Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 5.augusts   Vārda dienu svin: Osvalds, Arvils
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ 2005.GADA 27.OKTOBRĪ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 25

PIEŅEMTIE LĒMUMI 

DARBA KĀRTĪBA

1. Par zemes gabala Zaļā ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 13, Cēsīs, sadalīšanu.
3. Par nekustamo īpašumu apvienošanu Aldaru laukumā 1, Cēsīs.
4. Par adreses piešķiršanu namīpašumam Lielā Katrīnas ielā 26A, Cēsīs.
5. Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
6. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 85, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
7. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 89, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
8. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
9. Par uzņemšanu pilsētas sociālā dzīvokļa pieprasītāju uzskaitē
10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu pagaidu dzīvojamā fondā Caunas ielā 8, Cēsīs
11. Par pagaidu dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
12. Par pagaidu dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu 

Ziņo: R.Kalniņa, domes speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos
13. Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma „Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās (prot.Nr.26) punkta 9 apakšpunkta 1.1. atzīšanu par spēkā neesošu
14. Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu
15. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 56a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
16. Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 44b, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
17. Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 8a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem 

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
18. Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 7, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
19. Par neapdzīvojamo telpu nomu Piebalgas ielā 18, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
20. Par pirmpirkuma tiesībām
21. Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes sēdes 12.06.2003. lēmuma (prot.12; § 24) pielikumā „ Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem, deputātiem un komisiju locekļiem, kas nav domes darbinieki”.
22. Par pašvaldības budžeta izpildi uz 01.10.2005.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” apstiprināšanu.
24. Par 2005.gada 14.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par ilgtermiņa aizņēmumu” precizēšanu.
25. Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsīs, III kārta” realizāciju.
26. Par individuālā darba saskaņošanu
27. Par individuālā darba reģistrāciju 

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
28. Par Cēsu 800-gades centrālo jubilejas pasākumu atklāta konkursa „Par svētku zonu māksliniecisko koncepciju” rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu.

1.

Par zemes gabala Zaļā ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Izskatot nekustamā īpašuma Zaļā ielā 12, Cēsīs, īpašnieces Ausmas Jundzes, iesniegumu par zemes gabala Zaļā ielā 12, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2005/1-23; 12.10.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.oktobra atzinumu Nr.122 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Zaļā ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-006-0210), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt adresi Zaļā iela 12A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1933 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Zaļā iela 12, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1004 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Zemes gabali Zaļā ielā 12 un Zaļā ielā 12A, Cēsīs, atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā.
 5. Pieņemt zināšanai, ka blakus esošajā upītes gravā tiek plānota brīvdabas estrādes būvniecība.

 

2.
Par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 13, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Izskatot nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 13, Cēsīs, īpašnieku Arta KERLIŅA, un Janas KUBULIŅAS, iesniegumus (reģ.Nr.1612/1-23; 25.08.2005. un 1639/1-23; 30.08.2005.) par nekustamā īpašuma Saulrītu ielā 13, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.oktobra atzinumu Nr.123 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Saulrītu ielā 13, Cēsīs (zemes gabala kad.nr. 4201 004 0641, būves kadastra apzīmējums 4201 004 0641 001), divos atsevišķos nekustamajos īpašumos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajai būves daļai - telpu grupai Nr.002 (izņemot telpu ar atsevišķu ieeju Nr.5) un zemes gabalam, uz kura tā atrodas, piešķirt jaunu adresi Saulrītu iela 13A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1420 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001);
  3. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu pilsētas administratīvajai robežai pieguļošā zemes gabala daļa paredzēta Saulrītu ielas turpinājuma izbūvei.
 3. Atlikušajam zemes gabalam un būves daļai - telpu grupai Nr.001 un telpu grupas Nr.002 telpai ar atsevišķu ieeju Nr.5 - saglabāt adresi Saulrītu iela 13, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 389 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Pieņemt zināšanai, ka ēkas Saulrītu ielā 13, Cēsīs, daļa - telpa ar atsevišķu ieeju Nr.5, atrodas uz zemes gabaliem Lāču ielā 12 un Saulrītu ielā 13A, Cēsīs.

3.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu Aldaru laukumā 1, Cēsīs

_______________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Akciju sabiedrībai “Cēsu alus” pieder zemes gabali Aldaru laukumā 1, Cēsīs (kad.Nr.4201 003 0310), Rūpniecības ielā 14, Cēsīs (kad.Nr.4201 003 0301) un Eduarda Veidenbauma ielā 18, Cēsīs (kad.Nr.4201 003 0303), kā arī ēku un būvju īpašums Aldaru laukumā 1, Cēsīs (kad.Nr.4201 503 0027).

Izskatot akciju sabiedrības “Cēsu alus”, reģ.Nr.40003030721, jurid. adrese Aldaru laukumā 1, Cēsīs, iesniegumus (Nr.1140; 18.10.2005. un Nr.1144; 20.10.2005.) par nekustamo īpašumu Aldaru laukumā 1, Rūpniecības ielā 14 un Eduarda Veidenbauma ielā 18, Cēsīs, apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.oktobra atzinumu Nr.124 (prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apvienot nekustamos īpašumus - zemes gabalus Aldaru laukumā 1, Rūpniecības ielā 14, Eduarda Veidenbauma ielā 18, Cēsīs, un ēku un būvju īpašumu Aldaru laukumā 1, Cēsīs, vienā nekustamajā īpašumā ar adresi Aldaru laukums 1, Cēsis.

4.
Par adreses piešķiršanu namīpašumam
Lielā Katrīnas ielā 26A, Cēsīs

__________________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Saskaņā ar 1989.gada 31.oktobra pirkuma – pārdevuma līgumu (reģ.Nr.2349) Dainim Jansonam, pārdots namīpašums Cēsīs, L.Katrīnas ielā 26 lit.2 (tagad Lielā Katrīnas ielā). Ar Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.februāra lēmumu Nr.60 zemes gabals Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 26, sadalīts divos atsevišķos zemes gabalos un zemes gabalam uz kura atrodas ēka lit.2, piešķirta adrese Cēsis, Lielā Katrīnas iela 26A.

Lai sagatavotu nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā ar vienotu adresi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.oktobra atzinumu Nr.121 (prot.Nr.21), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j:

Dzīvojamai mājai ar līdzšinējo adresi Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 26 lit.2, piešķirt adresi Lielā Katrīnas iela 26A, Cēsis.

5.
Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 7, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu ______________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks – MMR” veikto zemes gabala Zvirbuļu ielā 7, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 25.07.2005.gada atzinumu Nr.99(prot..nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 7, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 008 0433), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.4428ha (4428m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0901);
 3. Apgrūtinājumi – aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.0566ha, aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0,0.0267ha, un aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV- 0.0429ha un aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0190ha.

6.
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 85, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu ______________________________________________________________

Ziņo:Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Rīgas ielā 85, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 30.09.2005.gada atzinumu Nr.114(prot..nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 85, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 008 0528), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.6479ha (6479m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Apgrūtinājumi - aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju - 0.0644ha un aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV – 0.0325ha.

 

7.
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 89, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu ______________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Rīgas ielā 89, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 30.09.2005.gada atzinumu Nr.115(prot..nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 89 Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 008 1236), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.4800ha (4800m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Apgrūtinājumi - aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju- 0.0423ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0204ha un aizsargjosla gar vidēja spiediena gāzes vadu – 0.0328ha.

8.
Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu _________________________________________

Ziņo:Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Rīgas ielā 91, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 30.09.2005.gada atzinumu Nr.116(prot..nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 91, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 008 1212), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.1649ha (1649m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Apgrūtinājumi – aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.0331ha, aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju – 0,0412ha, un aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV- 0.0373ha un aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0083ha.

15.
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 56a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_____________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Gaujas ielā 56a, Cēsīs, dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku pilnvarotās personas Edvīna Edgara MIEŽA 2005. gada 19. oktobra iesniegumu un 2005. gada 25. oktobra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. novembri nodot nekustamo īpašumu Gaujas ielā 56a, Cēsīs, kas sastāv no 12 dzīvokļu un 3 nedzīvojamo telpu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42015061711 - 001) uz citai personai piederoša 1373,0 m2 liela zemes gabala, dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. SIA LATTELEKOM Gaujas ielā 56a, Cēsīs, nomātās 30,1 m2 lielas telpas, identifikācijas nr. 42015061711 – 603, saglabāt Cēsu pilsētas domes bilancē un nenodot privatizācijai.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma Gaujas ielā 56a, Cēsīs, 13.11.1997. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 438, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu un nodot to īpašnieku pilnvarotajai personai Edvīnam Edgaram MIEZIM,

16.
Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 44b, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Lenču ielā 44b, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Alda BEROZAS 2005. gada 20. oktobra iesniegumu un 2005. gada 25 oktobra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. novembri nodot nekustamo īpašumu Lenču ielā 44b, Cēsīs, kas sastāv no 16 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010020114 - 001) un 4128,0 m2 liela zemes gabala, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Lenču ielā 44b, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma Lenču ielā 44b, Cēsīs, 28.12.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 769, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu un nodot to īpašnieku pilnvarotajai personai Aldim BEROZAM,

17.
Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 8a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Viestura ielā 8a, Cēsīs, dzīvokļu un mākslinieku darbnīcu īpašnieku pilnvarotās personas Jura KAŠAS 2005. gada 21. oktobra iesniegumu un 2005.gada 25. oktobra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. novembri nekustamo īpašumu Viestura ielā 8a, Cēsīs, kas sastāv no 45 dzīvokļu un 3 mākslinieku darbnīcu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010060840 - 001) un 5780,0 m2 liela zemes gabala, nodot dzīvokļu un mākslinieku darbnīcu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Viestura ielā 8a, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Viestura ielā 8a, Cēsīs, 22.07.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1092, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu nodot to īpašnieku pilnvarotai personai Jurim KAŠAM,

 

18.
Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 7, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

_______________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2002. gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 8.augusta lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 7, Cēsīs atsavināšanu’’ (prot. Nr. 19, punkts 4) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005.gada 23.septembra protokoli Nr. 26, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Viestura ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2549,00 kv.m., kadastra Nr. 4201 006 0713, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2005. gada 23.septembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’DROSTE’’, reģ. Nr. 40003745066, par Ls 16 380,00 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit latiem).
 2. Apstiprināt pirkuma līgumu
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

22.
Par pašvaldības budžeta izpildi uz 01.10.2005.

________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas ( 20.10.2005.protokols Nr.19 ) atzinumu,
Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta, pašvaldības speciālā budžeta
( neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) un pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2005.gada 30.septembri,

23.

 

Par saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” apstiprināšanu

______________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (20.10.2005.prot.Nr.19 § 6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.16 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” .
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Adminstratīvajai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

24.
Par 2005.gada 14.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par ilgtermiņa aizņēmumu” precizēšanu

__________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 21.septembra Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes sēdes lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes aizņēmumu „, 2005.gada 13.oktobra Aizdevuma līgumu Nr.A2/1/05/478 un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas ( 20.10.2005.protokols Nr.19 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Precizēt 2005.gada 14.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par ilgtermiņa aizņēmumu”( prot.Nr.17 ) 1.punktu, nosakot, ka ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases LVL 371 000,00 ( trīs simti septiņdesmit viens tūkstotis lati ) izmantojams sekojošu darbu veikšanai:
  1. Cēsu pilsētas ielu seguma remontam;
  2. Ielu apgaismojuma sakārtošanai;
  3. Luksaforu krustojumu izbūvei ERAF projekta „Satiksmes drošības un organizācijas elementu izbūve bīstamajos Cēsu pilsētas ielu krustojumos”ietvaros(projekta Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/APK/1.2.2.1/000079/008).

25.
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsīs, III kārta” realizāciju

__________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2005.gada 20.oktobra sēdes atzinumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Akceptēt SIA „Aqua-Brambis” 2005.gada augustā sagatavoto ziņojumu „III kārtas investīciju projekta ziņojums” un tajā iekļauto prioritāro investīciju programmu

  10 354 121 EUR apmērā (jeb 7 276 918 LVL pēc kursa 0,702804), t. sk. PVN

  1 579 442 EUR (jeb 1 110 038 LVL) un tehniskās palīdzības programmu 730 051

  EUR apmērā (jeb 513 083 LVL pēc kursa 0,702804, t. sk PVN 111 364 EUR (jeb

  78 267 LVL).

 2. Apstiprināt galveno komponentu realizāciju prioritārā investīciju projekta ietvaros
 3. Nodrošināt pašvaldības ieguldījuma daļu 320 276 EUR (jeb 225 091 LVL pēc kursa 0,702804) investīciju projektā, kas sastāda 3.65% no Cēsu pilsētas prioritārās investīciju programmas kopējām izmaksām un Cēsu pilsētas SIA „Vinda” daļu 995 926 EUR (jeb 699 941 LVL pēc kursa 0,702804),kas sastāda 11.35%, neskaitot Tehniskās palīdzības projekta daļu. (Pašvaldības ieguldījums tiks segts, ņemot aizdevumu 2008. gadā uz 10. gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.)
 4. Nodrošināt pievienotās vērtības nodokļa maksājumus daļu investīciju projekta (PVN summa 1 579,442 EUR, jeb 1 110,038 LVL) līgumu rēķinos, paredzot līdzekļus šo maksājumu veikšanai SIA „Vinda” naudas plūsmā un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa atgūšanu.
 5. Uzņēmuma finansu stabilitātes uzlabošanai investīciju periodā un pēc investīciju projekta ieviešanas, atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politikas realizāciju, akceptējot projektā plānoto tarifu pieprasījumu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram.
 6. Piedalīties projekta realizācijā, nodrošinot projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus, atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas projekta saņēmējam.
 7. Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.

28.
Par Cēsu 800 gades centrālo jubilejas pasākumu atklāta konkursa
„Par svētku zonu māksliniecisko koncepciju”
rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu

__________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.09.2005. (prot.Nr.22) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Izveidot komisiju atklāta konkursa „Par svētku zonu māksliniecisko
   koncepciju” rezultātu izvērtēšanai šādā sastāvā:
   Komisijas priekšsēdētājs:
   Jolanta BORĪTE – Cēsu 800 gades organizatore

   Komisijas locekļi:
   Anna JANSONE – režisore, V/A Tautas mākslas centra direktore
   Uģis BRIKMANIS – režisors
   Brigita ROZENBRIKA – režisore
   Mārcis GULBIS – SIA BDG Music valdes loceklis
   Ģirts LŪSIS – Sabiedrības LTips izpilddirektors

    

  2. Uzdodu konkursa komisijas priekšsēdētājam J.BORĪTEI organizēt

komisijas darbu un līdz 2005.gada 3.novembrim iesniegt Cēsu pilsētas domē konkursa „Par svētku māksliniecisko koncepciju” rezultātu protokolu.

 

Apstiprināti
ar Cēsu pilsētas domes
2005.gada 27.jūlija sēdes lēmumu
(prot.Nr.25,p.23)

 

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005
.gadam”

Izdoti pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 7.pantu

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.punktus šādā redakcijā: 
„1.1.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2005.gadam ieņēmumos 7 257 147 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.2.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2005.gadam izdevumos 8 589 604 latu
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.3.Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā  uz pārskata perioda beigām 21 763 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.4.Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 2 593 827 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.5.Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu no rajona padomes 78 629 latu apmērā saskaņā ar

pielikumu Nr.2.
1.6. Apstiprināt maksājumus no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 240 880 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.7.Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 1 615 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1.8.Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 040 567 latu apmērā un izdevumos 998 525 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
1.9.Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.4.”

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv