Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 14.JŪLIJĀ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 17

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Cēsu pilsētas Bāriņtiesas vēlēšanas

_______________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 6.panta 2. daļu un 7. pantu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :
1.Ievēlēt Cēsu pilsētas bāriņtiesas locekļus no 2005. gada 14. jūlija uz 5 gadiem šādā sastāvā:
1.1. Inesi ZĪBERI,
1.2. Svetlanu Lilitu VASIĻJEVU,
1.3. Vilni KĻAVIŅU

Par zemes gabala Putnu ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________

Izskatot zemes gabala Putnu ielā 8, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Imanta Puriņa, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.1154/1-23; 22.06.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 8.jūlija atzinumu Nr.90 (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Sadalīt zemes gabalu Putnu ielā 8, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0204), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
2. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas citai personai piederošs namīpašums Magoņu ielā 1, Cēsīs, piešķirt namīpašumam atbilstošu adresi Magoņu iela 1, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 2460 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

  1. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas elektropārvades kabelis ar elektrosadales skapi un sakaru kabelis ar sakaru sadales skapi;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 1. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Putnu iela 8, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 5903 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis ar sakaru sadales skapi;
  3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  4. Pieņemt zināšanai, ka elektropārvades kabeļa atrašanās zemes gabala Putnu ielā 8 robežās precizējama zemes gabalu iemērot dabā.

Par zemes gabala Robežu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr.941 uz SIA “Būve Wood Line” vārda reģistrēts nekustamais īpašums Robežu ielā 6, Cēsīs. Uz zemes gabala Robežu ielā 6 atrodas SIA “Cēsu Specceltnieks” piederoša ēka (palīgceltne), kurai ar Cēsu pilsētas domes lēmumu (prot.Nr.6, 3§; 24.05.2001.) piešķirta adrese Eduarda Veidenbauma iela 24, Cēsis (ēka reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr.1000 0001 3174).

Izskatot zemes gabala Robežu ielā 6, Cēsīs, īpašnieces SIA “Būve Wood Line” reģ.Nr.49503003430, juridiskā adrese Robežu ielā 6, Cēsīs, un ēkas Eduarda Veidenbauma ielā 24, Cēsīs, īpašnieces SIA “Cēsu Specceltnieks”, reģ.Nr.49503003553, juridiskā adrese Robežu ielā 2, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.1336/1-23; 05.07.2005.) ar lūgumu atdalīt zemes gabala Robežu ielā 6 daļu, uz kuras atrodas SIA “Cēsu Specceltnieks” piederoša ēka, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 8.jūlija atzinumu Nr.91 (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Sadalīt zemes gabalu Robežu ielā 6, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0105), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;

2. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas SIA “Cēsu Specceltnieks” piederoša ēka (kadastra apzīmējums 4201 003 0105 007) ar adresi Eduarda Veidenbauma iela 24, Cēsis, piešķirt adresi Eduarda Veidenbauma iela 24, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 1589 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpniecības objekti (1001);

3. Atlikušajai zemes gabala daļai un uz tā esošajām ēkām saglabāt adresi Robežu iela 6, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 14490 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001).

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā

________________________

Izskatot Maksātnespējīgās privatizējamās valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Nafta’’ 2005.gada 16.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.1183/1-23; 16.06.2005.) par zemes piešķiršanu lietošanā Lapsu ielā 36, Cēsīs, uz kuras atrodas tai piederošas ēkas un būves, pamatojoties uz likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 8.jūlija atzinumu Nr.93 (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 1. Piešķirt Maksātnespējīgai privatizējamai valsts akciju sabiedrībai ”Latvijas Nafta’’, reģ.Nr.40003003174, juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Lapsu ielā 36, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0809), saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici ;
 2. Zemes gabala platība 7885 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā.
 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
 4. Lietošanā nododamais zemes gabals Lapsu ielā 36, Cēsīs, atrodas uz daļas no vēsturiskā zemes gabala (445Fa) Lapsas ielā 4, Vilku ielā 2, uz kuru bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti, un uz zemes gabala (474F) Jaunā ielā 25, Lapsas ielā 2, par kuru bijušā zemes īpašnieka likumiskajam mantiniekam piešķirta kompensācija sertifikātos (Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 9.februāra lēmums Nr.22, prot.Nr.3).
 5. Izslēgt no VZD kadastra reģistra zemes gabalu Piebalgas ielā 25, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0817), kurš kā degvielas uzpildes stacijas uzturēšanai nepieciešamā teritorija iekļauts zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, platībā.
 6. Pieņemt zināšanai, ka
  1. uz lietošanā nododamā zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, atrodas citām personām piederošs reklāmas balsts;
  2. lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabala apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas tā īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošās organizācijas (ZET Cēsu elektrisko tīklu rajonā, Saules ielā 2, Cēsīs; “Lattelekom SIA” tīklu ekspluatācijas daļā, Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs) un nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par adreses piešķiršanu ēkai – transformatora punktam
Rūpniecības ielā 3B, Cēsīs

_______________________

Izskatot VAS “Latvenergo” filiāles “Ziemeļu elektriskie tīkli”, juridiskā adrese Raiņa iela 14, Valmiera, iesniegumu (reģ.Nr.1240/1-23; 27.06.2005.) par adreses piešķiršanu VAS “Latvenergo” objektam SL.TP-6114, ņemot vērā to, ka slēgtais transformatora punkts SL.TP-6114 ir atsevišķa būve, bloķēta pie citai personai piederošas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0129 001, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 8.jūlija atzinumu Nr.92 (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt VAS “Latvenergo” objektam SL.TP-6114 adresi Rūpniecības iela 3B, Cēsis,
 2. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Latvenergo” objekts SL.TP-6114 atrodas uz citai personai piederoša, zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Rūpniecības ielā 3A, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0129).

Par automašīnas Opel Omega pārdošanu

____________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 11.jūlija priekšlikumu (prot. Nr. 19), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Atsavināt izsolē automašīnu Opel Omega ar valsts numur DM 6700, šasijas Nr. WOLOVBM69W1154683, turpmāk tekstā – Automašīna.
 2. Apstiprināt Automašīnas sākumcenu Ls 2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt Automašīnas izsoles noteikumus.
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par Cēsu 800-gades Rīcības komitejas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2005.gada 07.jūlija (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Apstiprināt Cēsu 800-gades Rīcības komitejas nolikumu.

Par saistību pāratjaunošanu

_________________________________

Pamatojoties uz SIA”M &I Plus”04.07.2005. iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2005.gada 7.jūlija (prot.Nr.12) atzinumu Cēsu pilsētas dome,
n o l e m j:
1. Pāratjaunot SIA „M&I Plus” tiesības veikt telpu nomu kafejnīcas darbībai Cēsīs Raunas ielā 12 Cēsu Kultūras centrā, slēdzot līgumu ar SIA „Otra Puse” ar 2005.gada 1.augustu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai.

Par nomas maksas neiekasēšanu  no SIA „M&I Plus” telpu nomā Cēsīs Raunas ielā 12

_____________________

Pamatojoties uz aktu par SIA „M”&I Plus” veikto un plānoto kapitālieguldījumu apjomu nomas telpās Cēsis Raunas ielā 12 un domes Finanšu komitejas 2005.gada 7.jūlija (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,
n o l e m j:
1. Neiekasēt nomas maksu no SIA „M&I Plus” par telpu nomu Cēsīs Raunas ielā 12 kapitālieguldījuma apjomā par summu Ls 21 547,79 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit septiņi lati 79 sant.) līdz brīdim, kamēr Cēsu Kultūras centrs ir pilnībā sedzis SIA „M&I Plus” ieguldījuma summu. Ieguldījuma summa ir līdzvērtīga nomas maksai par 56 (piecdesmit sešiem) mēnešiem un 6 (sešām) dienām.
2. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai noslēgt Ieskaita līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „M&I Plus” , ar 2005.gada 1.augustu.

Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs

_________________________

Izskatot ēkas Stacijas laukumā 3, Cēsīs, īpašnieka Ojāra Gaiļa, iesniegumu (reģ.Nr.1178/1-23; 28.06.2005.) par zemes nomas līguma pagarināšanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2005.gada 7.jūlija atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Ojāru Gaili, par zemes gabalu Stacijas laukumā 3, Cēsīs, uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2005.gada 28.jūniju;
 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 74 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Zemes nomu noteikt 10 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu;
 6. Pieņemt zināšanai, ka nomas zemes gabals Stacijas laukumā 3, Cēsīs, ir daļa no zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala “Stacijas laukums” (nod. Nr. 1000 0015 1116; 01.10.2004.), īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība.

Par zemes nomas pārtraukšanu Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs

_________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 28.decembra lēmumu (prot.Nr.28, §9) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40”, noslēgts zemes nomas līgums ar zemnieku saimniecību “Gavieši”, reģ. Nr.950100157, juridiskā adrese “Gavieši”, Skujenes pag., Cēsu raj., par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, uz 5 gadiem, sākot ar 2001.gada 1.janvāri.

Izskatot zemnieku saimniecības “Gavieši” iesniegumu (reģ.Nr.1250/1-23; 28.06.2005.) par zemes nomas līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2005.gada 7.jūlija atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 28.decembra lēmumu (prot.Nr.28, §9) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40”.

“Par Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs attīstības plāna apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” valdes apstiprināto Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs attīstības plānu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu (sēdes protokols Nr.12; 07.07.2005.), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1.Apstiprināt Cēsu tirgus kompleksa attīstības plānu .

2.Atbalstīt investīciju piesaisti Cēsu tirgus kompleksa teritorijas daļas apsaimniekošanai.
3.Pēc konkursa noslēguma sadalīt zemes gabalu Valmieras ielā 2, Cēsīs, zemes kadastra Nr. 4201-005-1101 divos zemes gabalos (SIA “Cēsu tirgus” ne mazāk kā 5000 kv. m., labākā biznesa piedāvājuma realizēšanai ne vairāk kā 7000 kv.m.).
4.Izveidot konkursa komisiju Cēsu tirgus kompleksa labākā biznesa piedāvājuma izvērtēšanai.
5.Konkursa nolikumu izskatīt Tautsaimniecības komitejā un apstiprināt domes sēdē.
6.Konkursa komisijas lēmums stājas spēkā , kad tas apstiprināts domē.

Par tirdzniecības uzsākšanu Kaļķu ielā 5, Cēsīs

_______________________________

Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1.Nepiekrist SIA ‘’NELSS’’ būvmateriālu tirdzniecības uzsākšanai Kaļķu ielā 5, Cēsīs, līdz būvniecības procesa ( akceptēts būvprojekts saskaņā ar PAU Nr. 81 , būvatļauja, objekts pieņemts ekspluatācijā) pabeigšanai;

2.Noteikt SIA ‘’NELSS’’ iesniegt Cēsu pilsētas domē rakstisku papildus informāciju par objektu Kaļķu ielā 5, Cēsīs un Lapsu ielā 31, Cēsīs perspektīvo attīstību, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 16.06.2005.sēdes protokola Nr. 12, punkta Nr.4 prasībām;

3.Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6 Rīgā. Lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā nekavējoties informēt Cēsu pilsētas domi, adrese Cēsis, Raunas ielā 4.

Par finansējumu krāsns remontam LSK pansijā Gaujas ielā 88

_________________________

Pamatojoties uz Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu pansijas vadītājas iesniegumu par nepieciešamību remontēt krāsni ēkā Gaujas ielā 88, kas ir pašvaldības īpašums, Sociālo lietu komitejas 06.06.2005.sēdes (protokols Nr. 12), un Finanšu komitejas 07.07.2005 (protokols Nr.12) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Uzdot pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam organizēt darbus, lai veiktu krāsns remontu ēkā Gaujas ielā 88, Cēsīs līdz apkures sezonas sākumam.

Par izdevumu apmaksu Vidzemes kamerorķestrim

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (07.07.2005.,protokols Nr.12.,§2 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Atbalstīt Vidzemes kamerorķestra piedalīšanos mūzikas dienās Pērnavā, piešķirot finansējumu transporta izdevumu segšanai no kultūras pasākumiem plānotiem izdevumiem - Vidzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanai ( valdības funkcijas klasifikāc.kods 08.250 ). 

Par mācību finansēšanas līguma noslēgšanu

_______________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (07.07.2005.,prot.Nr.13) un Finanšu komitejas (07.07.2005.,prot.Nr.12) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Noslēgt mācību finansēšanas līgumu ar Ņinu Jefremovu.

Par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas  pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību  “Cēsu tirgus”

________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Nolikuma (apstiprināts 23.12.2004.) punkta nr.23. noteikumiem un Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 17.06.2005. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus”, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus”.
2. Izvērtējot pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Cēsu tirgus” finansiālo darbību, grāmatvedības uzskaiti un tās organizāciju, par 2004. pārskata periodu, var atzīt, ka grāmatvedības uzskaite kopumā noformēta atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem;
3. Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” administrācijai:

3.1.Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti sabiedrībā, ievērot likuma “Par grāmatvedību” 2.panta prasības: “Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai”;

3.2.Sabiedrības turpmākā darbībā ievērot “Darba likuma“ 39.panta prasības “Darbinieka un darba devēja vienošanās”, 40.panta “Darba līguma forma”, 44.panta “Darba līgums uz noteiktu laiku”, 45.panta “Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš”, 49.panta “Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums” un 152.panta prasības “Laiks, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu”;

3.3.Kapitālo pārbūvju gadījumā (logu, durvju montāžas, starpsienu izbūve, krāšņu demontāžā un kamīnu izbūve) ir nepieciešams būvprojekts, kurš jāsaskaņo (jāakceptē) Cēsu pilsētas domes Būvvaldē;

3.4.Pirms tiek ieplānoti darbi par ēkas remontu veikšanu, nepieciešams izlemt par remontu vērtību atspoguļošanu uzskaitē un paredzamās tāmes projekts jāiesniedz saskaņošanai Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” dalībnieku sapulcei.

Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” 2004. gada pārskata apstiprināšanu.

_____________________________

Pamatojoties uz likumu “Par uzņēmuma gada pārskatiem”, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” 2004. gada finansu pārskatu
   1. Bilances aktīvi - LVL 182 612
   2. Ieņēmumi - LVL 161 399
   3. Izdevumi - LVL 205 039
   4. Zaudējumi - LVL 43 640

Par ilgtermiņa aizņēmumu projektam “ Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana  tūrisma attīstībā “

________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei izvērtēt iespēju Cēsu pilsētas domei saņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 000 000,00 (viens miljons lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda izsludinātajam projektam” “ Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā “.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2022.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada jūlijā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Par ilgtermiņa aizņēmumu

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem , Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 300 000,00 ( viens miljons trīs simti tūkstoši lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Cēsu pilsētas ielu seguma remontam.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2022.gadam.
 3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2007.gada janvārī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu Nr.10
„Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija
Saistošajos noteikumos Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās
Cēsu pilsētā’’ apstiprināšanu

___________________________

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļu 15.punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 ‘’Papildinājumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’’’.

Vieglās automašīnas OPEL OMEGA IZSOLES nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Vieglās automašīnas Opel Omega, turpmāk tekstā – Automašīna, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole, atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole.
  3. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  4. Automašīnas izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2005. gada 5. augustā plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., Ls 220,00 (divi simti divdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09 UNLA 0004 0001 46201 SEB Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai samaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 100,00 (viens simts lati).
  8. Sludinājumi par Automašīnas izsoli publicējami Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’ un internetā www.cesis.lv.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 1. AUTOMAŠĪNAS raksturojums
  1. Automašīnas marka ir Opel Omega ar valsts nr. DM 6700, šasijas nr. WOLOVBM69W1154683, krāsa – tumši zila, izgatavošanas gads 1998. gads, spidometra stāvoklis – 231025 km, tips – vieglais pasažieru. Automašīnas papildaprīkojums – tonēti stikli (rūpnīcas oriģinālais tonējums), elektriski paceļami sānu durvju stikli, elektriski regulējami ārējie sānu atpakaļskata spoguļi, klimatkontrole, audiosistēma ar CD mainītāju, apsildāmie sēdekļi, centrālā atslēga, signalizācija, vieglmetāla diski. Automašīna aprīkota ar 2,5 litru V6 benzīna dzinēju. Automašīna ir labā tehniskā stāvoklī. Tehniskā apskates derīguma termiņš 2005. gada 30. decembris.
  2. Automašīna ir Cēsu pilsētas domes īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību nr. AD 0026694.
  3. Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš.
  4. Automašīnu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 9195402, Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas šoferis Jānis Zālītis.
  5. Automašīnas sākumcena – Ls 2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati).
 2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā automašīnu, un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2005. gada 4. augustam Cēsu pilsētas domē 3. stāvā 305. kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. juridiskai personai:
    1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
   2. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas.
   3. Jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
  3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2. punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  4. Persona netiek reģistrēta, ja:
   1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
 3. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem, un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1. punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Automašīnas pirkuma cenu, un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma cenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Automašīnu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Automašīnu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  17. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  18. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Automašīnas sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Automašīna ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  20. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Automašīnas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Automašīnas cenu par noteikto izsoles soli.
  21. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  22. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu
  23. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  24. Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās Automašīnas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5. punktiem.
  25. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Automašīnu, saņem izziņu par izsolē iegūto Automašīnu. Izziņā norādīta nosolītās Automašīnas cena un samaksas kārtība.
  26. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 4. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā līdz 2005. gada 19. augustam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2005. gada 19. augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Automašīnu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Automašīnu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 5. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs A.MIHAĻOVS

 

Pirkuma līgums

Cēsis 2005.gada “___.”_________

Cēsu pilsētas dome, Cēsis, Raunas iela 4, Reģ. Nr. 90000031048, turpmāk tekstā Pārdevējs, kura vārdā, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” rīkojas tās priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS, un

___________________________, juridiskā adrese _________________________, reģ. Nr. __________________, turpmāk tekstā Pircējs, kura vārdā, saskaņā ar ___________________ rīkojas tās __________________,

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada ____________________ lēmumu ‘’Par automašīnas Opel Omega pārdošanu’’ (protokols Nr. ___, punkts ___) un 2005.gada _______________ lēmumu ‘’Par automašīnas Opel Omega izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (protokols Nr. ___, punkts ___),

savstarpēji vienojas un noslēdz šo Līgumu par tālā norādīto:

1. Līguma priekšmets

  1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod 1998.gadā izgatavotu vieglo pasažieru automašīnu Opel Omega ar valsts Nr. DM 6700, šasijas Nr. WOLOVBM69W1154683, tumši zilā krāsā, 231025 km nobraukums, turpmāk tekstā Automašīna.
  2. Pārdevējs garantē, ka Automašīna nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu.
  3. Pārdevējs garantē, ka Automašīna ir tā īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. AD 0026694, un tam ir tiesības slēgt šādu līgumu.
  4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Automašīnas stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  5. Īpašuma tiesības uz Automašīnu Pircējam pāriet ar šī līguma noslēgšanas brīdi.

2. Samaksas noteikumi

  1. Pamatojoties uz 2005.gada ______________ izsoles rezultātiem (saskaņā ar 2005.gada __________________ Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2005.gada ___________________ lēmumu ‘’Par automašīnas Opel Omega izsoles rezultātu apstiprināšanu’’, protokols Nr. ___, punkts ___) cena par Automašīnu ir Ls __________________, t.sk.., PVN 18%.
  2. Līdzēji Automašīnas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otram līdzējam.
  3. Pārdevējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka līdz šī Līguma parakstīšanai Pircējs ir samaksājis Pārdevējam visu Automašīnas pārdošanas cenu.
  4. Automašīnas pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz Pircējs.
 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. Pārdevējs no savas puses apņemas:
   1. nodot Pircējam Automašīnu, tās atslēgas un dokumentāciju (izņemot KASKO un obligāto civiltiesisko apdrošināšanu) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;
   2. nodrošināt visas darbības, kas atkarīgas tikai no Pārdevēja, lai Automašīnu pārreģistrētu uz Pircēja vārda.
  2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī līguma noslēgšanas automašīnai tiek konstatēti jebkādi defekti (t.sk. apslēpti trūkumi).
  3. Pircējs no savas puses apņemas:
   1. pieņemt no Pārdevēja automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā;
   2. pārreģistrēt Automašīnu uz sava vārda Automašīnas nodošanas dienā (pieņemšanas – nodošanas akta datums).
  4. Saņemot Preci Pircējs veic to apskati un paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu.
 2. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas kārtība
 3. Automašīnas nodošana un pieņemšana notiek Pārdevēja norādītajā vietā abu līdzēju pilnvaroto personu klātbūtnē 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Par to tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts.

 4. Nobeiguma noteikumi
  1. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
  2. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
  3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  4. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pircējam, bet viens- Pārdevējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pircējs

Cēsu pilsētas dome

Cēsis, Raunas iela 4

Reģ. Nr. 90000031048

A/s LUB Cēsu filiāle

UNLALV2X004

Konta Nr.: 04-013130835

__________________z.v.

/G.ŠĶENDERS/

Sēdes vadītājs A.MIHAĻOVS

 

Cēsu 800 gades Rīcības komitejas

NOLIKUMS

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Cēsu 800 gades Rīcības komiteja, turpmāk tekstā Rīcības komiteja, ir Cēsu pilsētas domes, turpmāk tekstā Domes, izveidota institūcija ar mērķi administrēt jubilejas pasākumu organizēšanu .
  2. Šis nolikums nosaka Rīcības komitejas funkcijas, uzdevumus un organizatorisko struktūru.
  3. Rīcības komiteja pildot tai uzticētos uzdevumus tieši sadarbojas ar Domes iestādēm, nodaļām un komitejām.
  4. Rīcības komiteja darbojas līdz 2006.gada 31.decembrim.
  5. Savā darbībā ievēro LR spēkā esošos normatīvos aktus, Domes lēmumus un šo nolikumu.
 1. Struktūra
 2. 2.1. Rīcības komiteju 15 locekļu sastāvā apstiprina ar Domes lēmumu.
  2.2. Rīcības komitejas priekšsēdētāju ieceļ Dome.
  2.3. Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ieceļ Rīcības komiteja
  2.4. Rīcības komitejā ir 15 locekļi:
  2.4.1. Domes priekšsēdētāja vietnieks/e-;
  2.4.2. Domes izpilddirektors/e;
  2.4.3. Domes ārējos sakaru koordinētājs/a;
  2.4.4. Cēsu 800gades organizators/e ;
  2.4.5. Domes sabiedrisko attiecību speciālists/e ;
  2.4.6. Domes Izglītības nodaļas vadītājs/a;
  2.4.7. Domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekutama īpašuma nodaļas vadītājs/a ;
  2.4.8. Domes Finansu nodaļas vadītājs/a ;
  2.4.9. Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centra” pārstāvis ;
  2.4.10. Domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs/a ;
  2.4.11.Cēsu kultūras centra direktors/e ;
  2.4.12.Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts/e ;
  2.4.13.Domes ainavu arhitekts/e ;
  2.4.14.Tautsaimniecības komitejas deputāts/e .
  2.4.15.Cēsu rajona Valsts Kultūras inspektors /e

 3. Uzdevumi
 4. 3.1. Rīcības komiteja:
  3.1.1. risina jautājumus , kas saistīti ar Cēsu 800 gades pasākuma un ar to saistīto aktivitāšu organizēšanu: izsaka priekšlikumus, izstrādā rīcības programmu un seko tās realizācijas gaitai;
  3.1.2. izstrādā lēmumu projektus, kas saistīti ar Cēsu 800 gades organizēšanu, iesniedz izskatīšanai Cēsu pilsētas domes komitejās un domes sēdē;
  3.1.3. izskata juridisku un fizisku personu iesniegumus par Cēsu 800 gades organizēšanu, apkopo tos un plāno atbalstu Cēsu 800 gades pasākumiem un ar to saistītajām aktivitātēm;
  3.1.4. izstrādā tāmes Cēsu 800 gades rīcības programmas īstenošanai, nosaka prioritātes un plāno budžetu.

 5. Darbība
  1. Rīcības komitejas sēdes notiek Domes telpās, un tās tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā 2 reizes mēnesī. Ārkārtas sēdes sasaukt ir tiesīgs Rīcības komitejas priekšsēdētājs , viņa prombūtnes laikā Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks un Domes priekšsēdētājs.
  2. Sēdes protokolē Cēsu 800 gades organizators/e. Sēdes protokolu paraksta Cēsu 800 gades organizators/e un Rīcības komitejas priekšsēdētājs.
  3. Nepieciešamības gadījumā Rīcības komitejas locekļu viedokli par konkrēto jautājumu var apzināt un lēmumu pieņemt, izmantojot pieejamos sakaru līdzekļus. Šādu viedokli vai lēmumu ieprotokolē nākamās Rīcības komitejas sēdes laikā.
  4. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse Rīcības komitejas locekļiem. Ja balsu skaits dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder Rīcības komitejas priekšsēdētājam.
  5. Rīcības komitejas locekļiem ir tiesības prasīt, lai Rīcības komitejas sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņu atšķirīgais viedoklis par Rīcības komitejas pieņemto lēmumu.
  6. Rīcības komitejas lēmumiem ir rekomendējošs un informatīvs raksturs. Rīcības komiteja lēmumus, kas saistīti ar Cēsu 800 gades pasākuma un ar to saistīto aktivitāšu organizēšanu, iesniedz pēc piekritības apstiprināšanai tuvākajā Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā vai Tautsaimniecības komitejā. Ja Rīcības komitejas lēmums saistīts ar finanšu līdzekļu izlietošanu, tam nepieciešams saņemt arī Finansu komitejas apstiprinājumu.
  7. Rīcības komitejas sēdē var pieaicināt dažādu nozaru speciālistus profesionālā atzinuma iegūšanai un dažādus sabiedrības pārstāvjus sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.
  8. Par Rīcības komitejas locekļu pienākumu sadali lemj pati Rīcības komiteja.
  9. Rīcības komitejas sēdes ir atklātas.
  10. Par Rīcības komitejas darba tehnisko nodrošinājumu atbild Dome.
  11. Rīcības komitejas darbs nav atalgots .
 1. Rīcības komitejas priekšsēdētājs
  1. Rīcības komitejas darbu koordinē un vada Rīcības komitejas priekšsēdētājus. Rīcības komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Rīcības komitejas darbu koordinē un vada Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
  2. Rīcības komitejas priekšsēdētājam ir šādi pienākumi:
   1. organizēt Rīcības komitejas darbu;
   2. veicināt Rīcības komitejas lēmumu izpildi;
   3. ziņot par Rīcības komitejas pieņemtajiem lēmumiem Domes komitejās un sēdēs
   4. katra ceturkšņa pēdējā komitejas un Domes sēdē sniegt atskaiti par Rīcības komitejas darbu;
   5. veikt citus saskaņā ar šo nolikumu noteiktos pienākumus.
  3. Rīcības komitejas priekšsēdētājam ir tiesības:
   1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Rīcības komiteju attiecībās ar citām personām;
   2. saņemt Rīcības komitejas darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus, paskaidrojumus un tehnisko nodrošinājumu
   3. realizēt citas saskaņā ar šo nolikumu noteiktās tiesības.
  4. Rīcības komitejas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
 1. Atbildība un tiesības
  1. Rīcības komitejas locekļi savas kompetences un piešķirto finansu līdzekļu ietvaros ir atbildīgi par uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un izvirzīto uzdevumu izpildes organizēšanu.
  2. Rīcības komitejas locekļiem ir tiesības saņemt darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus, paskaidrojumus un tehnisko nodrošinājumu;
  3. Rīcības komitejas locekļiem ar Rīcības komitejas priekšsēdētāja pilnvarojumu ir tiesības pārstāvēt Rīcības komiteju attiecībās ar citām personām .
 1. Citi noteikumi
  1. Rīcības komiteja tiek reorganizēta vai likvidēta ar Domes lēmumu.
  2. Grozījumus šajā nolikumā izdara ar Domes lēmumu.
  3. Rīcības komitejas locekli no darbošanās Rīcības komitejā var atbrīvot, ja to lūdz pats Rīcības komitejas loceklis vai 2/3 no Rīcības komitejas locekļiem.

Sēdes vadītājs A.MIHAĻOVS

CĒSU TIRGUS KOMPLEKSA ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Cēsu tirgus kompleksu veido pašreizējā teritorijā, nodalot no zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, teritoriju ne mazāku par 5000 kv.m., šajā teritorijā demontējot esošās ēkas (tirgus paviljonus un B sektora kioskus) un uzbūvējot jaunu ēku ar kopējo platību ne vairāk kā 1000 kv.m., 12 kioskus, bloķējošus vienu no jaunās ēkas sienām, pa 6 kv.m. katru, ar iespēju aukstajā sezonā apsildīt, nojumi 600 kv.m. platībā vietējo lauksaimniecības produktu un mājražotāju izstrādājumu tirdzniecībai.

Finansējums –

 1. Līdzekļi no potenciālā zemes nomnieka 400.00 tūkst. latu;
 2. SIA “Cēsu tirgus” ilgtermiņa kredīts (7-10 gadiem) 400.00 tūkst. latu.

Valdes priekšsēdētājs: M.Bērziņš

Saistošie noteikumi Nr.10

Papildinājumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija Saistošajos noteikumos Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’

Papildināt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošos noteikumus Nr.8 ‘’Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā’’ ar punktu 6.1.šādā redakcijā:
6.1.Pasākumos, kas tiek organizēti Cēsu pilsētas stadionā nodevu maksai piemērot koeficientu K-2.
Sēdes vadītājs A.MIHAĻOVS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv