Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.jūlijs   Vārda dienu svin: Lauma, Ilvars, Halina
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 5. janvārī

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 5. janvārī


CĒSU PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDĒ
2006.GADA 05.JANVĀRĪ
PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

1. Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs.
2. Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs.

Ziņo: J.Zlaugotnis, Būvniecības, terit.plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

3. Par pirmpirkuma tiesībām.

Ziņo: G.Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs
4. Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmumā „Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs” finansējumu 2006.gadā”
Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors

1.

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs

_______________________________________________

Ziņo: J.Zlaugotnis, Būvniecības, terit.plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta (1) daļas 1.un 3.punktu, MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 21.nodaļas 21.2.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes sēdes 30.12.2005 atzinumu nr.3 (prot. Nr. 56), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis, D.Vasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj

 1. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu par apbūvi Piebalgas ielā 91 un Saulrītu ielā 14, Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’LATVIJA STATOIL‘’, (reģ. nr. 40003064094, juridiskā adrese Citadeles iela 12, Rīga), LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka SIA ‘’LATVIJA STATOIL‘’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

2.

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par apbūvi Valmieras ielā 2, Cēsīs

_______________________________________________

Ziņo: J.Zlaugotnis, Būvniecības, terit.plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.nodaļas 20.1.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes sēdes 04.01.2006. atzinumu nr.1 (prot. Nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj

 1. Izsludināt būvniecības ieceres publisko apspriešanu par apbūvi Valmieras ielā 2 , Cēsīs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):

  2.1.pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA ‘’MARNO J‘’, (reģ. nr. 40003529233, juridiskā adrese Šķūņu iela 15, Rīga) LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

  2.2.iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka SIA ‘’MARNO J‘’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.
  Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

4.

Par grozījumu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmumā
„Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs”
finansējumu 2006.gadā”

__________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpildirektors

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par ( G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmumā „Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs” finansējumu 2006.gadā” šādus grozījumus:

 1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

  „Plānotajiem darbiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada budžetā paredzēt 20% , t.i., Ls 194 400,- ( viens simts deviņdesmit četri tūkstoši četri simti lati) no kopējiem izdevumiem.”

 2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

  „Pieprasīt LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 2006.gadam valsts mērķdotāciju dzīvokļu jautājumu risināšanai Cēsīs 20% , t.i. Ls 194 400,-
  ( viens simts deviņdesmit četri tūkstoši četri simti lati) no kopējiem izdevumiem.”

  3.Papildināt lēmumu ar”3¹” punktu šādā redakcijā:
  „3¹. Paredzēt komercsabiedrības finansējumu 72 dzīvokļu dzīvojamās mājas ar sociāliem dzīvokļiem Caunas ielā 7, Cēsīs būvniecībai Ls 583 200,- ( pieci simti astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti lati ).”

  4. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu „Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs”līdzfinansējumu 2006.gadā”
  ( protokols Nr.29,§ 30 )

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv