Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 15.DECEMBRĪ
PROTOKOLS NR.28
PIEŅEMTIE LĒMUMI
 

1. Latvijas Sarkanā krusta Cēsu komitejas informācija par komitejas darbību 

Informē: LSK Cēsu komitejas priekšsēdētāja N.Praliča
2. Par adreses Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, piešķiršanu.
3. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1995.gada 9.marta lēmumā Nr.99 (prot.Nr.5) „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Ed.Veidenbauma ielā 9”.
4. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1994.gada 22.decembra lēmumā Nr.211 (prot.Nr.15) „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Putnu iela 6”.
5. Par dzīvokļu numuru likvidēšanu namīpašumā Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 4, Cēsīs, un zemes lietošanas mērķi.

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs
6. Par uzņemšanu pilsētas dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē
7. Par uzņemšanu pilsētas sociālā dzīvokļa pieprasītāju uzskaitē
8. Par uzņemšanu pilsētas dzīvojamās telpas apmaiņas pieprasītāju uzskaitē
9. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
10. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
11. Par sociālās istabas Lenču ielā 40-14, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
12. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Saules ielā 23, Cēsīs 

Ziņo: J.Gruntmanis, dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs
14. Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu
15. Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 2a, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem 

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
16. Par nekustamā īpašuma Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, atsavināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
17. Par Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu
18. Par saskaņojumu filmu izplatīšanai 

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
19. Par papildinājumiem telpu nomas līgumam starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse”
20. Par telpu nomu Cēsu pilsētas Mākslas skolā Palasta ielā 11, Cēsīs
21. Par kapu statusa piešķiršanu Meža un Bērzaines kapiem, par slēgto kapu statusa piešķiršanu Lejas, Lauciņu, Vācu, Pareizticīgo un Ebreju kapiem
22. Par Saistošo noteikumu Nr.18 „Par grozījumiem 2003.gada 27.februāra Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā
24. Par Cēsu tirgus gadatirgu grafika apstiprināšanu 2006.gada 1.ceturksnim
25. Par Ziemassvētku tirdziņa organizēšanu Cēsu pilsētā
26. Par grozījumiem 26.06.2005.Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumā „Par Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju”
27. Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu
28. Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādes uzsākšanu
29. Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu
30. Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādes uzsākšanu
31. Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu 

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
32. Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu.
33. Par finansējumu ES Phare projektam Nr.LV2002/000-638/MPF/0023 „Senie laiki Baltijas jūras reģionā: integrētu izglītības, izklaides un ilgtspējīga tūrisma koncepciju attīstība kultūras mantojuma vietās”
34. Par PHARE 2002 projekta LV2002/000-638/MPF/0030 „Baltijas Apmeklētāju centri LAT II/BAC LAT II „ finanšu nodrošināšanu.
35. Par pirmpirkuma tiesībām.
36. Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecībai.
37. Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā.
38. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomu.
39. Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
40. Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoriem.
41. Par izmaiņām Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos.
42. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.
43. Par Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.
44. Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.
45. Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.
46. Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu.
47. Par grozījumiem 2001.gada 6.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita normu noteikšanu un amatalgu noteikšanas sistēmu”(prot.Nr.19, & 36).
48. 2006.gada budžeta projekts.
49. Par ceļa pārvada pār Bērzaines ielu Cēsīs, Zaķu ielā rekonstrukciju
50. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatalgas noteikšanu
51. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 15.janvāra lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas domes budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu”
52. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija nolikumā “Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” (prot.Nr.12, & 24)
53. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumā “Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem” ( prot.Nr.20, & 46)
54. “Par degvielas normu noteikšanu” .
55. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004.lēmumā (prot.Nr.16, & 6) “Par telpu nomu Cēsu 2.vidusskolā “
56. Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. sēdes lēmumā “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā “ (prot.Nr.12, & 7)
57. Par individuālā darba reģistrāciju
58. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa dzēšanu
59. Par izmaiņām Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā.
60. Par akciju sabiedrības “Cēsu alus” akcionāru pirmtiesību izmantošanu. 

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
61. Par Saistošo noteikumu Nr. 19 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes nolikumā” apstiprināšanu”

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja
62. Par domes priekšsēdētāja vietnieka A.MIHAĻOVA atvaļinājumu

Par adreses Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, piešķiršanu

__

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Uz zemes gabaliem Raiņa ielā 26 un Raiņa ielā 28, Cēsīs, atrodas jaunbūve - tirdzniecības centrs ar bistro, kuras tehniskais projekts Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēts 2005.gada 10.augustā (reģ.Nr.S-88). Zemesgrāmatā reģistrētās būves ar adresēm Raiņa ielā 26 un Raiņa ielā 28, Cēsīs, ir demontētas.

Izskatot jaunbūves īpašnieka Jāņa Bormaņa, pilnvarotās personas Vinetas Ošeckas , iesniegumu par adreses piešķiršanu Tirdzniecības centram (reģ.Nr.2213/1-23; 17.11.2005.), ievērojot to, ka jaunbūve atrodas uz diviem zemes gabaliem un nav tieši pievienojama kādam no tiem, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 2.decembra atzinumu Nr.142 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

Piešķirt jaunbūvējamai ēkai - tirdzniecības centram, kurš atrodas uz zemes gabaliem Raiņa ielā 26 (kad.nr.4201 005 1305) un Raiņa ielā 28 (kad.nr.4201 005 1317), Cēsīs, patstāvīgu adresi Raiņa iela 26/28, Cēsis.

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1995.gada 9.marta lēmumā

Nr.99 (prot.Nr.5) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu

Cēsīs, Ed.Veidenbauma ielā 9”

___________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 9.marta lēmumu Nr.99 (prot.Nr.5) uz zemes gabalu Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 9, īpašuma tiesības atjaunotas Jurim Šalunovam.

Lai nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, sagatavotu reģistrēšanai zemesgrāmatā, precizējama zemes gabala platība, apgrūtinājumi un zemes lietošanas mērķis. Saskaņā ar SIA “Latīpašums-Mērniecības birojs” veikto zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 2.decembra atzinumu Nr.139 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 1995.gada 9.marta lēmumā Nr.99 (prot.Nr.5) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Ed. Veidenbauma ielā 9” sekojošus grozījumus:

 1. Izteikt 1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
 2. “Zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, platība, kadastrāli uzmērot noteikta 3248 m2”;

 3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
 4. “2.Apgrūtinājumi - uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas namīpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, daļas un slēgtais transformatora punkts. Zemes gabalu šķērso elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 20 kV un elektrisko tīklu kabeļu līnijas. Zemes gabala robežās atrodas maģistrālais ūdensvads un maģistrālais kanalizācijas vads.”;

 5. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).”.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1994.gada 22.decembra lēmumā
Nr.211 (prot.Nr.15) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Putnu ielā 6”

___________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Ar Cēsu pilsētas domes 1994.gada 22.decembra lēmumu Nr.211 (prot.Nr.15) uz zemes gabalu Cēsīs, Putnu ielā 6, īpašuma tiesības atjaunotas Imantam Ūdrim.

Lai nekustamo īpašumu Putnu ielā 6, Cēsīs, sagatavotu reģistrēšanai zemesgrāmatā, precizējama zemes gabala platība un apgrūtinājumi. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 2.decembra atzinumu Nr.140 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 1994.gada 22.decembra lēmumā Nr.211 (prot.Nr.15) “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Cēsīs, Putnu ielā 6” sekojošus grozījumus:

1. Izteikt 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Zemes gabala Putnu ielā 6, Cēsīs, platība 9868 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, izgatavojot zemes gabala robežu plānu.”;

2. Papildināt lēmumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Apgrūtinājums - uz zemes gabala atrodas citai personai piederoša namīpašuma Putnu ielā 6, Cēsīs, daļa.”

Par dzīvokļu numuru likvidēšanu namīpašumā

Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 4, Cēsīs, un zemes lietošanas mērķi

___________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Izskatot nekustamā īpašuma Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 4, Cēsīs, īpašnieces Evijas Kononovas 2005.gada 28.novembra iesniegumu (reģ.Nr.2264/1-23) par dzīvokļu neesamību šajā namīpašumā, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 2.decembra atzinumu Nr.141 (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Likvidēt dzīvokļu numerāciju namīpašumā Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 4, Cēsīs.
 2. Zemes gabalam Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 4, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-1308; īpašniece Evija Kononova) noteikt zemes lietošanas mērķi - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve - (0601).

Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 2a, Cēsīs,  nodošanu tā īpašniekiem

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Vaives ielā 2a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Māra ŠĶĒLES 2005. gada 25. novembra iesniegumu un 2005. gada 9. decembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. decembri nekustamo īpašumu Vaives ielā 2a, Cēsīs, kas sastāv no 70 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010040713 - 001) un 8435,0 m2 liela zemes gabala, nodot dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Vaives ielā 2a, Cēsīs, no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Vaives ielā 2a, Cēsīs, 10.03.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 503, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.1.) un nodot to īpašnieku pilnvarotai personai Mārim ŠĶĒLEM.

Par Cēsu pilsētas Tūrisma padomes sastāva apstiprināšanu

__________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 01.12.2005. Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot.Nr. 22), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, M.Šķēle, R.Sijāts, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, A.Rasmanis), pret - nav, atturas – nav , nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 22.11.2000. lēmuma „Par Cēsu pilsētas tūrisma padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 1. punktu.
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Tūrisma padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja:

Inese Kočānē Cēsu p/a „VVTC” TIC vadītāja

Padomes locekļi:
Aija Žbeņeva Viesnīca “Cēsis”
Vineta Dišlere Tūrisma aģentūra “Dzelde”
Raitis Sijāts Viesu māja “Mārtiņš”, domes deputāts
Ģirts Rēvalds Veselības centrs “Cīrulīši”
Andra Magone Viesnīca „Tigra”
Andis Malējs Vidzmes Tūrisma associācija
Juris Žagars Ziemas sporta centrs “Žagarkalns”, domes deputāts
Viktors Stupaks Firma “MeLat Lux”
Dace Treikmane Viesu māja “Province”
Alvis Valainis Kafejnīca „Aroma”
Mārtiņš Malcenieks Cēsu p/a „VVTC” direktors 

Par saskaņojumu filmu izplatīšanai

_________________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 487 ‘’Filmu izplatīšanas noteikumi’’ 5.punktu un 7.punkta 7.7.apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2005.gada 08.decembra atzinumu (prot. Nr. 23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas – 3 (M.Šķēle, R.Sijāts, G.Bērziņa) , nolemj:

Saskaņot SIA ‘’V&K HOLDING’’, reģ. Nr. 40003429618, pornogrāfisko filmu izplatīšanu veikalā ‘’VIDEOPLANĒTA’’ Rīgas ielā 24a, Cēsīs.

 

Par papildinājumiem Nomas līgumā

starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse”

____________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 01.decembra (prot.Nr.22) atzinumu Cēsu pilsētas dome nolemj:
1. Papildināt 2005.gada 1.augustā noslēgto telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse” ar sekojošiem punktiem:

1.1. „7.10. Nomnieks līdz 2005.gada 20.decembrim nodod ekspluatācijā telpas kafejnīcas darbībai un uzsāk kafejnīcas darbību, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz 2005.gada 30.decembrim. „

1.2. „7.11. Ja Nomnieks šī pielikuma 2.1. punktā minēto termiņu un prasības neievēro, tiek noteikts līgumsods Ls 100,00 (viens simts lati ) apmērā par katru kavējuma dienu.”

1.3. „7.12. Ja Nomnieks kavē Līguma 7.10.punktā minēto telpu nodošanas ekspluatācijā nodošanas termiņu un kavējums ir ilgāks par vienu mēnesi, Puses vienojas, ka Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Iznomātāja paziņojumā norādītajā datumā un Nomniekam Telpas jāatbrīvo un ar pieņemšanas – nodošanas aktu jānodod Iznomātājam tā noteiktajā termiņā. Ja Nomnieks Telpas neatbrīvo un nenodod Iznomātājam šajā punktā noteiktajā termiņā, parakstot šo pielikumu Nomas līgumam, Nomnieks pilnvaro Iznomātāju ar Telpās esošajām mantām rīkoties pēc saviem ieskatiem.’’

2. Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai slēgt telpu nomas līguma pielikumu saskaņā ar līgumu lēmuma pielikumā Nr.3.

Par telpu nomu Cēsu pilsētas Mākslas skolā Palasta ielā 11, Cēsīs

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Izskatot Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas 2005.gada 16.novembra iesniegumu ( reģ. Nr. 2470/1-25) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.decembra atzinumu (prot. Nr. 23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

1. Nodot Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolai (reģ. Nr. 000301127)
nomā telpas Cēsu pilsētas Mākslas skolā Palasta ielā 11, Cēsīs.

2. Pilnvarot Cēsu pilsētas Mākslas skolu (direktors V.Kļaviņš) parakstīt telpu
nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu

Par kapu statusa piešķiršanu Meža un Bērzaines kapiem,
par slēgto kapu statusa piešķiršanu Lejas, Lauciņu, Vācu,
Pareizticīgo un Ebreju kapiem

__________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un Cēsu pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas 25.01.1963 , lēmumu Nr.13 (protokols Nr.2), 17.10.1960 lēmumu Nr.85 (protokols Nr.16) un 14.11.1952 lēmumu Nr.214 (protokols Nr. 23) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt Meža kapiem (Cēsīs, Lenču ielā 39) un Bērzaines kapiem (Cēsīs, Bērzaines ielā 27) Cēsu pilsētas kapu statusu.
 2. Piešķirt Lejas kapiem (Cēsīs, Lenču ielā 15), Lauciņu kapiem (Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 12), Vācu, Pareizticīgo un Ebreju kapiem (Cēsīs, Rīgas ielā 58) Cēsu pilsētas slēgto kapu statusu.

Par Saistošo noteikumu Nr.18
„Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 01.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.22), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.18 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra Saistošajos noteikumos Nr.2 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””, saskaņā ar pielikumu

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs,  pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā

_______

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Uz Latvijas valsts vārda Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstīts zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs (nod.Nr.1000 0017 6857; 03.06.2005.), ar platību 41101 m2.

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, noteikts kā pašvaldības funkcijām nepieciešams zemes gabals augstskolas filiāles celtniecībai un ar informāciju tehnoloģijām saistītai apbūvei. Tajā būtu iespējama arī jaunas bibliotēkas būvniecība.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4., 5., 10. punktu un 21.panta 17.punktu, un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 1.decembra atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot valstij piederošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

“Par Cēsu tirgus gadatirgu grafika apstiprināšanu 2006. gada 1. ceturksnim”

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” no 06. 10. 1998. un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr. 23 no 08.12.2005.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū, Valmieras ielā 2, Cēsīs, 2006. gada 1. ceturksnī :
 2. 2006. gada 6. un 7. janvārī no 8 – 16
  2006. gada 16. un 17. februārī no 8 – 16
  2006. gada 10. un 11. martā no 8 – 16

 3. Kontroli par gadatirgu norisi un pašvaldības nodevas iekasēšanu un

pārskaitīšanu Cēsu pilsētas budžetā uzdot valdes priekšsēdētājam M.

Bērziņam.

„Par Ziemassvētku tirgus organizēšanu”

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr. 23 no 08. 12. 2005.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Noteikt pagaidu tirgus statusu teritorijai Uzvaras bulvārī, Cēsīs, 2005. gada 23. un 24. decembrī, saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājam M. Bērziņam organizēt tirdzniecības stendu un tirdzniecības vietu iznomāšanu, saskaņā ar Cēsu tirgus tirdzniecības vietu cenrādi.
 3. Pilnvarot SIA „Cēsu tirgus” vadību iekasēt pašvaldības nodevu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprināto cenrādi.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Par grozījumiem 26.05.2005. Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumā
“Par Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju”
(protokols Nr. 13, punkts Nr. 24)


Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

ņemot vērā, ka G.Ozoliņa Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu administratīvās komisijā tika iekļauta kā Cēsu pilsētas domes Nepilngadīgo uzraudzības dienesta vadītāja, bet darba attiecības starp G. Ozoliņu un Cēsu pilsētas domi pārtrauktas, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 08.12.2005. atzinumu (protokols Nr. 23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Izslēgt G.Ozoliņu no Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu Administratīvās komisijas sastāva.
 2. Iekļaut Cēsu pilsētas Nepilngadīgo lietu Administratīvās komisijas sastāvā A.Lambertu, Nepilngadīgo uzraudzības dienesta vadītāju.

Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu

_________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā esoši zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī neapbūvēti zemes gabali Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 66, Griezes ielā 3 un Griezes ielā 4, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai dzīvojamās apbūves attīstībai.

Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr. 40003780907, jurid. adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23; 15.11.2005.) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 17.novembra un 8.decembra atzinumiem (prot.Nr.21 un Nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Nodot nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām SIA “Property Development”, reģ. Nr. 40003780907, jurid. adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, sekojošus zemes gabalus Cēsu pilsētā ar kopējo platību 25624 m2:
  1. Griezes iela (kad.Nr.4201 007 1642), platība 2852 m2 - ielas un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei;
  2. Svīres iela (kad.Nr.4201 007 1674), platība 808 m2 - ielas un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei;
  3. Griezes iela 3 (kad.Nr.4201 007 1638), platība 5963 m2 - mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstīšanai;
  4. Griezes iela 4 (kad.Nr.4201 007 1639), platība 2818 m2 - mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstīšanai un ielas posma, ja tas tiks noteikts ar detālplānojumu, izbūvei;
  5. Līgatnes iela 44 (kad.Nr.4201 007 1640), platība 6092 m2 - mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstīšanai un ielu posmu, t.sk. Svīres ielas, saskaņā ar detālplānojumu, izbūvei;
  6. Līgatnes iela 46 (kad.Nr.4201 007 1631), platība 7091 m2 - mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstīšanai un ielas posma, saskaņā ar detālplānojumu, izbūvei;
 2. Nomas maksa par zemes gabaliem Griezes iela un Svīres iela - 1.5 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības, zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
 3. Nomas maksa par zemes gabaliem Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46 - 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības, zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Ielas kā būves pēc to izbūves nododamas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, maģistrālās inženierkomunikācijas - to uzturētāju organizāciju īpašumā;
 5. Zemes gabali zem ielām, pirms ielu kā būvju nodošanas pašvaldības īpašumā, atdalāmi kā patstāvīgi zemes gabali un pie nodošanas izslēdzami no nomas platībām;
 6. Nomas līguma darbības laikā nodrošināma piekļūšana pie Griezes ielas esošajiem citu personu īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Griezes ielā 6 un Griezes ielā 8;
 7. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:
  1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un gala redakcija apstiprināma domē 5 mēnešu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas;
  2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un Cēsu pilsētas būvvaldē akceptējami 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža;
  3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas;
  4. iznomātie dzīvojamai apbūvei paredzētie pašvaldības zemes gabali apbūvējami 5 gadu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas;
 8. Minēto termiņu neizpildes gadījumā, nomas līgums tiek pārtraukts, neatlīdzinot nomnieka veiktos ieguldījumus teritorijas plānošanā un apbūvē;
 9. Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu reģistrācija zemesgrāmatā veicama par nomnieka līdzekļiem, papildus nomas maksai;
 10. Nomas līgums slēdzams pēc 1.punktā minēto zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu;
 11. Pieņemt zināšanai, ka;
  1. Uzmērot zemes gabalus dabā, tiks precizēta to platība, un nomas līgumi pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzami par precīzajām platībām;
  2. Uz zemes gabala Griezes ielā 3 atrodas Cēsu pilsētas domē reģistrēti ģimenes dārziņi, kuriem jāsaglabā izmantošanas iespējas līdz 2006.gada 1.oktobrim.

Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādes uzsākšanu

________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā, kurš stājies spēkā 2005.gada 14.jūnijā, zemesgabals Atpūta ielā 4, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve ar zaļās zonas elementiem”. Zemesgabals Atpūtas ielā 4, Cēsīs ietver Svētavota veidoto upīti un tās gravu. Zemesgabals Atpūtas ielā 4 ir valstij piekrītošs un nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pilsētas pašvaldībai jānodrošina virkne funkciju, tai skaitā, teritorijas labiekārtošana (ielu, ceļu un laukumu būvniecība un uzturēšana, apgaismošana, parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).

Lai pašvaldība šo ar likumu noteikto funkciju varētu realizēt, nepieciešams zemesgabals Atpūtas ielā 4 zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Uzsākt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi teritorijas daļai, saskaņā ar klāt pievienoto skici (pielikums );
 2. Apstiprināt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos Ditu TRAPENCIERI.

Par darba uzdevuma apstiprināšanu
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.5 izstrādāšanai
un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

__________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar pielikumu (pielikums );
 2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 26.decembri.

Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu

_____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Cēsu pilsētas domē 2005.gada 14.novembrī ir saņemts SIA „ Sinhro-C Auto” (reģistrācijas Nr.44103030847,juridiskā adrese Valmieras iela 17A,Cēsīs) iesniegums (reģ. 2435/1-25) par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu Jāņa Poruka ielā 52, Cēsis uz sešiem mēnešiem ( līgums noslēgts 11.11.2005.)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmuma „ Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. sēdes lēmumā „Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (protokols Nr.12,punkts Nr.7) punktiem 8., 8.4., 8.8. tiks izstrādāts zemes gabala detālplānojums vai apbūves tehniskais projekts un uz Finanšu komitejas (01.12.2005., prot. Nr.22) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Piešķirt zemes nomas maksas samazinājumu 90% apmērā( Ls 640,01) 2005.gadā, (sākot no 1.decembra līdz 1.jūnijam ) uz sešiem mēnešiem SIA „Sinhro-C Auto”, reģistrācijas Nr.44103030847, juridiskā adrese Valmieras ielā17A,Cēsīs.

Par finansējumu

ES Phare projektam Nr.LV2002/000-638/MPF/0023
„Senie laiki Baltijas jūras reģionā: integrētu izglītības, izklaides un ilgtspējīga tūrisma koncepciju attīstība kultūras mantojuma vietās”

_____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes „Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma nolikumu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (01.12.2005. protokols Nr.22) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

Piešķirt no privatizācijas fonda līdzekļiem ES Phare projektam Nr.LV2002/000-638/MPF/0023 „Senie laiki Baltijas jūras reģionā: integrētu izglītības, izklaides un ilgtspējīga tūrisma koncepciju attīstība kultūras mantojuma vietās” pēcapmaksas finansējuma daļu projekta realizācijas pabeigšanai līdz EUR 40 000.00 (Četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), nosakot, ka finansējums atgriežams šajā fondā divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un projekta izdevumu un gala atskaites apstiprināšanas.

Par finansējumu
ES PHARE 2002 projektam LVL 2002/000-638/MPF/0030
„Baltijas Apmeklētāju centri LAT II/BAC LAT II „

___________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes „Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma nolikumu” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (01.12.2005.protokols Nr.22 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav , nolemj:

 1. Piešķirt no domes privatizācijas fonda līdzekļiem ES PHARE 2002 projektam LVL 2002/000-638/MPF/0030 „Baltijas Apmeklētāju centri LAT II/BAC LAT II „ pēcapmaksas finansējuma daļu projekta realizācijas pabeigšanai EUR 9 799,00 ( deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi eiro ), ieskaitot to Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs „ kontā:
 2. Banka: A/s Parekss banka
  Kods: PARXLV22

  Konts: LV03 TREL 9830 3604 2015 B

 3. Noteikt, ka Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs„ finansējums atgriežams divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un projekta gala atskaites apstiprināšanas.

Par maksas pakalpojumiem Cēsu Kultūras centrā

______

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu ar izdarītajiem labojumiem pielikuma 5.1. punktā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2005.gada 08.decembra (prot.Nr.23) atzinumu un Finanšu komitejas 2005.gada 08.decembra (prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005.gada 31.decembri atcelt Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2002. , prot. Nr. 4, # 73 lēmumu par „Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumiem”. 
2. Ar 2006.gada 1.janvāri apstiprināt „Pakalpojumu cenrādi Cēsu Kultūras centra maksas pakalpojumiem” saskaņā ar pielikumu
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai.  

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu


Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 29.11.2005. SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” (Reģ. Nr. LV 40003746199, jurid.adrese Rīga, Brīvības iela 155/4) iesniegumu (saņemts Cēsu pilsētas domē 02.12.2005.Nr. 260/1-25) ar lūgumu pagarināt zemes nomas maksas samazinājuma termiņu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domē 27.05.2004. “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā” (protokols Nr. 12, punkts Nr. 7) (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. sēdes lēmumu (protokols Nr. 20, punkts 47) 8.p., pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 08.12.2005. atzinumu (protokols Nr. 23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Pagarināt SIA “Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” (Reģ. Nr. LV 40003746199, jurid.adrese Rīga, Brīvības iela 155/4) uz 6 mēnešiem zemes nomas maksas samazinājuma termiņu. 

Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Noteikt ar 2006.gada 1.janvāri pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem piemaksu fondu mēnesī piecu minimālo algu (Ls 450,00) apmērā.
 2. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas ikmēneša piemaksas pie amatalgas:

2.1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai

Mārai VIRSKULEI Ls 76,50

2.2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai

Solveigai LEJIETEI Ls 110,25
2.3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai
Mārai ROZENBERGAI Ls 110,25

2.4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai

Lienei KAZAKAI Ls 62,00

2.5. Cēsu pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai

Dacei ZAVADSKAI Ls 91,00

 1. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) 2006.gada budžetā paredzēt finansējumu.
 2. Atzīt ar 2006.gada 1.janvāri par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.novembra lēmumu „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem” (protokols Nr.22, §17).

Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoriem

________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās M.Šķēle un G.Bērziņa), nolemj:

 1. Noteikt ar 2006.gada 1.janvāri vispārizglītojošo skolu direktoriem piemaksu fondu mēnesī desmit minimālo algu (Ls 900,00) apmērā.
 2. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri katram Cēsu pilsētas vispārizglītojošās skolas direktoram piemaksu pie amatalgas Ls 112,50 (viens simts divpadsmit lati 50 santīmi) mēnesī.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) 2006.gada budžetā paredzēt finansējumu.
 2. Atzīt ar 2006.gada 1.janvāri par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.novembra lēmumu „Par piemaksu noteikšanu Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoriem”(protokols Nr.22,§18).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos

_____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 24.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „„Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Ar 2006.gada 1.janvāri veikt sekojošas izmaiņas vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos:
  1. Cēsu pilsētas ģimnāzijā izveidot sekojošas amata vienības :
  • 0,5 amata vienības - remontstrādnieks;
  • 0,25 amata vienības – medicīnas māsa.
  1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā likvidēt sekojošas amata vienības:
  • vienu amata vienību – informācijas operators;
  • 0,5 amata vienības – remontstrādnieks.
  1. Cēsu pilsētas pamatskolā likvidēt 0,25 amata vienības - medicīnas māsa.
  2. Cēsu 2.pamatskolā likvidēt 0,5 amata vienības – remontstrādnieks.

2. Uzdot veikt kontroli par lēmuma izpildi Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

___________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne)

Par Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

_________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne)

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

_____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne)

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un amatalgu apstiprināšanu

______________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas mākslas skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne)

 Par Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta, amatalgu un piemaksu apstiprināšanu

_________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas un piemaksas pie amatalgas saskaņā ar pielikumu
 2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne)

Par grozījumiem 2001.gada 6.decembra Cēsu pilsētas domes lēmumā
„Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita normu noteikšanu un amatalgu noteikšanas sistēmu”(protokols Nr.19, §36)

__________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) un Finansu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes 2001.gada 6.decembra lēmumā „Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita normu noteikšanu un amatalgu noteikšanas sistēmu” (protokols Nr.19, §36) veikt šādus grozījumus:

Izteikt pielikums Nr.2 šādus punktus šādā redakcijā:

„ 2.1. Vadītājas vietnieka saimnieciskajā darbā pamatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 205,00 (divi simti pieci lati).
3.1.1.1. Lietvedes amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 135, 00 (viens simts trīsdesmit pieci lati).
3.1.3.1. Pirmsskolas skolotāja palīga amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 101,00 (viens simts viens lats).
3.1.4.1. Sētnieka- dārznieka amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 90,00 (deviņdesmit lati).
3.1.5.1. Sarga amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 90,00 (deviņdesmit lati).
3.1.7.1. Kurinātāja amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 90,00 (deviņdesmit lati).
3.1.6.1. Apkopējas amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 90,00 (deviņdesmit lati).
3.1.8.1. Remontstrādnieka amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 101,00 (viens simts viens lats).
3.1.9.1. Elektriķa amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 108,00 (viens simts astoņi lati).
3.1.10.1. Sanitārtehniķa amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 90,00 (deviņdesmit lati).
3.1.11.1. Pavāra amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 108,00 (viens simts astoņi lati).
3.1.12.1. Virtuves strādnieka amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 90,00 (deviņdesmit lati).
3.1.13.1. Veļas pārziņa- šuvēja amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 97,00 (deviņdesmit septiņi lati).
3.1.14.1. Veļas mazgātāja amatalga vienai amata vienībai tiek noteikta Ls 93,00 (deviņdesmit trīs lati).

1.1.1. Medicīnas māsas amatalga tiek noteikta saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmumu ” „Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 28.).”

Par ceļa pārvada pār Bērzaines ielu  Cēsīs, Zaķu ielā rekonstrukciju

__________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas darba grupas 2005. gada 6. decembra (prot. Nr. 12), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 8. decembra (prot. Nr.23) un 2005. gada 8. decembra Finanšu komitejas (prot. Nr.23) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Noteikt optimālāko „Ceļa pārvada pār Bērzaines ielu Zaķu ielā rekonstrukcija” tehniskā projekta variantu ceļa pārvada rekonstrukcija, apvienojot esošās laiduma

konstrukcijas nepārtrauktā sistēmā – aptuvenās izmaksas 243 080,00 Ls

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatalgu noteikšanu

________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām „21.panta 13.punktu, ,,Cēsu pilsētas domes nolikumu „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” 2.1.,2.2.,2.3.punktiem un Finansu komitejas (08.12.2005.prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā par 2.punktu nepiedalās G.Šķenders, par 3.punktu nepiedalās A.Mihaļovs), nolemj:

 1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta lēmumu „Par domes
 2. priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amatalgu

  noteikšanu”.

 3. Noteikt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam amatalgu Ls 900,- ( deviņi simti lati ) mēnesī.
 4. Noteikt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam amatalgu Ls 810,- ( astoņi simti desmit lati ) mēnesī.
 5. Noteikt ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram amatalgu Ls 810,- ( astoņi simti desmit lati ) mēnesī.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 15.janvāra lēmumā
„Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas domes
budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu”

_______________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2005.gada 25.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.790” Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un Finanšu komitejas (08.12.2005.prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 15.janvāra lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes un no Cēsu pilsētas domes budžeta finansējamo iestāžu darbinieku minimālās mēneša darba algas noteikšanu”, šādus grozījumus:

1.Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli „80( astoņdesmit lati )”ar „90 (deviņdesmit lati)”.
2.Aizstāt lēmuma 3.punktā skaitli „2004.”ar skaitli „2006.”.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija nolikumā „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām
Cēsu pilsētas domes darbiniekiem „( prot.Nr.12,§24)

________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.790 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi „ un Finanšu komitejas (08.12.2005.prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija nolikumā „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem„ (prot.Nr.12,§24) šādu grozījumu:

1.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.februāra lēmumu „Par grozījumiem 2003.gada 12.jūnija Cēsu pilsētas domes nolikumā „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem „(prot.Nr.3, § 8 ).

2.Izteikt 4.1. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„Stundas tarifa likme ir 5.34 lati.”

3.Lēmums stājas spēkā ar 2006.gada 01.janvāri.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumā
„Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un
pieaicinātiem speciālistiem”( prot.Nr.20,§ 46 )

_________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes nolikumu „Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem „(12.06.2003. prot.Nr.12,§24 un tajā izdarītajiem grozījumiem) un Finanšu komitejas (08.12.2005.prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, ( balsošanā par 2.1. punktu nepiedalās J.Beikmanis, par 2.2. punktu balsošanā nepiedalās V.Vaivods), nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumā „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem „(prot.Nr.20,§ 46 ) šādus grozījumus:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.februāra lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumā „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem”( prot.Nr.3,§ 13) un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.aprīļa lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmumā „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu pilsētas domes deputātiem un pieaicinātiem speciālistiem”( prot.Nr.11,§ 32).

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„Pilsētas domes komiteju priekšsēdētājiem:

  1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājam Jānim BEIKMANIM Ls 213.60 ( divi simti trīspadsmit lati un 60 sant.) par pamatu ņemot domes priekšsēdētāja stundas algas likmi ( Ls 5.34 ), kas atbilst 10 stundām nedēļā vai 40 stundām mēnesī;
  2. Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājam Voldemāram VAIVODAM Ls 213.60 ( divi simti trīspadsmit lati un 60 sant.) par pamatu ņemot domes priekšsēdētāja stundas algas likmi (Ls 5.34 ), kas atbilst 10 stundām nedēļā vai 40 stundām mēnesī.”
 1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„Pārējiem domes deputātiem Ls 170.88 ( viens simts septiņdesmit lati un 88 sant.) par pamatu ņemot domes priekšsēdētāja stundas algas likmi ( Ls 5.34 ), kas atbilst 8 stundām nedēļā vai 32 stundām mēnesī.”

4. Aizstāt lēmuma 3.punktā skaitli „4.05” ar skaitli „5.34”.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu

______

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (08.12.2005., prot.Nr.23) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā par 3.1.punktu nepiedalās G.Šķenders, par 3.2. punktu nepiedalās A.Mihaļovs), nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 13.jūnija lēmumu „Par degvielas normu noteikšanu” (prot.Nr.15, § 49).
 2. Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 850 litri kopsummā Cēsu pilsētas domes īpašumā esošajām un nomātajām automašīnām (gada laikā nepārsniedzot 10200 litrus).
 3. Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī personīgām automašīnām darba pienākumu pildīšanai:
  1. domes priekšsēdētājam – 300 litri (gada laikā nepārsniedzot 3600 litrus);
  2. domes priekšsēdētāja vietniekam – 150 litri (gada laikā nepārsniedzot 1800 litrus);
  3. domes izpilddirektoram – 150 litri (gada laikā nepārsniedzot 1800 litrus).
 4. Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī:
  1. Cēsu pilsētas domes darbinieku personīgām automašīnām darba pienākumu pildīšanai - līdz 40 litriem;
  2. Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas, Bāriņtiesas, Nepilngadīgo uzraudzības dienesta, Dienas aprūpes centra un Centra ielu bērniem rīcībā esošajai automašīnai - 120 litri kopsummā (gada laikā nepārsniedzot 1440 litrus);
  3. Cēsu pašvaldības policijas rīcībā esošajām automašīnām - 470 litri (gada laikā nepārsniedzot 5640 litrus);
  4. Cēsu pilsētas kapu saimniecības rīcībā esošajai automašīnai - 50 litri (gada laikā nepārsniedzot 600 litrus);
  5. Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmes rīcībā esošajai automašīnai - 70 litri (gada laikā nepārsniedzot 840 litrus).
 5. Atļaut Cēsu pilsētas domes darbiniekiem, ar kuriem nav noslēgts līgums par personīgo automašīnu izmantošanu darba pienākumu pildīšanai, noteikt vienreizēju degvielas patēriņa limitu īpaši nozīmīgu pasākumu organizēšanai (netiek noteikts semināru, kursu u.tml. apmeklējumiem).
 6. Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 40 litri vienai izglītības iestādes rīcībā esošajai automašīnai un līdz 40 litriem vienai Cēsu pilsētas domes padotībā esošās iestādes vadītāja vai darbinieka personīgai automašīnai.
 7. Noteikt degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 110 litri vienai Cēsu kultūras centra automašīnai.
 8. Noteikt, ņemot vērā iestāžu specifiku, degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 100 litri vienai Cēsu Centrālās bibliotēkas un vienai Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes automašīnai.
 9. Noteikt Cēsu pilsētas sporta skolai degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 335 litri (gada laikā nepārsniedzot 4020 litrus), kas paredzēts izglītības iestādes īpašumā esošajai automašīnai, sporta skolas direktora un darbinieku personīgajām automašīnām darba pienākumu pildīšanai, zāles pļaušanai vasaras periodā un citai tehnikai.
 10. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru slēgt līgumus ar Cēsu pilsētas domes darbiniekiem un Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītājiem par personīgo automašīnu izmantošanu darba pienākumu pildīšanai.
 11. Atļaut Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītājiem slēgt līgumus ar darbiniekiem par personīgo automašīnu izmantošanu darba pienākumu pildīšanai, nepārsniedzot lēmuma 6. un 9. punktā noteikto degvielas patēriņa limitu.
 12. Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam Cēsu pilsētas domes īpašumā esošajām un nomātajām automašīnām apstiprināt ar izpilddirektora rīkojumu.
 13. Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu rīcībā esošajām automašīnām apstiprināt ar iestādes vadītāja rīkojumu.
 14. Cēsu pilsētas domes darbinieku un Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītāju personīgo automašīnu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai noteikt šādu kārtību:
  1. iesniegt rakstisku motivētu iesniegumu izpilddirektoram (speciālista iesniegumam ir jābūt saskaņotam ar nodaļas vadītāju);
  2. slēgt līgumu ar izpilddirektoru par personīgās automašīnas izmantošanu darba pienākumu pildīšanai;
  3. par faktiski patērēto degvielu veikt norēķinus Grāmatvedības nodaļā līdz nākošā mēneša 5.datumam, aizpildot maršruta lapu (sk.18. pielikumu) un pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus.
 15. Cēsu pilsētas domes darbinieku norēķiniem par degvielas patēriņu personīgās automašīnas izmantošanai vienreizējam pasākumam noteikt šādu kārtību:
  1. pirms pasākuma iesniegt rakstisku motivētu iesniegumu izpilddirektoram, kurā norāda maršrutu, prognozējamo degvielas patēriņu, automašīnas marku un degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam (speciālista iesniegumam ir jābūt saskaņotam ar nodaļas vadītāju);
  2. degvielas patēriņa limitu vienreizējam pasākumam apstiprināt ar izpilddirektora rīkojumu, saskaņojot ar Finansu nodaļu;
  3. par faktiski patērēto degvielu veikt norēķinus Grāmatvedības nodaļā piecu dienu laikā pēc pasākuma beigām, pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus.
 16. Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu darbinieku personīgo automašīnu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai noteikt šādu kārtību:
  1. iesniegt rakstisku iesniegumu iestādes vadītājam;
  2. slēgt līgumu ar iestādes vadītāju par personīgās automašīnas izmantošanu darba pienākumu pildīšanai;
  3. par faktiski patērēto degvielu veikt norēķinus Grāmatvedības nodaļā līdz nākošā mēneša 5.datumam, aizpildot maršruta lapu (sk.19. pielikumu) un pievienojot izdevumus attaisnojošus dokumentus.
 17. Palielināt degvielas patēriņa limitu pilnvarot:
  1. izpilddirektoru pēc rakstiska motivēta lūguma uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem, Cēsu pilsētas domes darbinieku un Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītāju personīgajām automašīnām darba pienākumu pildīšanai;
  2. Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītājus īpašos gadījumos uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem, iestādes darbinieku personīgajām automašīnām darba pienākumu pildīšanai, iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru.
 18. Noteikt degvielas patēriņa limitu gadā zāles pļaušanai 8 litri uz 100 kvadrātmetriem pļaujamās platības.
 19. Uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram un Cēsu pilsētas domes padotībā esošo iestāžu vadītājiem brīdināt darbiniekus par izmaiņām degvielas patēriņa limitu noteikšanā.
 20. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā
(prot. Nr. 16, paragr.Nr. 6) “Par telpu nomu Cēsu 2.vidusskolā”

_____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu 2.vidusskolas (reģ. Nr. 0513900338) direktores I.Semjonovas 08.12.2005. iesniegumu (reģ. Nr. 2631/1-25) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 08.12.2005. sēdes atzinumu (prot. Nr.23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Izdarīt grozījumus Cēsu 2.vidusskolas telpu (Valmieras ielā 19, Cēsīs) nomas līgumā.
 2. Pilnvarot Cēsu 2.vidusskolu (direktore I.Semjonova) parakstīt grozījumus 2004.gada augusta telpu nomas līgumā, saskaņā ar pielikumu

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 27.05.2004. sēdes lēmumā “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā “ (protokols Nr.12, punkts Nr.7)

_____________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu, pamatojoties uz 27.05.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā “ (protokols Nr.12, punkts Nr.7), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 08.12.2005. atzinumu (protokols Nr. 23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

 1. Grozīt Nolikuma par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā 8.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
 2. “8. Cēsu pilsētas dome lemj par zemes gabalu, t.sk., neapbūvētu, zemes nomas maksas apmēra samazināšanu par 90 procentiem uz laiku līdz 6 mēnešiem, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības vai Finanšu komitejas atzinumu, ja ir izpildīti vismaz 2 no zemāk minētajiem nosacījumiem : ..”.

 3. Papildināt Nolikuma par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā ar 11.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“11. Ja neapbūvēta zemes gabala nomnieks veicis detalplānojuma izstrādi par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem, Nomniekam ir tiesības vērsties Cēsu pilsētas domē ar atkārtotu lūgumu par atkārtotu zemes nomas maksas samazinājumu Cēsu pilsētas pašvaldības nomā nodotajam zemes gabalam, kur veikta detalplānojuma izstrāde. Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības vai Finanšu komitejas atzinumu var piešķirt atkārtotu zemes nomas maksas samazinājumu uz laiku līdz 6 mēnešiem.”

Par izmaiņām Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

________________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Virskules iesniegumu (12.12.2005.Nr.64), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

  1. Ar 2006.gada 16.janvāri likvidēt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē kurinātāja amata vienību – 2 likmes.

2. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai brīdināt darbiniekus atbilstoši Darba likumam.
3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’ akcionāru pirmtiesību izmantošanu

________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

            Izskatot akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’ paziņojumu par akcionāru pirmtiesību izmantošanu (saņemts 2005.gada 08.decembrī, Nr. 2641/1-25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Neizmantot pirmtiesības uz akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’, reģ. Nr. 40003030721, slēgtās emisijas 34 akcijām ar pārdošanas cenu Ls 10,00 (desmit lati) par vienu akciju.

Saistošo noteikumu Nr. 19
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09.2005.
Saistošajos noteikumos Nr.13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” apstiprināšana

___________________

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz 09.11. 2005. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vēstuli Nr. 2-13/12085/8589, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Cēsu pilsētas pašvaldības nolikumā” saskaņā ar pielikumu

Par domes priekšsēdētāja vietnieka A.MIHAĻOVA atvaļinājumu

___________________

Ziņo: I.Ķieģele, Administratīvās nodaļas vadītāja

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA iesniegumu un LR Likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu 15.panta 5.daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret - nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās deputāts A.Mihaļovs , nolemj:

1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM no 2005.gada 19.decembra līdz 2006.gada 4.janvārim (ieskaitot) ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu.
2. Domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumus šajā laikā saskaņā ar nolikumu pildīs domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS.

Pielikums

 

Akts par nekustamā īpašumaVaives ielā 2a, Cēsīs, (kadastra nr. 42010040713)nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 15.12.2005. lēmumu (prot. nr. ...), ar Cēsu pilsētas domes sēdes 10.05.2001. lēmumu (prot. nr 5,§ 43) izveidotā nekustamā īpašuma nodošanas komisija šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: J.Rozenbergs - Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Komisijas locekļi: Ģ.Beikmanis – SIA “CDzP” valdes priekšsēdētājs;

Z.Jēkabsone - Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas

un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja;

R.Kalniņa - Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas

speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos;

I.Mercs - Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītājs

 

nodod Cēsu pilsētas domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu Vaives ielā 2a, Cēsīs. Dzīvojamās mājas Vaives ielā 2a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Māris ŠĶĒLE, pārņem nekustamo īpašumu Vaives ielā 2a, Cēsīs, (kadastra nr. 42010040713) pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar 01.12.2005. 1. Nekustamā īpašuma nodošanas un pārņemšanas komisija veica nekustamā īpašuma apskati un konstatēja: 1.1.Nekustamais īpašums Vaives ielā 2a, Cēsīs, sastāv no 70 dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums nr. 42010040713 - 001) un 8435,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010040713), 10.03.1998. reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma nr. 503, uz pilsētas pašvaldības vārda. 1.2. Mājas celšanas gads: 1993.

1.3. Sienu materiāls: ķieģeļu/lielpaneļu.
1.4. Stāvu skaits: 5.
1.5. Kopējā platība: 4997,3 m2. 1.6. Dzīvokļu īpašumu kopējā platība: 3743,9 m². 1.7. Īpašumu skaits: 70, tai sk., 1.7.1. dzīvokļi: 70;

1.7.2. neapdzīvojamās telpas: nav.
1.8. Privatizēto īpašumu skaits: 70, tai sk., 1.8.1. dzīvokļi: 70.
1.8.2. neapdzīvojamās telpas: nav.
1.9. Apgrūtinājumi (ķīlas līgumi, nomas līgumi, u.c.): nav. 1.10. Apkures sistēma: centrālā apkure.
1.11. Ūdensapgādes sistēma: pilsētas ūdensvads. 1.12. Kanalizācijas sistēma: ir. 1.13. Gāzes apgādes sistēma: ir. 1.14. Lifta iekārta: nav 1.15. Atkritumu vads: nav. 1.16. Ēkas apdrošināšana: nav apdrošināta.
1.17. Elektrības skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.18. Siltuma skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas. 1.19. Aukstā ūdens skaitītāja stāvoklis: pēc izziņas.

1.20. Ēka 100 % privatizēta.

2 Komisijai ir sekojošas piezīmes par nekustamo īpašumu Vaives ielā 2a, Cēsīs,: 2.1. Dzīvojamā māja ir dzīvošanai derīgā tehniskā stāvoklī. 2.2. Iesniegtas prasības tiesā: nav. 2.3. Dzīvokļu īpašnieku parāds uz pārņemšanas brīdi: pēc izziņas.

3. Pārsūdzības laiks un kārtība Personas, kuru intereses vai tiesības tiek aizskartas ar nekustamā īpašuma nodošanu dzīvokļu un mākslinieku darbnīcu īpašniekiem apsaimniekošanā, var iesniegt prasību par savu tiesību un interešu aizstāvību Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam 7 dienu laikā pēc akta parakstīšanas par nekustamā īpašuma nodošanu un pārņemšanu.

4. Vienlaicīgi ar nekustamo īpašumu tiek nodoti šādi dokumenti:
4.1. Inventarizācijas lietas kopija.
4.2. Zemes robežu plāna kopija.
4.3. Zemesgrāmatu akta kopija.
4.4. Informācija par dzīvokļos deklarēto personu skaitu.
4.5. Izziņa par privatizētajiem dzīvokļu un mākslinieku darbnīcu īpašumiem.

Nekustamā īpašuma Vaives ielā 2a, Cēsīs, nodošanas un pārņemšanas akts sastādīts uz 3 lapām 3 eksemplāros.  

Nodod Pārņem _______________ / J.Rozenbergs / __________________/M.Šķēle/

_______________ / Ģ.Beikmanis /

_______________ / Z.Jēkabsone/ _______________ / R.Kalniņa / _______________ / I. Mercs/

Ar savu parakstu apliecinu, ka minētais nekustamais īpašums Vaives ielā 2a, Cēsīs, nav ieguldīts citās uzņēmējsabiedrībās, pārdots, ieķīlāts, dāvināts, ziedots vai kā citādi apgrūtināts.

_______________/ Gints Šķenders - Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs/

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 18

2005.gada 15. decembrī
Cēsīs

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta 1.daļas 13.punktu
Atkrituma apsaimniekošanas likuma 9.panta 1.daļas 3.punktu

Grozījumi 2003. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2. “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

 1. Grozīt Sasitošo noteikumu 2.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā ”2.3. Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu koordinē Cēsu pilsētas dome, kas arī slēdz līgumus ar organizācijām par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Cēsu administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var nodarboties un sadarbības līgumus ar Cēsu pilsētas domi var slēgt ne vairāk par trim operatoriem.
 2. Grozīt Saistošo noteikumu 4.4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: ”4.4. Izveidot, uzturēt kārtībā un tīrībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm. Pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu tvertņu laukumus;
 3. Grozīt Saistošo noteikumu 4.9.punktu, izsakot to šādā redakcijā: ”Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumu u.c.) savākšanu noslēdzot atsevišķu līgumu ar apsaimniekošanas organizāciju. Būvniecības atkritumus no teritorijas izvest ne retāk kā 1 x mēnesī un teritoriju uzturēt kārtībā.
 4. Grozīt Saistošo noteikumu 4.nodaļas pēdējo teikumu „Pilsētas apstādījumu teritorijās zaļo atkritumu kompostēšana notiek ar Cēsu pilsētas domes ainavu arhitektu saskaņotās vietās”, uzsakot to šādā redakcijā: 4. 13. „ Parku un dārzu atkritumus izvest un kompostēt atļauts tikai ar Cēsu pilsētas domi saskaņotās vietās. „
 5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.14.punktu šādā redakcijā: ”4.14. Masu pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana vienas diennakts laikā pēc pasākuma noslēguma.
 6. Papildināt saistošos noteikumus 4.15.punktu šādā redakcijā: „4.15. Saistošo noteikumu 4. nodaļas 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7., 4.8., 4.10., 4.13.punkti attiecināmi arī uz daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un apsaimniekotājiem.”
 7. Grozīt Saistošo noteikumu 6.2.punkta otro teikumu, izsakot to šādā redakcijā: „Atkritumi, kurus iedzīvotāji met tieši specializētajā transportlīdzeklī, jāsavāc saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprinātu, iedzīvotājiem zināmu grafiku.”
 8. Papildināt Sasitošos noteikumus ar 6.10.punktu šādā redakcijā: „6.10. nodrošināt atsevišķu veidu sadzīves atkritumu (liela izmēra atkritumu, būvniecības atkritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, parku un dārzu atkritumu u.c.) izvešanu, ja to paredz ar Cēsu pilsētas domi noslēgtais sadarbības līgums.’’
 9. Papildināt Saistošos noteikumus ar 6.11.punktu: „6.11. nodrošināt atkritumu tvertņu marķējumu, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu.”
 10. Izslēgt no Saistošo noteikumu 10.3. punkta 2. un 3. apakšpunktu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

Pielikums Nr.1 

CĒSU PILSĒTAS DOME
Reģ.Nr.90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4100

APSTIPRINU
brauciena lietderību
un izdevumus LVL ___________
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs
________________ G.Šķenders

MARŠRUTA LAPA Nr._________

200__.gada ______________

(mēnesis)

Struktūrvienības nosaukums  
Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats  
Automašīnas marka   Degvielas patēriņa norma uz 100 km   litri
Līguma noslēgšanas datums   Līguma darbības termiņš  

 

Datums

Saņemtais degvielas daudzums (litri)

Maršruts

Brauciena mērķis

Nobraukts, km

Izlietotais degvielas daudzums (litri)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Kopā          

 

Darbinieks   (paraksts)

 

200__.gada _____.______________________

 

Pielikums Nr.2

 

(iestādes nosaukums)

Reģ.Nr.

 
 

(iestādes adrese)

 

APSTIPRINU
brauciena lietderību
un izdevumus LVL ___________
(iestādes) vadītājs
________________ (vārds, uzvārds)

 

MARŠRUTA LAPA Nr._________

200__.gada ______________
(mēnesis)

Vārds, uzvārds  
Ieņemamais amats  
Automašīnas marka   Degvielas patēriņa norma uz 100 km   litri
Līguma noslēgšanas datums   Līguma darbības termiņš  

 

Datums

Saņemtais degvielas daudzums (litri)

Maršruts

Brauciena mērķis

Nobraukts, km

Izlietotais degvielas daudzums (litri)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Kopā          

 

Darbinieks   (paraksts)

200__.gada _____.______________________

Pielikums

Maksas pakalpojumi Cēsu Kultūras centrā

1. Telpu īslaicīgās nomas maksa par vienu stundu:
1.1. Lielā zāle - līdz Ls 17,70 (Ls 15,00 + Ls 2,70 PVN 18%);
1.2. Ērģeļu zāle- līdz Ls 11,80 ( Ls 10,00 + Ls 1,80 PVN 18%);
1.3. Vidzemes zāle – līdz Ls 9,44 (Ls 8,00 + Ls 1,44 PVN 18%);
1.4. Beverīnas zāle – līdz Ls 9,44 ( Ls 8,00 + Ls 1,44 PVN 18%);.
1.5. Nodarbību telpa – Ls 1,18 ( Ls 1,00 + 0,18 PVN18%) .

2. Telpu īslaicīgās nomas maksa sarīkojuma organizēšanai pēc savstarpējās vienošanās līgumā: 10% līdz 15% apmērā no pārdoto biļešu ieņēmumiem + PVN 18%.
3. Dalības maksas Cēsu Kultūras centra organizētajos sarīkojumos un nodarbībās:
no Ls 1,00 līdz Ls 30,00 par vienu sarīkojumu vai nodarbību.
4. Mākslinieciskās programmas izstrāde, sarīkojuma vadīšana, koncerta, izrādes priekšnesums pēc saskaņotās programmas un tāmes:
no Ls 23,30 ( Ls 20,00 + PVN 18% ) līdz Ls 590,00 ( Ls 500,00 + Ls 90,00 PVN 18%) par vienu darbības reizi.
5. Inventāra īre:
5.1. par tērpu, rekvizītu, krēslu īri: Ls 1, 18 ( Ls 1,00 + PVN 18%) par vienu vienību diennaktī;
5.2. par galdu īri: Ls 5,90 ( Ls 5,00 + PVN 18% ) par vienu vienību diennaktī;
5.3. aparatūras īre: no Ls 11,80 ( Ls 10,00 + Ls 1,80 PVN 18%) līdz Ls 35,40 ( Ls 30,00 + Ls 5,40) PVN 18% par vienu vienību diennaktī.
6. Inventāra, aparatūras apkalpošana – Ls 7,32 ( Ls 6,20 + Ls 1,12 PVN 18%) stundā.
7. Garderobes pakalpojumi par vienu darbinieku stundā: –Ls 0, 83 (Ls 0,70 + PVN Ls 0,13) par vienu garderobistu vienu stundu.
8. Par inventāra, aparatūras apkalpošanu, garderobes pakalpojumu ( 6., 7. punkts) izmantošanu svētdienās, svētku dienās un nakts stundās ( no plkst. 22.00 līdz 6.00) tiek noteikta papildus samaksa 100 procentu apmērā no pamata tarifa likmes.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

Pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 19
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos noteikumos Nr.13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”

 

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.p.1.d. un 24.p.

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. saistošajos noteikumos Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izslēgt no saistošajiem noteikumiem 33. punkta 2. teikumu.

2. Grozīt saistošo noteikumu 49. punktu un izteikt to jaunā redakcijā:

„49. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauti tie jautājumi, kuri izskatīti kādā no komitejām, komisijām vai darba grupās. Par citu jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā lemj dome. Par komiteju un domes sēžu vietu, laiku un darba kārtību Domes Administratīvā nodaļa informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas un domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas un domes sēdes. Izskatot komiteju un domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē deputātus par lēmuma projekta izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem”.  

3.Grozīt saistošo noteikumu 56. punktu un izteikt to jaunā redakcijā

„56. Pēc izskatīšanas komitejas, komisijās (darba grupās) lēmuma projekti izskatīšanai Domes sēdē iesniedzami atbildīgajai personai par Domes sēdes darba kārtību ne vēlāk kā 7 dienas pirms Domes sēdes ( līdz otrdienas plkst. 12.00)”.

4.Grozīt Saistošo noteikumu 96.2.apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā :

„ 96.2. Domes pieņemtie lēmumi - ne vēlāk kā 5 darba dienas no to pieņemšanas”.

5.Izteikt saistošo noteikumu 97. punktā minētā likuma nosaukumu „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”.

6.Grozīt Saistošo noteikumu 107. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"107. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:

 1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
 2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;
 3. normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

 1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
 2. pēc ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem iniciatīvas;
 3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja.

Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda tās termiņu, sākuma un beigu datumus, paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu, publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku, publiskās apspriešanas lapas formu, minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

7.Papildināt saistošo noteikumu 109. punktu ar šādiem punktiem:

“109.1Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija, izskata sūdzības par tiem administratīvajiem aktiem, kurus izdevušas Cēsu pilsētas domes komitejas, komisijas un amatpersonas, kā arī citas Cēsu pilsētas pašvaldības iestādes, ja LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu pilsētas domes izdotajos iekšējos normatīvajos aktis, nav noteikts savādāk.

109.2 Par Cēsu pilsētas domes komisiju un amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija pieņem galīgo lēmumu, ko var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

109.3 Par Cēsu pilsētas domes komiteju un Cēsu pilsētas padotībā esošo iestāžu apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija sniedz atzinumu Cēsu pilsētas domei, kura pieņem galīgo lēmumu, ko var pārsūdzēt tiesā.”

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv