Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24


Cēsu pilsētas domes sēdē
2005.gada 13.oktobrī
Protokols Nr.24
Pieņemtie lēmumi

Par zemes gabala Piebalgas ielā 64, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu.

Izskatot nekustamā īpašuma - zemes gabala Piebalgas ielā 64, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Vildera, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 1789/1-23; 15.09.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 23.septembra atzinumu Nr.112 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Bērziņa, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 64, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0534), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar Mēderu ielu, piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 68, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 5000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Piebalgas iela 64, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 20443 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas privatizētā Cēsu MCVU kanalizācijas attīrīšanas iekārtas;
3.3. Zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) - 8443 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 12000 m2;

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (VAS “Latvenergo” Cēsu ETR, Saules ielā 2, Cēsīs; SIA “Lattelekom” Raunas ielā 13, Cēsīs; SIA “Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Mēderu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu.

Izskatot nekustamā īpašuma Mēderu ielā 1, Cēsīs, īpašnieka Aivara Rodes pilnvarotās personas Andas Freibergas, SIA “Nodus”, reģ.Nr.40003228822, jurid. adrese Piebalgas ielā 85, Cēsīs, iesniegumu par zemes gabala Mēderu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu un atdalītā zemes gabala pievienošanu zemes gabalam Piebalgas ielā 74, Cēsīs (reģ.Nr. 1831/1-23; 21.09.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.oktobra atzinumu Nr.118 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Bērziņa, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Mēderu ielā 1, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0502), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš nerobežojas ar ielām, piešķirt pagaidu adresi Piebalgas iela 72, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 3035 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas – 1107);
2.3. Reģistrējot zemesgrāmatā, zemes gabals Piebalgas ielā 72, Cēsīs, pievienojams zemes gabalam Piebalgas ielā 74, Cēsīs;
2.4. Pieņemt zināšanai, ka zemes lietošanas mērķi “darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve” apvienotajam zemes gabalam vai tā daļai noteiks, uzsākot konkrēta komercobjekta projektēšanu;

3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Mēderu iela 1, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 14843 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (VAS “Latvenergo” Cēsu ETR, Saules ielā 2, Cēsīs; SIA “Lattelekom” Raunas ielā 13, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Kovārņu ielā 35, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu.

Izskatot nekustamā īpašuma - zemes gabala Kovārņu ielā 35, Cēsīs, īpašnieces Ausmas Vilnītes, iesniegumu par zemes gabala Līgatnes ielā 35, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr. 1977/1-23; 06.10.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.oktobra atzinumu Nr.119 (prot.nr.20), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Bērziņa, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Kovārņu ielā 35, Cēsīs (kad.nr.4201-007-16102), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici
2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš nerobežojas ar ielām, piešķirt adresi Kovārņu iela 33A, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 1200 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. Servitūts – piekļūšana zemes gabalam caur zemes gabalu Kovārņu ielā 33, Cēsīs;
2.3. Lietošanas aprobežojumi – izstrādājot zemes gabala apbūves un apsaimniekošanas plānus, ievērot perspektīvā iespējamo Sīļu ielas turpinājumu gar robežu ar zemes gabalu Līgatnes ielā 62, Cēsīs (ielas profila platums 12m, būvlaide 6m);
2.4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
2.5. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals nav paredzēts patstāvīgai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei, bet esošās (iesāktās) daudzdzīvokļu apbūves uzturēšanai;

3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Kovārņu iela 35, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 25096 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
3.2. Lietošanas aprobežojumi – izstrādājot zemes gabala apbūves un apsaimniekošanas plānus, ievērot perspektīvā iespējamo Sīļu ielas turpinājumu gar robežu ar zemes gabalu Līgatnes ielā 62, Cēsīs (ielas profila platums 12m, būvlaide 6m);
3.3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, pirms zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas to īpašnieks apzin iespējamos apgrūtinājumus atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās (VAS “Latvenergo” Cēsu ETR, Saules ielā 2, Cēsīs; SIA “Lattelekom” Raunas ielā 13, Cēsīs; AS “Latvijas gāze” Cēsu iecirknī Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs). Zemes gabala īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānā, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par grozījumiem
Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.augusta lēmuma 3.punktā (prot.Nr.18)
“Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs, sadalīšanu”

____________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu.

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26. augusta lēmuma 3.punktu (prot.Nr.18) “Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs, sadalīšanu”, izveidoti divi atsevišķi nekustamie īpašumi Gaujas ielā 38 un Zaķu ielā 1, Cēsīs, attiecīgi nosakot zemes gabaliem platības 1638 m2 un 1950 m2. Īpašuma reāla sadale, izgatavojot zemes gabaliem atsevišķus plānus un reģistrējot dalījumu zemesgrāmatā, vēl nav notikusi.
Izskatot nekustamā īpašuma Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs, īpašnieka Līgoņa Bleikša, iesniegumu par atdalīto zemes gabalu platību maiņu (reģ.Nr. 1834/1-23; 21.09.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 7.oktobra atzinumu Nr.117 (prot.nr.20),
Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Bērziņa, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:
Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26. augusta lēmuma 3.punktā (prot.Nr.18) “Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 38 (Zaķu ielā 1), Cēsīs, sadalīšanu”:

 1. Izteikt punktu 2.1. šādā redakcijā:
 2. “Zemes gabala platība 2488 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;”;

 3. Izteikt punktu 3.1. šādā redakcijā:

“Zemes gabala platība 1100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;”.

Par grozījumiem
Cēsu pilsētas domes 1995.gada 6.jūlija lēmumā Nr.333 (prot.Nr.14)
“Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Miera ielā 17”

____________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 6. jūlija lēmumu Nr.333 (prot.Nr.14) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Miera ielā 17” uz zemes gabalu Miera ielā 17, Cēsīs, atjaunotas īpašuma tiesības Jurim Tīsonam, dzīv. Vienības ielā 16, Popes pag., Ventspils raj..

Lai sagatavotu zemes gabalu reģistrācijai zemesgrāmatā, precizējami zemes gabala apgrūtinājumi un zemes lietošanas mērķis. Pamatojoties uz SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 23.septembra atzinumu Nr.113 (prot.nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Bērziņa, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j:

Izdarīt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 1995.gada 6. jūlija lēmumā Nr.333 (prot.Nr.14) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Miera ielā 17”:

 1. Izteikt 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
 2. “Zemes gabala platība 7691 m2.”;

 3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
 4. “Uz zemes gabala atrodas AS “RUKS” Cēsu gaļas kombināta pazemes gāzes tvertnes, zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 20 kV (aizsargjoslas platība 307 m2) un kanalizācijas vads.”;

 5. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“Zemes gabala lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).”.

Par nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5,  Indriķa ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cēsīs, kā vienota objekta atsavināšanu

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 5. oktobra priekšlikumu (protokols nr. 28), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, V.Vaivods, G.Bērziņa, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis, n o l e m j:

1. Atsavināt izsolē nekustamos īpašumus kā vienotu objektu, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, kurš sastāv no 9 (deviņiem) neapbūvētiem 21.07.2005. Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda atsevišķi reģistrētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 15885,0 m2:

1.1. Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, 1973,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0810, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0004 6701;
1.2. Ausekļa ielā 5, Cēsīs,
1831,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0811, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1213;
1.3. Indriķa ielā 3, Cēsīs,
2010,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0812, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1217;
1.4. Indriķa ielā 4, Cēsīs,
1900,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0814, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1220;
1.5. Indriķa ielā 5, Cēsīs,
2000,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0813, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1221;
1.6. Indriķa ielā 6, Cēsīs,
1340,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0815, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1243;
1.7. Indriķa ielā 7, Cēsīs,
1755,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0816, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1245;
1.8. Indriķa ielā 8, Cēsīs,
1382,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0817, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1249;
1.9. Indriķa ielā 9, Cēsīs, 1694,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0818, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1251.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 203 000,00 (divi simti trīs tūkstoši lati).
3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.4 un pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

____________________________________
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu.
Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (protokols Nr. 18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Beikmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu
2. Uzdot Pastariņa pamatskolas direktorei Ievai Eglītei informēt Izglītības un zinātnes ministriju par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.


Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā

_____________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Latvijas valstij Latvijas Republikas Veselības ministrijas personā pieder nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.1433; 11.02.2004.). Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmuma 2§ (prot.Nr.26) “Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 19, sadalīšanu, jaunu ielu izveidošanu un adresu maiņu ēkām”, zemes gabals sadalīts deviņos atsevišķos zemes gabalos, no kuriem kā atsevišķi zemes gabali ar ēkām zemesgrāmatā atdalīti četri, pārējie, tai skaitā divas ielas, joprojām reģistrēti kā viens nekustamais īpašums ar adresi Piebalgas ielā 19, Cēsis.

Ievērojot to, ka iespējama BO v/u “Cēsu tuberkulozes slimnīca” darbības izbeigšana šajā nekustamajā īpašumā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.09.2005. atzinumu (prot.Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Beikmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, R.Sijāts), pret - nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis, nolemj:

 1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs (kad.Nr.4201 004 0801), bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā;
 2. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai minētais nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai - kultūras objekta izveides vajadzībām un kultūras pieminekļa saglabāšanas atbalstīšanai.

Saistošo noteikumu Nr. 14
‘’Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija Saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’ Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā ‘’ apstiprināšanu

_________________________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 1.daļu 15.punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.pantu, Cēsu pilsētas atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 14 ’’Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā ‘’ ‘’ , saskaņā ar pielikumu


Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām

________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. sēdes lēmumu “Par Cēsu tirgus kompleksa Valmieras ielā 2, Cēsīs attīstības plāna apstiprināšanu” (protokols Nr. 17, punkts Nr. 20), Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka 20.07.2005. rīkojumu Nr. 521-r par darba grupas izveidošanu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, J.Beikmanis), pret – 2 (R.Sijāts, M.Niklass) , atturas - nav , nolemj:

 1. Izsludināt konkursu “Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai”, saskaņā ar pielikumu
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.


Par ražošanas ēkas daļu un septiņu palīgēku nojaukšanu Cēsīs, Vaļņu ielā 21 un Vaļņu ielā 23

_______________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz V.Sarnofas 22.09.2005.iesniegumu Nr. 11946/1-23, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2005. sēdes atzinumu (prot. Nr. 2, punkts Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Atļaut Vizmai SARNOFAI nojaukt īpašumā esošās pamatēkas (kadastra nr. 4201-005-3317-001) daļas, saskaņā ar nojaukšanas projektu un palīgēkas ar kadastra Nr. 4201-005-3317-002, 4201-005-3317-003, 4201-005-3317-005, 4201-005-3317-006 , 4201-005-3317-007, 4201-005-3317-008, 4201-005-3317-009 Vaļņu ielā 21, Cēsīs un ēkas ar kadastra Nr. 4201-005-3317-001 daļas zemes gabalā Vaļņu ielā 23, Cēsīs.
 2. Pamatēkas daļu un palīgēku nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darba projektu, kura sastāvā paredzēt:
 3. 2.1.objektu foto fiksāciju;
  2.2.objektu inventarizācijas uzmērījumus;
  2.3.objektu arhitektonisko uzmērījumu, ja to pieprasa LR KM VKPAI;
  2.4.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
  2.5.drošības pasākumu risinājumu.

 4. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

3.1.LR KM Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Rīgā, M.Pils ielā 19;
3.3.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.MERCU, Cēsīs, Raunas ielā 4, 101.kab.;
3.4.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja p.i. J.ZLAUGOTNI, Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab.

4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkām un teritorijai, izvietojot brīdinājuma zīmes.

 

Par divu pamatēku un trīs palīgēku Cēsīs, Raiņa ielā 3
(bij. adrese Rīgas iela 51, Cēsis) nojaukšanu

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz V.Apšas 16.09.2005.iesniegumu Nr. 1734/1-23, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2005. sēdes atzinumu (prot. Nr. 2, punkts Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret –nav, atturas - nav, n o l e m j:

 1. Atļaut Valdim APŠAM nojaukt īpašumā esošās pamatēkas ar kadastra nr. 4201-005-3308-002, 4201-005-3308-003 un trīs palīgēkas Nr. 4201-005-3308-004, 4201-005-3308-005, 4201-005-3308-006, Cēsīs, Raiņa 3, līdz 2006. gada 30.martam.
 2. Pamatēku un trīs palīgēku nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darba projektu, kura sastāvā paredzēt:
 3. 2.1.objektu foto fiksāciju;
  2.2.objektu inventarizācijas uzmērījumus;
  2.3.objektu arhitektonisko uzmērījumu, ja to pieprasa LR KM VKPAI;
  2.4.nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
  2.5.drošības pasākumu risinājumu.

 4. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

3.1.LR KM Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
3.3.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu;
3.4.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotni.

4. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkām un teritorijai, izvietojot brīdinājuma zīmes.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas Administratīvajā komisijā

______________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Ņemot vērā, ka V.Suhanovs ir pārtraucis darba attiecības Cēsu rajona policijas pārvaldē, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2005.(prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret –nav, atturas - nav, n o l e m j:

Izdarīt šādus grozījumus 26.05.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju”(prot.Nr.13, punkts 23):

  1. Izslēgt no Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas sastāva V.Suhanovu, Cēsu rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, Cēsu rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas priekšnieks.
  2. Iekļaut Cēsu pilsētas Administratīvās komisijas sastāvā Jāni GOBU – Cēsu rajona policijas pārvalde.

Par saistošo noteikumu Nr. 15
“Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Cēsīs” apstiprināšanu

____________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par izlozēm un azartspēlēm” 20.panta 1.daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 15.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.16) un 2005.gada 6.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (J.Žagars, J.Beikmanis, A.Rasmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Niklass, G.Šķenders), pret – nav, atturas – 2 (R.Sijāts, M.Šķēle) , n o l e m j:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.15 “Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Cēsīs”, saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes administratīvajai nodaļai (vadītāja I.ĶIEĢELE) pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tos nosūtīt zināšanai Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

Par būvniecības ieceres Izstādes ielā 3, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

_______________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, LR MK noteikumiem Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotājas Z.Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Izstādes ielā 3, Cēsīs (ierosināta ar 14.04.2005.Cēsu pilsētas domes lēmuma 34.punktu, prot.Nr.9);
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums );

3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītāja p.i. J. ZLAUGOTNIM izsniegt SIA “ALFOR” (reģ.nr.000351291, juridiskā adrese Marijas ielā 15, Rīgā) plānošanas un arhitektūras uzdevumu spēļu zāles Izstādes ielā 3, Cēsīs, būvniecībai.

Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs

__________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret –nav, atturas - nav, n o l e m j:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, saskaņā ar pielikumu
 2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 24.oktobri.

 

Par siltumapgādi Cēsu pilsētā

_________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Noklausoties SIA „Cēsu būvnieks” siltumtīklu direktora J.Blaua ziņojumu un, pamatojoties Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 29.septembra sēdē (prot. Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, G.Bērziņa, J.Beikmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, M.Niklass), pret - nav, atturas – 1 (R.Sijāts), nolemj:

1. Uzaicināt SIA „Cēsu būvnieks” iesniegt Cēsu pilsētas domei rakstisku apliecinājumu par 2005.gada oktobra- decembra apkures sezonas laikā iespējamo zaudējumu (aptuveni Ls 26 000, t.i., starpība starp SIA „Cēsu būvnieks” pašreizējo un apstiprināto jauno siltumapgādes tarifu, kas stājas spēkā 2006.gada 01.janvārī) segšanu no SIA „Cēsu būvnieks”, nevis no Cēsu pilsētas domes līdzekļiem.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītājs A.Vanadziņš), pēc atzinuma saņemšanas no sabiedrisko pakalpojumu regulatora, organizēt sabiedrisko apspriešanu (izskaidrojošu tikšanos ar iedzīvotājiem) Cēsu pilsētas domes telpās par paredzēto siltumapgādes tarifa paaugstināšanu Cēsu pilsētā no 2006.gada 1.janvāra.

3. Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas dome ir nodevusi SIA „Cēsu būvnieks” tehniski ekonomisko pamatojumu „Cēsu pilsētas siltumapgādes modernizācija”, uzdot SIA „Cēsu būvnieks” iesniegt projekta pieteikumu ERAF projektu konkursam „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” noteiktajā termiņā. Ja tiks apstiprināts SIA “Cēsu būvnieks” iesniegtais projekts ERAF projektu konkursam „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē”, aicināt SIA “Cēsu būvnieks” saņemtā finansējuma apgūšanas komisijas sastāvā iekļaut Cēsu pilsētas domes pārstāvi.

4. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes noteikto kārtību kādā akceptējami nomnieka veiktie ieguldījumi, uzaicināt SIA „Cēsu būvnieks” iesniegt Cēsu pilsētas domei dokumentus, kas apliecinātu iepirkuma procedūru veikšanu par SIA „Cēsu būvnieks” laika posmā 2001. - 2005. veiktajiem ieguldījumiem ar 24.02.2001. nomas līgumu nomā nodotajā mantā.

5. Uzaicināt SIA „Cēsu būvnieks” pēc stāvokļa uz 01.01.2006. nodot Cēsu pilsētas pašvaldības bilancē to mantu, kas būvēta par kredīta līdzekļiem, kas izsniegts Cēsu pašvaldības “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” (saskaņā ar 01.10.2001. līgumu par kredīta Ls 1 600 000 apmērā izsniegšanu Cēsu pašvaldības pilsētas “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” no a/s Latvijas Unibanka) un nodrošināts ar Cēsu pilsētas pašvaldības doto hipotēku un komercķīlu.

6. Pieņemt zināšanai, ka pēc tam, kad Cēsu pilsētas pašvaldības bilancē būs ierakstīta manta, ko SIA “Cēsu būvnieks” izbūvējis par Cēsu pašvaldības “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” piešķirto kredītu, tiks uzsāktas sarunas par:

  1. papildus vienošanās slēgšanu pie 24.02.2001. Cēsu pilsētas “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomas līguma, iekļaujot nomas priekšmetā par Cēsu pašvaldības “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” piešķirtā kredīta līdzekļiem izbūvēto mantu,
  2. 24.02.2001. Cēsu pilsētas “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomas pārjaunojumu no SIA “Cēsu būvnieks” un SIA “Cēsu siltumtīkli”.

7. Uzaicināt SIA “Cēsu būvnieks” un sabiedrisko pakalpojumu tarifu regulatoru rakstiski sniegt informāciju par to, vai siltumapgādes tarifā tiek iekļautas izmaksas par siltumtīklu uzlabojumiem, kas veikti par rekonstrukcijai piesaistītajām investīcijām no valsts un ERAF, un iedzīvotājiem izsniegtajiem kredītiem.

 

Par grozījumiem 03.06.2005. noslēgtajā Būvuzņēmuma līgumā par jaunas pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs būvniecību

________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ņemot vērā, ka 03.06.2004. starp Cēsu pilsētas domi kā Pasūtītāju un SIA “Cēsu būvnieks” kā Būvuzņēmēju noslēgts Būvuzņēmuma līgums par jaunas pamatskolas Cēsīs, Gaujas ielā 45 būvniecību, kura 11.7.p. dod Pasūtītājam tiesības paziņot par atsevišķu darbi neveikšanu objektā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 02.09.2005. (Nr. 1-23/1551) paziņojumu par atsevišķu pozīciju izslēgšanu no kopējā līguma apjoma un 28.09.2005. saņemto SIA “Cēsu būvnieks” iesniegumu (Reģ Nr. 1996/1-23) par pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs būvniecības darbu izpildes grafiku un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 06.10.2005. atzinumu (protokols Nr. 18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt 03.06.2004. Būvuzņēmuma līguma par jaunas pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs būvniecības darbu izpildes grafiku.
 2. Apstiprināt izmaiņas 03.06.2004. Būvuzņēmuma līguma cenā, nosakot, ka jaunas pamatskolas Gaujas ielā 45, Cēsīs līguma cena ir Ls 2 694 342,80 (t.sk., PVN 18%).
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vad. S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 03.06.2004. Būvuzņēmuma līgumā Nr. 2-14-6/2004.
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt 03.06.2004. Būvuzņēmuma līguma grozījumus Nr. 2-14-6/2004.

 

Par ielas paplašinājuma izbūvi Gaujas ielā 56, Cēsīs

____________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Gintas Amantovas 2005.gada 19.septembra (reģ. Nr.1812/1-24) iesniegumu, Cēsu pilsētas būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 102/2003 un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 06.10.2005.(prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Gintai Amantovai, kā Individuālajam komersantam „Baltā naktsvijole” reģ. Nr. 44102024167, juridiskā adrese Cēsis, Gaujas iela 56, piedaloties ar 20 % no koptāmes līdzfinansējumu ielas paplašinājuma izbūvei ar asfaltbetona segumu atbilstoši skiču projektam.
 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 80 % no koptāmes ielas paplašinājuma izbūvei Gaujas ielā 56, Cēsīs.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

 

Par izlīgumu

________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Starp Cēsu pilsētas domi un maksātnespējīgo SIA “CLH” (Reģ. Nr. 40003573392, par maksātnespējīgu atzīts ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 01.04.2005. sprieduma lietā Nr.C-2198/11 un ar kreditoru sapulces 09.08.2005. lēmumu Nr.3.1. uzsākta bankrota procedūra), toreizējais nosaukums SIA „BAF sports” 10.01.2002. tika noslēgts Līgums Nr.10-6-02-10/2002 par zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 6, kadastra Nr.4201-005-1202 nomu, kurā bija paredzēta stadiona tribīņu un paša stadiona rekonstrukcija un zemes gabala Cēsīs, Uzvaras bulvārī 15, kadastra Nr.4201-005-1206, nomu, kurā bija paredzēta ledus halles būvniecība, bet Cēsīs Valmieras ielā 6.

Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2004.gada 16.jūnija spriedumu lietā Nr. C11022604/1604 04, C-1604 tika atzīta par pamatotu Cēsu pilsētas domes prasība par līguma pārtraukšanu pirms termiņa, nekustamā īpašuma iepriekšējā stāvokļa atjaunošana, tiesāšanās izdevumu kompensācija un Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 10000000 6573 III daļas 1.iedaļas atzīmes Nr.2.1. par nomas tiesību nostiprinājumu uz nekustamo īpašumu Cēsīs, Uzvaras bulvārī 15 dzēšana. Maksātnespējīgais SIA “CLH” 20.07.2004. iesniedza apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā.

Pamatojoties uz maksātnespējīgā SIA “CLH” administratora J.Ķestera 19.09.2005. uzaicinājumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.09.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr. 17) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 29.09.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr. 17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret –nav, atturas - nav, n o l e m j:

 1. Piekrist izlīguma slēgšanai ar maksātnespējīgo SIA “CLH” (Reģ. Nr. 40003573392) par līguma pārtraukšanu pirms termiņa, neprasot nekustamā īpašuma iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, tiesāšanās izdevumu kompensāciju un nomas tiesību nostiprinājumu uz nekustamo īpašumu dzēšanu.
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.šķenderu parakstīt izlīgumu.

Par revīzijas rezultātiem Cēsu bērnu un jauniešu centrā

___________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības Nolikuma (apstiprināts 22.09.2005.) punkta nr.17. noteikumiem, Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 29.09.2005. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu bērnu un jauniešu centrā”, un Finanšu komitejas 06.10.2005. (prot.Nr.18) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu bērnu un jauniešu centrā ”.

2. Izvērtējot Cēsu bērnu un jauniešu centra finansiālo darbību, grāmatvedības uzskaiti un tās organizāciju par revidējamo laika posmu, var atzīt, ka grāmatvedības uzskaite pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kopumā noformēta atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem.

3. Cēsu bērnu un jauniešu centra administrācijai:

3.1. Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti, ievērot LR Ministru Kabineta Nr.585 29.p.noteikumus „Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

Par revīzijas rezultātiem Cēsu kultūras centrā

_______________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Nolikuma (apstiprināts 23.12.2004.) punkta nr.23. noteikumiem, Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 12.07.2005. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu kultūras centrā”, un Finansu komitejas 2005.gada 29.septembra (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu kultūras centrā ”.

2. Izvērtējot Cēsu kultūras centra finansiālo darbību, grāmatvedības uzskaiti un tās organizāciju par revidējamo laika posmu, var atzīt, ka grāmatvedības uzskaite pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kopumā noformēta atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem.

 1. Cēsu kultūras centra administrācijai:

3.1. Lai pilnveidotu grāmatvedības uzskaiti, ievērot likuma “Par grāmatvedību” 7.panta prasības;
3.2. Kārtojot kases operāciju uzskaiti, ievērot LR Ministru Kabineta Nr.584 noteikumus “Par kases operāciju uzskaiti”;
3.3. Kultūras centra turpmākajā darbībā ievērot “Darba likuma” 28.panta 2.daļas ”Darba tiesiskās attiecības un darba līgums”, 136.panta “Virsstundu darbs”, 137.panta “Darba laika uzskaite” un Cēsu kultūras centra administrācijas un darba kolektīva koplīguma 3.6. nodaļas noteikumu prasības.

4. Līdz 2005.gada 1.novembrim precizēt un apstiprināt Cēsu pilsētas domē kultūras centra darbinieku darba pienākumus un darba samaksas kārtību 2006.gadā (atbildīgā Kultūras centra direktore I.Groza).
5. Līdz 2005.gada 1.novembrim noteikt Cēsu kultūras centra amatiermākslas kolektīvu un vadītāju finansēšanas kārtību 2006.gadā (atbildīgā Kultūras centra direktore I.Groza).
6. Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītāja I.Ķieģele) sekot līdzi un veikt izskaidrošanas darbus ar iestāžu direktoriem vai pienākumu izpildītājiem, par darba likumdošanas ievērošanu un pareizu lēmumu pieņemšanu.

Par sadarbības līgumu ar sabiedrisko organizāciju Cēsu rajona patērētāju interešu aizstāvības klubs ‘’Aizstāvis’’

_______________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmumu ‘’Informācija par PIAK ‘’Aizstāvis’’ pārskata ziņojumu par 2004.gadu un 2005.gadu pirmā pusgada darbību’’ (protokols Nr. 22, punkts 16) un Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 6.oktobra atzinumu (protokols Nr. 18) un Finanšu komitejas 2005.gada 6.oktobra atzinumu (protokols Nr. 18), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar sabiedrisko organizāciju Cēsu rajona patērētāju interešu aizstāvības klubs ‘’Aizstāvis’’, reģ. Nr. 000805096, nosakot, ka tas stājas spēkā ar 2005.gada 3.oktobri.
2. Apstiprināt Sadarbības līgumu.
3.Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU parakstīt iepriekš minēto Sadarbības līgumu.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 8.augusta lēmumā ‘’Par SIA ‘’TV VIDZEME’’ parādu’’

_____________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Izskatot SIA ‘’TV VIDZEME’’, reģ. Nr. 44103013372, īpašnieces Vizmas Sarnofas 2005.gada 1.septembra iesniegumu (saņemts 2005.gada 19.septembrī, Nr. 1896/1-25), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2005.gada 6.oktobra atzinumu (protokols Nr. 18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 8.augusta lēmuma ‘’Par SIA ‘’TV VIDZEME’’ parādu’’ (protokols Nr. 19, paragrāfs 12) 1.,2.,3.punktus.
 2. Noteikt, ka SIA ‘’TV VIDZEME’’ jāsamaksā parāds Cēsu pilsētas domei Ls 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti) līdz 2005.gada 24.oktobrim.

 

Par papildinājumiem 2004.gada 9.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”

______________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (16.09.2005., Nr.1-11/15), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (29.09.2005., prot.Nr.18) un Finansu komitejas (29.09.2005., prot.Nr.17) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1.septembri papildināt 2004.gada 9.septembra Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”(prot.Nr.19, §29) pielikuma Nr.1 ar sekojošus punktus:

 • punktu 1.2. ar vārdiem:

„ - Žurnālistika un literārā jaunrade;

  • Tavai veselībai;
  • Leļļu teātris.
  • Dejošana (pirmsskolas vecuma bērniem);
  • Jauniešu klubs”
     • punktu 1.3. ar vārdiem: „- Vizuālās mākslas darbnīcas”.
     • punktu 1.4. ar vārdiem: „- Radošā darbnīca „Asniņš”.
     • punktu 1.5. ar vārdiem : „- Franču valoda”.
     • punktu 1.6. ar vārdiem: „- Instrumentu spēle (ģitāra, bungas).
 1. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par finansiālu atbalstu D.Bužas un V.Lūsas dalībai Baltijas junioru kausā orientēšanā

________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Latvijas Orientēšanās Federācijas izpilddirektora Ģ.Mamja iesniegumu (15.09.2005., Nr.170), Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu (21.09.2005., prot.Nr.8), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.10.2005., prot.Nr.18un Finansu komitejas (06.10.2005., prot.Nr.18) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Finansiāli atbalstīt Daces Bužas un Viedas Lūsas dalību Baltijas junioru kausā orientēšanā Latvijas izlases sastāvā š.g. 24-25.septembrim Zviedrijā, piešķirot finansējumu no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120).

Par papildinājumiem 2005.gada 27.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu””

_______________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas iesniegumu (14.09.2005.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.10.2005., prot.Nr.18) un Finansu komitejas (06.10.2005., prot.Nr.18) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Šķēle, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:
Papildināt 2005.gada 27.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāžu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu” (prot.Nr.2, §33) ar punktu 3.5. sekojošā redakcijā:
„ 3.5. Sporta zāles izmantošana Cēsu pilsētas pensionāru un invalīdu grupām – Ls 1,00 (bez PVN) gadā, iepriekš saskaņojot nodarbību norises laiku ar Cēsu pilsētas sporta skolas direktoru.”

Par namīpašuma Bērzaines ielā 20, Cēsīs, nodošanu īpašniekam

________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Ar Vidzemes apgabaltiesas 2003.gada 23.janvāra tiesas spriedumu lietā Nr.C05020600 uz namīpašumu Bērzaines ielā 20, Cēsīs, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas un vienas saimniecības ēkas, īpašuma tiesības atjaunotas RITUMAM KAIBEM. Līdz šim namīpašums reāli nav pārņemts, tas atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības bilancē un to apsaimnieko SIA „CDzP”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (06.10.2005., prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Uzdot SIA ”CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.BEIKMANIS) nodot nekustamo īpašumu - namīpašumu Bērzaines ielā 20, Cēsīs, apsaimniekošanā RITUMAM KAIBEM.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.BIČUKA), saskaņā ar namīpašuma nodošanas - pieņemšanas aktu, izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 20, Cēsīs, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas un vienas saimniecības ēkas.

 

Par reklāmas nodevu

____________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā”, Cēsu pilsētas domes 1999.gada 13.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvo materiālu eksponēšanu publiskās vietās” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 06.10.2005.protokols Nr.18 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

Neatbrīvot „AGA” SIA ( reģistrācijas Nr.40003068518 ) no nodevas par reklāmas izvietošanu Cēsīs, Apšu ielā .

Par telpu nomas maksu Piebalgas ielā 18,Cēsīs

________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz SIA „BEĀTUS” iesniegumu ( saņemts Cēsu pilsētas domē 03.10.2005. Nr.2036/1-25 ) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (06.10.2005.protokols Nr.18 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

  1. Noteikt, ka Nomnieks nomas maksu par neapdzīvojamām telpām, kas atrodas sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs, sāk maksāt no š.g. 1.septembra.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai sagatavot attiecīgus grozījumus pie Neapdzīvojamo telpu nomas līguma.

Par projekta pieteikuma „Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana II kārta” 2005. – 2009. gadam

______________________________________________________
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas(protokols Nr. 18) un Finanšu komitejas (protokols Nr. 18) atzinumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2005. - 2009.gada projekta pieteikumu „Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana II kārta”.
2. Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apjomā projekta realizācijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM.

 

Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai”

___________________________________________________

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav,nolemj:

  1. Sagatavot un pieteikt projektu uz Nodarbinātības Valsts aģentūras izsludināto atklāto konkursu „Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai”;
  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu līdz 25% no projektam nepieciešamā finansējuma;
  3. Kontroli par projekta pieteikuma sagatavošanu veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM;

 

Par nekustamā īpašuma Loka ielā 6, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

____________________________________________________

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 12.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma Loka ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu” (protokols Nr.12, punkts 6) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 2005.gada 15.jūlija protokolu Nr. 20, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Šķenders, J.Žagars, R.Sijāts, A.Rasmanis, M.Niklass, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav,nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Loka ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201-002-0403, 3695 kv.m. platībā, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2005. gada 15.jūlija izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’KURMIS’’, reģ. Nr. 49503002806, par Ls 18 500,00 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti lati).
 2. Kontroli par nekustamā īpašuma pirkuma līguma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

Par domes priekšsēdētāja G.ŠĶENDERA atvaļinājumu

________________________________________________________________

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto projektu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta ŠĶENDERA iesniegumu un LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15. panta 5. daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par , pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās Gints ŠĶENDERS, nolemj:

1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM no 2005. gada 14. oktobra līdz 19.oktobrim ikgadējā atvaļinājuma daļu - 6 kalendārās dienas.
2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.

 

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu pilsētas domes
13.10.2005. lēmumu (prot. nr. 24, punkts Nr.6)

Nekustamā īpašuma
ATA KRONVALDA IELĀ 18, AUSEKĻA IELĀ 5, INDRIĶA IELĀ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CēsĪs, KĀ VIENOTA OBJEKTA ATSAVINĀŠANAS
IZSOLES NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole, atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2005. gada 15. decembrim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2005. gada 16. decembrī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 20 300,00 (divdesmit tūkstoši trīs simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” u.c. republikas preses izdevumos, kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.

 

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums sastāv no 9 (deviņiem) neapbūvētiem 21.07.2005. Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda atsevišķi reģistrētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 15885,0 m2:
   1. Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, 1973,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0810, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0004 6701;
   2. Ausekļa ielā 5, Cēsīs, 1831,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0811, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1213;
   3. Indriķa ielā 3, Cēsīs, 2010,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0812, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1217;
   4. Indriķa ielā 4, Cēsīs, 1900,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0814, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1220;
   5. Indriķa ielā 5, Cēsīs, 2000,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0813, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1221;
   6. Indriķa ielā 6, Cēsīs, 1340,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0815, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1243;
   7. Indriķa ielā 7, Cēsīs, 1755,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0816, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1245;
   8. Indriķa ielā 8, Cēsīs, 1382,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0817, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1249;
   9. Indriķa ielā 9, Cēsīs, 1694,0 m2 liels zemes gabals, kadastra nr. 4201 003 0818, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr. 1000 0018 1251.
  2. Zemes gabalu lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  4. Nekustamā īpašuma atsevišķiem objektiem ir apgrūtinājumi:
   1. Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, – uz zemes gabala atrodas artēziskā aka;
   2. Ausekļa ielā 5, Cēsīs, - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti;
   3. Indriķa ielā 3, Cēsīs, - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 81 m2;
   4. Indriķa ielā 4, Cēsīs, - nav apgrūtinājumu;
   5. Indriķa ielā 5, Cēsīs, - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 11m2;
   6. Indriķa ielā 6, Cēsīs, - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 5 m2;
   7. Indriķa ielā 7, Cēsīs, - aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 412 m2;
   8. Indriķa ielā 8, Cēsīs, - nav apgrūtinājumu;
   9. Indriķa ielā 9, Cēsīs, - nav apgrūtinājumu.
  5. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24-31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kabeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  6. Nekustamā īpašuma plānu var apskatīt, ar tā izvietojuma plānu var iepazīties Cēsu pilsētas domes Raunas ielā 4, Cēsīs, pirmajā stāva gaitenī, informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  7. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 203 000,00 (divi simti trīs tūkstoši lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2005. gada 15. decembrim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties persona, kura atzīta par izsoles dalībnieku, un kurai izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa samaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3. sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, Komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5. punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda dalībniekiem netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot samaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 15. janvārim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 15. janvārim nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domē par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

Pielikums Nr.2
Cēsu pilsētas domes sēdes
13.10.2005.,prot.Nr.24, 6.punkts

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada ‘’___’’___________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma _______________________ atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2005.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma ___________ izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

 

1. Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA šādus nekustamos īpašumu kā vienotu objektu:
 • nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1831 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0811;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2010 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0812;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 4, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1900 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0814;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2000 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0813;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1340 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0815;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1755 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0816;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1382 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0817;
 • nekustamo īpašumu Indriķa ielā 9, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1694 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0818;
 • nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1973 kv.m., kadastra Nr. 4201-003-0810,

turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.

  1. Nekustamais īpašums 21.07.2005. reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā:
 • nekustamais īpašums Ausekļa ielā 5, Cēsīs - nodalījuma Nr. 1000 0018 1213, žurnāla Nr. 300001134136;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 3, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1217, žurnāla Nr. 300001134145;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 4, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1220, žurnāla Nr. 300001134157;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 5, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1221, žurnāla Nr. 300001134161;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 6, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1243, žurnāla Nr. 300001134172;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 7, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1245, žurnāla Nr. 300001134183;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 8, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1249, žurnāla Nr. 300001134191;
 • nekustamais īpašums Indriķa ielā 9, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0018 1251, žurnāla Nr. 300001134209;
 • nekustamais īpašums Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs – nodalījuma Nr. 1000 0004 6701, žurnāla Nr. 300001134296.
  1. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi:
 • Ausekļa ielā 5, Cēsīs - aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti;
 • Indriķa ielā 3, Cēsīs - aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 81m2;
 • Indriķa iela 5, Cēsis - aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 11m2;
 • Indriķa iela 6, Cēsis - aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 5 m2;
 • Indriķa iela 7, Cēsis - aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 412 m2;
 • Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs - atrodas artēziskā aka.
  1. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, un par to nav tiesas strīdu.
  2. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  3. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.
  4. Zemes gabalu lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

2. Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2005. gada ‘’___’’_______________ lēmumu ‘’Par _________ izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100 % lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1. punktā noteikto pirkuma maksu.
 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns un citi normatīvie akti.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlā kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.
 1. Nobeiguma noteikumi
  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________)

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
13.10.2005.,prot.Nr.24, 20.punkts

CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA PAMATSKOLAS
NOLIKUMS
Cēsīs
 

I Vispārīgie noteikumi

 1. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Cēsu pilsētas domes (turpmāk tekstā –Dibinātājs) dibināta un Cēsu pilsētas domes pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī šis nolikums.
 3. Skolai ir zīmogi ar papildināto mazo valsts ģērboni un Cēsu pilsētas mazo ģērboni, kā arī noteikta parauga vedlapas.
 4. Skolai ir norēķinu konti bankā.
 5. Skolai ir sava simbolika : karogs un logo.
 6. Skolas juridiskā adrese : Raunas ielā 7, Cēsīs, LV –4101.
  1. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7.Skolas darbības mērķis ir:

  1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām.

8. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
9.Skolas galvenie uzdevumi ir:

  1. īstenot daļēju pamatizglītības programmu pamatskolā;
  2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem;
  6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.
  1. Īstenojamās izglītības programmas

10. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts.
11. Skola piedāvā un īsteno šādu izglītības programmu - Vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. –6. klase) izglītības programma. Kods 11011111.
12. Skola izstrādā savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas ( turpmāk – IZM) noteiktā kārtībā. Izglītības programmas apstiprina skolas direktors ( turpmāk – direktors) un saskaņo ar izglītības nodaļu.
13. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātas mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē Skolas Metodiskā komisija un apstiprina direktors.
14. Skolas mācību plāns tiek veidots saskaņā ar Skolas izglītības programmu, pamatojoties uz IZM apstiprinātiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina direktors un saskaņo izglītības nodaļa.
15. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors.
16. Pēc vecāku pieprasījuma Skola izstrādā speciālās izglītības programmas.

IV.Izglītības procesa organizācija

17. Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar:

17.1. normatīvo aktu noteiktajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs;

17.2 Cēsu pilsētas domes lēmumu kārtību bērnu uzņemšanai 1. klasē.

18. Skolēna pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru notiek, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, direktora rīkojumu.
19. Mācību gada ilgums, mācību gada, semestru sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas tiek noteiktas normatīvajos aktos
20. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka direktors pēc saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi.
21. Saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 6. klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.
22. Pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs un Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums:
22.1 1. – 4. klasē neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”;
22.2 5. un 6. klasē atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.
23. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.
24. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 2. – 6. klasē ir 40 minūtes, 1. klasē - 35 minūtes.
25. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
26. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.
27. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
28. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.
29.Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
30. Mācību nedēļas ilgums ir 5 dienas, Skola strādā vienā maiņā.
31. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.
32. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Metodiskā komisija, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā.
33. 1. – 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas ( turpmāk – PG). PG darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
34. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvas komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām - par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes.
35. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās izglītības standarta prasībām:

35.1. 1. – 4. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē : 1. klasē –aprakstoši;
35.2. 2., 3. klasēs latviešu valodā un matemātikā ar ballēm; pārējos priekšmetos aprakstoši.
35.3. 4. klasē latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās ar ballēm; pārējos priekšmetos aprakstoši;
35.4. 5., 6. klasēs ar ballēm.

36. 1. –6. klašu skolēni katra semestra beigās saņem noteikta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.

V.Metodiskās komisijas

37. Valsts pamatizglītības standartā, valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas ( turpmāk – Komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Komisijas nolikumu. Komisiju darbu vada direktora vietnieks mācību darbā un direktora vietnieks audzināšanas darbā.

38. Metodisko komisiju uzdevumi:

38.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt;
38.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c. grafiku mācību gadam.
38.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem;
38.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;
38.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību;
38.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt to rezultātus u.tml.;
38.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai ar rīkojumu izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.

VI.Pedagoģiskā padome

39. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
40. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un Skolas medmāsa;
41. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura.

42. Pedagoģiskā padome:

42.1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas;
42.2. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās materiālās bāzes pilnveidošanai;
42.3. lemj par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, pēc pārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;
42.4. lemj par pagarinātā mācību gada noteikšanu skolēniem, kuri nav apguvuši mācību priekšmeta programmu;
42.5. izvērtē skolēnu mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba rezultātus;
42.6. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai;
42.7. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus;
42.8. saskaņo Pedagoģiskās padomes nolikumu, Metodiskās padomes nolikumu, skolas mācību gada darba plānu un Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem.

43. Pedagoģiskās padomes lēmumi par skolēnu pārcelšanu nākošajā klasē un par atskaitīšanu no Skolas ir saistoši direktoram. Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar direktora rīkojumu. Pārējiem Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

  1. Skolas vadība
  2. 44. Skolu vada direktors, kuru iecel amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar IZM Direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
   45. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.
   46. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:
   46.1. vadīt Skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
   46.2. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, IZM, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;
   46.3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
   46.4. nodrošināt Skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
   46.5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar darba likumu un atbilstoši IZM noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
   46.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
   46.7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
   46.8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
   46.9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
   46.10.nodrošināt Skolas padomes un Skolēnu parlamenta darbu;
   46.11 informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
   46.12. izstrādāt gada budžeta tāmi;
   46.13 nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei;
   46.14. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu;
   46.15. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;
   46.16. nodrošināt skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
   46.17 organizēt skolēnu ēdināšanu;
   46.18 informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;
   46.19. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
   46.20. nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

   47. Skolas direktora vispārīgās tiesības:
   47.1. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
   47.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
   47.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;
   47.4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu , funkciju veikšanu;
   47.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;
   47.6. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
   47.7. uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
   47.8. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Skolas darbību reglamentējošos dokumentus;
   48. Direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi:
   48.1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu;
   48.2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību;
   48.3. nodrošināt licencēto pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu īstenošanas procesu Skolā;
   48.4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības pamatprincipus;
   48.5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;
   48.6. nodrošināt metodiskā darba vadību;
   48.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli;
   48.8. koordinēt audzināšanas darbu skolā;
   48.9. veicināt Skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu;
   48.10. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
   48.11. organizēt, vadīt, koordinēt Skolas organizētos pasākumus;
   48.12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus Skolas darba organizācijā, ārpusklases organizācijā, saimnieciskajā darbā;
   48.13. organizēt IZM un rajona noteiktos pārbaudes darbus;
   48.14. sekot 1., 5., klases adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
   48.15. noteikt pagarinātās dienas grupas, interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
   48.16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem;
   48.17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu tālākizglītības reģistru;
   48.18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
   48.19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
   48.20. detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti darba līgumos.

    

  3. Skolas darbības nodrošināšana
  4. 49. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
   50. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu pilsētas dome.
    

  1. Skolas padome
  2. 51. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
   52. Skolas padomes sastāvā ir:
   52.1. skolēnu vecāki, kuri vienlaicīgi nav Skolas darbinieki;
   52.2. pedagogs, kurš vienlaicīgi nav skolēnu vecāks;
   52.3. direktors;
   52.4. direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
   53. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku vidus ievēlēts pārstāvis.
   54. Vecāku un skolotāju darbības laiks Skolas padomē – 2 gadi.
   55. Skolas padomes uzdevumi:
   55.1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību Skolā;
   55.2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai, saskaņot Skolas attīstības plānu;
   55.3. piedalīties Skolas darbu pamatojumu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekš likumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
   55.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties Skolas vecāku sapulcei;
   55.5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un vecākiem, saskaņot Skolēnu parlamenta nolikumu. Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem, grozījumiem;
   55.6. sniegt nepieciešamo palīdzību Skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā;
   55.7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;
   55.8. Skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs;
   55.9. Skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus IZM, Cēsu pilsētas domei un tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;
   55.10. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.
   56.Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas padomes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu.
   57. Sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota.
   58. Ja kāds no Skolas padomes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.

    

  3. Skolēnu parlaments
  4. 59. Skolēnu parlaments ir demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu parlaments līdzdarbojas skolas darba organizēšanā.
   60. Skolēnu parlamentu izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.
   61. Skolēnu parlaments savā darbībā ievēro skolas Nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumus un šo Nolikumu.
   62. Skolēnu parlamentam ir padomdevēja tiesības skolas administrācijai.
   63. Skolēnu parlamenta darbības mērķis – panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā un mācību procesā, kā arī pilnveidot sabiedriskās dzīves organizēšanas iemaņas.
   64. Skolēnu parlamenta uzdevumi:
   64.1. pārstāvēt skolēnu intereses un vēlmes;
   64.2. attīstīt spēju brīvi un radoši darboties sabiedriskās dzīves veidošanā;
   64.3. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
   64.4. veicināt mācību un audzināšanas procesa efektivitāti;
   64.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves veidošanā.

   65.Skolēnu parlaments, izstrādājot savu Nolikumu, ievēro Skolēnu pašpārvaldes Paraugnolikumu.
   66. Skolēnu parlamentu ievēl vispārējās, tiešās vai aizklātās vēlēšanās.
   67. Skolēnu parlamenta darbības ilgums ir viens mācību gads.
   68. Skolēnu parlamenta prezidentu ievēl skolēnu parlaments tiešās vai aizklātās vēlēšanās.
   69. Skolēnu parlamentā ievēlētais skolēns beidz savu darbību skolēnu parlamentā, ja pārtrauc mācīties pamatskolā, ja regulāri neapmeklē parlaments sēdes, ja netiek ievēlēts atkārtoti.
   70. Skolēnu parlamentā darbojas:
   70.1.15 skolēni no 4., 5., un 6. klasēm;
   70.2. skolēnu parlamenta prezidents;
   70.3.skolēnu parlamenta prezidenta vietnieks;
   70.4. skolēnu parlamenta ministri.
   71. Skolēnu parlamentam ir tiesības:
   71.1.organizēt savu darbību atbilstoši pamatskolas Nolikumam un Iekšējās kārtības noteikumiem;
   71.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai mācību darba, sabiedriskās dzīves organizēšanā skolā un saimnieciskā darba jautājumos;
   71.3. iesniegt priekšlikumus šī Nolikuma grozījumiem;
   71.4. izteikt skolēnu parlamenta viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju skolēniem un skolotājiem.
   72. Skolēnu parlamenta pienākumi ir:
   72.1. organizēt savu darbību tā, lai aktīvi iesaistītu skolēnus audzināšanas darba, mācību procesa un sabiedriskās dzīves organizēšanā skolā;
   72.2. regulāri informēt skolēnus par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem;
   72.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu un skolas Nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

    

  5. Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi
  6. 73. Pedagogu vispārīgās tiesības:
   73.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u. c. jautājumos;
   73.2. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c. komisijās;
   73.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
   73.4. saglabājot pamatalgu, 36 stundas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;
   73.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;
   73.6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   74. Pedagogu vispārīgie pienākumi:
   74.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
   74.2. veikt klases audzinātāja pienākumus;
   74.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās Padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
   74.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;
   74.5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības;
   74.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
   74.7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos;
   74.8. veikt dežūras Skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba kārtības noteikumiem un apstiprināto grafiku;
   74.9. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu uzskatus, viedokli, argumentus;
   74.10. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;
   74.11.laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem un citiem speciālistiem, likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;
   74.12. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;
   74.13. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos;
   74.14. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu;
   74.15. pildīt skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
   75. Skolas tehniskie darbinieki:
   75.1. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Cēsu pilsētas dome;
   75.2. Tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā “Darba pienākumi un tiesības”.
    

  1. Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi
  2. 76. Skolēnu vispārīgās tiesības:
   76.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību ;
   76.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu;
   76.3. atbilstoši Skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
   76.4. izveidot Skolēnu parlamentu, piedalīties tā darbībā atbilstoši Skolēnu parlamenta nolikumam;
   76.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē;
   76.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
   76.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
   76.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
   76.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
   76.10. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u. c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas;
   76.11 saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
   76.12 saņemt psihologa un logopēda konsultācijas un palīdzību;
   76.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību Skolā.

   77. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
   77.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
   77.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību;
   77.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus skolas;
   77.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;
   77.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
   77.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;
   77.7. ievēro Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
   77.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
   77.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem;
   77.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
   77.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu;
   77.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.
   78. Skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.
    

  1. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības un pienākumi

80. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības:

80.1.ierosināt izveidot Skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas padomes nolikumam;
80.2.saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;

  1. ierosināt veikt pārbaudes Skolā;
  2. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus;

81. Skolēnu vecāku vispārīgie pienākumi:

81.1.savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimene bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;

81.2. sadarboties ar Skolu un bērna pedagogiem;
81.3. ievērot un īstenot bērna tiesības, t. sk. uz obligāto izglītību;
81.4. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

  1. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti
  2. 82. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Cēsu pilsētas domi;
   83. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrības vietējo komiteju;
   84. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un skolēnu parlamentu;
   85. Skolas padomes nolikumu un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
   86. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
   87. Skolēnu parlamenta nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;
   88. Metodiskās komisijas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot Pedagoģisko padomi;
   89. Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem un grozījumus tajā apstiprina direktors , saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
   90. Skolas bibliotēkas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
   91. Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
   92. Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Cēsu pilsētas domi;
   93. Mācību stundu un nodarbību sarakstus apstiprina direktors;
   94. Pagarinātās darba dienas grupas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
   95. Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajos apstiprina direktors;
   96. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.

    

  1. Skolas finansēšanas kārtība

97. Skolas finanšu līdzekļus veido:

  1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
  2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
  3. citi finanšu līdzekļi;

98. Citus finanšu līdzekļus veido:

98.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
98.2. maksas pakalpojumi, t. sk. par kopēšanu un grāmatu nomu;
98.3. ieņēmumi par nomu un īri;

99. Interešu izglītības programmas finansē un finansēšanas kārtību nosaka Cēsu rajona padome.
100. Valsts budžets nodrošina:

100.1.pedagogu darba algas;
100.2.10 % kvalitātes piemaksu pie darba algas;
100.3. mācību grāmatu iegādi.

101. Cēsu pilsētas domes budžets nodrošina:

101.1.skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
101.2 saimnieciskā ( tehniskā) personāla algas;
101.3 grāmatu iegādi;
101.4 remonta un celtniecības darbu apmaksu.

102. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei.
103. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.
104. Skolas pamatbudžeta tāmes apstiprina Cēsu pilsētas dome.
105. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti.

  1. Skolas saimnieciskā darbība
  2. 106. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
   107. skolas direktors ir tiesīgs:
   107.1. slēgt īres un nomas līgumus;
   107.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu;
   108. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami tikai:
   108.1. Skolas attīstībai;
   108.2. mācību līdzekļu iegādei;
   108.3. aprīkojuma iegādei;
   108.4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai.
   109. Kontroli par Skolas saimniecisko darbību veic Cēsu pilsētas dome.
   110. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcās darbu kontrolē direktors, Skolas padome un Cēsu pilsētas dome.
    

  1. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
  2. 111. Skolu reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar IZM.

  1. Grozījumi Skolas nolikumā

112. Grozījumus skolas nolikumā veic pēc Cēsu pilsētas domes , direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.
113. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Cēsu pilsētas dome.
114. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz Skolas bibliotēkas nolikumu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
115. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
116. atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Cēsu pilsētas domē un ( vai) IZM.
117. Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, Skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medmāsa.
118. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai programmatūrai.

Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2005.gada_________________ (lēmums Nr……..) un ar Skolas padomi 2005.gada ________________ (lēmums Nr. ………) .

Direktors I.Eglīte
Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
13.10.2005.,prot.Nr.24, 22.punkts

 

Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija
Saistošajos noteikumos Nr.7
‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’

Papildināt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā’’ pielikumu Nr.2 ar punktu 39.šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Tirdzniecības vieta Cēsīs

Tirdzniecības vietas veids

Realizējamās preces sortiments, saskaņā ar šo noteikumu

39

Rīgas iela posmā no Kases ielas līdz Pils ielai

Stacionāra, īslaicīga, punktveida

2.7.1.,2.7.6.,2.7.7., 2.7.8.,2.7.12.,2.7.13.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
13.10.2005.,prot.Nr.24, 27.punkts

 

Saistošie noteikumi Nr. 15
“Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Cēsīs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par izlozēm un azartspēlēm” 20.panta 1.daļu un
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 13.punktu

 1. Saistošie noteikumi tiek pieņemti ar mērķi ierobežot azartspēļu organizēšanu Cēsu pilsētas teritorijā, tādējādi mazinot no azartspēlēm atkarīgo cilvēku skaitu un veicinot sabiedrības tikumību.
 2. Aizliegts organizēt azartspēles visā Cēsu pilsētā, izņemot šādas teritorijas:

2.1. Teritoriju, kuru iekļauj:
Palasta iela līdz Gaujas ielai;
Gaujas iela līdz Vaļņu ielai;
Vaļņu iela, ieskaitot Vaļņu ielas nepāra numuru nekustamos īpašumus, līdz Piebalgas ielai;
Piebalgas iela līdz Raiņa ielai;
Raiņa iela līdz Noliktavas ielai;
Noliktavas iela līdz Dzintara ielai;
Dzintara iela līdz Valmieras ielai;
Valmieras iela līdz Niniera ielai;
Niniera iela līdz Aldaru ielai;
Aldaru iela līdz Lenču ielai;
Lenču iela līdz Palasta ielai;

2.2. Teritoriju, kuru iekļauj:

Cīrulīšu iela no Atpūtas ielas līdz Kovārņu ielai;
Kovārņu iela līdz zemes gabala Kovārņu ielā 20 robežai;
Robeža starp zemes gabaliem Kovārņu ielā 20 un Kovārņu ielā 22;
Robeža starp zemes gabaliem Kovārņu ielā 20 un Cīrulīšu ielā 68;
Robeža starp zemes gabaliem Cīrulīšu ielā 68 un Cīrulīšu ielā 68A;
Robeža starp zemes gabaliem Dzidravota ielā 5 un Cīrulīšu ielā 72;
Robeža starp zemes gabaliem Dzidravota ielā 5 un Cīrulīšu ielā 70;
Cīrulīšu iela līdz zemes gabala Mazā Zīļu ielā 4 robežpunktam Nr.207;
No zemes gabala Mazā Zīļu ielā 4 robežpunkta Nr.207 līdz zemes gabala Mazā Zīļu ielā 4 robežpunktam Nr.92;
No zemes gabala Mazā Zīļu ielā 4 robežpunkta Nr.92 pa Mazo Zīļu ielu dienvidu virzienā līdz Zīļu ielai;
Zīļu iela līdz Kovārņu ielai;
Kovārņu iela līdz zemes gabala Kovārņu ielā 29 robežai;
Robeža starp zemes gabaliem Kovārņu ielā 29 un Kovārņu ielā 31;
Robeža starp zemes gabaliem Kovārņu ielā 31 un Sīļu ielā 4;
Sīļu iela līdz Atpūtas ielai;
Atpūtas iela līdz Cīrulīšu ielai;

izņemot šajā teritorijā ietilpstošu zemes gabalu Kovārņu ielā 24;

  1. Atsevišķu teritoriju - ēku Stacijas laukumā 1, Cēsīs, ar tās uzturēšanai iznomāto zemes gabala

Stacijas laukums daļu;

3. Aizliegts organizēt azartspēles 2.1. noteiktajā teritorijā 50 m attālumā no šādu nekustamo īpašumu zemes gabalu ārējām robežām:

3.1. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāle, Lielā Katrīnas ielā 2.
3.2. Cēsu pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestāde, Palasta ielā 14.
3.3. Cēsu 4.arodvidusskola, Lielā Skolas ielā 6;
3.4. Cēsu 4. arodvidusskola, Piebalgas ielā 3.
3.5. Cēsu Mūzikas skola, Lielā Kalēju ielā 4.
3.6. Cēsu pilsētas Mākslas skola , Palasta ielā 11.
3.7. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Raunas ielā 7

4. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem divpadsmit mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas azartspēļu organizētājiem jādemontē minētajā aizliegtajā teritorijā ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītie azartspēļu automāti un jāpārtrauc aizlieguma teritorijā likmju pieņemšana dalībai totalizatorā vai derībās, bet trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas azartspēļu organizētājiem jāslēdz šajās teritorijās esošie kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

5. Par šo noteikumu pārkāpšanu azartspēļu organizētāji tiek saukti pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.
6. Šo saistošo noteikumu izpildes kontroli veic Latvijas Republikas likumā “Par izlozēm un azartspēlēm” noteiktās institūcijas.

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
13.10.2005.,prot.Nr.24, 28.punkts

 

Publiskās apspriešanas par būvniecības ieceri Izstādes ielā 3, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums “Par spēļu zāles atvēršanu Izstādes ielā 3, Cēsīs” pieņemts Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija sēdē (prot.Nr.18).
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Zaiga Jēkabsone.
 3. Paziņojums laikrakstā “Druva” ievietots 2005.gada 6.septembrī, nosaucot apspriešanas termiņu līdz 2005.gada 3.oktobrim.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:
  1. Ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, paskaidrojuma raksts) izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs, 2.stāva vestibilā;
  2. Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv;
  3. Personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres pa telefonu 4122161 vai ar e-pasta zaiga.jekabsone@dome.cesis.lv starpniecību;
 5. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
  1. Cēsu pilsētas mājas lapā;
  2. Iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
  3. Pa publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres e-pastu.

  REZULTĀTI.

 6. Pavisam kopā saņemti 124 viedokļi, no tiem 52 derīgi (kuros norādīts balsotāja vārds, uzvārds un dzīves vietas adrese Cēsīs):
  1. domes mājas lapā saņemti 27 ziņojumi, kuros nav norādītas balsotāju dzīves vietas adreses, līdz ar to balsis netiek ieskaitītas, bet pieņemtas kā informācija:

2 atsauksmes pozitīvas;

2 atsauksmes vairāk pozitīvas kā negatīvas;
18 atsauksmes negatīvas;
1 atsauksme vairāk pozitīva kā negatīva;
4 atsauksmēs viedoklis nav skaidri izteikts;

  1. Iesniegumu veidā – 6 iesniegumi: 2 mutiski IAC (derīgi, negatīvi), 1 individuāls rakstisks (derīgs, negatīvs), 3 sarakstu veidā (negatīvs balsojums) ar kopumā 92 parakstiem, no tiem derīgi 48;
  1. Atbildīgā sekretāra e-pastā – 2 negatīvas atsauksmes, no tām derīga 1.

 

SECINĀJUMI.

 1. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par būvniecības ieceri - spēļu zāles būvniecību Izstādes ielā 3, Cēsīs;
 2. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
 3. Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Izstādes ielā 3, Cēsīs, ir sekojošs:

52 negatīvi balsojumi (no 52 derīgām balsīm) – 100% negatīvs balsojums.
Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja Z.JĒKABSONE

 

Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

  

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
13.10.2005.,prot.Nr.24, 29.punkts

DARBA UZDEVUMS
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
ZEMES GABALAM ATA KRONVALDA IELĀ 44,CĒSĪS

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Cēsu pilsētas domes 30.06.2005 sēdes lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44” (protokols Nr.15, punkts Nr.7) un līgums par detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, ko parakstījuši Cēsu pilsētas dome, Reģ. Nr. 90000031048,Cēsīs , Raunas ielā 4 un SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks” , Reģ. Nr. 40003746199,Rīgā , Brīvības ielā 155/4.

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs un zemes gabalam Lapsu ielā 38,Cēsīs .

Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus Tehnoloģiskā parka izveidošanai.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

1.Detālplānojumā risināt:

 • teritorijas zonējumu
 • perspektīvās zemes gabalu robežas un adresāciju
 • tehnoloģiskā parka objektu un ar to saistīto objektu optimālu novietojumu zemes gabalā
 • nepieciešamo palīgobjektu – būvju un labiekārtojuma , tai skaitā automašīnu stāvvietu, to skaitu nosakot atbilstoši normatīvajām prasībām, sastāvu un izvietojumu
 • transporta, velosipēdu un gājēju kustības organizāciju
 • inženierkomunikāciju shēmu
 • ainavisko risinājumu
 • apzaļumošanas koncepciju

2.Pieprasīt un ievērot detāplānojuma izstrādē nosacījumus no līgumā „par detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 44” minētajām institūcijām :

 • Valmieras reģionālā vides pārvalde
 • VA „Sabiedrības veselības aģentūra”
 • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • VAS „Latvijas valsts ceļi”
 • VAS „Latvenergo „filiāle „ZET’
 • SIA „Lattelekom”
 • SIA „Vinda”
 • AS „Latvijas gāze”

Detālplānojuma izejmateriāli:

 • Detālplānojums izstrādājams atbilstoši SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais parks” Cēsu pilsētas domē iesniegtajam attīstības un finanšu piedāvājumam zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, apbūvei un saskaņā ar noslēgto nomas līgumu par zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs;
 • Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar apstiprināto Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam,
 • Topogrāfiskais plāns mērogā 1: 500.

Detālplānojuma izstrādāšanas nosacījumi:

Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 4.novembra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
Detālplānojums izstrādājams digitālā formā DWG formātā.
Saskaņošanai un apstiprināšanai iesniedzami 4 detālplānojuma eksemplāri.

Izstrādes laika grafiks:

 1. Paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos „Druva”un „Latvijas Vēstnesis” – 2005.gada oktobrī.
 2. Sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem,sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu no institūcijām saņemšana – no 2005.gada 24.oktobra līdz 7.novembrim.
 3. Detālplānojuma pirmās redakcijas izstrāde- 2 mēnešu laikā pēc 2.punkta izpildes.
 4. Sabiedriskās apspriešanas otrais posms divas nedēļas , nosakot apspriešanas sākuma laiku domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu. 

Sagatavoja:
Detālplānojuma izstrādes vadītāja
arhitekte Sarmīte Bumbiere
Sēdes vadītājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv