Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 29.DECEMBRĪ
PROTOKOLS NR.29
PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. Par Publiskās – privātās partnerības pilotprojekta „Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs „ realizēšanu.
2. Par zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 4, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā.
3. Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 12, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
4. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
5. Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 31, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
6. Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 15, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
7. Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā. 

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs
8. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu
9. Par sociālās dzīvojamās telpas Lenču ielā 40-12, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu 

Ziņo: J.Gruntmanis, dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs
10. Par Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.(prot.Nr.18, punkts Nr.18) lēmuma apakšpunkta 1.4. atzīšanu par spēku zaudējušu
11. Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu
12. Par grozījumiem dzīvokļa Gaujas ielā 13-1, Cēsīs, 24.01.2001.privatizācijas pirkuma līgumā
13. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.12.2005.lēmumā (prot.Nr.26, punkts Nr.39) „Par iznomātu neapdzīvojamo telpu Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, privatizācijas pirkuma līguma noslēgšanu” 

Ziņo: R.Kalniņa, speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos
14. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cēsīs, kā vienota objekta atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu
15. Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, atsavināšanu
16. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu
17. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 3, Cēsīs, atsavināšanu
18. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 4, Cēsīs, atsavināšanu
19. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu
20. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu
21. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 7, Cēsīs, atsavināšanu
22. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu
23. Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 9, Cēsīs, atsavināšanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
24. Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
25. Par dzelzceļa pievadceļu nomu
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs
28. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma 27.punktā „Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu”
29. Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu 

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
30. Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs” līdzfinansējumu 2006.gadā
31. Par izmaiņām Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstā
32. Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2006.gadam
33. Par Saistošo noteikumu Nr.20 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2006.gadam” apstiprināšanu
34. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” apstiprināšanu
35. Par individuālā darba saskaņošanu
36. Par individuālā darba reģistrāciju 

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
37. Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecībai

Par Publiskās – privātās partnerības pilotprojekta
„Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs „ realizēšanu

_______

Ziņo: G.Kristaps, SIA „Baltkonsults” valdes loceklis

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu starp Cēsu pilsētas domi un V/a „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” par Publiskās - Privātās partnerības pilotprojekta „Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs „ realizēšanu , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Konceptuāli pieņemt SIA „Baltkonsults” izstrādāto pētījumu par publiskās – privātās partnerības pilotprojekta „Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs „ realizēšanu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Par zemes gabala Lielā Katrīnas ielā 4, Cēsīs,  piešķiršanu lietošanā

_________________________________________________________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Izskatot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 2005.gada 21.decembra iesniegumu (reģ.Nr.2744/1-23) ar lūgumu nodot zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 4, Cēsīs, augstskolas lietošanā un vēlākai tā reģistrēšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts funkciju realizēšanai, ievērojot to, ka uz zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 4, Cēsīs, tā bijušo īpašnieku vai mantinieku zemes pieprasījumi zemes īpašuma tiesību atjaunošanai nav saņemti un līdz ar to neapbūvētais zemes gabals ir valstij piekrītošs, kā arī nepieciešamību, augstākās izglītības iespēju Cēsu pilsētā attīstības veicināšanas nolūkā, paplašināt esošo RPIVA mācību bāzi, kura atrodas Lielā Katrīnas ielā 2, Cēsīs, saskaņā ar likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 16.decembra atzinumu Nr.145 (prot.Nr.25), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Piešķirt Latvijas valsts Ministru kabineta personā dibinātai augstskolai - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolai, juridiskā adrese Imantas 7.līnija 1, Rīga, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Lielā Katrīnas ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1609), Cēsu filiāles paplašināšanas vajadzībām;
 2. Zemes gabala platība 545 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
 3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0901);
 4. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa - Cēsu senpilsētas teritorijā;
 5. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda.

Par nekustamā īpašuma Priedes ielā 12, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Priedes ielā 12, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.06.2005.gada atzinumu Nr.75(prot.nr.10) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Priedes ielā 12, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 2112), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.8277ha (18277m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – ūdensteces „Vinterupīte” aizsargjosla – 0.1051ha un atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā – 1.8277ha.

Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Liepu ielā 7, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.06.2005.gada atzinumu Nr.76(prot.nr.10) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Liepu ielā 7, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 1201), kas sastāv no zemes gabala ar platību 2.6847ha (26847m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – ūdensteces „Vinterupīte” aizsargjosla – 0.4302ha, aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju 0.0694ha un atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā – 2.6847ha.

Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 31, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un SIA ”LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Lenču ielā 31, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.06.2005.gada atzinumu Nr.77(prot.nr.10) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lenču ielā 31, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 0105), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.9735ha (9735m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.1489ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20kV – 0.1501ha un aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0299ha.

Par nekustamā īpašuma Krasta ielā 15, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” bilancē atrodas būve – notekūdeņu sūknētavas ēka Krasta ielā 15, Cēsīs. Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2. daļu un likuma ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta 2.punktu, saskaņā ar SIA ”LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS” veikto zemes gabala Krasta ielā 15, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 17.11.2004.gada atzinumu Nr.129(prot.nr.23) Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Krasta ielā 15, Cēsīs, (kad. Nr.4201 006 2014), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.4631ha (14631m2) un būves – notekūdeņu sūkņu stacijas, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes objekti (1201);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar kanalizācijas spiedvadu – 0.0365ha, aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0659ha, un aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0062ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka minētais zemes gabals aizņem daļu no vēsturiskā zemes gabala ”Lejas Blaņķīši” Priedes ielā 12/14, Cēsīs, kura īpašniece līdz 1940.gada 21.jūlijam bija Līze Nīmandsone, bijušās zemes īpašnieces vai viņas likumīgo mantinieku zemes pieprasījumi pilsētas zemes komisijā nav saņemti.

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā
________

Ziņo: G.Šķenders, Zemes komisijas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.2-258-M1 (26.03.1993.) Tatjanai Šuļženko, pieder namīpašuma daļa Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs.

Izskatot Tatjanas Šuļženko, iesniegumu (reģ.Nr.2459/1-23; 21.12.2005.), pamatojoties uz likumu “Grozījumi likumā “Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Nosacītajam zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201-503-0060, ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  2. Zemes gabala platība 3248 m².
  3. Zemes gabala lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).
  4. Pieņemt zināšanai, ka apbūves zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs, atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 9, Cēsīs (549F), uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas Jurim Šalunovam.

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cēsīs, kā vienota objekta atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu

___________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, ar Cēsu pilsētas domes 2005. gada 13. oktobra lēmumu (protokols nr. 24 punkts 6) apstiprināto “Nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cēsīs, kā vienota objekta atsavināšanas izsoles noteikumu” 7.1. punktu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra (protokols nr. 34) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Ausekļa ielā 5, Indriķa ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cēsīs, kā vienota objekta atsavināšanas izsoli, jo noteiktajā termiņā tai nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.
 2. Atsavināt izsolē katru no deviņiem nekustamiem īpašumiem – neapbūvētiem zemes gabaliem - atsevišķi.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs Andris MIHAĻOVS) organizēt lēmuma izpildi.
 4. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, atsavināšanu

_______

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1973,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0810, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0004 6701 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu

________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1831,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0811, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1213 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 22 500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.2
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 3, Cēsīs, atsavināšanu

_________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 2010,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0812, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1217 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 24 500,- (divdesmit četri tūkstoši pieci simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.3
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 4, Cēsīs, atsavināšanu

__________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 4, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1900,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0814, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1220 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 24 500,00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.4
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 5, Cēsīs, atsavināšanu

__________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 2000,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0813, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1221 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 24 500,00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.5
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu

_________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1340,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0815, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1243 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.6
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 7, Cēsīs, atsavināšanu

__________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 7, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1755,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0816, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1245 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 22 000,00 (divdesmit divi tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.7
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 8, Cēsīs, atsavināšanu

_________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16. decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1382,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0817, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1249 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.8
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nekustamā īpašuma Indriķa ielā 9, Cēsīs, atsavināšanu

_________

Ziņo: J.Rozenbergs, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz 2002. gada 31. oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2005. gada 16.decembra priekšlikumu (protokols nr. 34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Atsavināt izsolē nekustamo īpašumu Indriķa ielā 9, Cēsīs, kas sastāv no neapbūvēta 1694,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 4201 003 0818, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, 21.07.2005. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000 0018 1251 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu Ls 22 000,00 (divdesmit divi tūkstoši lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.9
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

___

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381m² platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 1000 00023797; 12.09.2001.).

Izskatot Maigoņa VIĻUMSONA iesniegumu (reģ. Nr. 22262/1-25; 28.11.2005.) par šķūņa daļas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, nomu, un pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas 22.12.2005. atzinumu (prot. Nr.24) un Cēsu pilsētas domes 14.10.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”,

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

  1. Iznomāt Maigonim VIĻUMSONAM, nedzīvojamo telpu – šķūņa daļu ½ no telpas Nr.2, ar platību 19,8 m² Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 006, telpā Nr.2, saskaņā ar būves tehnisko inventarizācijas lietu, uz 4 (četriem) gadiem, sākot ar 2006.gada 1.janvāri;
  2. Nomas maksu noteikt Ls 0,25 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neskaitot PVN;
  3. Uzdot domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par dzelzceļa pievadceļu nomu

________________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Izskatot AS “8 CBR” iesniegumu (reģ.Nr.2666/1-25; 12.12.2005.) par nomas līguma atjaunošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Pagarināt 2003.gada 10.oktobrī starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un akciju sabiedrību “8 CBR”, reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, kā nomnieku noslēgto līgumu par dzelzceļa pievadceļu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, nomu, līdz 2006.gada 31.decembrim;
 2. Piekrist, ka akciju sabiedrība “8 CBR” nodod apakšnomā dzelzceļa pievadceļus Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, SIA “UG Partneri”, reģ.Nr.40003428580, un SIA “LEO”, reģ.Nr.49503001285;
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.ZVIRBULE) sagatavot attiecīgu vienošanos.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs

________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma §6 (prot.Nr.19) akciju sabiedrībai “8 CBR” līdz 2004.gada 31.decembrim tika iznomāts zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nod.Nr.1000 0007 8775; 25.11.2002.). Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmuma 18.punktu (prot.Nr.26) nomas līgums pagarināts līdz 2005. gada 31.decembrim.

Izskatot AS “8 CBR” iesniegumu (reģ.Nr.2666/1-25; 12.12.2005.) par nomas līguma atjaunošanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību “8 CBR”, reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, līdz 2006.gada 31.decembrim;
 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 4108 m2;
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);
 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs

________________________________________________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma §5 (prot.Nr.19) akciju sabiedrībai “8 CBR” līdz 2004.gada 31.decembrim iznomāts zemes gabals Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, nod.Nr.1000 0004 6299; 30.11.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmuma 17.punktu (prot.Nr.26) nomas līgums pagarināts līdz 2005. gada 31.decembrim.

Izskatot AS “8 CBR” iesniegumu (reģ.Nr.2666/1-25; 12.12.2005.) par nomas līguma atjaunošanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmuma 7.punktu (prot.Nr.12) “Par zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību Cēsu pilsētā”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību “8 CBR”, reģ.Nr.43903002559, juridiskā adrese Rīgas iela 16, Smiltene, par zemes gabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, līdz 2006.gada 31.decembrim;
 2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 11432 m2;
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - rūpniecības objekti (1001);
 4. Zemes nomu noteikt 4 % no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā
“Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu”
(prot.Nr.28, punkts Nr.27)

___________

Ziņo: J.Žagars, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Saskaņā ar LR MK 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.645 “Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 22.decembra sēdes atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

Izdarīt šādus papildinājumus Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” 2. un 3. apakšpunktā:

„ 2. ... Pēc zemes gabalu Griezes iela un Svīres iela kadastrāli uzmērīto plānu reģistrēšanas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, nomas maksa 1,5 % no zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemesgabalu vērtību privatizācijas vajadzībām).

3. ... Pēc zemes gabalu Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46 kadastrāli uzmērīto plānu reģistrēšanas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, nomas maksa 3 % no zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemesgabalu vērtību privatizācijas vajadzībām).”

Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu

______

Ziņo:J.Zlaugotnis, Būvniecības, teritorijas plānošanas

un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Cēsu pilsētas domē 2005.gada 8.jūnijā saņemts SIA ‘’DZIRNE’’( reģ. nr. 40003731028, adrese Doma laukums 6, Rīga, LV 1143) iesniegums Nr. 1120/1-23, kuru parakstījis SIA ‘’DZIRNE’’ valdes loceklis Kārlis Andrejs CERBULIS, par atļauju demontēt ēku Torņa ielā 1A, Cēsīs.

SIA ‘’DZIRNE’’ ir nekustamā īpašuma Torņa ielā 1A, Cēsīs, īpašnieks, ko apliecina Zemesgrāmatu apliecības kopija (nodalījuma Nr. 42, žurnāla nr. 300001049795, datums 14.04.2005., lēmuma datums 22.04.2005.).

Jautājums par SIA ‘’DZIRNE’’ ( reģ. nr. 40003731028, adrese Doma laukums 6, Rīga) īpašumā esošās ēkas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu tika izskatīts Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 16.jūnija sēdē (prot.Nr.12). Cēsu pilsētas dome 2005.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.15, 16.punkts) ‘’Par dzīvojamās mājas Torņa ielā 1A, Cēsīs, demontāžu’’, kurā tika norādīti nosacījumi ēkas demontāžai, kā arī lēmuma izpildes termiņš 2005.gada 31.oktobris.

Cēsu pilsētas Ēku un būvju apsekošanas komisija 2005.gada 22.decembrī vizuāli apsekojot objektu konstatēja, ka SIA ‘’DZIRNE’’ ( reģ. nr. 40003731028, adrese Doma laukums 6, Rīga) nav izpildījusi Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnijā pieņemto lēmumu (prot. Nr.15, 16.punkts).

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.decembra Ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu Nr.8, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.decembra Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (prot. Nr.24), a/s ‘’Agroprojekts’’ 1999.gadā veiktās ēkas tehniskās apsekošanas slēdzienu, LR ‘’Būvniecības likuma’’ 31.panta 1.daļu, Civillikuma 1084.pantu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu II daļas 11.nodaļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar - 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

  1. Uzlikt par pienākumu SIA ‘’DZIRNE’’ (reģ. Nr. 40003731082, reģ. adrese Doma laukums 6, Rīga, LV 1143):
  2. 1.1.demontēt īpašumā esošo dzīvojamo ēku Torņa ielā 1A, Cēsīs, ( kad. Nr. 4201 005 1607 002) līdz 2006.gada 26.februārim.

   1. pirms dzīvojamās ēkas demontāžas izstrādāt demontāžas darbu būvprojektu, kura sastāvā paredzēt:

1.2.1.objekta foto fiksāciju;
1.2.2. inventarizācijas uzmērījumus;
1.2.3. demontāžas darbu tehnoloģisko aprakstu;
1.2.4. drošības pasākumu risinājumu;

1.3. Demontāžas darbu projektu saskaņot ar :

1.3.1. LR KM Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Cēsu galveno inspektori D.Ķibildu, Cēsīs, Vaļņu ielā 12A;
1.3.2. Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas vadītāju I.Mercu, Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab.;
3.3.Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju J.Zlaugotni, Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab.
2. Līdz demontāžas darbu uzsākšanai veikt drošības pasākumus – norobežot piekļūšanu ēkai un teritorijai, izvietot brīdinājuma zīmes.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs” līdzfinansējumu 2006.gadā

__________

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.jūlija lēmumu „Par projekta „Mājokļu un sociālo dzīvokļu būvniecība Cēsīs„ finansējumu 2006.gadā„ un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vēstuli „Par piešķiramo valsts mērķdotāciju apjomu dzīvokļa jautājumu risināšanai” (reģ. 231/10-024), un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (22.12.2005.,prot.Nr.24) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar - 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Uzcelt 72 dzīvokļu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem Caunas ielā 7 laika periodā no 2006. līdz 2007.gadam;
 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne), paredzēt projekta realizācijai 2006.gada speciālajā budžetā – sadaļā „Privatizācijas fonds” domes līdzfinansējumu Ls 680 400 (seši simti astoņdesmit tūkstoši četri simti lati), pie nosacījuma, ka projekta būvniecības izmaksas ir līdz 300 latiem par kvadrātmetru.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas vakara vidusskolas saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstā

_______

Ziņo: A.Jurševska, Finanšu nodaļas ekonomiste

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores I.Smelteres iesniegumu (09.12.2005., Nr.1-11/387), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (22.12.2005., prot.Nr.24) un Finanšu komitejas (22.12.2005., prot.Nr.24 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar - 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Ar 2006.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas vakara vidusskolā izveidot dežuranta amata vienību – 0,25 likmes.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2006.gadam

___

Ziņo: A.Jurševska, Finanšu nodaļas ekonomiste

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (08.12.2005., Nr.01-12/91), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (22.12.2005., prot.Nr.24) un Finanšu komitejas (22.12.2005., prot.Nr.24) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar - 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Ar 2006.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumu „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2005.gadam”.
 2. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus 2006.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.10.

Par Saistošo noteikumu Nr.20
„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” apstiprināšanu

___

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu  

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 22.12.2005. atzinumu (protokols Nr. 24), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders, jo ir izgājis) nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.20 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam” , saskaņā ar pielikumu Nr.11
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.
 3. Adminstratīvai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Par saistošo noteikumu Nr.21
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.07.2005.saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam”” apstiprināšanu

_________

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 7.pantu

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.Vaivods, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.21 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
 3. Adminstratīvajai nodaļai ( vadītāja I.Ķieģele ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

APSTIPRINĀTS
ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts Nr.15)

Nekustamā īpašuma
ATA KRONVALDA IELĀ 18, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, un sastāv no 1973,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0810.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma nr. 1000 0004 6701, žurnāla nr. 300001134296, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  5. Uz zemes gabala atrodas artēziskā aka.
  6. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  7. Nekustamā īpašuma plānu var apskatīt, ar tā izvietojuma plānu var iepazīties Cēsu pilsētas domes Raunas ielā 4, Cēsīs, pirmā stāva gaitenī, informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  8. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

 

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts Nr.16)

Nekustamā īpašuma
AUSEKĻA IELĀ 5, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 5, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2250,00 (divi tūsktoši divi simti piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Ausekļa ielā 5, Cēsīs, un sastāv no 1831,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0811.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Apgrūtinājums – aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti.
  4. Nekustamais īpašums 21.07.2005. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma nr. 1000 0018 1213, žurnāla nr. 300001134136, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  5. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  6. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  7. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  8. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 22 500,00 (divdemit divi tūkstoši pieci simti lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2005. gada 16. ebruārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. mratam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

APSTIPRINĀTS
ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts Nr.17)

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 3, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 3, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2428,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 3, Cēsīs, un sastāv no 2010,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0812.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Apgrūtinājums – aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 81m2.
  4. Nekustamais īpašums 13.07.2005. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā nr. 1000 0018 1217, žurnāla nr. 300001134145, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  5. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  6. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē 190 m garu Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar 6 m platu asfaltbetona segumu un 1,5 m platu ietves bruģa segumu brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24-31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. 80 % apjomā sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  7. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  8. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 24 280,00 (divdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16.februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16.martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16.martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

 

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29 punkts Nr.18)

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 4, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 4, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102.kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst.10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 4, Cēsīs, un sastāv no 1900,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0814.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Nekustamais īpašums 21.07.2005. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā nr. 1000 0018 1220, žurnāla nr. 300001134157, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  5. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  6. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  7. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 24 500,00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

 

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29 , punkts Nr.19)

 

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 5, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 5, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102.kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 5, Cēsīs, un sastāv no 2000,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0813.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Apgrūtinājums – aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 11m2.
  4. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā nr. 1000 0018 1221, žurnāla nr. 300001134161, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  5. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  6. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  7. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  8. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 24 500,00 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

 

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts Nr.20)

 

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 6, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 6, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102.kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 6, Cēsīs, un sastāv no 1340,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0815.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Apgrūtinājums – aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 5 m2.
  4. Nekustamais īpašums 21.07.2005. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā nr. 1000 0018 1243, žurnāla nr. 300001134172, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  5. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  6. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve..
  7. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  8. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst izsoles noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts Nr.21)

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 7, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 7, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 7, Cēsīs, un sastāv no 1755,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0816.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Apgrūtinājums – aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kilovolti, 412 m2.
  4. Nekustamais īpašums 21.07.2005 ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā nr. 1000 0018 1245, žurnāla nr. 300001134183, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  5. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  6. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  7. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  8. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 22 000,00 (divdesmit divi tūkstoši lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts nr.22)

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 8, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 8, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 8, Cēsīs, un sastāv no 1382,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0817.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Nekustamais īpašums 21.07.2005. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma nr. 1000 0018 1249, žurnāla nr. 300001134191, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  5. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve..
  6. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  7. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

APSTIPRINĀTS ar Cēsu pilsētas domes
29.12.2005. lēmumu (prot. nr. 29, punkts nr. 23)

 

Nekustamā īpašuma
InDRIĶA IELĀ 9, CēsĪs, IZSOLES
NOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Indriķa ielā 9, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
  3. Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti iesniedzami līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00, Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 1. stāvā 102. kabinetā.
  4. Izsole notiek otrā stāvā sēžu zālē Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2006. gada 17. februārī plkst. 10.00.
  5. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā nr. LV09UNLA0004000146201, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai iemaksāta Cēsu pilsētas domes kasē.
  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati).
  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Cēsu rajona laikrakstā “Druva” un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  10. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāapmaksā visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  11. Personām, kuras saņēmušas Noteikumus, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus to grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas.
    
 1. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums atrodas Indriķa ielā 9, Cēsīs, un sastāv no 1694,0 m2 liela neapbūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201 003 0818.
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
  3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma nr. 1000 0018 1251, žurnāla nr. 300001134209, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamais īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kāds tas ir dabā, ir pieejama ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde.
  5. Viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izprojektē un izbūvē Indriķa ielu un inženierkomunikācijas:
   1. ielas izbūve ar asfaltbetona segumu un gājēju ietvi brauktuves abās pusēs;
   2. lietus ūdens kanalizācijas ar pieslēguma vietām izbūve;
   3. sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ar pieslēguma vietām izbūve;
   4. elektroapgādes izbūve (20 kV līnijas NC 24 - 31 pārbūve pa perspektīvās apbūves robežu, esošā T – 2061 “Keramika” 20 kV sadales un 0,4 kV sadales rekonstrukcija, jaunu 0,4 kV kabeļu izbūve perspektīvās apbūves elekrtoapgādei, esošo 0,4 kV kebeļu iznešana no apbūves zonas);
   5. sakaru kanalizācijas ar atzariem izbūve;
   6. gāzes vada ar pieslēguma vietām izbūve.
  6. Informāciju par nekustamo īpašumu var iegūt darba dienās darba laikā pa tālruni 4122161.
  7. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 22 000,00 (divdesmit divi tūkstoši lati).
 2. PRASĪBAS PRETENDENTAM
  1. Izsoles dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Izsolē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām, t.i.,:
   1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
   3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Noteikumu 3.1.1., 3.1.3. punkti neattiecas uz fizisku personu.
  3. Lai konstatētu personas atbilstību Noteikumu 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. Juridiskai personai:
    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;
    5. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;
    6. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi.
   2. Fiziskai personai:
    1. jāuzrāda pase vai jāiesniedz pases kopija;
    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
    3. ja persona veic saimniecisko darbību, izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas.
  4. Pretendentiem jāiesniedz Cēsu pilsētas domes izziņa par to, ka viņam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ja personai pieder nekustamais īpašums Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.
  5. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
 3. Izsoles priekšnoteikumi
  1. Lai piedalītos izsolē pretendentam līdz 2006. gada 16. februārim plkst. 16.00 jāiesniedz visi Noteikumu 3. sadaļā minētie dokumenti.
  2. Ja persona ir izpildījusi visas šajos Noteikumos minētās prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktos dokumentus;
   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies dokumentu iesniegšanas termiņš;
   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemeslu tā maksātnespējas ierosināšanai;
   5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju;
   6. pretendents nav izpildījis citas Noteikumos minētās prasības.
 4. Izsoles process
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem, un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsolē ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.sadaļā minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: “Kas sola vairāk?”.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam, vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
  24. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 5.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 5. Samaksas kārtība
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2006. gada 16. martam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2006. gada 16. martam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.
 6. Nenotikusi izsole
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome nākamajā domes sēdē no samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
  1. Pretendentiem, izsoles dalībniekiem, ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.3., 6.1., 6.2. punktos noteiktie termiņi.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.12.2005.,prot.Nr.29, 32.punkts

Maksas pakalpojumi Cēsu Centrālā bibliotēkā 2006.gadā

1. Vienreizēja bibliotēkas lietotāja gada maksa Ls 0,50

1.1. Vienreizējā bibliotēkas lietotāja maksa bērnu literatūras nodaļā Ls 0,20

2. Kavējuma (soda) nauda

- par katru kavētu dienu pēc noteiktā termiņa Ls 0,01

3. Maksas abonements

- par 1 (vienu) iespieddarbu uz 7 dienām Ls 0,30

4. Starpbibliotēku abonementa pakalpojums

- iespieddarba pasūtīšana no citām valsts bibliotēkām Ls 0,30

5. Kopēšanas pakalpojumi

- A4 formāta 1 lpp Ls 0,04

- A4 formāta lapa no abām pusēm Ls 0,07

- A3 formāta 1 lpp Ls 0,08

- A3 formāta lapa no abām pusēm Ls 0,15

6. Interneta lasītavas pakalpojumi:

- datora lietošana (Microsoft biroja programmas) pirmās 2 stundas bezmaksas

- internets 1 stunda Ls 0,40

- printēšanas pakalpojumi:

* teksts 1 lpp:

melnbalta izdruka Ls 0,05

krāsaina izdruka Ls 0,20

* teksts attēls- krāsains:

1/25 Ls 0,20

1/50 Ls 0,40

1/75 Ls 0,60

1/100 Ls0,80

- skenēšana 1 vienība (fotogrāfija, attēls, teksta lapa) Ls 0,25

7. Bibliotēkārā tehnika – veidlapas;

- lasītāju formulāri Ls 0,13

- lasītāju kartes Ls 0,03

- katalogu kartiņas Ls 0,01

- lasītāju reģistrācijas kartiņas Ls 0,01

Ar veidlapām tiek apgādātas rajona bibliotēkas.

Šie maksas pakalpojumi noteikti saskaņā ar LR Bibliotēku likuma 16.panta 9.punktu un Centrālās bibliotēkas nolikumu:

„Bibliotēkai ir tiesības izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai- darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājumu palielināšanai, darbinieku materiālai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.”

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

29.12.2005.,prot.Nr.29, 33.punkts

Cēsu pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.20
Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2006.gadam

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (prot.Nr.24 § 6 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam ieņēmumos 7 429 488 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2006.gadam izdevumos 7 260 284 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 27 940 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Apstiprināt pārējo norēķinu apjomu no rajona padomes 95 655 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 1 878 081 latu apmērā un izdevumos 1 794 795 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.

 1. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.4.
 2. Apstiprināt ziņojumu par 2006.gada budžetu.
 3. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu ieņēmumu un izdevumu tāmes.
 4. Noteikt, ka programmas 08.120 “Sporta pasākumi “ sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliem izdevumiem.
 5. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes piekšsēdētāju Gintu Šķenderu ar rīkojumu piešķirt līdzekļus sporta klubu rīkotajiem pasākumiem budžetā sporta klubu atbalstam paredzēto līdzekļu ietvaros par pieprasījumiem līdz LVL 200,00.
 6. Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes nodaļu un pašvaldību iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja vietnieks /paraksts/ A.MIHAĻOVS

 

Ziņojums par Cēsu pilsētas pašvaldības 2006.gada budžetu

Pašvaldības budžets 2006.gadam ir veidots saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības attīstības programmu, turpinot iesāktos darbus un nosakot pilsētas attīstības prioritātes. Nākamā gada budžets vērsts uz sociālo prioritāšu realizēšanu un ES struktūrfondu apguvi.

Pašvaldības pamatbudžeta projekts paredz ieņēmumus 7.4 miljoni latu apmērā jeb 14% pieaugumu pret 2005.gada ieņēmumiem , bet izdevumus 7.26 milj.latu apmērā. Salīdzinot ar 2005.gadu nodokļu ieņēmumi pieaugs par 0.587 miljoniem latu jeb 16.5 %. Ņemot vērā pašvaldību ieteikumu ar 2006.gadu ir veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN )ieņēmumu proporcijas pārdale par labu pašvaldībām 75% no IIN (2005.gadā 73 % ). Plānotie ieņēmumi nākamgad no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir 3.78 miljoni latu, no nekustamā īpašuma nodokļa - 0.33 miljoni latu no azartspēļu nodokļa – 0.03 miljoni latu.

Izdevumi no budžeta plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finansu iespējas un nodrošinot pilsētas attīstības galvenos uzdevumus. Nākamā gada budžetā paredzēti 0.416 milj lati algu paaugstinājumam, kas saistīts ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu ar 2006.gada 1.janvāri no 80 uz 90 latiem.

Tāpat kā iepriekšējā gadā arī šajā gadā, kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai pilsētas attīstībai, dome uzskata izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu pilsētas domes 2006.gada budžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 52.9 % - ir paredzēts izglītības finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai un jaunās pamatskolas celtniecībai ir Ls 3 822 720. Šogad piešķirtas mērķdotācijas investīcijām no valsts budžeta 256 924 latu apjomā jaunās pamatskolas celtniecībai un 50 000 latu apjomā Cēsu 1.pirmskolas izglītības iestādei, Cēsu 3. pirmskolas izglītības iestādei un Cēsu 4. pirmskolas izglītības iestādei renovācijas darbu veikšanai higiēnas prasību nodrošināšanai. Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes izstrādāto un Eiropas Investīciju bankas ( EIB ) akceptēto izglītības iestāžu attīstības stratēģiju ir sagatavots un iesniegts izvērtēšanai ERAF projekts Izglītības iestāžu renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai ( projekta kopējās izmaksas Ls 1 002 814.55 ).

Pilsētā darbojas sociālā māja pansija, Dienas aprūpes centrs, Centrs bērniem no sociālā riska ģimenēm, nepilngadīgo uzraudzības dienests, vīriešu nakts patversme. Šie centri sniedz pakalpojumus pensionāriem, invalīdiem , maznodrošinātajām ģimenēm. Ņemot vērā reālo nepieciešamību kompleksi uzlabot atbalstu sociālo pakalpojumu sfērā ,2006.gadā ir paredzēts pabeigt izveidot sociālo pakalpojumu centru Bērzaines ielā, projekta kopējās izmaksas Ls 256 089, t.sk. ES finansējums Ls 125 000. Kopā sociālajai apdrošināšanai un sociālajai nodrošināšanai 2006.gadā no pašvaldības budžeta ir paredzēts tērēt Ls 513 984, kas ir par 137.5 % vairāk nekā 2005.gadā.

Pašvaldības policijas darba nodrošināšanai budžetā paredzēti Ls 69 041, kas ir par 16 % vairāk nekā 2005.gadā. Šis pieaugums ir saistīts ar darba apjoma izmaiņām un divu darbinieku - dežurantu skaita palielināšanu, Valsts nodarbinātības aģentūras pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros.

Dzīvokļu un komunālās saimniecības , vides aizsardzības pasākumiem budžetā paredzēti Ls 616 926, kas ir par 19 % mazāk nekā 2005.gadā. Lielākās izmaksas sastāda Ls 111 343 ietvju kopšanas darbi, ielu apgaismojuma rekonstrukcijas un ekspluatācijas izdevumi Ls 95 420.Cēsu pilsētas dome paredz līdzekļus jaunas nodaļas – Nekustamā īpašuma pārvalde izveidošanai Ls 40 123, Maija parka rekonstrukcijai Ls 38 648, Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanai Ls 13 190, „Avotu ielejas „bioloģiskās daudzveidības veicināšanai Ls 8 000. Līdztekus šiem darbiem tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam ir paredzēti izlietot Ls 53 464.

Funkcijai – Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 2006.gada budžetā ir plānots 747 110 latu liels finansējums, kas ir par 25.5% lielāks nekā 2005.gadā. Finansējuma pieaugums ir saistīts ar algu fonda palielinājumu 2006.gadā par 40% Cēsu kultūras centra un Cēsu centrālās bibliotēkas darbiniekiem. Cēsu 800gades pasākumu realizēšanai ir paredzēti Ls 68 000.

Funkcijai – Transports, sakari ir plānoti Ls 188 184, kas paredzēti ERAF projekta „Satiksmes drošības un organizācijas elementu izbūve bīstamajos Cēsu pilsētas ielu krustojumos”, t.sk ES finansējums Ls 138 165.

Funkcijai - Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 2006.gada budžetā ir plānoti Ls 248 894, kas ir par 169.5 % lielāks nekā 2005.gadā. Finansējuma pieaugums ir saistīts ar ES struktūrfondu un citu ES politiku instrumentu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai paredzēto finansējumu 137 465 latu apjomā. 14 966 latu apmērā ir iekļauts Pašvaldības publiskās aģentūras “ Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora “ operatīvais budžets, kurš tiks precizēts līdz š.g. 1.jūnijam pēc Pašvaldības publiskās aģentūras padomes sēdes.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas izdevumiem 2006.gadā ir paredzēti 422 0956 lati, pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu 22 %. Finansējuma pieaugums ir saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu un energoresursu sadārdzināšanos.

2006.gadā , tāpat kā iepriekšējos gados, Cēsu pilsētas pašvaldība ir to pašvaldību skaitā, kurām jāveic maksājumi finansu izlīdzināšanas fondā un šī maksājuma summa ir Ls 367 492, kas salīdzinot ar 2005.gadu ir pieaugusi par 44 022 latiem.

Cēsu pilsētas domes pamatbudžeta izdevumi 2006.gadā ir plānoti Ls 7 260 284 apjomā.

Cēsu pilsētas domes 2006.gada pamatbudžetā ir iekļautas kredītsaistības ar Valsts kasi ( pamatsummas un aizdevuma % maksājumiem ) Ls 257 327, Eiropas Investīciju banku (aizdevuma % maksājumiem) Ls 19 932 un 2006.gadā plānotais aizņēmums no Valsts kases (aizdevuma % maksājumiem) Ls 16 490.

 

Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, autoceļu ( ielu ) fonda ieņēmumi , ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi un pārējie ieņēmumi.

2006.gadā privatizācijas fonda ieņēmumi plānoti Ls 1 106 978. 5 % plānots izlietot privatizācijas procesa tiesiskajam nodrošinājumam, pārējie 95 % pašvaldības īpašuma iegādei un sakārtošanai, tehnisko projektu izstrādāšanai, pilsētas infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. Ls 120 000 Indriķu ielas un komunikāciju izbūvei, Ls 58 000 Kultūras centra būvprojekta izstrādei un Ls 680 400 72 dzīvokļu dzīvojamās mājas ar sociālajiem dzīvokļiem Caunas ielā 7 būvniecībai, pie nosacījuma, ja šim mērķim tiek piešķirta valsts mērķdotācija 291 000 latu apjomā dzīvokļa jautājuma risināšanai.

Cēsu pilsētai 2006.gada budžetā ceļu ( ielu ) fonda līdzekļi ir plānoti izlietot LVL 308 007 ,šī summa, ņemot vērā pilsētas ielu seguma nolietojuma pakāpi, ir nepietiekama visu pilsētas ielu sakārtošanai. Šos līdzekļus ir plānots izlietot 2005.gadā saņemtā ( Ls 371 000 ) un 2006.gadā plānotā ( Ls 1 000 000 ) aizdevuma ielu remontam atmaksai, ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam Ls 50 000, ielu kopšanas un uzturēšanas darbiem Ls 149 395 un ielu asfaltbetona seguma projektu izstrādāšanai.

 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumus drīkst izlietot tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, videi kaitīgu vielu utilizāciju vai dabas resursu izpēti un atjaunošanu. Cēsu pilsētas dome 2006.gadā šos līdzekļus plāno izlietot latvāņu iznīcināšanai LVL 500, pilsētas sakopšanai pavasarī LVL 4 000 ,konteineru apkalpošanai un caurteku tīrīšanai Ls 700, apstādījumu atjaunošanai gar rekonstruētajām ietvēm un brauktuvēm.

 

Pārējā speciālā budžeta ieņēmumu daļu Ls 354 000 veido projektu piesaistītie līdzekļi un Cēsu pilsētas pašvaldības policijas iekasētās soda naudas.

Svarīgākais mērķis pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ( ES ) ir pašvaldības infrastruktūras attīstība, vides sakārtošana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana, Tāpēc budžets ir vērsts uz ES struktūrfondu līdzekļu apguvi un valsts investīciju piesaisti.

Pielikums

Cēsu pilsētas domes sēdes

29.12.2005.,prot.Nr.29, 34.punkts

 

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005
.gadam”

Izdoti pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 7.pantu
 

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.11”Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9.punktus šādā redakcijā:
„ 1.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2005.gadam ieņēmumos 7 351 730 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2005.gadam izdevumos 8 832 911 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3.Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 41 554 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
4.Apstiprināt mērķdotāciju apjomu 2 611 885 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
6. Apstiprināt maksājumus no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 241 334 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
7.Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 5 075 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
8.Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 961 100 latu apmērā un izdevumos 979 318 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9.Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr 4.”

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv