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs, sadalīšanu reālās daļās (reģ.Nr.672/1-23; 06.04.2005.), Cēsu pilsētas zemes komisija nolēma nesadalīt minēto nekustamo īpašumu, jo atdalītajam zemes gabalam nevar nodrošināt tiešu piekļūšanu no ielas, kā arī vienu saimniecības ēku izmanto abu dzīvojamo māju iedzīvotāji (lēmums Nr.16, prot.nr.6; 15.04.2005).

2005.gada 17.maijā saņemts Aivara Elša un Ilgoņa Meldera iesniegums (reģ.Nr.937/1-23) ar lūgumu atkārtoti izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs, sadalīšanu reālās daļās.

Cēsu pilsētas Apbūves noteikumos, kuri ir spēkā no 14.06.2005., noteikts, ka var veidot tikai tādus jaunus zemes gabalus, kuriem ir tieša piekļūšana no ielas vai piebraucamā ceļa ar ielas statusu, zemes gabalu nedrīkst sadalīt, ja uz tā esošās apbūves blīvums pēc sadalīšanas pārsniedz attiecīgajā teritorijā pieļauto, ja jaunizveidoto zemes gabalu platības ir mazākas par minimāli atļauto (šajā gadījumā 1000 m2), kā arī Cēsu vecpilsētā zemes gabalu sadalīšana veicama ar LR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstisku piekrišanu.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 16.jūnija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Nesadalīt nekustamo īpašumu Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs, divās reālās daļās.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu

____________________________

Pamatojoties uz SIA ‘’DZIRNE’’ 08.06.2005. iesniegumu Nr. 1120/1-23, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 16.jūnija sēdes atzinumu (prot. Nr.12) , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Atļaut demontēt SIA ‘’DZIRNE’’ (reģ. Nr. 40003731082, reģ. adrese Doma laukums 6, Rīga, LV 1143) īpašumā esošo dzīvojamo ēku Torņa ielā 1A, Cēsīs, ( kad. Nr. 4201 005 1607 002) līdz 2005.gada 31.oktobrim.
  2. Dzīvojamās mājas demontāžai izstrādāt demontāžas darbu būvprojektu, kura sastāvā paredzēt:

2.1.objekta foto fiksāciju;
2.2. inventarizācijas uzmērījumus;
2.3. demontāžas darbu tehnoloģisko aprakstu;
2.4. drošības pasākumu risinājumu;

3. Demontāžas darbu projektu saskaņot ar :

3.1. LR KM Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cēsu galveno inspektori D.Ķibildu, Cēsīs, Vaļņu ielā 12A;
3.2. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu, Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab.;
3.3.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju J.Zlaugotni, Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab.
4. Līdz demontāžas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkai un teritorijai, izvietot brīdinājuma zīmes.

“Par Cēsu pilsētas domes lēmuma “Par publiskās apspriešanas izsludināšanu Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijai” atzīšanu par spēkā neesošu”

Sakarā ar Cēsu tirgus kompleksa rekonstrukcijas piedāvājuma izskatīšanu un izvērtēšanu SIA “Cēsu tirgus” valdē 13. 06. 2005., ar izmaiņām konkurencē Cēsu pilsētā un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (Sēdes prot. Nr. 12 no 16. 06. 2005.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Atcelt kā nenotikušu Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par publiskās apspriešanas izsludināšanu Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs, rekonstrukcijai” (Cēsu pilsētas domes sēdes protokols Nr. 24 &21. no 11. 11. 2004.). 

Par nedzīvojamās telpas nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemes grāmatā reģistrēts nekustāmais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 00023797;12.09.2001.)

Izskatot SIA „Mediko’’Reģ.Nr 44103000607 iesniegumu par garāžas Bērzaines 16/18, Cēsīs, nomas līguma noslēgšanu (reģ.nr. 1054/1-24, 01.06.2005.) un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2005. gada 16. jūnija atzinumu (prot. Nr. 12) un Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Iznomāt SIA „Mediko” Reģ. NR. 44103000607 Beātes ielā 62, Valmierā, LV-4200 nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 63,1 m2, Bērzaines ielā 16/18 Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 telpas Nr.1;2;3 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) uz 10 (desmit) gadiem sākot ar 2005. gada 1. jūliju;

2. Nomas maksu noteikt Ls 0,25 par 1m2 neskaitot PVN;
3. Uzdot Juridiskai nodaļai (vad. S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par nedzīvojamās telpas nomu Bērzaines 16/18

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemes grāmatā reģistrēts nekustāmais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 00023797;12.09.2001.)

Izskatot Ojāra Viļumsona iesniegumu par Šķūņa daļas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, nomu (reģistr.Nr. 991/1-23; 27.05.2005.) un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2005. gada 16. jūnija atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Iznomāt Ojāram Viļumsonam, nedzīvojamo telpu – šķūņa daļu ½ no telpas Nr.2 ar platību 19,8m2 Bērzaines ielā 16/18 Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 006 telpā Nr.2 saskaņā ar būves tehnisko inventarizācija lietu iz 4 (četriem) gadiem sākot ar 2005. gada 1. jūliju;

2. Nomas maksu noteikt Ls 0,25 par 1m2 mēnesī neskaitot PVN;
3. Uzdot Juridiskai nodaļai (vad. S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par nedzīvojamās telpas nomu Bērzaines 16/18

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemes grāmatā reģistrēts nekustāmais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 00023797;12.09.2001.)

Izskatot Intas Blāķes iesniegumu par garāžas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, nomu (reģistr. NR. 1026/1-24; 31.05.2005.), pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2005. gada 16. jūnija atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Iznomāt Intai Blāķei, nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 22,1 m2 Bērzaines ielā 16/18 Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 005 telpa Nr.4 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) uz 10 (desmit)gadiem sākot ar 2005. gada 1. jūliju;

2. Nomas maksu noteikt Ls 0,25 par 1m2 mēnesī neskaitot PVN;
3. Uzdot Juridiskai nodaļai (vad. S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu. 

 

Par nedzīvojamās telpas nomu Bērzaines 16/18 Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemes grāmatā reģistrēts nekustāmais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 00023797;12.09.2001.)

Izskatot Ilmas Ziediņas iesniegumu par garāžas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, nomu (reģistr.Nr 1062/1-24; 07.06.2005.), pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2005. gada 16. jūnija atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome nolemj:
1.Iznomāt Ilmai Ziediņai, nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 18,3 m2 Bērzaines 16/18 Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 telpa Nr.5 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) uz 10 (desmit) gadiem sākot ar 2005. gada 1. jūliju;
2. Nomas maksu noteikt Ls 0,25 par 1m2 mēnesī neskaitot PVN;
3. Uzdot Juridiskai nodaļai (vad. S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par nedzīvojamās telpas nomu Bērzaines 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemes grāmatā reģistrēts nekustāmais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 00023797;12.09.2001.)

Izskatot Valsts aģentūras – Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles Reģ. Nr. 90000052976 iesniegumu par garāžas Bērzaines 16/18, Cēsīs, nomas līguma noslēgšanu (saņemts 08.04.2005.) un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2005. gada 16. jūnija atzinumu (prot. Nr.12) un Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Iznomāt Valsts aģentūrai – Sabiedrības veselības aģentūrai Valmieras filiālei reģ.Nr. 90000052976, L.Paegles ielā 9, Valmiera LV-4201 nedzīvojamo telpu garāžu ar platību 36,3 m2, Bērzaines ielā 16/18 Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 telpa Nr.7 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) uz 4 (četriem) gadiem sākot ar 2005. gada 1. jūliju;

2. Nomas maksu noteikt Ls 0,25 par 1m2 mēnesī neskaitot PVN;
3. Uzdot Juridiskai nodaļai (vad. S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par pasākumiem un vietām , kuros alus tiek pārdots lietošanai uz vietas

__________________________

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa un Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem nr.1 no 2004.gada 29.01.,noteikt Cēsu pilsētas domes 2005. gada jūlijā organizētos un saskaņotos pasākumus un to norises laiks un vietas, kuros alu atļauts pārdot lietošanai uz vietas , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Atļaut pārdot alu lietošanai uz vietas:

Datums , laiks Pasākums Norises vieta
02.07.

11.00- 18.00

Ziedu svētki „Tiksimies Cēsīs!” Pils laukums
02.07

12.00 – 18.00

Baltijas valstu Neredzīgo biedrību estrādes festivāls Pils dārzs
09.07

19.00 – 03.00

Imanta dienas 2005 Pils laukums, Pils parks
17.07

19.00- 23.00

Starptautiskais deju festivāls „Sudmaliņas”. Noslēguma koncerts Pils parks
17.07

21.00 – 24.00

Festivāla „Sudmaliņas „dalībnieku sadraudzības vakars Pils dārzs
22.07

18.00 – 02.00

Latviešu populārās mūzikas koncerts „Zelta graudi „ Stadions
23.07

10.00 – 18.00

Viduslaiku svētki Rīgas iela
23.07

18.00 – 23.00

Latvijas spēkavīru čempionāts Pils parks
23.07

22.00 – 02.00

Zaļumballe/ Liepājas Jūras spēku orķestris Pils parks

2. Atļaut pārdot alu un sidru lietošanai uz vietas:

02.07

20.00 – 03.00

Dziesmu duelis Pils parks

Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 27.06.2005. (prot. Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

  1. Ar 2005.gada 1.jūliju izveidot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļu.
  2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā šādas amata vienības :
   1. Nodaļas vadītājs – 1 amata vienība
   2. Sabiedrisko attiecību speciālists – 1 amata vienība
   3. Ārējo sakaru koordinators – 1 amata vienība.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam līdz 2005.gada 1.augustam izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai nodaļas nolikumu.
5. Uzdot domes Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.ĶIEĢELE) veikt atbilstošus grozījumus Cēsu pilsētas domes struktūrā, Attīstības nodaļas nolikumā un domes amata vienību sarakstā.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram J. ROZENBERGAM.

Par jaunas amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 16.06.2005. (protokols Nr. 12) un Finanšu komitejas 27.06.2005. (protokols Nr.11) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :
1.Izveidot ar 2005.gada 1.jūliju Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā jaunu amata vienību – komunālinženieris.
2. Uzdodu domes Administratīvajai nodaļai (nodaļas vadītāja I.Ķieģele) veikt atbilstošus grozījumus Dzīvokļu un komunālās nodaļas nolikumā un domes amata vienību sarakstā.

Par finansējuma piešķiršanu ārējā ūdensvada un ēku pievada izbūvei Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā Nr.7 un Nr.9

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 1.punktu un Finanšu komitejas (27.06.2005.,prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumu „Par ārējā ūdensvada un ēku pievada izbūvi Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā Nr.7 un Nr.9”.
  2. Piešķirt Ls 910.43 (deviņi simti desmit lati un 43 santīmi) no Cēsu pilsētas domes privatizācijas fonda līdzekļiem Cēsu pilsētas SIA „Vinda” ārējā ūdensvada un ēku pievadu izbūvei Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā Nr.7 un Nr.9.
  3. Uzdot SIA „Vinda” veikt ārējo ūdensvadu izbūvi.
  4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

“Par Cēsu pilsētas domes lēmuma “Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” kapitāla daļu pārdošanu” atzīšanu par spēkā neesošu”

_________________________________

Sakarā ar BO SIA “Cēsu tirgus” pārreģistrāciju Latvijas Republikas Komercreģistrā un U. Pīlēna biroja izstrādātā Cēsu tirgus kompleksa rekonstrukcijas projekta norakstīšanu (Cēsu pilsētas domes sēdes protokols Nr. 24 no 11. 11. 2004.) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (Sēdes prot. Nr. 12 no 16. 06. 2005.) un Finanšu komitejas atzinumu (Sēdes prot. Nr. 11 no 27.06.2005.), Cēsu pilsētas dome, nolemj :
Atcelt kā nenotikušu Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” kapitāla daļu pārdošanu” (Domes sēdes protokols Nr. 10 &26 no 29. 04. 2004.).

Par grozījumiem kultūras pasākumiem plānotajā budžetā

Pamatojoties uz Cēsu kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu, Finanšu komitejas (27.06.2005., prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Mainīt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā – plānotā kultūras pasākuma – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai paredzētā finansējuma Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati) (Valdības funkcijas klasifikācijas kods 08.250) izlietojuma mērķi un piešķirt:

 • LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai – Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati)(valdības funkcijas klasifikācijas kods 08.250);
 • Starptautiskam bērnu un jauniešu deju festivālam „Sprīdītis” – Ls 200,00 (divi simti lati) (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250).

Par tiesas piesēdētāju ievēlēšanu

___________________

Pamatojoties uz likumu „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu”, „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 2. pantu un „Par tiesu varu” 64. pantu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Ievēlēt par tiesas piesēdētājiem Cēsu rajona tiesā:
1.Tālivaldi ZĀMUELU,
2. Elmāru ALKSNI,

Par  vides politikas plāna un rīcības programmas Cēsu pilsētai  sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

________________________________

            Pamatojoties uz Likuma “Par vides aizsardzību” 17.3 pantu, likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un MK noteikumiem Nr.213 "Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi" un vides politikas plāna un rīcības programmas Cēsu pilsētai  darba grupas vadītājas I. Ādamsones informāciju, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Organizēt vides politikas plāna un rīcības programmas Cēsu pilsētai  sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 4.jūliju.
 2. Par sabiedriskās apspriešanas norises vadītāju  apstiprināt  attīstības plānošanas nodaļas vadītāju, speciālisti vides politikas jautājumos I. Ādamsoni.

Par finansējuma piešķiršanu peldbaseina tehniskā projekta sagatavošanai

________________________

Pamatojoties uz 2005.gada 03.marta domes Tautsaimniecības komitejas lēmumu „Par bērnu dārza A.Kronvalda ielā 35, Cēsīs, skiču varianta apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
1. Paredzēt Ls 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti lati) Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 35) peldbaseina tehniskā projekta izstrādāšanai no Cēsu pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem.
2.Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot attiecīgus budžeta grozījumus.

LR Saeimas Latvijas Pirmās partijas frakcijas vēstules izskatīšana

_______________________

Izskatījusi LR Saeimas Latvijas Pirmās partijas frakcijas vēstuli ar aicinājumu pašvaldībām atbalstīt autoceļu nozares finansējuma piesaisti budžetā iekasētā degvielas akcīzes nodokļa apjomam, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Atbalstīt frakcijas iniciatīvu autoceļu nozares finansējuma piesaistei budžetā iekasētā degvielas akcīzes nodokļa apjomam.
  2. Uzdot domes Dzīvokļu un komunālajai nodaļai (vadītājs I.Mercs) sagatavot frakcijai atbildes vēstuli .

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

_____________________________

Pamatojoties uz 2002. gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 11. februāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu” (protokols Nr.3, punkts 10), 2005.gada 24.marta lēmumu ‘’Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumos’’ (protokols Nr. 7, punkts 2) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2005.gada 20.maija protokolu Nr.15, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 4201 005 1010, 7734 kv.m. platībā, un sešām ēkām, ar kadastra apzīmējumiem: 4201 005 1010 001, 4201 005 1010 002, 4201 005 1010 004, 4201 005 1010 005, 4201 005 1010 006, 4201 005 1010 010, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2005. gada 20.maija izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Vidzemes Investīciju Projekts”, reģ. Nr 44103029335, par Ls 62 230,00 (sešdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit latiem).

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv