Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15


 
CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 14.SEPTEMBRĪ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 15
PIEŅEMTIE LĒMUMI
LĒMUMS
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 509
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par zemes gabala Bērzaines ielā 5, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā
_____________________________________________________________________
 
Ar LR Ministru kabineta 2006.gada 21.jūnija rīkojumu Nr.461 (prot.Nr.33 24.§) „Par valstij piekrītošo būvju nodošanu Cēsu rajona padomes īpašumā” Cēsu rajona padomei nodotas trīs būves Cēsīs, Bērzaines ielā 5.
Izskatot Cēsu rajona padomes 16.07.2006. iesniegumu Nr.2.1-9.4/550 (saņemts Cēsu pilsētas domē 17.08.2006., reģ.Nr.1938/1-23) par zemes gabala Bērzaines ielā 5, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 25.augusta atzinumu Nr.67 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Piešķirt Cēsu rajona padomei, reģistrācijas Nr.90000083139, juridiskā adrese Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Bērzaines ielā 5, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 0402), saskaņā ar klāt pievienoto skici (pielikums ).
 
 1. Zemes gabala platība 4688 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu.
 
 1. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0903).
 
 1. Lietošanā nododamais zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Bērzaines (agrāk Dārza) ielā 5 un uz vēsturisko zemes gabalu Jāņa ielā 1 (149F) un Jāņa ielā 1A (165F) daļām. Uz zemes gabalu Bērzaines ielā 5 Cēsu pilsētas valdē saņemts Cēsu baltvācu biedrības pieteikums īpašuma tiesību atjaunošanai (23.03.1994.), kurš ar Cēsu pilsētas domes 28.08.1997. lēmumu Nr.190 (prot.Nr.11) noraidīts. Uz zemes gabaliem Jāņa ielā 1 un Jāņa ielā 1A bijušo īpašnieku vai to mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti.
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Bērzaines ielā 5, Cēsīs, saskaņā ar likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu, ierakstāms zemesgrāmatā uz Cēsu rajona pašvaldības vārda.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 510
(prot.Nr. 15)
 
 
 
 
Par zemes gabala Palasta ielā 15, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā
_____________________________________________________________________
 
Ar LR Ministru kabineta 2006.gada 21.jūnija rīkojumu Nr.461 (prot.Nr.33 24.§) „Par valstij piekrītošo būvju nodošanu Cēsu rajona padomes īpašumā” Cēsu rajona padomei nodota būve Cēsīs, Palasta ielā 15.
Izskatot Cēsu rajona padomes 16.07.2006. iesniegumu Nr.2.1-9.4/550 (saņemts Cēsu pilsētas domē 17.08.2006., reģ.Nr.1938/1-23) par zemes gabala Palasta ielā 15, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 25.augusta atzinumu Nr.68 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Piešķirt Cēsu rajona padomei, reģistrācijas Nr.90000083139, juridiskā adrese Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pastāvīgā lietošanā zemes gabalu Palasta ielā 15, Cēsīs (kad.Nr.4201 006 0306), saskaņā ar klāt pievienoto skici (pielikums ).
 
 1. Zemes gabala platība 1131 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu  iemērot dabā.
 
 1. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902).
 
 1. Lietošanā nododamais zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Palasta ielā 15, uz kuru bijušo īpašnieku vai to mantinieku zemes pieprasījumi nav saņemti.
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Bērzaines ielā 5, Cēsīs, saskaņā ar likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu, ierakstāms zemesgrāmatā uz Cēsu rajona pašvaldības vārda.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
  
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 511
(prot.Nr. 15)
 
 
Par pagaidu zemes gabala Mednieku ielā 2A, Cēsīs, izveidošanu
_______________________________________________________________
 
            Zemes gabals Mednieku ielā 2A, Cēsīs, uz kura atrodas daļa no namīpašuma Mednieku ielā 2 ietilpstošas saimniecības ēkas, uzmērīts 1997.gada janvārī (mērnieks O.Kampe). Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 1997.gada 28.februāra lēmumu Nr.49 (prot.nr.4) zemes gabalu ieguvusi īpašumā un reģistrējusi zemesgrāmatā namīpašuma īpašniece Aina Šķipsna. Nekustamā īpašuma pašreizējais īpašnieks ir Andris Lencbergs.
Izskatot SIA “Latīpašums – Mērniecības birojs” valdes locekļa Oskara Kampes iesniegumu (09.08.2006.) par uzmērīšanas kļūdu, kā rezultātā 105 m2 liela daļa no 1969.gadā lietošanā  piešķirtā zemes gabala nav iemērīta tagadējā zemes gabala Mednieku ielā 2, Cēsīs, robežās, un Andra Lencberga, 10.08.2006. zemes pieprasījumu (reģ.Nr.1390/F-1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 25.augusta atzinumu Nr.66 (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Izveidot patstāvīgi neizmantojamu zemes gabalu, uz kura atrodas saimniecības ēkas Mednieku ielā 2, Cēsīs, daļa, un piešķirt tam pagaidu adresi Mednieku ielā 2A, Cēsīs, plāna skice pielikumā ;
 
 1. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 105 m2;
 
 1. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 
 1. Zemes gabals Mednieku ielā 2A, Cēsīs, reģistrējot zemesgrāmatā pievienojams zemes gabalam Mednieku ielā 2, Cēsīs;
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabalu  Mednieku ielā 2A, Cēsīs, ir tiesības iegūt īpašumā par maksu (sertifikātos) uz tā esošās būves īpašniekam.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                           G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 512
(prot.Nr. 15)
 
 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Piebalgas ielā 38, Cēsīs
___________________________________________________________
 
          Zemes gabalam Piebalgas ielā 38, Cēsīs, zemes lietošanas mērķis noteikts ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmuma 10§ (prot.Nr.10) un tas ir darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801). Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Piebalgas ielā 38, Cēsīs, atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve.
          Izskatot zemes gabala Piebalgas ielā 38, Cēsīs, īpašnieka Andreja Rjabkova,   iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu minētajam zemes gabalam uz mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi, saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 25.augusta atzinumu Nr.70 (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Zemes gabalam Piebalgas ielā 38, Cēsīs (kadastra Nr.4201 009 0517) noteikt zemes lietošanas mērķi vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka noteiktais zemes lietošanas mērķis zemes nodokļa aprēķinam tiek piemērots no nākošā gada 1.janvāra.
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 513
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Gaujas ielā 21, Cēsīs
___________________________________________________________
 
          Zemes gabalam Gaujas ielā 21, Cēsīs, zemes lietošanas mērķis noteikts ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.730 (prot.Nr.18) un tas ir daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves uzturēšana. Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 21, Cēsīs, īpašniece ir Ruta Andriksone.
Ievērojot to, ka ēkā Gaujas ielā 21, Cēsīs, nav noteiktas telpu grupas un tā tiek izmantota kā vienģimenes dzīvojamā māja, saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2006.gada 8.septembra atzinumu Nr.73 (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Zemes gabalam Gaujas ielā 21, Cēsīs (kadastra Nr.4201 007 1010) noteikt zemes lietošanas mērķi vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka noteiktais zemes lietošanas mērķis zemes nodokļa aprēķinam tiek piemērots no nākošā gada 1.janvāra.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 527
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par būvniecības ieceres  Piebalgas ielā 81, Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem
_____________________________________________________________________
 
          Saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 252.punktu un LR MK noteikumiem Nr. 309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi”, pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres Būvvaldes vadītāja vietnieces Zaigas Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome   nolemj:
 
1.      Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Piebalgas ielā 81, Cēsīs ( ierosināta ar 2006.gada 27.jūlija Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumu Nr.475, prot. nr. 13, 32.punkts).
2.      Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus  (pielikums).
3.      Apstiprināt SIA ‘’REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI’’ ( reģ. nr. 44103022799, juridiskā adrese Zemitāna iela 2B, Rīga)  būvniecības ieceri objektam Piebalgas ielā 81, Cēsīs, ar nosacījumu, ka tās realizācija uzsākama  pēc atbilstošu teritorijas plānojuma grozījumu spēkā stāšanās.
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 528
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par adreses apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zirņu ielā 16, Cēsīs ___________________________________________________________________
 
Cēsu pilsētā  līdz 1940.gadam pastāvējis zemes gabals Zirņu ielā 16 (295F), kuru  zemes reformas ietvaros nepieprasīja bijušais zemes īpašnieks vai tā mantinieki, un kurš ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 25.februāra lēmumu Nr.53 (prot nr.5) ir nodots īpašumā kā kompensācija par neatgūto vēsturisko zemes gabalu Viestura ielā 5, Cēsīs, tā likumīgajam mantiniekam Viktoram Brengulim.
Uz zemes gabala atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve (projekts akceptēts 24.05.2002.), pašreizējais nekustamā īpašuma īpašnieks ir Mārtiņš Caunītis.
Tā kā uz 2002.gada 30.augustu, kad stājās spēkā LR Ministru kabineta noteikumi Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, uz zemes gabala vēl neatradās kadastra reģistrā reģistrētas būves, adrešu reģistrā nepastāv adrese Zirņu ielā 16, Cēsīs.
Ievērojot iepriekš minēto, lai reāli dabā pastāvoša un zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma adresi reģistrētu adrešu reģistrā, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
Apstiprināt   nekustamajam īpašumam – zemes gabalam ar kadastra Nr.4201 008 0311 un jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0311 001 (reģistrēti zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1529 ar adresi Zirņu iela 16, Cēsis, Cēsu raj.) – adresi Zirņu iela 16, Cēsis, Cēsu raj. reģistrēšanai Valsts zemes dienesta adrešu reģistrā. 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 529
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par telpu grupu adrešu likvidāciju un maiņu ēkā Rīgas ielā 20, Cēsīs ___________________________________________________________________
 
Nekustamais īpašums Rīgas ielā 20, Cēsīs, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, pilnībā privatizēts. Tajā pastāv 16 atsevišķas telpu grupas, no tā 14 privatizētas kā dzīvokļi, bet 2 kā nomas telpas. Privatizējot dzīvokļus, ievērots likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 14.panta nosacījums, ka kopējais dzīvoklis (komunālais dzīvoklis) privatizējams kā viens vesels objekts. Līdz ar to pašreizējā telpu grupu numerācija vairs neatbilst numerācijai, kura pastāvēja pirms dzīvokļu privatizācijas.
Lai sakārtotu telpu grupu numerāciju ēkai Rīgas ielā 20, Cēsīs, VZD adrešu reģistrā atbilstoši reālajai situācijai un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome   nolemj:
 
1.      Likvidēt ēkā Rīgas ielā 20, Cēsīs, telpu grupu adreses:
1.1.  Rīgas iela 20-1B;
1.2.  Rīgas iela 20-1C;
1.3.  Rīgas iela 20-2B;
1.4.  Rīgas iela 20-3A;
1.5.  Rīgas iela 20-3B;
1.6.  Rīgas iela 20-3C;
1.7.  Rīgas iela 20-3D;
1.8.  Rīgas iela 20-12A;
1.9.  Rīgas iela 20-13;
1.10.                   Rīgas iela 20-16;
 
2.      Mainīt adresi telpu grupām Rīgas ielā 20-4B un Rīgas ielā 20-4C, kuras privatizētas ar apvienotu adresi Rīgas iela 20-4B/C, un piešķirt tām adresi Rīgas iela 20-4A;
 
3.      Apstiprināt telpu grupu adreses, kuras privatizācijas procesā piešķirtas nomas telpām:
3.1.  Rīgas iela 20-601;
3.2.  Rīgas iela 20-602. 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 530
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par mācību procesa organizēšanu Cēsu 2.pamatskolā
_______________________________________________________________
 
          Ņemot vērā to, ka ēka Gaujas ielā 45, Cēsīs, nav nodota ekspluatācijā, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
          Apstiprināt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera 07.09.2006.rīkojumu Nr. 627-r „Par mācību procesa organizēšanu Cēsu 2.pamatskolā”, saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 532
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 10, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem 
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 2006. gada 4. septembra dzīvojamās mājas Raiņa ielā 10, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku iesniegumu un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  2006 gada 8. septembra atzinumu (protokols nr. 7), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1.Ar 2006.gada 1. oktobri izslēgt no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Raiņa ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no 4 (četru) dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās  mājas, 1 (vienas) palīgceltnes (kadastra apzīmējumi nr. 42010080321-001 un 42010080321-002) un  1486,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010080321).
2. Pirms nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Raiņa ielā 10, Cēsīs, ūdensvada un kanalizācijas tīklu piederības robežu aktu.
3.Cēsu pilsētas domes Sociālai nodaļai (vadītājs Dz.STRAUTA)  sagatavot mājas nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Raiņa ielā 10, Cēsīs, kadastra nr. 42010080321, 13.09.1999. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1188 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 533
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par nekustamā īpašuma Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 9, Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem 
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 2006. gada 7. septembra dzīvojamās mājas Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 9, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku iesniegumu un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas  2006 gada 8. septembra atzinumu (protokols nr. 7), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1.Ar 2006.gada 1. oktobri izslēgt no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 9, Cēsīs, kas sastāv no 6 (sešu) dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās  mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010030409-001) un 6789,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010030409).
2. Pirms nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotajai personai noslēgt ar tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Raiņa ielā 10, Cēsīs, ūdensvada un kanalizācijas tīklu piederības robežu aktu.
3.Cēsu pilsētas domes Sociālai nodaļai (vadītājs Dz.STRAUTA)  sagatavot mājas nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā ), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 9, Cēsīs, kadastra nr. 42010030409, 27.09.2000. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1697 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 534
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par jaunu ielu izveidošanu,
adrešu piešķiršanu vēsturiskā zemes gabala Meža ielā 6, Cēsīs, daļām
un adreses maiņu nekustamajam īpašumam Meža ielā 6, Cēsīs ___________________________________________________________________
 
Uz vēsturisko zemes gabalu Meža ielā 6, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes 1994.gada 10.maija lēmuma 1.5. punktu īpašuma tiesības uz vēsturisko zemes gabalu Meža ielā 6, Cēsīs, atjaunotas ĒRIKAM PLŪCIM. Uz vēsturiskā zemes gabala Meža ielā 6, Cēsīs, atrodas citām personām piederošs namīpašums ar tādu pašu adresi, kurš atrodas uz 600 m2 liela atsevišķi izdalīta, ielai nepieguļoša zemes gabala. Vēsturiskā zemes gabala atlikusī daļa kadastra reģistrā tika reģistrēta ar jaunu adresi Meža iela 12, Cēsis.
Izskatot vēsturiskā zemes gabala mantinieka Ērika Plūča priekšlikumu par vēsturiskā zemes gabala iemērīšanu dabā, sadalot to ar ielām vairākās daļās, tika pieņemts Cēsu pilsētas zemes komisijas lēmums Nr.23 (prot.Nr.11; 04.06.2004.) „Par vēsturisko zemes gabalu Meža ielā 6, Cēsīs”, kuram  pievienotajā skicē norādītas iemērāmo zemes gabalu un ielu robežas. Pamatojoties uz šo lēmumu, arī Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. tika iekļautas plānotās ielas.
Lai vēsturiskā zemes gabala daļas varētu reģistrēt zemesgrāmatā, tām piešķiramas adreses, kā arī piešķirami nosaukumi jaunizveidojamām ielām, pie kurām tie atrodas. Tā kā pašreizējais zemes gabals un namīpašums Meža ielā 6, Cēsīs (reģistrēts zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1654) neatrodas pie Meža ielas, tam maināma adrese.
Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2006.gada 22.augusta atzinumu (prot.Nr.10, 11.punkts),
 
1.      Ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. noteiktām jaunizveidojamām ielām piešķirt sekojošus nosaukumus:
1.1.  Ielai, kura sākas pie zemes gabala Mārtiņa ielā 3A, Cēsīs, robežas (ar iespēju perspektīvē sākties no Mārtiņa ielas), un pieslēdzas Meža ielai, piešķirt nosaukumu Mētru iela;
1.2.  Ielas profila platums 12 m;
1.3.  Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
2.      Ielai, kura sākas no Meža ielas un pieslēdzas pie Mētru ielas (pašreizējais iebraucamais ceļš uz namīpašumu Meža ielā 6, Cēsīs), piešķirt nosaukumu Mazā Mētru iela;
2.1.  Ielas profila platums 12 m;
2.2.  Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
3.      Pieņemt zināšanai, ka ielu izbūvei rezervētie zemes gabali netiek iekļauti vēsturiskā zemes gabala Meža ielā 6, Cēsīs, sastāvā un saglabājas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā. Ielu izbūve notiek Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajā kārtībā.
 
 
4.      Noteikt, ka vēsturiskais zemes gabals Meža ielā 6, Cēsīs (vēsturiskā platība saskaņā ar arhīva izziņu 59300 m2), sastāv no sešiem atsevišķiem zemes gabaliem (plāna skice pielikumā Nr.8), kuru kopējās platības nesaiste ar vēsturisko platību iekļaujas mērniecībā atļautās platības novirzes normas robežās:
4.1.  neapbūvēts zemes gabals, kuram piešķirama adrese Mētru iela 5, Cēsis, ar platību 11420 m2, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.2.  neapbūvēts zemes gabals, kuram piešķirama adrese Mētru iela 10, Cēsis, ar platību 3700 m2, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.3.  neapbūvēts zemes gabals, kuram piešķirama adrese Mētru iela 16, Cēsis, ar platību 4040 m2, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.4.  neapbūvēts zemes gabals, kuram piešķirama adrese Mētru iela 20, Cēsis, ar platību 26990 m2, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.5.  neapbūvēts zemes gabals, kuram piešķirama adrese Meža iela 12, Cēsis, ar platību 13700 m2, vairāk, vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
4.6.   zemesgrāmatā nostiprināts apbūvēts zemes gabals ar pašreizējo adresi Meža iela 6, Cēsis, platība 600 m2;
 
5.      Mainīt adresi 4.6. punktā minētajam nekustamajam īpašumam ar pašreizējo adresi Meža iela 6, Cēsis, kas sastāv no zemes gabala (kad.Nr.4201 009 0946) un namīpašuma (īpašnieki Andris Gargurns, Imants Riemers, Anita Mazīte un Laima Petzāle, piešķirot tam jaunu adresi Mētru iela 14, Cēsis;
 
6.      Zemes lietošanas mērķi 4.1 līdz 4.5. punktā minētajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601)  un mežsaimniecība (0201), meža esamību un platību katrā konkrētajā zemes gabalā nosakot pēc zemes gabalu uzmērīšanas, saskaņā ar plāna eksplikāciju, zemes komisijas precizējošā lēmumā;
 
7.      Zemes gabalam Mētru ielā 16, Cēsīs, noteikt apgrūtinājumu, bet zemes gabalam Mētru ielā 14, Cēsīs, servitūtu – piekļūšana zemes gabalam Mētru ielā 14, Cēsīs, caur zemes gabalu Mētru ielā 16, Cēsīs.
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 535
(prot.Nr. 15)
 
 
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumos Nr.374 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai” un Nr.375 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas detālplānojumam” (prot.Nr.11) un atkārtota sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu
_________________________________________________________________
 
Ņemot  vērā zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Kažas iesniegumu (reģ.Nr.1418/F-1-23; 15.08.2006.) par šī zemes gabala maiņu pret Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, līdzvērtīgu daļu, lai veiktu tajā iecerēto būvniecību atbilstoši Cēsu pilsētas Teritorija plānojumam 2005.-2017. un Cēsu pilsētas domes Vides padomes 2006.gada 21.jūlija sēdes (prot.Nr.6) rekomendācijas par detālplānojuma teritorijas paplašināšanu un dīķu sistēmas veidošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2006.gada 1.augusta atzinumu (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:
 
1.      Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr. 374 (prot.Nr.11, 15.punkts), izsakot lēmuma 3.punkta tekstu sekojošā redakcijā:
„3. Detālplānojums izstrādājams teritorijai, kas ietver zemes gabalus Cēsīs, Briežu ielā 18 (kad.nr.4201 009 0601), Briežu ielā 18A (kad.nr.4201 009 0606), Briežu ielā 22 (kad.nr.4201 009 0611), Leona Paegles ielā 19 (kad.nr.4201 009 0603), Leona Paegles ielā 19A (kad.nr.4201 009 0609), Leona Paegles ielā 19B (kad.nr.4201 009 0607), Leona Paegles ielā 21 (kad.nr.4201 009 0604) un Leona Paegles ielā 21A (kad.nr.4201 009 0610), saskaņā ar plānu pielikumā Nr.1”;
 
2.      Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr. 375 (prot.Nr.11, 16.punkts), izsakot pielikuma Nr.1 sadaļu „Detālplānojuma robežas” sekojošā redakcijā:
Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver kvartāla starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļu - zemes gabalus Briežu ielā 18, Briežu ielā 18A, Briežu ielā 22, Leona Paegles ielā 19, Leona Paegles ielā 19A, Leona Paegles ielā 19B, Leona Paegles ielā 21 un Leona Paegles ielā 21A”;
 
3.      Organizēt atkārtotu sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2006.gada 20.septembri.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 536
(prot.Nr. 15)
 
 
 
„Par gadatirgu grafika apstiprināšanu 2006. gada 4. ceturksnim”
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.388 no 06.10.1998. „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” (reģ.Nr. 44103027052) valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu  un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr.12 no 31.08.2006.), Cēsu pilsētas dome   nolemj:
 
Apstiprināt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū, Cēsīs, Valmieras ielā 2, 2006. gada 4. ceturksnim :
27. un 28. oktobrī no plkst. 8.00 – 16.00
     24. un 25. novembrī no plkst. 8.00 – 16.00
8. un 9. decembrī no plkst. 8.00 -16.00
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 537
(prot.Nr. 15)
 
 
Par neapdzīvojamo telpu nomu Pūces ielā 2a, Cēsīs
______________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (31.08.2006..protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
1.      Apstiprināt nomas maksu Cēsu Sporta nama Pūce ielā 2a, Cēsīs par neapdzīvojamām telpām (1. stāvā) trenažieru zāles darbības nodrošināšanai Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11 un Nr. 12 ar kopējo platību 110,0 m2 Ls 0,50 (piecdesmit santīmi ) mēnesī bez PVN par 1 m2.
2.      Maksu par komunālajiem pakalpojumiem aprēķināt pēc kontrolskaitītāja rādītājiem.
3.      Maksu par patērēto siltumenerģiju aprēķināt proporcionāli telpu kubatūrai no sporta kompleksa kopējā siltumenerģijas patēriņa.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors M.Niklass) sagatavot un pilnvarot noslēgt Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Sveiki” (reģ. Nr. 410301816) ar 2006. gada 02. septembri.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 538
(prot.Nr. 15)
 
 
Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas
aizsardzības plāna 2006-2015 apstiprināšanu
 
_____________________________________________________________
 
Pamatojoties uz likuma „Par aizsargājamām dabas teritorijām”18. pantu ,  `2006. gada 28. marta MK noteikumiem Nr . 234.” Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” un   Tautsaimniecības komitejas atzinumu,   Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1. Apstiprināt  Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu  2006-2015.
2. Piešķirt Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plānu  2006-2015. rekomendējošu raksturu, apsaimniekojot Cēsu pilsētas teritoriju.
 
    
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 539
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par izmaiņām Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku
amata vienību sarakstā
_____________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (31.08.2005., prot.Nr.11) un Finansu komitejas (31.08.2005., prot.Nr.12) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Ar 2006.gada 15.oktobri likvidēt Cēsu 2.pamatskolā amata vienību – sētnieks - 2 likmes.
 2. Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram (O.Bicānam) atbilstoši Darba likumam brīdināt darbiniekus.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 540
(prot.Nr. 15)
 
 
Par papildinājumu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija lēmumam „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” (prot.Nr.14, p.27)
____________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (31.08.2005., prot.Nr.11) un Finansu komitejas (31.08.2005., prot.Nr.12) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome   nolemj:
 
Papildināt 2005.gada 9.jūnija lēmumu „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” (prot.Nr.14, p.27) ar 6.punktu:
„6. Noteikt ar 2006.gada 11.septembri vecāku maksu ēdināšanas izdevumiem par vienu dienu 1 personai Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā Ls 1,20 (viens lats 20 santīmi).”
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 542
(prot.Nr. 15)
 
 
Par izmaiņām 2005. gada 27. janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par Cēsu pilsētas sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu”
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas  31.08.2006. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome,  nolemj:
1. Izteikt lēmuma punktu 1.1.1. šādā redakcijā:
Trenažieru zāles 1 mēneša abonements 1 personai neierobežotam apmeklējumu skaitam:
- personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 16,- (ar PVN) mēnesī;
- personām līdz 18 gadu vecumam - Ls 8,- (ar PVN) mēnesī.
2. Izteikt lēmuma punktu 1.1.2. šādā redakcijā:
Trenažieru zāles 1 reizes apmeklējums 1 personai:
- personām, kas vecākas par 18 gadiem - Ls 2,- (ar PVN) 1 treniņu nodarbība;
- personām līdz 18 gadu vecumam Ls 1,- (ar PVN) 1 treniņu nodarbība.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2006. gada 15. septembri.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 543
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
__________________________________________________________
 
Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Ildzes Amoliņas endokrinoloģijas prakse, prakses kods 4201-77401 2006. gada 15. jūnija iesniegumu (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 15. jūnijā ar Nr. 1126/F-1-23) par iespēju izīrēt telpas medicīnisko pakalpojumu sniegšanai, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006. gada 31. augusta atzinumu (protokols Nr.12) , Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1.Iznomāt Ildzes Amoliņas endokrinoloģijas prakse, prakses kods 4201-77401, kuras vārdā rīkojas Ildze Amoliņa (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001 ) telpas I stāvā ar kopējo platību  46,20 m2 (33,64 m2 – darba kabineti; 12,56 m2 – koplietošanas telpas /gaitenis, kāpņu telpa, sanitārās telpas/) uz 10 (desmit) gadiem, sākot ar 2006. gada 15. septembri, nosakot:
1.1 Nomas maksu Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18% apjomā;
1.2 Maksu par telpu uzkopšanu Ls 0,56 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18%  apjomā;
1.3 Nomnieks atsevišķi norēķinās par saņemtajiem komunālajiem un citiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure, elektroenerģija, telefons, apsardze,
      atkritumu izvešana);
2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.
3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai  (vadītājs V. Krastiņš).
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 545
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā
_____________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (29.08.2006., Nr.1-11/14), ,     Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
Apstiprināt ar 2006.gada 01.septembri bērnu dalības maksas Cēsu bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības pulciņos saskaņā ar pielikumu
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 546
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par izmaiņām Cēsu pilsētas sporta skolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
_______________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu (14.07.2006., Nr.1-10/138), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1.        No 2006.gada 01.oktobra līdz 31.maijam Cēsu pilsētas sporta skolā izveidot amata vienību zāles pārzinis – 0,75 likmes.
2.        Cēsu pilsētas sporta skolā likvidēt amata vienību apkopēja – 0,25 likmes.
3.        Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolas direktoram (M.Niklasam), atbilstoši darba likumam, brīdināt darbiniekus par izmaiņām.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 547
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par izmaiņām Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku
amata vienību sarakstā
_______________________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (12.09.2006., Nr.1-13/66), Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
 1. Uz laiku no 2006.gada 15.septembra līdz 2007.gada 31.maijam izveidot 0,25 likmes dežuranta amata vienību Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) budžeta grozījumos paredzēt finansējumu.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 548
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par izmaiņām Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
_____________________________________________________________
 
Pamatojoties uz 2006.gada 06.jūlija Cēsu pilsētas domes lēmumu „Instrukcijas ” Par pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.12, 26.p., lēmums Nr.430), Cēsu pilsētas dome   nolemj:
 
1.   Ar 2006.gada 01.septembri izveidot papildus šādas amata vienības Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē:
-          lietvede – 0,2 amata vienības;
-          virtuves strādnieks – 0,25 amata vienības
2.   Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu 2006.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 549
(prot.Nr. 15)
 
 
 
 
Par pusdienu apmaksu 2006./2007.māc.g. Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādes speciālajā programmā __________________________________________________________
 
Pamatojoties uz Sociālo lietu komitejas 31.08.2006. sēdes (protokols Nr.12) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 31.08.2006. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu pilsētas dome   nolemj:
 
 2006./2007.māc.g. apmaksāt pusdienas, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2006./2007.māc.g.” (protokols Nr.14, 25.punkts, 24.08.2006.), Cēsu pilsētā pamata dzīves vietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādes speciālajā programmā „speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”(programmas kods – 21015811).
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 550
(prot.Nr. 15)
 
 
 
Par Cēsu pilsētas domes darbinieku komandējumu uz Ahimu
______________________________________________________________
 
Pamatojoties uz veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar Ahimu un Ahimas pilsētas uzaicinājumu Cēsu pilsētas domei, Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1. Komandēt  Cēsu pilsētas domes delegāciju uz Ahimu (Vācija) no 2006.gada 28.septembra līdz 2006.gada 10.oktobrim šādā sastāvā :
Gints Šķenders , domes priekšsēdētājs
Andris Mihaļovs, domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Beikmanis, domes deputāts
Ivars Zemītis, tulks
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 551
(prot.Nr. 15)
 
 
Par rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai
veltīta skolēnu literārā konkursa nolikuma apstiprināšanu
__________________________________________________
                  
 
 Pamatojoties uz Izglītības nodaļas un rajona latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāju  iesniegumu ,  Cēsu pilsētas dome  nolemj:
 
1. Organizēt gadskārtējo skolēnu literāro konkursu veltītu Miervalža Birzes piemiņai.
2. Apstiprināt skolēnu literāro darbu konkursa veltīta rakstnieka Miervalža Birzes piemiņai nolikumu saskaņā ar pielikumu .
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
LĒMUMS
 
Cēsīs
 
2006.gada  14.septembrī                                                               Nr. 552
(prot.Nr. 15)
 
 
Par Saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes  13.01.2005.  Saistošajos  noteikumos  Nr. 2 „Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” apstiprināšanu
____________________________________________________
 
          Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 30.05.2006 noteikumiem Nr. 438  „Noteikumi par maksu, ko pašvaldības iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu  pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 18 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes  13.01.2005. Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”,  saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
14.09.2006.,prot.Nr. 15, p.44
Lēmums Nr. 552
 
Saistošie noteikumi Nr. 18
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.01.2005.Saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas
vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām
 
 
 
 
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 15.punktu
un 43.pantu pirmās daļas 7.punktu
Likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām
Un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 22. panta 3. daļu,
LR Ministru Kabineta 30.05.2006. noteikumiem Nr. 438
  „Noteikumi par maksu, ko pašvaldības iekasē par aģitācijas
 materiālu izvietošanu  pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”
 
1.      Izteikt 13.01.2005. Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” 6. punktu jaunā redakcijā :
„ 6. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība.”
 
2.      Izslēgt no Saistošajiem noteikumiem  7. punktu.
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
14.09.2006.,prot.Nr. 15, p.37
Lēmums 545
 
 
Cēsu bērnu un jauniešu centra dalības maksas interešu izglītības pulciņos
 
 
1. Ls 0,50 (50 santīmi) par katru apmeklējuma reizi šādā pulciņā:
- „Cāļu saime” 2-4 gadīgiem bērniem.
 
2. Ls 1,00 (viens lats) mēnesī šādos pulciņos:
- zīmēšana – gleznošana;
- klūdziņu – sloksnīšu pīšana;
- darbnīca „Brīnumainais koks”;
- floristikas skola;
- rokdarbu klase „Pats”;
- tehniskā modelēšana;
- aviomodelisms;
- popgrupas „Vizbulēni”;
- orientēšanās;
- cipariņu klubs;
- dizaina studija;
- mazais vides pētnieks;
- keramika (pirmsskolas bērniem);
- koka rotaļlietu darbnīca;
- žurnālistika;
- tavai veselībai;
- leļļu teātris;
- datori (pirmsskolas vecuma bērniem);
- dziedāšana (pirmsskolas vecuma bērniem);
- jauniešu klubs;
- radošā studija „Zem cepures”;
- dīdžeja pulciņš;
- mākslas darbnīca;
- prasmju fabrika.
 
 1. Ls 1,50 (viens lats 50 saantīmi) mēnesī šādos pulciņos:
-                  sporta deju klubs „Reverans”;
-                  modes deju grupa „VIVA”;
-                  mazo dāmu studija „Es”;
-                  deju studija „Grācija”.
 1. Ls 2,00 (divi lati) mēnesī šādos pulciņos:
-                  šūšana;
-                  zīda apgleznošana, audumu apdruka;
-                  datorzinības;
-                  datormākslinieks;
-                  datorgrafika;
-                  programmēšana;
-                  lietišķā informātika;
-                  keramika (skolniekiem);
-                  Web lapu veidošana;
-                  animācijas pulciņš;
 
 1. Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) mēnesī šādos pulciņos:
-                  angļu valoda (1.-7.klasei);
-                  franču valoda;
-                  vācu valoda;
-                  krievu valoda.
 
 1. Ls 3,00 (trīs lati) mēnesī šādos pulciņos:
-                  angļu valoda (8-12.klaasei);
-                  vokālā studija;
-                  sitamie instrumenti (bungu spēle);
-                  ģitārspēle.
 
 1. Ls 5,00 (pieci lati) šādā pulciņā:
-                  angļu valoda (1.-7.klasei) individuāli.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                 G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
14.09.2006.,prot.Nr. 15, p.43
Lēmums 551
 
Skolēnu literārā konkursa veltīta Miervalža Birzes piemiņai
 
NOLIKUMS
 
 
 
KONKURSA
RĪKOTĀJS:    Cēsu pilsētas dome
                   Cēsu rajona centrālā bibliotēka
                   Cēsu rajona latviešu valodas Metodiskā apvienība
                  
KONKURSA
DALĪBNIEKI:
pamatskolu 3.-4. klašu skolēni,
pamatskolu 5.-6. klašu skolēni,
pamatskolu 7.-9. klašu skolēni,
                   ģimnāziju, vidusskolu 10.-12. klašu skolēni.
TEMATI:         
                       
Pasakām 
 
Miniatūrām
Pasaka par labestību
Dzīvē es satieku dažādus cilvēkus.
Pasaka par mīlestību.
Siltums no vārdiem staro.
Pasaka par cilvēcību.
„Laba sirds ir visa sākums”(J.Rainis).
Pasaka par draudzību.
„Es uzsedzu smaidu kā lakatu”(L.Brīdaka).
Pasaka par sapratni.
Saprast citādo.
Pasaka par labestību
„Kādi bija tie ļautiņi, kuri otru nicināja.”(Latviešu tautas dziesma)
 
         
KONKURSA
NORISE:       konkurss notiks 2 kārtās:
                   1.kārta norit skolās līdz 2006.gada 13.oktobrim
                   2.kārta no katras klašu grupas skola iesūta ne vairāk kā 5 autoru darbus, kurus izvērtē Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta žūrija.
 
                   Konkursu dalībniekiem jāiesniedz literārs darbs  - 3. – 9. klašu skolēni pasaku un 10. – 12. klašu skolēni  miniatūru (nepārsniedzot vienu A4 lpp.) Iesniegtajam darbam jābūt datordrukā un klāt pievienotai disketei ar darba datorversiju.
 
                   Skolēniem jāizvēlas pseidonīms, ar kuru paraksta darbu. Pseidonīms jāuzrāda arī uz klāt pievienotās aploksnes, kurā ievietota informācija par autoru – pilns vārds, uzvārds, mācību iestāde un klase.
 
 
 
 
IESŪTĪŠANAS
TERMIŅŠ:      2006. gada 20.oktobris
 
ADRESE:       Cēsu pilsētas dome
                   Raunas iela 4
                   Cēsis, LV-4101
 
DARBU NOVĒRTĒŠANA
UN APBALVOJUMI:
Darbus vērtēs Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta žūrija. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2006.gada 18.novembrim. Konkursa uzvarētājiem paredzētas balvas. Interesantāko darbu fragmenti tiks izmantoti Latvijas valsts 87.gadadienas svinīgajā pasākumā, arī publicēti 2008.gada kalendārā “Bērni Cēsīm”.
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
14.09.2006.,prot.Nr. 15, p.19
Lēmums 527
 
Publiskās apspriešanas par apbūvi
Piebalgas ielā 81, Cēsīs, rezultāti
 
1.      Domes lēmums Nr.475 „Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Piebalgas ielā 81, Cēsīs” pieņemts 27.07.2006., sēdes protokols nr. 13, 32.punkts.
2.      Par publiskās apspriešanas  atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvvaldes vadītāja vietniece Zaiga Jēkabsone.
3.      Paziņojums laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 01.08.2006., nosaucot apspriešanas  termiņu līdz 29.08.2006.
4.      Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta :
4.1.  ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projekta un aprakstu,  izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2.stāva vestibilā;
4.2.  Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv;
4.3.  personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4122161 vai e-pastu zaiga.jekabsone@dome.cesis.lv.
5.      Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
5.1.  Cēsu pilsētas mājas lapā;
5.2.  iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
5.3.  publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastā.
 
REZULTĀTI.
 
6.      Pavisam kopā saņemti 26 viedokļi, no tiem 2 derīgi (norādīts vārds un uzvārds, dzīvo Cēsīs):
6.1.  Domes mājas lapā publiskās apspriešanas laikā saņemtas divdesmit sešas atsauksmes, no tām 2 derīgas:
                         1 atsauksme pozitīva;
                         1 atsauksme vairāk pozitīva kā negatīva.
6.2.  Domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens viedoklis par paredzēto būvniecības ieceri;
6.3.  Atbildīgā sekretāra e-pastā publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens viedoklis par paredzēto būvniecības ieceri.
 
SECINĀJUMI.
 
7.      Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokli par būvniecības ieceri Piebalgas ielā 81, Cēsīs.
8.      Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.      Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis liecina par to, ka Cēsu pilsētas iedzīvotāji principā atbalsta apspriežamā objekta  - multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa ar viesnīcu un daudzstāvu autostāvvietu – būvniecību Cēsu pilsētā, izsakot iebildumus pret tās arhitektonisko izpildījumu. Izteiktai viedoklis par būvniecības ieceri Piebalgas ielā 81, Cēsīs, ir sekojošs:
                1 pozitīvs balsojums (no 2 derīgām balsīm)  - 50%;
                1 vairāk pozitīvs nekā negatīvs balsojums – 50%.
10.  Ievērojot to, ka kopumā balsojums ir pozitīvs, publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre rekomendē apstiprināt SIA „REMARKS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” būvniecības pieteikumu Piebalgas ielā 81, Cēsīs, saskaņojot būvniecības ieceri ar spēkā esošo teritorijas plānojumu vai uzsākot būvniecību pēc iespējamu teritorijas plānojuma grozījumu spēkā stāšanās.
 
 
 
 
 
Būvniecības
publiskās apspriešanas sekretāre                                                                  Z.JĒKABSONE
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          G.ŠĶENDERS
 
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv