Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.aprīlis   Vārda dienu svin: Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja , īslaicīgās reklāmas ...
APSTIPRINĀTI:
ar Cēsu novada domes
18.02.2010. lēmumu nr.82 (prot. Nr.2)


 

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
„Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”


 

GROZĪJUMI izdarīti ar
Cēsu novada domes 11.03.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 13
Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”

14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,

5.punktu, ievērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām’” 12.pantu

Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumus Nr. 480

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt

pašvaldību nodevas” 16.1 pantu

GROZĪJUMI izdarīti ar

Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15


 

1. Šie saistošie noteikumi regulē nodevas par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās apmēru, samaksas kartību un nosaka personas, kuras ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no pašvaldības noteiktās nodevas par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās samaksas.”

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15

1.1 Papildus reklāma ir Reklāma, kura izvietota ārpus zemes gabala vai ēkas, kurā savu komercdarbību, pakalpojumu sniegšanu vai profesionālo darbību veic Reklāmas izvietotājs Publiskā vietā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15

1.2 Pašvaldības nodevas objekti:

1.2 1. Papildus reklāma :

Nr.

p.k.

Pašvaldības nodevas objekts

Platība

Pašvaldības nodevas likme LV

1.1.1.

Papildus reklāma

1-3 m2

Ls 5/ par 1m2

1.1.2.

Papildus reklāma

platība ir virs 3 m2

1.1. punktā noteiktā likme un par katru nākošo m2 virs 3 m2 – papildus Ls 2/ par 1m2

1.1.3.

Papildus reklāma

Mazāka par 1m2

Ls 5

1.2 2. Īslaicīgā reklāma:


 


 


 

Pašvaldības nodevas likme

LVL


 

Nr.

p.k.

Pašvaldības nodevas objekts

Platība

1.diena

2.diena

3.diena un ilgāk

1.2.1.

Īslaicīgās reklāmas

1m2 un lielāka

0,50

0,50

0,40

1.2.2.

Īslaicīgās reklāmas

0,5m2 līdz 1 m2 (A2formāts)

0,50

0,40

0,30

1.2.3.

Īslaicīgās reklāmas

0,062m2 līdz 0,5 m2 (A3formāts)

0,40

0,30

0,25

1.2.4.

Īslaicīgās reklāmas

līdz 0,06 m2 (A4formāts)

0,35

0,25

0,20

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15

 1. Ja viena veida Papildus reklāma vai Īslaicīgā reklāma tiek izvietota vairākās vietās, tad katra nākamā vienība tiek uzskatīta par atsevišķu pašvaldības nodevas objektu un tā tiek apmaksāta atsevišķi.

 2. Pašvaldības nodevas apmēru samazina:

  1. Papildus reklāmai ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta un tml. tematiku ar komerciālu raksturu l. un 2.punktā minētajām nodevām tiek pielietots koeficients 0.5;

  2. pastāvīgajiem klientiem, t.i., komersantiem, ar kuriem Cēsu novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par noteiktu (vairāk nekā 5 pasākumi gada laikā) pasākumu rīkošanu. 1. un 2.punktā minētajām nodevām tiek pielietots koeficients 0,5.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15

 1. No pašvaldības nodevas atbrīvojami:

  1. novada pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes,

  2. papildus reklāmas ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta un tml. Tematiku bez komerciāla rakstura,

  3. Cēsu novada pašvaldības organizēto pasākumu atbalstītāju, ziedotāju, sponsorētāju reklāmas;

  4. īslaicīgās reklāmas par bezmaksas pasākumiem;

  5. komersanti, kuri veic komercdarbību Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426- Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs – robežās.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15

 1. Nodevas maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izvieto Papildus reklāmu Cēsu novada administratīvajā teritorijā Publiskās vietās. Vaives pagasta teritorijā šie noteikumi attiecināmi uz Papildus reklāmu, kuru paredzēts brīvi stāvoši izvietot autoceļu zemes nodalījuma joslā, tiem pieguļošajos zemes gabalos (līdz 50 m attālumā no zemes gabala robežas) un zemes gabalos, kuros ir kultūrvēsturiskie pieminekļi (izņemot mākslas), un pie ēkām un būvēm, kuras ir kultūrvēsturiskie pieminekļi.

6. Nodevu pilnā apmērā iekasē pirms Papildus reklāmas eksponēšanas līguma parakstīšanas un pirms Reklāmas izvietošanas dabā.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.03.2010. Saistošajiem noteikumiem nr. 13

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 01.04.2010.saistošajiem noteikumiem Nr. 15

7. Nodeva par Papildus reklāmas izvietošanu skaidrā naudā iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu pamatbudžeta kontā. Nodeva par Īslaicīgās reklāmas izvietošanu no 01.04.2010. iemaksājama skaidrā naudā pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kasē vai ar pārskaitījumu bankas kontā. Par nodevas samaksu tiek izsniegta noteikta parauga kvīts.

Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.03.2010. Saistošajiem noteikumiem nr. 13

 1. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 13.05.2009. saistošie noteikumi nr. 6 „Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēja, īslaicīgās reklāmas u.c. informatīvo materiālu eksponēšanu publiskās vietās” un tajos veiktie grozījumi.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

IZRAKSTS PAREIZS.

Cēsu novada pašvaldības

Administratīvās nodaļas vadītāja I.SIRMĀ

19.02.2010.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv