Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 16. februārī protokols nr. 4


 

CĒSU PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDE
2006.GADA 16.FEBRUĀRĪ
PROTOKOLS NR. 4

 Darba kārtība.

 

1. Par represēto piemiņas vietas pilnveidošanu Cēsu pilsētā
Ziņo: A.Mihaļovs, domes priekšsēdētāja vietnieks
2. Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā
Ziņo: R.Kalniņa, domes speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos
3. Par projekta pieteikumu „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana”
Ziņo: A.Zerne, Finansu nodaļas vadītāja

 

1.

Par represēto piemiņas vietas pilnveidošanu Cēsu pilsētā
___________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, domes priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz projektā ‘’“Atgūstot mūsu atmiņu: zudušie stāsti par padomju deportācijām”, Nr. 2005-2476/001-001plānotajām aktivitātēm un uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (27.01.2006.prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret – D.Vasmanis, atturas - nav, nolemj:

  1. Izmantot projektā ‘’“Atgūstot mūsu atmiņu: zudušie stāsti par padomju deportācijām”, Nr. 2005-2476/001-001paredzētos līdzekļus represēto piemiņas vietā Pils laukumā 4, Cēsīs.
  2. Izveidot darba grupu represēto piemiņas vietas pilnveidošanai šādā sastāvā:
  3. Darba grupas vadītājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
   Darba grupas locekļi:
   Zigrīda Perevalova, Cēsu rajona politiski represēto biedrības priekšsēdētāja;
   Lolita Kokina , Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja;
   Dace Tabūne , Vidzemes vēstures un tūrisma centra Vēstures muzeja direktore;
   Antons Kalniņš , Cēsu rajona politiski represēto biedrības pārstāvis;
   Andrejs Eglītis, Cēsu rajona politiski represēto biedrības pārstāvis;
   Anda Opoļska , Cēsu rajona politiski represēto biedrības pārstāvis;
   Jana Velvele , Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste;
   Laimonis Jaukulis ,Cēsu rajona politiski represēto biedrības pārstāvis;
   Jānis Zlaugotnis, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.

  4. Apstiprināt mākslinieka M.Jansona represēto piemiņas vietas pilnveidošanas idejas skici un slēgt līgumu par projekta izpildi.
  5. VVTC Aģentūrai (direktors M.Malcenieks) sastādīt Livonijas Ordeņa pilsdrupu priekšpils mūra sienas remontdarbu izdevumu tāmi un organizēt sienas remontdarbus.
  6. Darbu veikšanu organizēt līdz 2006.gada 30.jūnijam.
  7. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

  

 

2.

Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā
___________________________________________________

Ziņo: R.Kalniņa, domes speciāliste dzīvokļu un privatizācijas jautājumos

Saskaņā ar 23.11.2006, Cēsu rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C 11073305 C - 050 – 06, ar kuru nekustamais īpašums dzīvoklis Lapsu ielā 28 – 18, Cēsīs, atzīts par bezmantinieka mantu, LR MK 19.05.1998. noteikumu nr. 188 (prot. nr. 25 & 29) “Noteikumi par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju” punktu 14.6. par valstij piekritīgās mantas nodošanu bez maksas un Valsts aģentūras “Mājokļu aģentūra” 13.02.2006. vēstuli nr. 5-03/426, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Piekrist pārņemt bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā bezmantinieka valstij piekrītošu mantu vienistabas dzīvokli Lapsu ielā 28 – 18, Cēsīs.

 

3.

Par projekta pieteikumu
„Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana”
___________________________________________________

Ziņo: A.Zerne, Finansu nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr.39-2-34.2/3764 un Domes sēdes ( 10.11.2005.protokols Nr.26 ) lēmumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Šķēle, V.Vaivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1.Projekta„Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai nodrošināt finansējumu 1 002 814.55 LVL apmērā, tai skaitā:

    1.1. Cēsu pilsētas domei paredzēt finansējumu 52 814,55 LVL no Cēsu pilsētas domes budžeta;
    1.2. Projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai Cēsu pilsētas domei piesaistīt kredītu 950 000 LVL apmērā.

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv