Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 10.NOVEMBRĪ
PROTOKOLS NR.26
PIEŅEMTIE LĒMUMI
 

1. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs, sadalīšanu
2. Par zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu
3. Par zemes gabala Līgatnes ielā 62, Cēsīs, sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5. Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu 

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

6. Par Cēsu pilsētas domes līdzdalību demonstrācijas projekta īstenošanā un nodarbinātības stratēģijas izstrādē
7. Par Sadarbības līguma nepagarināšanu ar Sabiedrisko organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts par nekustamā īpašuma nomu Gaujas ielā 88, Cēsīs 

Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
8. Par Cēsu 2.vidusskolas apvienoto klasi

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Caunas ielā 8, Cēsīs

Ziņo: J.Gruntmanis, domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs
10. Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 9, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
11. Par Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmuma “Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu privatizācijai nodotajās mājās” (protokols nr. 12) § 31 apakšpunkta 1.5. atzīšanu par spēkā neesošu
12. Par dzīvokļa privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu
13. Par grozījumiem dzīvokļa nr. 11 Valmieras ielā 23b, Cēsīs, privatizācijas pirkuma līgumā 

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
14. Par konkursa „Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” rezultātiem 2005.gadā 

Ziņo: A.Mihaļovs, konkursa „Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas priekšsēdētājs
15. Par maksas autostāvvietu ierīkošanu Cēsu pilsētā 2005.-2006.gadā
16. Informācija par konkursa „Lai top skaistāka mūsu pilsēta” rezultātiem
17. Par DACV ģimnāzijas, Pūces ielā 2, Cēsīs, divu būvju nojaukšanu
18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Raunas ielā 11, Cēsīs
19. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai
20. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.3 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai
21. Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.4 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai
22. Par Kluso kapu, Meža kapu un Bērzaines kapu nodošanu apsaimniekošanā. 

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
23. Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju

Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja
24. Par nomas līguma noslēgšanu ar Velgu Vitu Šķēli Cēsīs, Piebalgas ielā 4
25. Par papildinājumiem 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”(prot.Nr.9, 24.punkts)
26. Par nedzīvojamo telpu nomu Piebalgas ielā 18, Cēsīs.
27. Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”
28.. Par Cēsu pilsētas domes sporta bāžu nomas maksas apstiprināšanu sporta organizācijām
29. Par dalības maksas apstiprināšanu pieaugušo 36 stundu kursiem.
30. Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā “Par nolikuma “Noteikumi pedagogu tālākizglītībai” apstiprināšanu (prot.Nr.24, 10.punkts)
31. Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai.
32. Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.
33. Par projekta pieteikuma „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātam konkursam.
34. Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecībai.
35. Par sadraudzības līguma noslēgšanu ar Lukangas (Taivāna) pilsētu.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
37. Par individuālā darba reģistrāciju
38. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa dzēšanu 

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
39. Informācija par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs, privatizācijas projekta izpildi

Informē: A.Mihaļovs, Atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs 

Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Izskatot nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs, īpašnieces Maijas Gaiķes, iesniegumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2105/1-23; 26.10.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.novembra atzinumu Nr.127 (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 26, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0301), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt adresi Eduarda Veidenbauma iela 10, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2002 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Jāņa Poruka iela 26, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 3502 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka būvlaide gar Jāņa Poruka ielu atrodas 12 m attālumā no robežas ar ielu, gar Eduarda Veidenbauma ielu 6 m attālumā no robežas ar ielu.

Par zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Izskatot nekustamā īpašuma Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs, īpašnieces Rasmas Venteres, iesniegumu par zemes gabala Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2126/1-23; 01.11.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.novembra atzinumu Nr.126 (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Mazā Līgatnes ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1012), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.2);
 2. Atdalītajam zemes gabalam ar 5m platu piekļūšanas joslu piešķirt adresi Mazā Līgatnes iela 4A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platums 2.5m katrā pusē no līnijas ass);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Mazā Līgatnes iela 4, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2256 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platums 2.5m katrā pusē no līnijas ass);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par zemes gabala Līgatnes ielā 62, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Izskatot nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 62, Cēsīs, īpašnieces Zintas Kareles, iesniegumu par zemes gabala Līgatnes ielā 62, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2137/1-23; 02.11.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.novembra atzinumu Nr.125 (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 62, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1608), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.3);
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt adresi Līgatnes iela 68, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2550 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 20 kV elektropārvades līnija (aizsargjoslas platums 2.5m katrā pusē no līnijas ass);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Līgatnes iela 62, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 38830 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums - zemes gabalu šķērso 20 kV un 0.4 kV elektropārvades līnijas (aizsargjoslas platums 2.5m katrā pusē no līnijas ass);
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par nekustamā īpašuma Palejas ielā 1B, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu ______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Palejas ielā 1B, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.09.2005.gada atzinumu Nr.105(prot..nr.16) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Palejas ielā 1B, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 008 0733, kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0,1064ha (1064m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Apgrūtinājumi - aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju – 0.0046ha un aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.0009ha.

Par nekustamā īpašuma Vilku ielā 12A, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu ______________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Vilku ielā 12A, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.09.2005.gada atzinumu Nr.1069(prot..nr.16) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vilku ielā 12A, Cēsīs, (kadastra Nr. 4201 004 0744), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 0.1803ha (1803m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1107);
 3. Apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0120ha.

Par Cēsu pilsētas domes līdzdalību demonstrācijas projekta īstenošanā un nodarbinātības stratēģijas izstrādē

Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli (28.10.2005. Nr.04-02/45) par iespēju LPS apakšprojekta „Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” ietvaros īstenot demonstrācijas projektu Vidzemes reģionā un izstrādāt pilsētas nodarbinātības stratēģiju un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 03.11.2005. (protokols Nr.20) lēmumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. piedalīties demonstrācijas projekta īstenošanā un nodarbinātības stratēģijas izstrādē;
 2. par demonstrācijas projekta vietējo koordinatoru apstiprināt Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas sociālās palīdzības organizatori Laini Zālīti

Par Sadarbības līguma nepagarināšanu ar Sabiedrisko organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts par nekustāmā īpašuma nomu Cēsīs, Gaujas ielā 88

Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Sabiedriskās organizācijas Latvijas Sarkanais Krusts vēstuli (2298/1-23) un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 03.11.2005. lēmumu (protokols Nr.20) Cēsu pilsētas dome nolemj:
Nepagarināt Sadarbības līgumu ar Sabiedrisko organizāciju Latvijas Sarkanais Krusts par nekustamā īpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 88 nomu. 

Par Cēsu 2.vidusskolas apvienoto klasi

_______________________________________________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu 2.vidusskolas direktores iesniegumu (2243/1 -24 no 25.10.2005.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.11.2005.,prot.Nr.20) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijas atļauju patreizējā apvienotā 4./5. klašu komplekta vietā 2006./2007.mācību gadā veidot divus atsevišķus klašu komplektus – 5.klase un 6.klase.

Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 9, Cēsīs, izsoles rezultātu apstiprināšanu

_____________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2002. gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 8.augusta lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 9, Cēsīs atsavināšanu’’ (prot. Nr. 19, punkts 3) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005.gada 23.septembra protokolu Nr. 27, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Viestura ielā 9, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3498,00 kv.m., kadastra Nr. 4201 006 0714, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 2005. gada 23.septembra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nekustamo īpašumu ir nosolījis Kalev MARTIN par Ls 64 600,00 (sešdesmit četri tūkstoši seši simti lati).
 2. Apstiprināt pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).

Par maksas autostāvvietu ierīkošanu Cēsu pilsētā 2005. – 2006.gadā

_____________________________________________________

Noklausoties Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu un , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas darba grupas 2005.gada 01.novembra atzinumu (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 03.novembra atzinumu (protokols Nr.20),Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt perspektīvo maksas autostāvvietu statusu Cēsīs no pirmdienas līdz sestdienai ar darba režīmu no pl.8 oo līdz 17 oo , izmantojot biļešu maksas automātus, sekojošās vietās:
  1. Lielā Katrīnas ielā posmā no no Lielās Līvu ielas līdz Rožu laukumam ;
  2. Lielā Katrīnas ielā namīpašumiem Torņa 1 un Lielā Katrīnas 2 piegulošajā teritorijā;
  3. ielas posmā no Lielās Katrīnas ielas līdz Rīgas ielai namīpašumam Rīgas 26 piegulošajā teritorijā;
  4. Rīgas ielā posmā no Rožu laukuma līdz Līvu laukumam;
  5. Torņa ielā no Pils ielas līdz iebrauktuvei muzeja dārzā un Torņa ielā no iebrauktuves muzeja dārzā līdz Lielai Skolas ielai;
 2. Noteikt maksu par autotransporta novietošanu minētajās stāvvietās:

1.variants

  • uz laiku līdz 15 minūtēm – Ls 0,10 , t.sk. PVN 18%,
  • uz laiku līdz vienai stundai – Ls 0,40, t.sk. PVN 18 %;

2.variants

  • uz laiku līdz 15 minūtēm – Ls 0,15 , t.sk. PVN 18%,
  • uz laiku līdz vienai stundai – Ls 0,60, t.sk. PVN 18 %;

Par konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ rezultātiem 2005.gadā

_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 2005.gada 27.oktobra Būvvaldes sēdes atzinumu ( prot. Nr.46), Cēsu pilsētas 2005.gada 3.novembra Tautsaimniecības sēdes atzinumu (prot. NR...) Cēsu pilsētas dome nolemj:

Pasniegt balvas un izteikt atzinību :

 1. Individuālo ēku grupā :
  1.1. 1.vieta Cēsīs, Palasta ielā 6

  Arhitekts Jānis ZLAUGOTNIS

   

  Īpašnieks Ruta AUZĀNE
  1.2. 2.vieta Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 28

  Arhitekts Valdis LIGERS

   

  Īpašnieks Druvis MELUŠKĀNS
  1.3. 2.vieta Cēsīs, Mazā Katrīnas ielā 7

  Arhitekts Jānis ZLAUGOTNIS

  Īpašnieki Tatjana BERNHARDE

  Ingus OZOLS

  1.4. 3.vieta Cēsīs, Piebalgas iela 26A

  Arhitekte Dace GRADOVSKA, projektēšanas firma ‘’Gradovska darbnīca’’

  Īpašniece Gaļina KRILOVA
  1.5. 3.vieta Cēsīs, Ausekļa ielā 13

  Arhitekte Vija ZLAUGOTNE

  Īpašnieks Valdis NĪTIŅŠ

  1.6. Izsniegt atzinības rakstus:

  1.6.1. Cēsīs, Ausekļa ielā 12 Īpašniece Sigeta BRIEDE
  1.6.2. Cēsīs, Aveņu ielā 16 Īpašnieks Viktors BRIZGALOVS
  1.6.3. Cēsīs, Briežu ielā 13 Īpašnieks Māris ĶĒNIŅŠ
  1.6.4. Cēsīs, Briežu ielā 16 Īpašnieks Dainis LEIMANIS
  1.6.5. Cēsīs, Ceriņu ielā 14 Īpašnieks Aigars VASIĻJEVS
  1.6.6. Cēsīs, Cīrulīšu ielā 4 Īpašniece Inesa SABULE
  1.6.7. Cēsīs, Cīrulīšu ielā 20 Īpašnieks Andrejs DREIMANIS
  1.6.8. Cēsīs, Leona Paegles ielā 15 B Īpašnieks Sergejs KAPUSTA
  1.6.9. Cēsīs, Lienes ielā 3 Īpašnieks Aivars MATVEJS
  1.6.10. Cēsīs, Mēderu ielā 2 Īpašnieks Jānis OZOLS
  1.6.11. Cēsīs, Niedru ielā 11 Īpašnieks Vladimirs KISEĻOVS
  1.6.12. Cēsīs, Vaives ielā 26 Īpašniece Saiva NIKOVSKA
  1.6.13. Cēsīs, Zaļā ielā 10 Īpašnieks Jānis RUTTULIS
  1.6.14. Cēsīs, Zaļā ielā 12 Īpašniece Ausma JUNDZE

   

 2. Sabiedrisko telpu (interjeru) grupā:

2.1.

1.vieta

Kafejnīca ‘’AROMA’’

Cēsīs, Lenču ielā 4

Arhitekts Valdis LIGERS

Interjera konsultante Dace PURIŅA,

Interjera autore Lauma VALAINE

Telpu īpašnieks SIA ‘’JURĢIS’’ direktors Alvis VALAINIS

2.2.

2.vieta

Spēļu klubs un bārs ‘’BUMERANGS’’

Cēsīs, Lenču ielā 5

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Interjera autors Uldis MARKEVIČS

Telpu nomnieks A/S ‘’BALTIC

GAMING’’ , izpilddirektors Aigars ZVIEDRIS

2.3.

3.vieta

Skaistumkopšanas salons

Cēsīs, Rīgas ielā 9

Arhitekte Vija ZLAUGOTNE

Interjera autore Jeļena ŠAPKINA

Telpu nomnieks SIA ‘’SAULĪTE L’’

rīkotājdirektors Uldis LUKSTIŅŠ

2.4.

3.vieta

Ziedu un kancelejas preču veikals

Cēsīs, Gaujas ielā 56

Arhitekts Einārs VILNIS

Interjera autori Einārs VILNIS, Ginta AMANTOVA

Telpu īpašnieks i/k ‘’BALTĀ NAKTSVIJOLE’’

vadītāja Ginta AMANTOVA

 

2.5. izsniegt atzinības rakstus

2.5.1. Kafejnīca ‘’SOLO’’

Cēsīs, Piebalgas ielā 18

Telpu nomnieks SIA ‘’BEĀTUS’’ , direktors Uldis KVANTS
2.5.2. Veselības un skaistumkopšanas studija

Cēsīs, Rīgas ielā 20

Telpu nomnieks SIA ‘’CRG’’, direktors Guntars ĀBELĪTIS
2.5.3. Mākslas priekšmetu veikals

Cēsīs, Rīgas ielā 6 (2)

Telpu nomnieks SIA ‘’DIZAINA GRUPA TT stils’’, direktors Ojārs MILLERS, veikala vadītāja Marika SARMULE

2.5.4. Kafejnīcas telpas

Cēsīs, Rīgas ielā 12

Telpu nomnieks SIA ‘’KRŪMIŅA NAMS’’, valdes locekle Evija ATVARA

 

3.Sabiedrisko ēku grupā:

3.1. 1.vieta Pārtikas un rūpniecības preču veikals

Cēsīs, Viestura ielā 8/8B

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Nomnieks SIA ‘’LARS LIMITED’’, direktors Agris BERGS
3.2. 2.vieta Lauksaimniecības tehnikas veikals

Cēsīs, Rūpniecības ielā 3A

Arhitekts Valdis LIGERS

Īpašnieks SIA ‘’AGRO CĒSIS’’, direktors Juris ARTIMOVIČS
3.3. 2.vieta Administratīvā ēka ar noliktavas telpām

Cēsīs, Valmieras ielā 17A

Arhitekts Juris PŪPOLS

Īpašnieks SIA ‘’SINHRO C’’, valdes priekšsēdētājs Aigars VASIĻJEVS
3.4. 3.vieta Veikals ‘’SUPERNETTO’’

Cēsīs, Bērzaines ielā 2A

Projektētājs SIA ‘’Dzintras Cīrules arhitektu birojs’’

Īpašnieks SIA ‘’SUPERNETTO’’, vadītājs Johan Tommi Michael JOHANSSON

 

3.5. izsniegt atzinības rakstu

3.5.1. Vieglo automašīnu apkopes un remonta darbnīca

Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 32

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Īpašnieks SIA ‘’ELDO 4’’, direktors Edmunds RAUDZĒNS
3.5.2. Apkures sistēmas izbūve

Cēsīs, Lielā Skolas ielā 8

Projektētājs SIA ‘’Arhitekta Imanta Timermaņa darbnīca’’

Īpašnieks Cēsu Svētā Jāņa evenģeliski luteriskā draudze , draudzes priekšnieks Raimonds KIRŠFELDS
3.5.3. Mēbeļu veikals

Cēsīs, Lenču ielā 19

Projektētājs a/s ‘’Agroprojekts’’ Cēsu nodaļa

Īpašnieks Rīgas SIA ražošanas komercfirma ‘’VAS’’, prezidents Sergejs VIŅARSKIS

 

4.Ražošanas ēku grupā

4.1. 1.vieta Siltumnīcu kompleksa II kārtas un katlu mājas jaunbūves

Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 51

Piesaistes projekts SIA ‘’BŪVPROJEKTS’’

Īpašnieks z/s ‘’Kliģeni’’, direktors Aleksandrs RAUBIŠKO
4.2. 2.vieta Alus rezervuāru pagraba piebūve, ražošanas korpusa noliktavu jaunbūves

Cēsīs, Aldara laukumā 1

Piesaistes projekts SIA’’MERKS’’, SIA ‘’Agroprojekts’’ Cēsu nodaļa

 

Īpašnieks A/S ‘’CĒSU ALUS’’, valdes priekšsēdētāja Eva SIETIŅSONE
4.3. 3.vieta Ražošanas ēkas paplašināšana

Cēsīs, Palmu ielā10

Arhitekts Jānis ĶEVIŅŠ

Īpašnieks SIA ‘’ALTEHS’’ , direktors Andris LIEPIŅŠ
4.4. 3.vieta Ražošanas ēkas paplašināšana

Cēsīs, Saulrītu ielā 19

Arhitekts Imants BUMBIERS

Īpašnieks SIA ‘’LĀNS’’, direktors Jānis GAILĪTIS

 

5.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā

5.1. 1.vieta Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas jaunbūve

Cēsīs, Loka ielā 5

Būvētājs SIA ‘’KURMIS’’

Projektētājs A/S ‘’Agroprojekts’’ Cēsu nodaļa

SIA ‘’KURMIS’’

direktors Guntis KURMIS

5.2. 2.vieta Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Emīla Dārziņa ielā 5

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP’’

Mājas vecākā Milda DILLE,

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS

5.3. 2.vieta Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Akmens iela 1

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP’’

Mājas vecākais Pēteris KATKOVSKIS

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS

 

5.4. 3.vieta Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Ziedu iela 1

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’Ripek’’

Mājas vecākais Jānis KALNIŅŠ

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS

 

5.5. 3.vieta Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes rekonstrukcija

Cēsīs, Lenču iela 44

Rekonstrukcijas darbus veica SIA ‘’CDzP’’

Mājas vecākā Dzintra ČERŅUKA,

Apsaimniekotājs SIA ‘’CDzP ’’ , valdes priekšsēdētājs Ģirts BEIKMANIS

 

 

Par divu palīgēku nojaukšanu Pūces ielā 2, Cēsīs

_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot. Nr.20), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) Pūces ielā 2, Cēsīs, nojaukt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošas un DACVĢ valdījumā nodotās palīgēkas ar kadastra nr. 4201-008-0419003 un 4201-008-0419007 Pūces ielā 2, Cēsīs līdz 31.12.2005.
  2. Palīgēku nojaukšanai izstrādāt nojaukšanas darbu projektu, kura sastāvā iekļaut:

2.1. objekta inventarizācijas uzmērījumus;
2.2. nojaukšanas darbu tehnoloģisko aprakstu;
2.3. drošības pasākumu risinājumu.

3. Nojaukšanas darbu projektu saskaņot ar :

3.1.Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.MERCU;

3.2.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja p.i. J.ZLAUGOTNI.

4. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei D.EGLĪTEI organizēt ēku nojaukšanas projekta izstrādāšanu un nojaukšanas darbus.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai ( Grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede A.BIČUKA) pēc objekta nojaukšanas darbu akta parakstīšanas nodrošināt minēto ēku izslēgšanu no bilances.
6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļai ( vadītājs J.ZLAUGOTNIS) nodrošināt atbilstošā ieraksta dzēšanu nekustamā īpašuma Pūces ielā 2, Cēsīs, zemesgrāmatu apliecībā.

Par nomas līguma izbeigšanu Raunas ielā 11, Cēsīs

__________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Ar Cēsu pilsētas domes 1998.gada 14.maija lēmumu Nr.237 (prot.Nr.10) “Par zemes gabala daļas Cēsīs, Raunas ielā 11, nodošanu lietošanā” ¼ domājamā daļa no zemes gabala Raunas ielā 4, Cēsīs, piešķirta pastāvīgā lietošanā “LATTELEKOM”SIA, bet ar Cēsu pilsētas domes 1998.gada 18.jūnija lēmumu Nr.330 (prot.Nr.12) “Par zemes gabala nomu Cēsīs, Raunas ielā 11” par minēto zemes gabala ¼ domājamo daļu uz 10 gadiem noslēgts zemes nomas līgums. Zemes gabala kopplatība pirms uzmērīšanas noteikta 1130 m2.

Nekustamais īpašums Raunas ielā 11, Cēsīs, reģistrēts zemesgrāmatā 2000.gada 13.oktobrī (folijas Nr.1728) kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums, zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 1132 m2.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Raunas ielā 11, Cēsīs, līdz ar palīgēkām un zemes gabalu nodota privatizācijai ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 28.septembra lēmuma §32 (prot.Nr.21). Pēc šī lēmuma pieņemšanas no 9 namīpašumā esošajām telpu grupām privatizācija pabeigta 7 telpu grupām. Līdz ar dzīvojamām un nomas telpām privatizēta arī tām piekrītošā zemes gabala daļa. Nekustamo īpašumu apsaimnieko SIA “CDzP”.

Ievērojot to, ka zemes gabals daļēji ir privātīpašums, un ka visu nekustamo īpašumu, arī Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā atlikušo daļu, apsaimnieko SIA “CDzP”, zemes nomas līgums slēdzams ar SIA “CDzP”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Pārtraukt zemes nomas līgumu par zemes gabala Raunas ielā 11, Cēsīs, ¼ domājamo daļu ar “LATTELEKOM” SIA , reģ.Nr.000305278, jurid. adrese Vaļņu ielā 30, Rīgā, sākot ar 2006.gada 1.janvāri;
 2. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. Zemes nomas līgums turpmāk slēdzams ar nekustamā īpašuma Raunas ielā 11, Cēsīs, apsaimniekotāju SIA “CDzP”, adrese Gaujas ielā 7/9, Cēsīs;
  2. Pēc ēkas Raunas ielā 13, Cēsīs, kura daļēji atrodas uz zemes gabala Raunas ielā 11, Cēsīs, nostiprināšanas zemesgrāmatā, iespējams risināt jautājumu par ēkas daļas uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala atpirkšanu no zemes gabala Raunas ielā 11, Cēsīs, īpašniekiem.

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 8.septembra lēmuma 30.punktu „Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” un 31.punktu „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas pirmajam posmam, kas notika no 19.09.2005. līdz 31.10.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija nododama sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai uz laiku, ne mazāku par sešām nedēļām.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju; saskaņā ar pielikumu Nr.6.
  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 21.11.2005. līdz 31.12.2005.

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.3 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 8.septembra lēmuma 32.punktu „Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” un 33.punktu „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas pirmajam posmam, kas notika no 19.09.2005. līdz 31.10.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija nododama sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai uz laiku, ne mazāku par sešām nedēļām.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju (pielikums Nr.7);
  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 21.11.2005. līdz 31.12.2005.

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.4 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 8.septembra lēmuma 34.punktu „Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” un 35.punktu „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu”, beidzoties sabiedriskās apspriešanas pirmajam posmam, kas notika no 19.09.2005. līdz 31.10.2005., ir izstrādāta Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktu, teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija nododama sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai uz laiku, ne mazāku par sešām nedēļām.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Cīrulīšu ielā 68A pirmo redakciju; saskaņā ar pielikumu Nr.8
  2. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma laiku noteikt no 21.11.2005. līdz 31.12.2005.

Par Kluso kapu, Meža kapu un Bērzaines kapu
nodošanu apsaimniekošanā

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.11.2005. (protokols Nr.20) atzinumiem Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot Meža kapus un Bērzaines kapus apsaimniekošanā saskaņā ar atklātu konkursu.
 2. Lēmumu par Kluso kapu apsaimniekošanas veidu pieņemt pēc Kluso kapu ( Lejas kapi, Lauciņu kapi, Vācu, Pareizticīgo un Ebreju kapi) juridiskā statusa noformēšanas.
 3. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:

  Komisijas priekšsēdētājs - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

  A. Mihaļovs

  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.Rozenbergs

  Locekļi: Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs I.Mercs
  Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste A.Riekstiņa
  Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas galvenā speciāliste kapu apsaimniekošanas jautājumos

  D.Jansone

  Sekretāre – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja S.Zvirbule

 4. Uzdot konkursa komisijai izstrādāt un apstiprināt konkursa nolikumu.
 5. Uzdot konkursa komisijai pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu konkrētai personai.
 6. Cēsu pilsētas domes sēdē apstiprina konkursa rezultātus.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.1 apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.17
“Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1” apstiprināšanu

_______________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotājas Zaigas Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus Nr.1 Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kura ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs;
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1” (pielikums Nr.1);
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” kartogrāfisko pielikumu lapā Nr.34 “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 2005.-2017.” noteikto teritorijas daļas, kas ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, izmantošanu.

Par nomas līguma noslēgšanu ar Velgu Vitu Šķēli Cēsīs, Piebalgas ielā 4

____________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.11.2005. (prot.Nr.20) sēdes atzinumu un Finanšu komitejas 03.11.2005. (prot.Nr.20) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt nomas līgumu ar Velgu Vitu Šķēli par nomas telpām Cēsīs, Piebalgas ielā 4 ar kopējo platību 19,8 m2 ( nomas līgums pielikumā Nr.9 );
 2. Līguma termiņš viens gads. Nomas maksa Ls 0,40/m2 bez PVN.

Par papildinājumiem 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot.Nr.9, §24)

__________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (03.11.2005., prot.Nr.20) un Finanšu komitejas (03.11.2005., prot.Nr.20 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Papildināt 2003.gada 24.aprīļa Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot.Nr.9, §24) ar 1.6.punktu šādā redakcijā:
„1.6. sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs neapdzīvojamām telpām Nr.219, Nr.220, Nr.221 un Nr.222 – ne mazāk kā Ls 2,10 par 1 m2 mēnesī bez PVN.”

 

Par neapdzīvojamo telpu nomu Piebalgas ielā 18,Cēsīs

___________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz IK White Water House iesniegumu Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (03.11.2005.,prot.Nr.20) sēdes atzinumu un Finanšu komitejas 03.11.2005.,prot.Nr.20 sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt nomas maksu sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs par neapdzīvojamām telpām solārija ierīkošanai Nr. 219, Nr. 220, Nr. 221 un Nr. 222 ar kopējo platību 20,5 m2 Ls 2,10 ( divi lati, 10 santīmi ) mēnesī bez PVN par 1 m2 , saskaņā ar pielikumu Nr.10
  2. Nomas maksu sākt aprēķināt no brīža, kad tiek uzsākta solārija pakalpojumu sniegšana, ko apstiprina ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
  3. Maksu par patērēto ūdeni aprēķināt pēc normas 120 litri uz vienu solārija apmeklētāju, saskaņā ar nomnieka piestādīto apmeklētāju uzskaiti.
  4. Maksu par patērēto elektroenerģiju aprēķināt pēc kontrolskaitītāja rādītājiem.
  5. Maksu par patērēto siltumenerģiju aprēķināt proporcionāli telpu kubatūrai no sporta kompleksa kopējā siltumenerģijas patēriņa.
  6. Maksa par atkritumu izvešanu ir iekļauta telpu nomas maksā.
  7. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai sagatavot un noslēgt Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu.

 

Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.11.2005.,prot.Nr.20 sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.11.2005.,prot.Nr.20 sēdes atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 03.11.2005.,prot.Nr.20 sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izteikt lēmuma punktu 1.1.1. šādā redakcijā:

Trenažieru zāles 1 mēneša abonements 1 personai neierobežotam apmeklējumu skaitam:

- personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 15,- (ar PVN) mēnesī;
- personām līdz 18 gadu vecumam - Ls 6,- (ar PVN) mēnesī.

2. Izteikt lēmuma punktu 1.1.2. šādā redakcijā:

Trenažieru zāles 1 reizes apmeklējums 1 personai:

- personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 1,5 (ar PVN) 1 treniņu nodarbība;
- personām līdz 18 gadu vecumam Ls 0,80 (ar PVN) 1 treniņu nodarbība;

3. Izteikt lēmuma punktu 1.1.4.4. šādā redakcijā:

„Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai, iepriekš iesniedzot to personu sarakstu un saskaņojot ar Cēsu pilsētas sporta skolu apmeklētāju skaitu, treniņu nodarbību skaitu un nodarbību laikus, ne vairāk kā 2 reizes nedēļā – bez maksas” .

4. Papildināt lēmumu ar punktu:

1.1.4.5. Sporta kluba „Cēsis” spēlētājiem saskaņojot ar Cēsu pilsētas sporta skolu apmeklētāju skaitu, treniņu nodarbību skaitu

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv