Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 1.aprīlis   Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Investīciju teritorijas> Uzaicinājums investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei

- Apraksts
- Uzaicinājums investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei
- Krasta iela 1
- Ielejas iela 5

Uzaicinājums investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei


 
Uzaicinājums investīciju pieteikumiem neapbūvētu zemes gabalu apbūvei
 
 
1. Cēsu pilsētas dome aicina juridiskas un fiziskas personas pieteikt attīstības projektus realizācijai un investīcijām šādos neapbūvētos zemes gabalos (sīkāku informāciju par zemes gabaliem skatīt pielikumā):
2.      Attīstības projektu idejas priekšlikumu atsevišķi par katru zemes gabalu iesniegt Cēsu pilsētas domē rakstiskā veidā (datordrukā) uz ne vairāk kā divām A4 formāta lapām, kurā nepieciešams iestrādāt šādus aspektus:
2.1.     Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti (mērķis)
2.2.      Finansu piedāvājums (projektēšanas un plānoto būvdarbu izpildes laiks un plānoto investīciju apjomu un izpildes termiņi)
2.3.      Projekta atbilstība Cēsu pilsētas attīstības plānam un teritorijas plānojumam (kā plānotais projekts atbilst Cēsu pilsētas attīstības plānā noteiktajiem stratēģiskajiem virzieniem un kā atbilst teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas veidam)
2.4.      Vai un kādas ir paredzētas investīcijas apkārtējās teritorijas infrastruktūras attīstībā
2.5.      Cilvēkresursu piesaiste, nodarbinātības veicināšana (cik un kādas jaunas darba vietas paredzēts izveidot)
2.6.      Attīstības projektā izmantojamo tehnoloģiju apraksts un plānoto izejvielu un atkritumu apraksts (ja ir plānota ražošana, aprakstīt vai un kādas modernās tehnoloģijas projektā paredzēts izmantot un to atbilstība vides prasībām)
2.7.      Ainavas un pilsētas vizuālās kvalitātes uzlabošana (apzaļumošanas koncepcija un teritorijas izmantošanas eksplikācija, aprakstīt kā paredzēts nodrošināt projekta iekļaušanos pilsētas ainavā)
2.8.      Konspektīvs apraksts par pretendenta iepriekšējo pieredzi attīstības projektu īstenošanā;
3.      Pieteikumi tiks izskatīti katram zemes gabalam atsevišķi.
3.1.            Par zemes gabaliem, kur tiks iesniegts vairāk kā viens pieteikums tiks rīkots atklāts ideju konkurss par iespēju nomāt zemi ar apbūves tiesībām.
3.2.            Par zemes gabaliem, kur tiks iesniegts neviens vai viens pieteikums, pieteikumu laiks tiks pagarināts un attīstības piedāvājumu idejas tiks izskatītas individuāli.
4.      Piedāvājumu iesniegšana un noformēšana:
4.1.dokumentiem jābūt vienā eksemplārā latviešu valodā un noformētam atbilstoši LR spēkā esošajām lietvedības prasībām.
4.2.Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: pretendenta nosaukums, adrese, norāde: „Attīstības/investīciju piedāvājums zemes gabalam (adrese)”.
4.3.Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, LV-4101 Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.
5.      Cēsu pilsētas dome garantē, ka iesniegtais materiāls tiks izmantots darba vajadzībām un tajā iekļautā informācija netiks izpausta trešajām personām.
 
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv