Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 3.jūlijs   Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Sulamīte
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 9. februārī protokols nr. 3


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 09.FEBRUĀRĪ
PROTOKOLS NR. 3
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par nekustamā īpašuma Ainavu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot nekustamā īpašuma Ainavu ielā 6, Cēsīs, īpašnieka SIA “AIMOS”, reģ.Nr.44103008846 , jurid. adrese Lenču ielā 19, Cēsīs, valdes locekļa Aivja Ambaiņa iesniegumu par zemes gabala un ēkas Ainavu ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.25/1-23; 06.01.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 27.janvāra atzinumu Nr.12 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Ainavu ielā 6, Cēsīs, sastāvošu no zemes gabala ar kad. nr. 4201 006 0125, un ēkas ar kad. apzīmējumu 4201 006 0102 004, divos atsevišķos nekustamajos īpašumos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajai zemes gabala un ēkas daļai piešķirt adresi Ainavu iela 8, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkas daļai saglabāt adresi Ainavu iela 6, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1519 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Ēkas reālo sadalīšanu veikt saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

Par zemes gabala Pureņu ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu
_______________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece Izsakās:

Izskatot nekustamā īpašuma Pureņu ielā 19, Cēsīs, īpašnieka Jura Belasova, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.125/F-1-23; 16.01.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 27.janvāra atzinumu Nr.13 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Pureņu ielā 19, Cēsīs, kad. nr. 4201 009 0918, divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.2);
 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai piešķirt adresi Viršu iela 16A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1648 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Pureņu iela 19, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2092 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Inženierkomunikāciju radītos apgrūtinājumus pirms zemes gabalu dalījuma iemērīšanas zemes īpašniekam apzināt atbilstošajās inženiertīklus apkalpojošajās organizācijās, pasūtīt to uzmērīšanu un lūgt apgrūtinājumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

Par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 40 un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, robežu maiņu
________________________________________________________________

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Izskatot zemes gabalu Cīrulīšu ielā 40 un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, īpašnieces Jutas Ažiņas, iesniegumu par zemes gabalu Cīrulīšu iela 40 un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, savstarpējo robežu maiņu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 27.janvāra atzinumu Nr.14 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Mainīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs, kad. nr. 4201 007 0454, un Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs, kad. nr. 4201 007 0455, savstarpējo robežu, saskaņā ar robežu maiņas skici (pielikums Nr.3);
 2. Robežu maiņas veikšanai atdalīt no zemes gabala Cīrulīšu ielā 40, Cēsīs, kad.nr. 4201 007 0454, daļu 187 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, un piešķirt tai pagaidu adresi Cīrulīšu iela 40A, Cēsis;
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Cīrulīšu iela 40, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1348 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalīto zemes gabalu ar pagaidu adresi Cīrulīšu iela 40A, Cēsis, reģistrējot zemesgrāmatā pievienot zemes gabalam Cīrulīšu ielā 42, Cēsīs (kad.nr.4201 007 0455);
  1. Apvienotā zemes gabala platība 2374 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.100000107880, 12.08.2003.), platība 21165 m2. Uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederošas būves - artēziskais urbums un akas kiosks virs tā, kā arī SIA “Mica Tehnoloģijas” piederošas būves - artēziskais urbums un akas kiosks virs tā.

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma 19.punktu (prot nr.20) “Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” zemes gabala daļa, uz kuras neatrodas artēziskās akas ar to aizsargjoslām, nodota nomā ar apbūves tiesībām SIA “Valdlauču īpašumi” kūrortviesnīcas kompleksa būvniecībai.

Izskatot SIA “Valdlauču īpašumi”, reģ.Nr.40003670560, jurid. adrese Vikingu ielā 3, Jūrmalā, rīkotājdirektora L.Bērziņa iesniegumu (reģ.Nr.182/1-23; 25.01.2006.) ar lūgumu izdalīt no zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, atsevišķus zemes gabalus inženiertehnisko būvju aizsargjoslu robežās (t.i., atdalot zemes gabala daļas, kuras nav iznomātas SIA “Valdlauču īpašumi”), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 27.janvāra atzinumu Nr.19 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 

 1. Sadalīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs (kad.Nr. 4201 007 1626), divos atsevišķos zemes gabalos, atdalot zemes gabalu SIA “Mica Tehnoloģijas” būvju uzturēšanai artēziskās akas aizsargjoslas robežās, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam zemes gabalam un būvēm uz tā (kad.apz. akas kioskam 4201 007 0210 002, artēziskais urbums nav inventarizēts), piešķirt adresi Atpūtas iela 20, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 314 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes gabalam servitūts - piekļūšana zemes gabalam Atpūtas ielā 20, Cēsīs, caur zemes gabalu Cīrulīšu ielā 63, ceļa vietu konkrēti nosakot pēc apgrūtinātā zemes gabala apbūves tehniskā projekta izstrādāšanas;
  3. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un būvēm uz tā saglabāt adresi Cīrulīšu iela 63, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 20850 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes gabalam apgrūtinājums - piekļūšana zemes gabalam Atpūtas ielā 20, Cēsīs, caur zemes gabalu Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) -10269 m2, sabiedriskas nozīmes objekti (0902) - 10268 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu, inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (1201) - 314 m2;
 4. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. pēc vienotas pilsētas ūdensapgādes sistēmas izveidošanas, izbūvējot ūdensvadu Cīrulīšu ielā, pašvaldībai piederošo artēzisko aku būs iespējams slēgt un aizsargjoslas zemes platību pievienot pārējās zemes gabala daļas nomnieka nomas platībai;
  2. sadalīto zemes gabalu robežu plānu un nomas platības robežu plānu izgatavošanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā izdevumus sedz SIA “Valdlauču īpašumi”.

Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 24, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 04.11.2005.gada atzinumu Nr.131(prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Valmieras ielā 24, Cēsīs, (kad. Nr.4201 003 0102), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.5919ha (5919m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 2960m2, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 2959m2;
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0371ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV – 0.0179ha, aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.0059ha, aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju - 0.0126ha, aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0124ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija uzņēmējdarbības atbalstam, kura nodrošināma ar infrastruktūru un piedāvājama pilsētas ekonomiskās attīstības veicināšanai.
 5. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 8, Cēsīs,

  reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

  Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece

  Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”MĒRNIEKS MMR” veikto zemes gabala Rūpniecības ielā 8, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.01.2006.gada atzinumu Nr.3(prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 6. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 8, Cēsīs, (kad. Nr.4201 003 0401), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.6798ha (6798m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 7. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 3399m2, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 3399m2;
 8. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV – 0.0368ha, aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju - 0.0418ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0019ha, citai personai piederošas inženierbūves (kadastra apzīmējumi – 42010030401051, 42010030401052, 42010030401053);
 9. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Rūpniecības ielā 8, Cēsīs, Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005. – 2017. noteikts kā teritorija uzņēmējdarbības atbalstam, kura nodrošināma ar infrastruktūru un piedāvājama pilsētas ekonomiskās attīstības veicināšanai.

Par Cēsu pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Gruntmanis, domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar 2001. gada 22. decembra LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1. pantu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta “c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu, 14. panta septīto daļu, 17. panta pirmo daļu 24. panta pirmo daļu, 26. pantu, 26.1 panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu, pamatojoties uz 2006. gada 26. janvāra Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas (protokols nr. 2.), 2006. gada 31. janvāra Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas (prot.Nr.2) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 2 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” saskaņā ar pielikumu Nr.4
2. Kontroli par Saistošo noteikumu Nr. 2 izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Par dzīvokļu numerācijas likvidēšanu Amatnieku ielā 2, Cēsīs,
________________________________________________________

Ziņo: J.Gruntmanis, domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs 

Namīpašumā Amatnieku ielā 2, Cēsīs, kuram līdz 2002.gada 5.februāra nekustamā īpašuma daļas pirkuma līguma noslēgšanai bija divi īpašnieki, bija reģistrēti divi dzīvokļi. Pašreiz minētais nekustamais īpašums ir nonācis viena īpašnieka īpašumā, kurš arī visu namīpašumu apdzīvo.

Izskatot nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 2, Cēsīs, īpašnieces Skaidrītes Ābeltiņas, iesniegumu (54/1-23; 06.01.2006.) par telpu grupu numerācijas likvidēšanu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumu Nr.384 “Adresācijas noteikumi” 19.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2006. gada 10. janvāra atzinumu (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Likvidēt dzīvokļu numerāciju namīpašumā Amatnieku ielā 2, Cēsīs.

Par nekustamā īpašuma Pārgaujas ielā 2, Cēsīs atsavināšanu
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:

Izskatot Gunāra KLEZBERGA 2005.gada 28.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 830/1-23), pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1.punktu un 37.panta 1.daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumiem Nr. 313 ‘’Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma piemērošanas noteikumi’’ un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada 2.februāra (protokols Nr. 2) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no divām ēkām – jaunbūvēm (kioska ēka un tualetes ēka), kadastra apzīmējumi - 4201 001 0121 001 un 4201 001 0121 002, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, Gunāram KLEZBERGAM, kā zemes gabala uz kura atrodas Nekustamais īpašums īpašniekam.
 2. Noteikt Nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
 3. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 3000,00 (trīs tūkstoši lati).
 4. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 5. Noteikt, ka Gunāram KLEZBERGAM Nekustamā īpašuma nosacītā cena jāsamaksā līdz 2006.gada 24.februārim.
 6. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma pirkuma līgums slēdzams pēc lēmuma 5.punkta izpildes.
 7. Apstiprināt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.5
 8. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs Andris MIHAĻOVS) organizēt lēmuma izpildi.
 9. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs,  
pirkuma līgumā

_____________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Izskatot SIA ‘’CEL TIK’’, reģ. Nr. 44103014842, 20.01.2006. iesniegumu Nr. 3-15/1 (saņemts 25.01.2006., reģ. Nr. 187/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas uz izsoles komisijas 02.02.2006. priekšlikumu (prot. Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Pagarināt nekustamā īpašuma pirkuma līgumā, kas noslēgts 25.04.2005. starp Cēsu pilsētas pašvaldību kā pārdevēju un SIA ‘’CEL TIK’’ kā pircēju par nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, 3.3.3.punktā minēto termiņu, nosakot, ka šajā punktā minētais būvprojekts jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai līdz 1.04.2006.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot grozījumus nekustamā īpašuma pirkuma līgumā.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS). 

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, atsavināšanu
_____________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2006.gada 26.janvāra un 2.februāra priekšlikumiem (protokols Nr. 1 un Nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66 288 kv.m. platībā (kadastra Nr. 4201 006 2303) un 3 pamatēkām (4201 006 2303 002; 4201 006 2303 003; 4201 006 2303 004), 3 būvēm (4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (4201 006 2303 007; 4201 006 2303 008; 4201 006 2303 009; 4201 006 2303 010; 4201 006 2303 011), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 624 000,00 (seši simti divdesmit četri tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.6.
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nedzīvojamās telpas Piebalgas ielā 28, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:

Pamatojoties uz 21.06.1995. likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 04.11.2005. atzinumu (protokols nr. 11) “Par nedzīvojamās telpas Piebalgas ielā 28, Cēsīs, pārdošanu izsolē”, 09.12.2005. atzinumu (protokols nr. 14) “Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 28, Cēsīs, pārdošanas izsolē samaksas kārtības neievērošanu”, un 31.01.2006. atzinumu (protokols nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt nedzīvojamās telpas Piebalgas ielā 28, Cēsīs, (pēc VZD Vidzemes RN 18.05.2001. inventarizācijas plāna 11,6 m2 liela telpa nr. 1), kura atrodas ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītā ēkā – šķūnī, 2005. gada 4. novembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem par Ls 700,00 (septiņi simti lati) tās savā īpašumā ir ieguvis pārsolītais pircējs Vladimirs ZABIRKO.
 2. Apstiprināt “Vienošanos par grozījumiem dzīvokļa Piebalgas ielā 28 – 1a, Cēsīs, 31.05.2000. privatizācijas pirkuma līgumā” saskaņā ar pielikumu Nr.7
 3. Kontroli par grozījumu dzīvokļa privatizācijas pirkuma līgumā izpildi veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs). 

Par nekustamā īpašuma Pureņu ielā 16, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
___________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Pureņu ielā 16, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku Mārītes APARES un Sanda APARA 2006. gada 31. janvāra iesniegumu un 2006. gada 31. janvāra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2006. gada 1. februāri nodot nekustamo īpašumu Pureņu ielā 16, Cēsīs, kas sastāv no viendzīvokļa vienas mājas, kadastra apzīmējums nr. 42015090032-001, kas atrodas uz citai personai piederoša 600,0 m2 liela zemes gabala, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Pureņu ielā 16, Cēsīs, no pilsētas domes bilances.
3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Pureņu ielā 16, Cēsīs, 28.07.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1626, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.8) tā īpašniekiem Mārītei APAREI, un Sandim APARAM.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 20, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Rīgas ielā 20, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Ineses Ķīles 2006. gada 30. janvāra iesniegumu un 2006. gada 31. janvāra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2006. gada 1. februāri nodot nekustamo īpašumu Rīgas ielā 20, Cēsīs, kas sastāv no 421,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010052106, un 14 (četrpadsmit) dzīvokļu un 2 (divu) neapdzīvojamo telpu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010052106 - 001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Rīgas ielā 20 no Cēsu pilsētas domes bilances.
3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Rīgas ielā 20, Cēsīs, 24.02.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 56 uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.9) tā īpašnieku pilnvarotajai personai Inesei ĶĪLEI.

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
____________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Veronikas SALINIEKAS 2006. gada 30. janvāra iesniegumu un 2006. gada 31. janvāra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2006. gada 1. februāri nodot nekustamo īpašumu Saules ielā 17, Cēsīs, kas sastāv no 2997,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010040721, un 33 dzīvokļu īpašumu vienas mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010040721-001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Saules ielā 17, Cēsīs, no pilsētas dopmes bilances.
3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Saules ielā 17, Cēsīs, 25.05.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 568, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.10) tā īpašnieku pilnvarotai personai Veronikai SALINIEKAI.

Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 10, Cēsīs,  nodošanu tā īpašniekiem
Ziņo: J.Rozenbergs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Viestura ielā 10, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Dainas ALKSNĪTES 2006. gada 27. janvāra iesniegumu un 2006.gada 31. janvāra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2006. gada 1. februāri nekustamo īpašumu Viestura ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no 60 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010060842 - 001) un 5052,0 m2 liela zemes gabala, nodot dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.
2. Izslēgt nekustamo īpašumu Viestura ielā 10, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.
3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Viestura ielā 10, Cēsīs, 22.07.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1091, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.11) un nodot to īpašnieku pilnvarotai personai Dainai ALKSNĪTEI.

Par līguma noslēgšanu ar biedrību „Dzīvības straume” par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:

Pamatojoties uz Sociālo lietu komitejas 26.01.2006. sēdes (protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Dzīvības straume” no 2006.gada 1.februāra līdz 2006.gada 31.decembrim par Sociālās pansijas Cēsīs, Gaujas ielā 88, uzturēšanu, izmantojot kopīgus finanšu, organizatoriskos un citus resursus un iespējas. 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā „Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”prot.nr.9 § 26.apstiprināšanu”
_____________________________________________________________
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (27.01.2006.prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Veikt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2002.gada 28.novembra lēmumā „Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” prot.nr.9 §26.apstiprināšanu” 1.punktā apstiprināto „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” 11.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

11. Komisija piešķir vietu Cēsu pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs rindas kārtībā Cēsu pilsētas pašvaldības teritorijā deklarētajiem bērniem - pa bērnu dzimšanas gadiem, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pirmskolas izglītības iestādēs. Citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem vietu iedala tikai tad, ja tā nav nepieciešama Cēsīs deklarētajiem bērniem. Ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus, ja tas īpaši atrunāts LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Par atvaļinājumu grafiku Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (27.01.2006.prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt atvaļinājuma grafiku Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm 2006.gadā.

  1. Cēsu 1. pirmsskolas izglītības iestāde no 01.jūnija līdz 01.jūlijam (ieskaitot) un no 31. jūlija līdz 27.augustam (ieskaitot);
  2. Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādei no 01.jūnija līdz 01.jūlijam (ieskaitot) un no 31. jūlija līdz 27.augustam (ieskaitot);
  3. Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādei no 01.jūnija līdz 29.jūlijam(ieskaitot);
  4. Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādei no 03.jūlija līdz 25.augustam(ieskaitot).
  5. Speciālā pirmsskolas izglītības iestādei no 26.jūnija līdz 20.augustam(ieskaitot).

Par “Kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”

___________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.822 “Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs(izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (27.01.2006.prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt “Kārtību bērnu uzņemšanai 1.klasē Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs” saskaņā ar pielikumu Nr.12

Par literāro darbu zīmējumu konkursa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (26.01.2006. prot.Nr. 2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

  1. Apstiprināt literāro darbu konkursa nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr.13

Par Cēsu vakara vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu vakara vidusskolas direktora iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (26.01.2006.,prot.Nr.2) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu vakara vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.14

  1. Uzdot Cēsu vakara vidusskolas direktorei Ilgai Smelterei atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

Par zemes gabala Gaujas ielā 92, Cēsīs, nomu

_______________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 13.februāra lēmuma §20 (prot.Nr.3) “Par zemes gabala nomu Gaujas ielā 92, Cēsīs”, tika noslēgts zemes nomas līgums ar k/s “Cēsu rajona patērētāju biedrība” par zemes gabalu Gaujas ielā 92, Cēsīs, 6100 m2 platībā, uz 3 gadiem. 2004.gada 16.martā VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēts zemes gabala kadastrālais uzmērījums, ar kuru noteikta zemes gabala precīzā platība 5820 m2.

Izskatot k/s “Cēsu rajona patērētāju biedrība” iesniegumu (reģ.Nr.48/1-23; 10.01.2006.) par zemes nomas līguma pagarināšanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 26.janvāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar K/S “CĒSU RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA”, reģ.Nr.950300106, jurid. adrese Vienības laukumā 2, Cēsīs, par zemes gabalu Gaujas ielā 92, Cēsīs, saskaņā ar klāt pievienoto plānu (pielikums Nr.15), uz 3 gadiem;
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 5820 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 1455 m2, daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija (0701) - 4365 m2;
 4. Zemes nomu noteikt 5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijai;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par iespēju nojaukt sabiedriskas nozīmes ēku Pils ielā 4, Cēsīs

____________________________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Izsakās:

Pamatojoties uz SIA ‘’Cēsu Nami’’ un Andra LUKSTIŅA 13.01.2006. būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti Nr.7, Cēsu pilsētas Būvvaldes 20.01.2006.sēdes atzinumu Nr.21, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 26.01.2006. sēdes atzinumu (prot.Nr.2) Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. piekrist, ka SIA ‘’Cēsu Nami’’ ( pieder 9/10 īpašuma, reģ. nr. 44103035647, reģ. adrese Pils iela 4, Cēsis, korespondences adrese Cēsu prospekts 44, Priekuļu pag., Cēsu raj.) un Andrim LUKSTIŅAM (pieder 1/10 īpašuma, adrese Cēsu prospekts 44, Priekuļu pag., Cēsu raj.) nojauc tiem piederošo sabiedriskas nozīmes ēku Pils ielā 4, Cēsīs, pie nosacījuma, ja:

1.1. SIA ‘’Cēsu Nami’’ un Andris LUKSTIŅŠ pieprasa un saņem LR KM Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikumus un konceptuālo saskaņojumu minētās ēkas nojaukšanai;
1.2. pēc punkta 1.1. nosacījumu izpildes un dokumentu iesniegšanas Cēsu pilsētas Būvvaldē, atbilstoši būves nojaukšanas uzdevumam, izstrādā ēkas Pils ielā 4, Cēsīs, nojaukšanas projektu.

  1. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis) pēc 1.1. punktā minēto nosacījumu izpildes izstrādāt un izsniegt SIA ‘’Cēsu Nami’’ un Andrim LUKSTIŅAM būves nojaukšanas uzdevumu ēkas Pils ielā 4, Cēsīs, saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 2.1 pielikumu.
  2. Līdz nojaukšanas darbu uzsākšanai SIA ‘’Cēsu Nami’’ un Andrim LUKSTIŅAM veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkai un teritorijai, izvietot brīdinājuma zīmes.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskajam parka Dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

____________________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Izsakās:

Pamatojoties uz tautsaimniecības komitejas lēmumu( 26.01.2006. prot.Nr. 2), ) Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Izsludināt sabiedrisko apspriešanu Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plāna 1. redakcijai ar š. gada 10. februāri apspriešanas termiņu nosakot līdz š.g. 10. martam , saskaņā ar pielikumu Nr.16
2. Atbildību par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, speciālistei vides politikas jautājumos Intai Ādamsonei.

Par Cēsu Kultūras centra valdījumā esošās automašīnas Opel Astra Caravan pārdošanu

___________________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izsakās:

Pamatojoties uz „Valsts Pašvaldības mantas atsavināšanas” likuma 4.panta 2.daļas, 6,.panta 2.daļas un 37.panta 1.daļas 1.p. noteikumiem, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.01.2006.prot.Nr.2 un Finanšu komitejas 26.01.2006.prot.Nr.2 atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atļaut pārdot Cēsu Kultūras centram piederošu automašīnu Opel Astra Caravan .
 2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdot Kultūras centram piederošo automašīnu par brīvu cenu.
 3. Par automašīnas atsavināšanu ievietot sludinājumu vietējā rajona laikrakstā „Druva”.
 4. Ja 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas nepiesakās vairāk par vienu pretendentu, tad atļaut pārdot automašīnu, nerīkojot izsoli.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09.2005.
Saistošajos noteikumos Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

________________________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās:

Pamatojoties uz 10.01.2006. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas norādījumiem (16.01.2006. Nr.105/1-24) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 26.01.2006. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”, saskaņā ar pielikumu Nr.17

Par akciju sabiedrības “Cēsu alus” akcijām

___________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas dome 08.09.2005. pieņēmusi lēmumu “Par akciju sabiedrības “Cēsu alus” akcijām” (protokols Nr.21, punkts Nr.42), ar kuru piekritusi atsavināt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās 312 a/s “Cēsu alus” vārda akcijas, noslēdzot akciju pirkuma- pārdevuma līgumu, kas noslēgts 08.11.2005. starp Cēsu pilsētas domi un A.Le Coq Group AS. SIA “Eiroeksperts” 14.11.2005. sagatavojis a/s “Cēsu alus” akciju novērtējumu, nosakot, ka viena a/s “Cēsu alus” akcijas vērtība ir Ls 10 (desmit lati). 13.12.2005. no A.Le Coq Group AS saņemts piekrišanas paziņojumu par akciju iegādi un 17.01.2006. samaksāta akciju cena.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 26.01.2006. (protokols Nr. 2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt a/s “Cēsu alus” akciju atsavināšanas darījumu par notikušu un izslēgt a/s “Cēsu alus” akcijas no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances, iekļaujot datus 2005.gada Cēsu pilsētas pašvaldības gada pārskatā.

Par atbrīvošanu no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas saņemšanu

___________________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Ēvalda PAEGLĪŠA 2006.gada 13.janvāra iesniegumu Nr. 102/1-23 (reģ. Cēsu pilsētas domē), Cēsu pilsētas Būvvaldes 2006.gada 20.janvāra atzinumu (prot. Nr.4) , Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006.gada 26.janvāra atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atbrīvot Ēvaldu PAEGLĪTI no nodevas par atkārtoti izsniegtas būvatļaujas Nr. 159-99p ‘’Dzīvojamā māja Gaujas ielā 62, Cēsīs’’ saņemšanu.

Informācija par sporta kompleksu Cēsīs, Piebalgas ielā 18

_________________________________________________________

Informē: I.Sirmā, domes Juridiskās nodaļas juriste

V.Valainis, būvuzraugs

Informācija par sporta kompleksu Piebalgas ielā 18, Cēsīs, reklamācijas akti par darbu izpildi sporta kompleksa būvniecības darbu garantijas termiņā, pretenzijas un raksts par defektu novērošanu pielikumā.
Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: informāciju pieņemt zināšanai

Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23

____________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors

Izsakās:

Pamatojoties uz v a/s “Latvijas pasts” Vidzemes reģiona Cēsu reģionālās nodaļas 14.12.2005. iesniegumu (Reģ. domē Nr. 2713/1-23), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Nodot nomā v a/s “Latvijas pasts” telpas Cēsīs, Rīgas ielā 23 1.stāvā ar kopējo platību ___ kv.m. uz sekojošiem noteikumiem:
  1. Telpu nomas mērķis- Cēsu pasta nodaļas darbības nodrošināšana.
  2. Nomas termiņš- 5 gadi no 2006.gada 01.marta.
  3. Telpu nomas maksa- Ls 6,00 (bez nodokļiem) par vienu kv.m. klientu zonas telpām (kopā ___ kv.m.) un Ls 3,00 (bez nodokļiem) par vienu kv.m. darba zonas telpām (kopā ___ kv.m.). Telpu nomas maksu sāk iekasēt no 2006.gada 01.aprīļa.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot telpu nomas līgumu.
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt telpu nomas līgumu.

Par R. Gailīša sūdzību

_____________________________________________________________

Ziņo: L.Prikule, Juridiskās nodaļas juriste

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2006. gada 26. janvāra atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Noraidīt R. Gailīša 09.01.2006. sūdzību (administratīvais akts pielikumā ) un atstāt spēkā Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 22.12.2005. sēdes lēmumu (protokols Nr. 24, punkts Nr. 1).
Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 7.p.
Lēmums Nr.33

 

Saistošie noteikumi nr. 2
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta sesto daļu,
14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu,
14. panta septīto daļu, 1. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu,
26. pantu, 26.1 panta pirmo daļu, 27. panta otro daļu,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu,
9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, 12. pantu

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

  1. Saistošie noteikumi nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – Palīdzība).

2. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri Cēsu pilsētas domes (turpmāk – Dome) Sociālā nodaļa un Dzīvokļu un komunālā nodaļa pēc reģistrēto personu atkārtoti iesniegtām Sociālās nodaļas izziņām un papildus dokumentiem par izmaiņām aktualizē palīdzības reģistrā iekļautos datus.

II. PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠAS VAI UZ LIKUMĪGA PAMATA TĀS LIETOJUMĀ ESOŠAS DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANA

3. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas (turpmāk – dzīvojamās telpas izīrēšana) palīdzības reģistrā Dzīvokļu un komunālā nodaļa reģistrē un Dome ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmajā daļā noteiktajām personām nodrošina personas, kuras ir reģistrētas Cēsīs denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.
4. Dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā Dzīvokļu un komunālā nodaļa iekļauj un Dome ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā nodrošina:
4.1. personas, kuras reģistrētas Cēsīs denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un kurām ar tiesas spriedumu izbeigts īres līgums, bet nav izpildīta sprieduma daļa par izlikšanu no dzīvojamās telpas;
4.2. personas, ar kurām domes dzīvojamā fondā tiesas ceļā, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 pantu un 28.4 pantu ir izbeigts īres līgums;
4.3. personas, kuras dzīvo domes dzīvojamā fondā un saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu ar tām tiesas ceļā ir izbeigts īres līgums, bet faktiski turpina dzīvot iepriekš aizņemtajā dzīvojamā telpā;
4.4. maznodrošinātas vai trūcīgas personas, kuras dažādu iemeslu dēļ ir palikušas bez dzīvojamās telpas un mitinās vasaras mītnēs;
4.5. pēc Cēsu pilsētas attiecīgas iestādes vadītāja rakstiska ierosinājuma Domes funkciju realizēšanai uzaicinātie speciālisti;
4.6. personas, kuras ir pastāvīgās (izbeidzies pārbaudes laiks) darba attiecībās Cēsu pilsētā, reģistrējušas savu dzīves vietu Cēsu pilsētā vai to pašvaldību administratīvajās teritorijās, ar kurām dome ir parakstījusi sadarbības līgumu.
5. Persona, kura vēlas īrēt dzīvojamo telpu, Dzīvokļu un komunālajai nodaļai iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:
5.1. dokumenta kopija, kas pamato personai pienākošo palīdzību (tiesas sprieduma, dzīvojamās telpas īres līguma, politiski represētās personas apliecības, pensionāra apliecības, vienošanās, dzīvojamās mājas denacionalizācijas lēmuma u.c. dokumentu kopija);
5.2. Domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas sagatavota izziņa par personas dzīves vietā reģistrētām personām vai saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.6. punktu pagasta pašvaldības sagatavota izziņa par personas dzīves vietā reģistrētām personām;
5.3. Domes Sociālās nodaļas izziņa, kas apliecina tās maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
6. Ja no dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Lenču ielā 40 vai Saules ielā 23 ir atteikušās visas dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā reģistrētās personas vai saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmajā daļā noteiktās personas, Dome saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.6. punktu tās piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas to pašvaldību administratīvajās teritorijās, ar kurām Dome ir parakstījusi sadarbības līgumu.
7. Dome atsaka dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja persona:
7.1. piekritusi sava īrētā dzīvokļa privatizācijai uz citas personas vārda un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvošanu tai pašā dzīvojamā telpā;
7.2. bez tiesas sprieduma par īres līguma izbeigšanu labprātīgi izbeigusi īres līgumu un atbrīvojusi īrēto dzīvojamo telpu.

III. SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA IZĪRĒŠANA

8. Papildus likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem sociāli maznodrošināta, trūcīga vai sociāli mazaizsargāta persona (ģimene) atzīstama par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ja uz to ir attiecināms viens no šādiem atvieglotiem nosacījumiem:
8.1. tā dzīvo Domes dzīvojamā fondā un saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu ar to tiesas ceļā ir izbeigts īres līgums;
8.2. tā dažādu iemeslu dēļ ir palikusi bez dzīvojamās telpas un mitinās vasaras mītnē;
8.3. tā dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un nespēj samaksāt īpašnieka noteikto īres maksu, un, ja tā ir:
8.3.1. virs darbaspējas vecuma vientuļa (bez bērniem, bez apgādniekiem) persona;
8.3.2. ģimene, kura audzina trīs un vairāk bērnus.
9. Persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, Domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā iesniedz 1998. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 233 “Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2. punktā norādītos dokumentus.
10. Domes Sociālā nodaļa 7 (septiņu) dienu laikā sēdē izskata personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, un iesniedz Domē atzinumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli..
11. Sociālie dzīvokļi tiek apsaimniekoti un pārvaldīti saskaņā ar Domes pieņemto lēmumu un noslēgto dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu.

IV. ĪRĒTĀS DZĪVOJAMĀS TELPAS APMAIŅA PRET CITU ĪRĒJAMU DZĪVOJAMO TELPU

12. Dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamās telpas apmaiņa) palīdzības reģistra pirmās kārtas grupā Dzīvokļu un komunālā nodaļa reģistrē:
12.1. Personas, kuras dzīvo Domes dzīvojamā fondā un vēlas pārcelties no lielākas uz mazāku dzīvojamo telpu;
12.2. Domes dzīvojamā fondā dzīvojošas personas, kuras pretēja dzimuma ģimenes locekļiem, ja tie nav laulātie, nākas dzīvot vienā istabā vai viens no ģimenes locekļiem ir invalīds, kuram nepieciešama atsevišķa izolēta dzīvojamā platība, un vismaz vienu gadu katru mēnesi ir maksājušas pilnā apmērā īres un pakalpojumu maksas un vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu.
13. Dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā Dzīvokļu un komunālā nodaļa reģistrē personas, kuras vēlas īrētas dzīvojamās telpas apmainīt pret citām īrējamām dzīvojamām telpām.
14. Persona, kura vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu, Dzīvokļu un komunālajai nodaļai iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:
14.1. Domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas sagatavota izziņa par personas dzīves vietā reģistrētām personām;
14.2. ja Persona vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu, tad:
14.2.1. dokumenta kopija, kas apliecina nepieciešamību mainīt dzīvojamo platību uz lielāku (invalīda apliecības, īres līguma u.c. kopijas);
14.2.2. dzīvojamās mājas apsaimniekotāja izziņa par to, ka Persona vismaz vienu gadu katru mēnesi ir maksājusi pilnā apmērā īres un pakalpojumu maksas.
15. Domes personu reģistrācijas un dzīvokļu komisija 14 (četrpadsmit) dienu laikā izskata personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, un iesniedz Domē atzinumu par tās iekļaušanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas reģistrā.

V. PABALSTA PIEŠĶIRŠANA DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES  UN PAKALPOJUMU MAKSAS DAĻĒJAI SEGŠANAI

16. Pabalstu dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu maksas daļējai segšanai Dome piešķir maznodrošinātām vai trūcīgām personām (turpmāk - palīdzības pieprasītājs).
17. Palīdzības pieprasītājs Domes Sociālajā nodaļā iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:

  1. aizpildīta Iztikas līdzekļu deklarācija;
  2.  dokumenti, kas apliecina personas ienākumus (saskaņā ar Domes 10.03.2005. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” 4.2. punktu un tā apakšpunktiem);
  3. dokumenti, kas apliecina izdevumus par dzīvojamās telpas uzturēšanu (dzīvojamās mājas apsaimniekotāja rēķins, ēku u.c. dokumentu kopijas).
  1. Domes Sociālā nodaļa 7 (septiņu) dienu laikā izskata palīdzības pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un sagatavo lēmuma projektu iesniegšanai Domē par pabalsta piešķiršanu.

VI. VIENREIZĒJA PABALSTA PIEŠĶIRŠANA DZĪVOJAMĀS TELPAS  VAI DZĪVOJAMĀS MĀJAS REMONTAM

19. Vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (turpmāk – pabalsts remontam) Dome piešķir sociāli maznodrošinātai vai trūcīgai personai, ja īpašums bojāts dabas stihiju (plūdi, vētra utt.) vai ugunsgrēka gadījumā, ja Dome nevar nodrošināt personu ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu vai ar pagaidu dzīvojamo telpu, jo attiecīgajā brīdī tai nav neizīrētu dzīvojamo telpu.
20. Bojātu apkures ierīču remontam dzīvojamā mājā pabalsts remontam piešķirams gadījumā, ja šajā mājā nav citas dzīvošanai derīgas apkurināmas telpas.
21. Pabalsts remontam piešķirams, pamatojoties uz Domes ēku un būvju apsekošanas komisijas atzinumu par attiecīgo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju un sertificēta būvinženiera tāmi par veicamo remontdarbu izmaksām.
22. Domes Sociālo lietu komiteja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas izskata personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, un iesniedz Domei lēmuma projektu par pabalsta remontam piešķiršanu vai atteikumu piešķirt šo pabalstu, pamatojoties uz kuru Dome pieņem attiecīgu lēmumu.
23. Dome piešķir sociālo pabalstu remontam līdz Ls 200,00 (diviem simtiem latu).
24. Ja Domes finansiālās iespējas nav adekvātas palīdzības pieprasījumu skaitam, tad pabalsts remontam maznodrošinātiem pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku, nestrādājošiem I un II grupas invalīdiem tiek izmaksāts pirmām kārtām.

VII. VIENREIZĒJA DZĪVOJAMĀS TELPAS ATBRĪVOŠANAS
PABALSTA PIEŠĶIRŠANA

25. Dome piešķir vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts) personai (ģimenei), kura ievietojusies denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā, 1000,00 (viens tūkstotis) latu apmērā, ja:
25.1. tā atbrīvo dzīvojamo telpu, izbeidzot dzīvojamās telpas īres līgumu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā;
25.2. persona tiek izlikta un ar viņu tiek izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.4 pantā paredzētajos gadījumos.
26. Persona, kura vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu, Dzīvokļu un komunālajai nodaļai iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:
26.1. īres līguma kopija;
26.2. vienošanās ar īzīrētāju par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu atbrīvošanas pabalsta saņemšanas gadījumā;
26.2. Domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas sagatavota izziņa par personas dzīves vietā reģistrētām personām.
27. Domes personu reģistrācijas un dzīvokļu komisija 14 (četrpadsmit) dienu laikā izskata personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un iesniedz Domē lēmuma projektu par tās iekļaušanu atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas reģistrā.

VIII. DZĪVOJAMĀS TELPAS REMONTS

28. Dome sniedz palīdzību maznodrošinātām vai trūcīgām personām, remontējot viņu īrētās dzīvojamās telpas, pamatojoties uz Domes ēku un būvju apsekošanas komisijas atzinumu par attiecīgo dzīvojamo telpu.
29. Domes Sociālo lietu komiteja sēdē izskata personas iesniegumu, Domes ēku un būvju apsekošanas komisijas atzinumu un iesniedz Domei lēmuma projektu par dzīvojamās telpas remonta veikšanu vai atteikumu veikt remontu divu nedēļu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas, pamatojoties uz kuru Dome pieņem attiecīgu lēmumu.
30. Dome sniedz sociālo palīdzību, remontējot dzīvojamo telpu līdz Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latiem).

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
31. Sociālā dzīvokļa statuss Lenču ielā 40, Cēsīs, ir saglabājams līdz brīdim, kamēr tiek izbeigti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim noslēgtie sociālā dzīvokļa īres līgumi. 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 24.punkts
lēmums Nr.50

Nekustamā īpašuma
GAUJAS IELĀ 88, Cēsīs,
IZSOLES NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

1.1. Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.
1.3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006.gada 7.aprīlī, plkst. 10.00.
1.4. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 62 400,00 (sešdesmit divi tūkstoši četri simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.
1.5. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.4.punktā noteiktajā kārtībā.
1.6. Izsoles solis – Ls 5000,00 (pieci tūkstoši lati).
1.7. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, ‘’Diena’’, ‘’Dienas bizness’, Bizness Baltija’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, Cēsu pilsētas domes laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’ u.c., kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Gaujas ielā 88, Cēsīs, un sastāv no zemes gabala 66 288 kv.m. platībā (kadastra Nr. 4201 006 2303), 3 pamatēkām (4201 006 2303 002; 4201 006 2303 003; 4201 006 2303 004), 3 būvēm (4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (4201 006 2303 007; 4201 006 2303 008; 4201 006 2303 009; 4201 006 2303 010; 4201 006 2303 011), turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2002. gada 20.decembrī, nodalījuma Nr. 1000 0008 8355, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  3. Nekustamais īpašums daļēji atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā – Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā un Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā. Uz zemes gabala atrodošās ēkas (arhitektūras piemineklis villa ‘’Baltica’’ – 2 ēkas, villa ‘’Carola’’) ir vietējas nozīmes kultūrvēsturiski pieminekļi.
  4. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – tā robežās atrodas sakaru gaisvadu līnija (aizsargjoslas platība 850 kv.m.), sakaru kabeļi gruntī, sakaru sadales skapis, elektropārvades līnijas (aizsargjoslu platība 2464 kv.m.), elektropārvades kabeļi, transformatora punkts T-2490.
  5. Nekustamajā īpašumā darbojas Cēsu pilsētas pansija maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuru apsaimnieko biedrība ‘’Dzīvības straume’’, saskaņā ar starp Cēsu pilsētas domi un biedrību noslēgto līgumu. Līgums ir spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim un Nekustamā īpašuma pircējam šis līgums ir saistošs. Cēsu pilsētas dome apņemas ne vēlāk kā viena gada laikā no Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas pārvietot pansiju uz citu vietu.
  6. Nekustamā īpašuma stāvoklis un apraksts ir noteikts izkopējumā no SIA ‘’Invest – Rīga Cēsis’’ 2006.gada 6.janvāra novērtējuma, saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu.
  7. Zemes lietošanās mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902).
  8. Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. gadam:
   1. Perspektīvā iespējamais zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902) un darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Atļautā izmantošana:

 • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
 • parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas;
 • mežu teritorijas;
 • teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves;
 • kultūras objektu apbūve;
 • izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;
 • ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve;
 • sporta un atpūtas būvju apbūve;
 • viesnīcu un pansiju apbūve;
 • vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve;
 • vietējas nozīmes autostāvvietas;
 • kempingi.
   1. Zemes izmantošanas veidu zona – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve. Galvenais zemes gabala izmantošanas veids – parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids.
   2. Apbūves blīvums – līdz 10% no zemes gabala kopējās platības. Patreizējais apbūves blīvums – 2,28%. Apbūves intensitāte – līdz 25% no zemes gabala kopējās platības. Maksimālais stāvu skaits – divi pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi.
  1. Nekustamo īpašumu var apskatīt, kā arī ar tā inventarizācijas lietām un īpašuma apliecinošiem dokumentiem var iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 4122161 (Zaiga Jēkabsone).
  2. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 624 000,00 (seši simti divdesmit četri tūkstoši lati).
 1. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
  1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
  2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2006.gada 6.aprīļa plkst. 14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 102. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
  3. 3.2.1. juridiskai personai:

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. statūtu kopija;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;
    7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
    8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
    10. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
   1. Fiziskai personai:
    1. pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    5. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

   Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.
 2. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 3. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2006.gada 21.aprīlim.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006.gada 21.aprīlim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 4. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
   4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 6. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.
  3.  

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 24.punkts
lēmums Nr.50

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2006. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS, tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

______________________________________, turpmāk tekstā – PIRCĒJS,

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____) un 2006.gada ‘’___’’_____________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. ____, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1. Līguma priekšmets

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66 288 kv.m (sešdesmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi kvadrātmetri) platībā (kadastra Nr. 4201 006 2303), 3 pamatēkām (4201 006 2303 002; 4201 006 2303 003; 4201 006 2303 004), 3 būvēm (4201 006 2303 005; 4201 006 2303 006; 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (4201 006 2303 007; 4201 006 2303 008; 4201 006 2303 009; 4201 006 2303 010; 4201 006 2303 011), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2002.gada 20.decembrī, nodalījuma Nr. 1000 0008 8355, žurnāla Nr. 300000349012.
1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – tā robežās atrodas sakaru gaisvadu līnija (aizsargjoslas platība 850 kv.m.), sakaru kabeļi gruntī, sakaru sadales skapis, elektropārvades līnijas (aizsargjoslu platība 2464 kv.m.), elektropārvades kabeļi, transformatora punkts T-2490.
1.4. Pircējs ir informēts, ka nekustamais īpašums daļēji atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijā – Gaujas nacionālā paraka dabas lieguma zonā, Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā, tajā esošās ēkas ir vietējas nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, kā arī iepazinies ar nekustamā īpašuma izmantošanas un apbūves iespējam, atbilstoši Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam 2005.-2017.gadam.
1.5. PĀRDEVĒJS ir informēts, ka nekustamajā īpašumā darbojas Cēsu pilsētas pansija maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuru apsaimnieko biedrība ‘’Dzīvības straume’’, saskaņā ar starp Cēsu pilsētas domi un biedrību noslēgto sadarbības līgumu, kurš ir spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim. Nekustamā īpašuma pircējam šis līgums ir saistošs.
1.6. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, un par to nav tiesas strīdu.
1.7. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
1.8. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

  1. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902).

 

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2006.gada ‘’___’’_____________ protokolu Nr. ___ un Cēsu pilsētas domes 2006.gada ‘’___’’_________________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls _________ (_____________________). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.
 1. Pušu tiesības un pienākumi
  1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi.
  2. PIRCĒJS, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir saistošs Līguma 1.5.punktā minētais sadarbības līgums un PIRCĒJS apņemas netraucēt nekustamajā īpašumā esošās pansijas darbību līdz šī Līguma 3.4.punktā minētajam termiņam.
  3. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
  4. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā viena gada laikā no šī Līguma noslēgšanas pārvietot nekustamajā īpašumā esošo pansiju uz citu vietu, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu.
  5. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlā kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

4. Nobeiguma noteikumi

  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________) 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs

 Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 34.punkts
Lēmums Nr.60

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē
Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

I . Obligātais izglītības vecums

 1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32.pantu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu apmācībām pašvaldības vispārējās izglītības iestādes (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
 2. Pēc bērnu vecāku (aizbildņu) vēlēšanās bērns pamatizglītību var uzsākt tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi, ja ir atbilstoša psiholoģiskā gatavība, atbilstošs veselības stāvoklis, un bērns ir sagatavots pamatizglītības uzsākšanai.
 3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu ātrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u).
 4. Sākumskolas posmā pēc vecāku (aizbildņu), izglītības iestādes vai pašvaldības institūciju ierosinājuma bērns var mācīties mājmācībā šādos gadījumos:
  1. bērns slikti iekļaujas kolektīvā;
  2. bērnam ir slikts veselības stāvoklis;
  3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt.
 5. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk mācības saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu, pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem), izlemj Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa.

II. Bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē.

6.Cēsu pilsētas dome līdz katra gada 1.decembrim nosaka 1.klašu komplektu skaitu nākošajam mācību gadam.
7. Bērnu uzņemšanu 1. klasē Cēsu pašvaldības izglītības iestādēs uzsāk ar tekošā gada 1.februāri.
8. Uzņemot bērnus 1. klasē:

  1. Cēsu pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus;
  2. Līdz tekošā gada 1.septembrim Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa precizē bērnu sarakstus vai visi Cēsīs pierakstītie bērni, kuriem jāsāk mācīties 1.klasē, ir pieteikti mācībām.
  3. Uzņemot bērnus mācībām 1.klasē, priekšroka tiek dota bērniem, kuru dzīves vieta deklarēta Cēsu pilsētā.

9. Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi), uzrādot pasi, aizpilda iesniegumu un datu bāzes uzskaites kartiņu par bērnu un iesniedz izziņu par bērna dalību izglītības programmā obligātajā sagatavošanā skolai.

10. Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarots darbinieks, iesniedzēja klātbūtnē, iereģistrē iesniegumu un dokumenta kopiju par bērna dzīvesvietu.

11. Izglītības iestādes 10. dienu laikā pēc 1. klases komplektācijas pabeigšanas rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors sniedz argumentētu rakstisku atbildi vecākiem (aizbildņiem).

 1. Pēc izglītības iestādes apstiprinājuma vai paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē vecāki (aizbildņi) līdz 20.06. attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus:
  1. profilaktiskās potēšanas karti 063/u, medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;
  2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu(pēc tās salīdzināšanas ar oriģinālu).
  3. izziņu par apgūtu izglītības programmu obligāto sešgadīgo sagatavošanā skolai

III. Dažādi jautājumi.

13. Bērnus mācību uzsākšanai pamatizglītības programmā sagatavo pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu bērnu un jauniešu centrā.
14. Bērna uzņemšanu izglītības iestādē noformē ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Izglītības iestādes vadītāja pilnvarotā persona 10 dienu laikā pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē vai izstāšanās no izglītības iestādes veic nepieciešamās izmaiņas skolēnu datu bāzē un informē par to Cēsu plisētas domes Izglītības nodaļas galveno speciālistu bērnu uzskaites jautājumos.
15. Vispārējās izglītības iestādes vadītājam, komplektējot klases, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Ja ir atkāpes no tiem, tad jāinformē par to Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļa.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs

 Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 35.punkts
Lēmums Nr.61

Literāro darbu konkursa nolikums

 

 1. Konkursa mērķis
 2.  

  1. Iesaistīt skolēnus kalendāra “Bērni – Cēsīm” ilustrēšanā.
  2. Aktivizēt skolēnu darbību Cēsu pilsētas 800 gadu jubilejas sagatavošanas pasākumos.
  3. Veicināt skolu jaunatnes iesaistīšanos Cēsu pilsētas kultūras dzīvē.
 3. Konkursa dalībnieki

2.1. Konkursa dalībnieki ir to skolu , kuru skolēni piedalījušies Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literāro darbu konkursā 2005.gadā konkursā , skolēni.

3. Konkursa norises laiks

3.1.Konkurss notiek katru gadu no 13.februāra līdz 31. martam ( ieskaitot)

4. Konkursa noteikumi

4. Darbi veicami brīvā tehnikā uz A 4 formāta papīra.

  1. Ilustrācijas tematiski saistāmas ar noteiktu darbu no iepriekšējā gada skolēnu literāro darbu krājuma “Bērni – Cēsīm “, kurš atrodams katras skolas bibliotēkā.
  2. Darbus vērtē trijās vecuma grupās :
   1. 1. – 4.klašu skolēni,
   2. 5. – 9.klašu skolēni,
   3. 10. – 12.klašu skolēni.

4.3.Konkursa darbs ievietojams aploksnē ar norādi “Konkursam “ un iesniedzams Cēsu pilsētas mākslas skolas kancelejā Palasta ielā 11, Cēsīs līdz 30. martam ieskaitot, darba dienās no plkst.10.00 – 12.00 vai no 14.00 – 17.00. Aploksnē, kurā ievietots zīmējums, jāievieto otra aploksne ar informāciju par ilustrācijas autoru – vārds, uzvārds, skola, klase, mājas adrese un tālruņa numurs.

Ilustrācijas otrā pusē norāda literārais darbs , kuram veidota ilustrācija, nosaukumu un literārā darba autora vārdu un uzvārdu.

4.4. Iesniegtie zīmējumi autoriem netiek atdoti.
4.5. Cēsu pilsētas dome patur ilustrāciju publicēšanas tiesības, norādot autoru.

5. Konkursa darbu vērtēšanas komisija

5.1. Konkursa darbu vērtēšanas komisijas sastāvu nosaka ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

6. Konkursa dalībnieku apbalvošana

6.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek katru gadu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
6.2. Katrā klašu grupā apbalvo trīs labākos darbus. Konkursa labākie darbi var tikt izmantoti ikgadējā literāro darbu un to ilustrāciju kalendārā “Bērni – Cēsīm “.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs 

 Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 36.punkts
Lēmums Nr.62

 

Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikums

I Vispārīgie noteikumi

 1. Cēsu pilsētas vakara vidusskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Cēsu pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.
 3. Skolai ir zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Cēsu pilsētas mazā ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas.

 4. Skolai ir norēķinu konts Latvijas Unibankā.
 5. Skolas juridiskā adrese: Cēsīs, Gaujas ielā 6, LV 4101
 6. Tālrunis 4124517; fakss 4107735

  e-pasts: vakarsk@cesis.edu.lv

  II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

 7. Skolas darbības mērķis ir:
  1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  2. dot iespēju iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību ikvienam, kurš to vēlas, neatkarīgi no viņa vecuma;
  3. sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstajām morāles vērtībām.
 8. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
 9. Skolas galvenie uzdevumi ir:
  1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas;
  2. piedāvāt audzēkņiem sekojošas izglītošanas formas: klātienes apmācība divās maiņās (rīta un vakara), neklātienes apmācība, eksternāts;
  3. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  4. nodrošināt iespēju strādājošajiem apgūt vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, nepārtraucot darbu;
  5. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  7. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;
  8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  9. sadarboties ar audzēkņu darba devējiem;
  10. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

  III Īstenojamās izglītības programmas

 10. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
 11. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
  1. Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītības programma 9. klasei) izglītības programma. Kods 26011811
  2. Pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) izglītības programma. Kods 1201112
  3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes izglītības programma. Kods 31011013
  4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma. Kods 3101411
  5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma. Kods 31011012
 12. Skola izstrādā savas izglītības programmas likumdošanā noteiktā kārtībā.
 13. Pedagogi ir tiesīgi izmantot paraugprogrammas, kas apstiprinātas likumdošanā noteiktā kārtībā un pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē Skolas Metodiskā padome un apstiprina Skolas direktors.
 14. Skolas mācību priekšmetu stundu plāns tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības programmām, pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina Skolas direktors.
 15. Skola izstrādā un piedāvā interešu programmas, ko apstiprina Skolas direktors.
 16. Pēc vecāku pieprasījuma Skola izstrādā speciālās izglītības programmu.
 17.  

  IV Izglītības procesa organizācija

 18. Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 19. Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem Skolēnus, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības programmu un saņēmuši apliecību par pamatizglītību, un pamatojoties uz direktora apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem.
 20. Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošās izglītības programma 9. klasei) izglītības programmā uzņem Skolēnus, kuri, beidzot 9. klasi, saņēmuši liecību ar ierakstu “Pamatizglītības apguve turpināma”.
 21. Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā uzņem audzēkņus ar pilsētas domes Izglītības nodaļas ieteikumu.
 22. Skolēnu pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības programmas uz citu notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēna (ja viņš sasniedzis 16 gadu vecumu) iesniegumu, Pedagoģiskās padomes lēmumu un Skolas direktora rīkojumu.
 23. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākumu un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
 24. Saskaņojot ar dibinātāju un Izglītības pārvaldi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu pamatskolas un vidusskolas klasēm, kurās nekārto valsts pārbaudes darbus, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.
 25. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē un Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums:
  1. pamatskolā (izņemot 9. kl.) atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “ nav vērtējuma”;
  2. vidusskolā (izņemot 12. kl.) atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.
 26. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.
 27. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
 28. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 29. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.
 30. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
 31. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u. c. nodarbību saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt Skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.
 32. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
 33. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u. c. nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.
 34. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmetu apguvē.
 35. Skolēniem, kuri apgūst pamatizglītību pēc pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas, sagatavošanās nākošās dienas stundām notiek pagarinātajā grupā. Pagarinātās dienas grupas darbību nosaka Skolas direktora apstiprināts nolikums.
 36. Skola strādā 2 maiņās – 1. maiņa 9.00 – 15.15, 2. maiņa – 15.15 – 21.30.
 37. Mācību nedēļas ilgums pamatskolā 1. maiņā ir 5 darba dienas, 2. maiņā – 4 darba dienas, vidusskolā 1. un 2. maiņā – 4.darba dienas. Mācības neklātienē notiek 2 dienas nedēļā 2. maiņā.

 38. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.
 39. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka skolas Metodiskā padome, tā tiek plānota Skolas darba plānā.
 40. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajaiai kārtībā.
 41. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām:
  1. 7.- 9. klasē skolēnu mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā; ētikā, civilzinībās un veselības mācībā – ieskaitīts vai neieskaitīts.
  2. 10. – 12. klasē skolēnu mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā, veselības mācībā – ieskaitīts vai neieskaitīts.
 42. 7., 8. klases un 10., 11. klases skolēni katra semestra beigās saņem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.
 43. 9. un 12. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā dienā un otrā semestra pēdējā mācību dienā .
 44. Ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā trīs mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu gadā, zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību ar ierakstu “Pamatizglītības apguve turpināma”.
 45. Ja 12. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 2 mācību priekšmetos gadā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību un informē par turpmākās izglītības iespējām.
 46. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, apliecina Izglītības satura un eksaminācijas centra (turpmāk – ISEC) izdots sertifikāts.
 47. 9. un 12. klases skolēni, kuri apguvuši izglītības programmu, saņem attiecīgi apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
 48. V Metodiskās komisijas

 49. Valsts pamatizglītības standartā, valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgu mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – Komisijas). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina Skolas direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Komisiju nolikumu, kuru apstiprina Skolas direktors. Komisiju darbu vada direktora vietnieks mācību darbā un koordinē Metodiskā padome.
 50. Metodisko komisiju uzdevumi:
  1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un ierosināt Skolas direktoram tās apstiprināt;
  2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u. c. grafiku mācību gadam;
  3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem;
  4. analizēt skolēnu mācību sasniegumus un pedagogu darba rezultātus;
  5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību;
  6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt to rezultātus u. tml.
  7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt Skolas direktoram apstiprināšanai ar rīkojumu izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.

  VI Metodiskā padome

 51. Metodisko padomi (turpmāk – Padome) veido: Skolas direktors, Komisiju vadītāji, Skolas bibliotekārs, psihologs, sociālais pedagogs, Skolas direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.
 52. Padomes darbu nosaka Skolas direktora apstiprināts nolikums.
 53. Padomes uzdevumi:
  1. koordinēt metodisko komisiju darbu;
  2. noteikt prioritāros metodiskā darba un skolotāju tālākizglītības virzienus;
  3. sagatavot priekšlikumus Skolas izglītības programmu pilnveidošanai.

  VII Pedagoģiskā padome

 54. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka Skolas direktora apstiprināts nolikums.
 55. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un Skolas medmāsa.
 56. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
 57. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura.
 58. Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumi par skolēnu pārcelšanu nākošajā klasē un par atskaitīšanu no skolas ir saistoši direktoram. Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar Skolas direktora rīkojumu. Pārējiem pedagoģiskās padomes sēdes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

54. Pedagoģiskā padome:

54.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;

  1. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumu un pedagoģisko pieredzi;

54.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;

  1. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;
  2. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu.

VIII Skolas vadība

 1. Skolu vada direktors, kuru amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dibinātājs.
 2. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.
 3. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:

57.1. vadīt Skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
57.2. nodrošināt likumu, Ministru Kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;
57.3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
57.4. nodrošināt Skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
57.5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši likumdošanā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
57.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
57.7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
57.8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
57.9. vadīt Pedagoģiskās padomes sēdes;
57.10. nodrošināt Skolas domes darbu;
57.11. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas domē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
57.12. izstrādāt gada budžeta tāmi;
57.13. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevuma tāmei, kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
57.14. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu;
57.15. Dibinātāja noteiktajā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par pamatizglītību, atestātiem par vispārējo vidējo izglītību);
57.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;
57.17. nodrošināt skolēnu dzīvību un veselību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas organizētajos pasākumos;
57.18 informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;
57.19. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
57.20. nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;
57.21. ievērot normatīvos aktus izglītības iestādes darbībā.

58. Skolas direktora vispārīgās tiesības:

58.1. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
58.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
58.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;
58.4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
58.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;
58.6. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u. c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
58.7. apstiprināt Skolas darbību reglamentējošus dokumentus.
59. Skolas direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi:
59.1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu;
59.2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību;
59.3. nodrošināt licencēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu Skolā;
59.4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības pamatprincipus;
59.5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;
59.6. nodrošināt metodiskā darba vadību;
59.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli;
59.8. koordinēt audzināšanas darbu Skolā;
59.9. veicināt Skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu;
59.10.organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
59.11.organizēt, vadīt, koordinēt Skolas organizētos pasākumus;
59.12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus Skolas darba organizācijā, ārpusklases darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
59.13. organizēt normatīvajos aktos noteiktos pārbaudes darbus;
59.14. sekot 9. un 10. klases skolēnu adaptācijas gaitai skolā, risināt pēctecības problēmas;
59.15. veidot interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību un pagarinātās dienas grupas nodarbību norises sarakstu;
59.16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem;
59.17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu tālākizglītības reģistru;
59.18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
59.19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
59.20. detalizēti Skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti darba līgumos.

 

IX Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

60. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.
61. Skolas direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
62. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktors.

X Skolas dome

63. Skolas dome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar domes nolikumu.

 1. Skolas domes sastāvā ir:
  1. divi pilngadīgie skolēni – vecāki;
  2. skolēnu pārstāvji - no katras klases viens;
  3. divi pedagogi, kuri nav skolas skolēnu vecāki;
  4. Skolas direktors.

65. Skolas domes darbu plāno un vada domes priekšsēdētājs – no pilngadīgajiem skolēniem ievēlēts pārstāvis.
66. Skolas domes izveidošanas kārtība: skolēnus – domes locekļus ievēl atklātā balsošanā katras klases sapulcē. Pedagogus ievēl, atklāti balsojot, pedagoģiskās padomes sēdē. Skolas domes darbības laiks – 1 gads.
67. Skolas domes uzdevumi:
67.1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tā rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību Skolā;
67.2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai, saskaņot Skolas attīstības plānu;
67.3. piedalīties Skolas darba pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
67.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldībām, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsts fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties skolas audzēkņiem un pedagogiem;
67.5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un vecākiem, saskaņot Skolas domes nolikumu. Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem un grozījumiem;
67.6. sniegt nepieciešamo palīdzību Skolas un klašu skolēnu pašpārvalžu darbā;
67.7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;
67.8. Skolas domes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs;
67.9. Skolas dome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai, dibinātājam un tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;
67.10. Skolas dome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.
68. Skolas domes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas dome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 domes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas domes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu;
69. Sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota.
70. Ja kāds no Skolas domes locekļiem pārtrauc darbību domē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.

XI Skolēnu pašpārvalde

71. Skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir sabiedriska skolēnu institūcija. Pašpārvaldi ar Skolas vadības un Skolas direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē;
72. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru izstrādā pati pašpārvalde, saskaņo Skolas dome un apstiprina Skolas direktors;
73. Pašpārvaldes izveidošana un darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā;
74. Pašpārvalde sastāv no 9. – 12. klašu pārstāvjiem;
75. Pašpārvaldes locekļu skaits nav noteikts, tajā jābūt pa vienam pārstāvim no katras klases;
76. Vienu un to pašu skolēnu par Pašpārvaldes locekli var ievēlēt vairākas reizes;
77. Pašpārvaldes sēdes notiek vienu reizi mēnesī (izņemot brīvlaikus un svētku laiku), un tās sasauc un vada Pašpārvaldes prezidents (vai priekšsēdētājs);
78. Pašpārvaldes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. Padomes sēdē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta (priekšsēdētāja) balss;
79. Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksts sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus.
80. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir:
81.1. izstrādāt Skolēnu padomes nolikumu;
81.2. pārstāvēt Skolēnu viedokli Skolas domē;
81.3. saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus;
81.4. veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un skolēniem;
81.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā;
81.6. veicināt sadarbību ar citām skolām un iestādēm;
81.7. piedalīties kārtības uzturēšanā Skolā;
81.8. sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina Skolas attīstību un augšupeju;
81.9. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē;
81.10. piedalīties Skolas darbības plānošanā;
81.11. pieņemt lēmumus, kas saistoši visiem skolēniem;
81.12. izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai;
81.13. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem, atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem;

  1. informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību;
  2. piedalīties Cēsu pilsētas Jauniešu domes darbā un tās organizētajos pasākumos.

XII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi

 1. Pedagogu vispārīgās tiesības:
 2. 82.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u. c. jautājumos;
  82.2. tikt ievēlētam un darboties Skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u. c. komisijās;
  82.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
  82.4. saglabājot pamatalgu, 36 stundas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei, saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;
  82.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamos līdzekļu un materiālu nodrošinājumu, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;
  82.6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 3. Pedagogu vispārīgie pienākumi:

83.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
83.2. veikt klases audzinātāja pienākumus;
83.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
83.4. ievērot pedagogu profesionālās ētikas pamatprasības;
83.5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības;
83.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
83.7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos;
83.8. veikt dežūras Skolā un tās sarīkojumos un pasākumos, saskaņā ar darba kārtības noteikumiem un apstiprināto grafiku;
83.9. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu uzskatus, viedokli, argumentus;
83.10. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;
83.11. laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpaša vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo pedagogu, psihologu un citiem speciālistiem;
83.12. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;
83.13. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošību, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u. c. jautājumos;
83.14. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu;
83.15. pildīt Skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
84. Skolas tehniskie darbinieki:
84.1. Skolas tehnisko darbinieku amatu vienību sarakstu apstiprina Cēsu pilsētas dome;
84.2. tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā “Darba pienākumi un tiesības”.

XIII Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi

85. Skolēnu vispārīgās tiesības:
85.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;
85.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;
85.3. atbilstoši Skolas noteiktajai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
85.4. izveidot Skolēnu pašpārvaldi, piedalīties tās darbībā, atbilstoši Skolēnu pašpārvaldes nolikumam;
85.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Cēsu pilsētas jauniešu domē;
85.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
85.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
85.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības parūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
85.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
85.10 saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
85.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku, lasītavu u. c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas;
85.12. saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas un palīdzību;
85.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību Skolā.
86. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
86.1. obligāti apmeklēt mācību stundas, atbilstoši stundu sarakstam;
86.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību;
86.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus Skolas;
86.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;
86.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
86.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;
86.7. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
86.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
86.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem;
86.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, tiesiskās valsts un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;
86.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu;
86.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.
87. Skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot nepilngadīgo audzēkņu vecākus.
88. Par sistemātiskiem vai rupjiem pārkāpumiem obligātā izglītības vecuma skolēnu var atskaitīt no Skolas ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes lēmumu, iepriekš to saskaņojot ar Dibinātāju un pašvaldību, kurā deklarēta audzēkņa dzīves vieta.

XIV Skolēnu vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) vispārīgās tiesības un pienākumi

89. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības:
89.1. ierosināt izveidot Skolas domi un piedalīties tās darbībā, atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas domes nolikumam;
89.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
89.3. ierosināt veikt pārbaudes Skolā;
89.4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus.
90. Skolēnu vecāku vispārīgie pienākumi:
90.1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
90.2. sadarboties ar Skolu un bērna pedagogiem;
90.3. ievērot un īstenot bērna tiesības, t. sk. uz obligāto izglītību;
90.4. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

 

XV Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

91. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs, saskaņojot ar Skolas padomi.
92. Skolas izglītības programmas , ko apstiprina Dibinātājs un licencē Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.
93. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas domi un arodbiedrības vietējo komiteju.
94. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas domi un Skolēnu pašpārvaldi.
95. Skolas domes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi.
96. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.
97. Skolēnu pašpārvaldes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Skolas domi.
98. Metodiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.
99. Metodisko komisiju nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.
100. Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.
101. Skolas bibliotēkas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors.
102. Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors.
103. Mācību priekšmetu autorprogrammas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina Skolas direktors.
104. Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Dibinātāju.
105. Mācību stundu un nodarbību sarakstu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors.
106. Pagarinātās darba dienas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors.
107. Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors.
108. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.
109. Izglītības iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.
Izglītības iestādes izstrādātos administratīvos aktus var apstrīdēt likumdošanas noteiktā kārtībā , iesniedzot pretenziju Skolas direktoram vai Dibinātājam.

XVI Skolas finansēšanas kārtība un avoti

110. Skolas finanšu līdzekļus veido:
110.1. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai;
110.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
110.3. citi finanšu līdzekļi.
111. Citus finanšu līdzekļus veido:
111.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
111.2. maksas pakalpojumi;
111.3. ieņēmumi par nomu un īri.
112. Interešu izglītības programmu mūzikā finansē no valsts mērķdotācijām.
113. Valsts budžets nodrošina:
113.1. pedagogu darba algas;
113.2. mācību grāmatu iegādi.
114. Dibinātāja budžets nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, kā arī nosaka kārtību, kādā Skola sniedz pārskatus par Skolas funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu.
115. Papildus finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas parīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai. Par papildus līdzekļu izmantošanu Skolas direktors atskaitās Skolas domei.
116. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas, piemaksas pie darba algas no pašvaldības budžeta sadala Skolas direktora apstiprināta Pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.
117. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
118. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes apstiprina dibinātājs.
119. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti.

XVII Skolas saimnieciskā darbība

120. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
121. Skolas direktors ir tiesīgs:
121.1. slēgt īres un nomas līgumus;
121.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu;
122. Skolas saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, ieņēmumi īpašiem mērķiem neietekmē pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālā budžeta līdzekļu kontā un izmantojami tikai:
122.1. īpašo mērķu īstenošanai;
122.2. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai.
Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs.
Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz Skolas bibliotēkas nolikumu, kuru apstiprina Skolas direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam, Izglītības un zinātnes ministrijā un Cēsu rajonā padomē.
Lai nodrošinātu pirmās palīdzības sniegšanu skolēniem , skolā strādā medicīnas māsa.
Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti, atbilstoši Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izstrādātajai programmatūrai.

XVIII Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XIX Grozījumi Skolas nolikumā

130. Grozījumus Skolas nolikumā veic Dibinātājs, pēc Skolas direktora ierosinājuma.

Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2005. gada 21. decembrī (lēmums Nr. 3) un ar Skolas domi 2005. gada 21. decembrī, (lēmums Nr. 2).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs

 Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
09.02.2006.,prot.Nr.3, 44.punkts
Lēmums Nr.70

Saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p.Nr.44)

Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 3
“
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr.13
“Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” ” 

izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.p.1.d. 1.p. un 24.p.

 

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

 1. Precizēt Saistošo noteikumu 109.1 un 109.3 punktus, nosakot, ka pastāvīgām komitejām nav tiesību pieņemt administratīvos aktus.
 2. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienotās Domes pārvaldes struktūras Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas pakļautībā esošo Nepilngadīgo uzraudzības dienestu.
 3. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikumā Nr.3 pievienotā kapitālsabiedrību saraksta, kurās Dome ir dalībniece a/s “Cēsu alus”.
 4. Izslēgt no Saistošo noteikumu pielikuma Nr.3 sadaļu par iestādēm un aģentūrām, kurās Dome ir dalībnieks.
 5. Papildināt Saistošo noteikumu pielikumu Nr.2 ar šādu sadaļu:
 6. “ Domes pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:

  1. Cēsu pašvaldības aģentūra “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”
  2. “Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regultators” ”

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes
Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. S.GRANTIŅA
13.02.2006.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv