Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 13.jūlijs   Vārda dienu svin: Margrieta, Margarita
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2006. gads> 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14

- 2006. gada 7. decembrī protokols nr. 19
- 2006. gada 28.decembrī protokols nr. 20
- 2006. gada 16. novembrī protokols nr. 18
- 2006. gada 26. oktobrī protokols nr. 17
- 2006. gada 5.oktobrī protokols nr. 16
- 2006. gada 14. septembrī protokols nr. 15
- 2006. gada 24.augustā protokols nr. 14
- 2006. gada 6. jūlijā protokols nr. 12
- 2006. gada 27. jūlijā protokols nr. 13
- 2006. gada 15. jūnijā protokols nr. 11
- 2006. gada 25. maijā protokols nr. 10
- 2006. gada 13. aprīlīī protokols nr. 7
- 2006. gada 27. aprīlī protokols nr. 8
- 2006. gada 11. maijā protokols nr. 9
- 2006. gada 23. martā protokols nr. 6
- 2006. gada 2. martā protokols nr. 5
- 2006. gada 19. janvārī protokols nr. 2
- 2006. gada 9. februārī protokols nr. 3
- 2006. gada 16. februārī protokols nr. 4
- 2006. gada 5. janvārī

2006. gada 24.augustā protokols nr. 14


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2006.GADA 24.AUGUSTĀ
SĒDES PROTOKOLS NR. 14

PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

LĒMUMS
Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 478
(prot. Nr. 14)

Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 53, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________

Izskatot zemes gabala Ķiršu ielā 53, Cēsīs, īpašnieka SIA „OGUS”, reģ.Nr.LV49503002454, juridiskā adrese Dzintara iela 6, Cēsis, rīkotājdirektora Ginta Ozoliņa iesniegumu par zemes gabala Ķiršu ielā 53, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.1777/1-23; 27.07.2006.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2006.gada 1.augusta atzinumu (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ķiršu ielā 53, Cēsīs (kad.nr.4201 008 1209), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici ;
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Ata Kronvalda ielu, un uz tās esošajām būvēm ar kad. apz. 42010081209001 un 42010081209002, piešķirt jaunu adresi Ķiršu iela 55, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 5000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 2501 m2, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 2499 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā;
 3. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajām būvēm ar kad. apz. 42010081209003 un 42010081209004 saglabāt adresi Ķiršu iela 53, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 3234 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 479

(prot. Nr. 14)

Par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu ēku un būvju

Akas ielā 4, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā

______________________________________________________

Izskatījusi NIKOLAJA GROMOVA iesniegumu par nepilnā kadastra numura apstiprināšanu (09.08.2006.; reģ.Nr.1384/F-1-23), pamatojoties uz „Grozījumiem likumā „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Nosacītajam zemes gabalam Akas ielā 4, Cēsīs, uz kura atrodas Nikolajam Gromovam, piederošas ēkas un būves, apstiprināt nepilno kadastra numuru 4201 507 0038 ēku un būvju īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā;
 2. Zemes gabala platība 1045 m2;
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Akas ielā 4, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), uz kuru īpašuma tiesības atjaunotas likumiskajiem mantiniekiem Dainai Ševčenko, Maritai Krūmiņai, Mildai Vairai Jakovļevai, Līgai Mārai Lielpēterei, Katei Ausmai Desmitniecei (katram uz 1/6 domājamo daļu no zemes gabala) un Allai Hristinai, Andrejam Desmitniekam (katram uz 1/12 domājamo daļu no zemes gabala).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 483 (prot. Nr. 14)

Par nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 25,

Cēsīs, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, 2006. gada 9. augusta dzīvojamās mājas Lielā Katrīnas ielā 25, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku iesniegumu un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2006 gada 23. augusta atzinumu (protokols nr. 6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

 

1.Ar 2006.gada 1. septembri izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 25, Cēsīs, kas sastāv no 8 (astoņu) dzīvokļu īpašumu 2 (divām) dzīvojamām mājām, 1 (vienas) palīgceltnes un 453,0 m2 liela zemes gabala, kadastra nr. 42010052904.

2.Cēsu pilsētas domes sociālai nodaļai (vadītājs Dz.STRAUTA) sagatavot mājas nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā Nr.2), un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 25, Cēsīs, kadastra nr. 42010052904, 13.02.2004. reģistrētu Cēsu zemesgrāmatu nodaļā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1753 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 491 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums, kā arī SIA “Property Development” ir apņēmies izbūvēt Griezes ielu un Svīres ielas posmu un bez atlīdzības nodot Cēsu pilsētas pašvaldībai. Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 11.punktu “Neapbūvēta zemesgabala gada nomas maksu var samazināt līdz 1,5 % no šo noteikumu 4.punktā norādītās zemesgabala vērtības, ja līgumā tiek paredzēts nomnieka pienākums uz zemesgabala esošo apbūvi pēc līguma izbeigšanās bez atlīdzības nodot valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Ievērojot to, ka zemes gabals - Griezes iela, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0071), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, par zemes gabalu - Griezes ielu, Cēsīs (kad. Nr.4201 007 1642), platība 2880 m2, uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 24.augustu, ar apbūves tiesībām (zemes gabala plāns pielikumā Nr.3).

2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām), samazinot to par 50 %.

3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

4. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:

4.1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē 5 mēnešu laikā no nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas;4.2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un iesniedzami Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

4.3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes;

4.4. dzīvojamai apbūvei paredzētos pašvaldības zemes gabalus pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes 5 gadu laikā apbūvēt ne mazāk kā 50% no detālplānojumā paredzētās apbūves.

5. Nomas līguma darbības laikā nodrošināma piekļūšana pie Griezes ielas esošajiem citu personu nekustamajiem īpašumiem Griezes ielā 6 un Griezes ielā 8, Cēsīs.

6. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

7. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

8. Apstiprināt nomas līgumu (Pielikums Nr.4) un pilnvarot domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu.

9 Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

10. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 492 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums, kā arī SIA “Property Development” ir apņēmies izbūvēt Griezes ielu un Svīres ielas posmu un bez atlīdzības nodot Cēsu pilsētas pašvaldībai. Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 11.punktu “Neapbūvēta zemesgabala gada nomas maksu var samazināt līdz 1,5 % no šo noteikumu 4.punktā norādītās zemesgabala vērtības, ja līgumā tiek paredzēts nomnieka pienākums uz zemesgabala esošo apbūvi pēc līguma izbeigšanās bez atlīdzības nodot valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Ievērojot to, ka zemes gabals - Svīres iela, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0142), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, par zemes gabalu - Svīres ielu, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 1674), platība 806 m2, uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 24.augustu, ar apbūves tiesībām (zemes gabala plāns pielikumā Nr.5).

2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām), samazinot to par 50 %.

3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

4. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:

4.1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē 5 mēnešu laikā no nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

4.2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un iesniedzami Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

4.3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes;

4.4. dzīvojamai apbūvei paredzētos pašvaldības zemes gabalus pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes 5 gadu laikā apbūvēt ne mazāk kā 50% no detālplānojumā paredzētās apbūves.

5. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

7. Apstiprināt nomas līgumu (Pielikums Nr.4) un pilnvarot domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu.

8. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

9. Pieņemt zināšanai, ka. nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 493 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums.

Ievērojot to, ka zemes gabals - Griezes iela 3, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0060), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, par zemes gabalu Griezes ielā 3, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 1638), platība 5966 m2, uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 24.augustu, ar apbūves tiesībām (zemes gabala plāns pielikumā Nr.6).

2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

4. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:

4.1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē 5 mēnešu laikā no nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

4.2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un iesniedzami Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

4.3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes;

4.4. dzīvojamai apbūvei paredzētos pašvaldības zemes gabalus pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes 5 gadu laikā apbūvēt ne mazāk kā 50% no detālplānojumā paredzētās apbūves.

5. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

7. Apstiprināt nomas līgumu (Pielikums Nr.4) un pilnvarot domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu.

8. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

9. Pieņemt zināšanai, ka:

9.1. uz zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, atrodas Cēsu pilsētas domē reģistrēti ģimenes dārziņi, kuriem jāsaglabā izmantošanas iespējas līdz 2006.gada 1.oktobrim;

9.2. nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 494 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums.

Ievērojot to, ka zemes gabals - Griezes iela 4, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0081), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, par zemes gabalu Griezes ielā 4, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 1639), platība 2818 m2 , uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 24.augustu, ar apbūves tiesībām (zemes gabala plāns pielikumā Nr.7).

2. Zemes maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

4. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:

4.1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē 5 mēnešu laikā no nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

4.2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un iesniedzami Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

4.3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes;

4.4. dzīvojamai apbūvei paredzētos pašvaldības zemes gabalus pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes 5 gadu laikā apbūvēt ne mazāk kā 50% no detālplānojumā paredzētās apbūves.

5. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

7. Apstiprināt nomas līgumu (Pielikums Nr.4) un pilnvarot domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu.

8. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

9. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 495 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums.

Ievērojot to, ka zemes gabals – Līgatnes iela 44, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0693), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 495 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums.

Ievērojot to, ka zemes gabals – Līgatnes iela 44, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0693), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, par zemes gabalu Līgatnes ielā 44, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 1640), platība 6343 m2 , uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 24.augustu, ar apbūves tiesībām (zemes gabala plāns pielikumā Nr.8).

2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

4. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:

4.1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē 5 mēnešu laikā no nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

4.2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un iesniedzami Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

4.3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes;

4.4. dzīvojamai apbūvei paredzētos pašvaldības zemes gabalus pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes 5 gadu laikā apbūvēt ne mazāk kā 50% no detālplānojumā paredzētās apbūves.

5. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

7. Apstiprināt nomas līgumu (Pielikums Nr.4) un pilnvarot domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu.

9. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

10. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 496 (prot. Nr. 14)

Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu

_________________________________________________________

Kvartālā starp Cīrulīšu, Atpūtas, Līgatnes un Pētera ielām atrodas seši Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neapbūvēti zemes gabali - Griezes ielas trase no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai, Svīres ielas trases posms no privātīpašumā esošā Svīres ielas posma līdz Griezes ielai, kā arī zemes gabali Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44 un Līgatnes ielā 46, kuri Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikti kā zemes gabali, kuri nepieciešami dzīvojamās apbūves attīstībai.

2005.gada 15.novembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “Property Development”, reģ. Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrmaņa iesniegums (reģ.Nr.2446/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA “Property Development” ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos zemes gabalus - Griezes un Svīres ielu un tām pieguļošās teritorijas. SIA “Property Development” ir iznomājis no privātpersonas arī blakus esošos zemes gabalus Līgatnes ielā 40 un Līgatnes ielā 52, Cēsīs.

Izskatot SIA “Property Development” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemes teritoriju, kurā ietilpst zemes gabali – Griezes iela, Svīres ielas trases posms, Griezes iela 3, Griezes iela 4, Līgatnes iela 44 un Līgatnes iela 46, Cēsīs, ņemot vērā to, ka kvartāla sekmīga apbūve var tikt realizēta tikai plānojot ielu izvietojumu, jaunveidojamo zemes gabalu robežas, kā arī izbūvējot maģistrālās inženierkomunikācijas un ielas visos lielajos neapbūvētajos zemes gabalos kompleksi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumu “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts), 2006.gada 7.martā noslēgts nomas priekšlīgums. Priekšlīguma 1.punktā minēts, ka pēc zemes gabalu reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams nomas līgums.

Ievērojot to, ka zemes gabals - Līgatnes iela 46, Cēsīs, 2006.gada 29.jūnijā reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0023 0018), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.645 „Noteikumi par zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību” 10.-13.punktu un 23.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 29.decembra lēmumu “Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā “Par Griezes ielas, Svīres ielas posma un tām pieguļošo zemes gabalu nomu” (protokols Nr.28, 27.punkts)” (protokols Nr.29, 28.punkts) un Tautsaimniecības komitejas 2006.gada 10.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Property Development”, reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas ielā 1, Rīgā, par zemes gabalu Līgatnes ielā 46, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 1631), platība 6842 m2 , uz 12 gadiem, sākot ar 2006.gada 24.augustu, ar apbūves tiesībām (zemes gabala plāns pielikumā Nr.9).

2. Zemes nomas maksu noteikt 3,0 % no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

3, Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

4. Zemes gabala nomniekam jāievēro sekojoši zemes gabalu apgūšanas termiņi:

4.1. detālplānojums kvartāla attīstāmajai teritorijai izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Cēsu pilsētas domē 5 mēnešu laikā no nomas līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

4.2. ielu un inženierkomunikāciju tehniskie projekti izstrādājami un iesniedzami Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai 7 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

4.3. ielu un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūve veicama 3 gadu laikā pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes;

4.4. dzīvojamai apbūvei paredzētos pašvaldības zemes gabalus pēc 4.1. un 4.2.punktos minēto darbību izpildes 5 gadu laikā apbūvēt ne mazāk kā 50% no detālplānojumā paredzētās apbūves.

5. Ja zemes gabalā tiek uzsākts tāda objekta būvniecības process, kas neatbilst šeit noteiktajam zemes lietošanas mērķim, bet nav pretrunā ar pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu, atbilstoši maināms zemes lietošanas mērķis un nomas maksas apmēri.

6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu no šī lēmuma pieņemšanas brīža.

7. Apstiprināt nomas līgumu (Pielikums Nr.4) un pilnvarot domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu.

8. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

9. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksa tiek pārskatīta bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja attiecīgajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 497 (prot. Nr. 14)

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu

par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs

________________________________________________________________

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 252.punktu, pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu, un Cēsu pilsētas būvvaldes 2006.gada 28.07.2006. atzinumu Nr.182, Cēsu pilsētas dome

n o l e m j :

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Valmieras ielā 17A, Cēsīs.
 2. .

 3. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vad. p.i.. Zaiga JĒKABSONE):
  1. Pieprasīt būvniecības ierosinātājam SIA „SINHRO-C”, jurid. adrese Valmieras iela 17A, Cēsīs, LR MK noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;
  2. Iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.
 4. Noteikt, ka SIA „SINHRO-C” būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 498 (prot. Nr. 14)

Par naudas balvu Cēsu pilsētas mācību iestāžu

skolēniem un ģimnāzistiem

Pamatojoties uz 2002.gada 14.novembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju”” (prot.Nr.27;p.§8), 2003.gada 28.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 14.novembra lēmumā (prot.Nr.27;p.$8) „Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju””, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

Piešķirt naudas balvu Ls 50,-(piecdesmit lati) apmērā Cēsu 2.vidusskolas skolēnam Sergejam Mihailovam .

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 500 (prot. Nr. 14)

Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

______________________________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 platībā un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu un valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiāles, reģistrācijas numurs 90000052976 2006. gada 31. jūlija iesniegumu Nr. 28.1-14/1054 (iereģistrēts Cēsu pilsētas domē 2006. gada 02. augustā ar Nr. 1816/1-23) par divu biroja telpu nomu ēkas Bērzaines ielā 16/18 Cēsīs III stāvā, uz Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2006. gada 10. augusta atzinumu (protokols Nr. 11) , Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

1.Iznomāt valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” Valmieras filiālei, reģistrācijas numurs. 9000052976, Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201 ēkas Bērzaines ielā 16/18,Cēsīs (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 001 ) telpas III stāvā ar kopējo platību 58,20 m2 (40,3 m2 – biroja telpas; 17,90 m2 – koplietošanas telpas /gaitenis, kāpņu telpa, sanitārās telpas/) uz 3 (trīs) gadiem, sākot ar 2006. gada 15. augustu, nosakot:

1.1 Nomas maksu Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18% apjomā;

1.2 Nomnieks atsevišķi norēķinās par saņemtajiem komunālajiem un citiem

pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure, elektroenerģija, telpu uzkopšana,

telefons, apsardze, atkritumu izvešana);

1.3 Nepieciešamības gadījumā telpu kosmētisko remontu veic Nomnieks par saviem

līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku, veicamo darbu apjomu iepriekš

saskaņojot ar Iznomātāja pārstāvi.

2. Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu) nomas līgumu.

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 501 (prot. Nr. 14)

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes un

Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes sadarbības līgumā par naktspatversmes uzturēšanas līdzfinansējumu

 

Pamatojoties uz Cēsu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes 19.06.2006. vēstuli Nr. 51 par naktspatversmes līdzfinansējuma palielināšanu sakarā ar naktspatversmes uzturēšanas izdevumu palielināšanos 2006.gadā, pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 10.08.2006. sēdes (protokols Nr. 11), pilsētas domes Finanšu komitejas 10.08.2006. sēdes (protokols Nr. 11) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

  1. Palielināt pilsētas domes līdzfinansējumu par vīriešu naktspatversmes uzturēšanu 2006.gadā, nosakot tā apmēru Ls 438,- mēnesī no jūlija līdz š.g. beigām.
  2. Noteikt pilsētas domes līdzfinansējumu vīriešu naktspatversmes uzturēšanai 2007.gadā Ls 5844,- , t.i. Ls 487,- mēnesī.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 502 (prot. Nr. 14)

Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas

vispārējās izglītības iestādēs 2006./2007.māc.g.

Pamatojoties uz Sociālo lietu komitejas 10.08.2006. sēdes (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.08.2006. (protokols Nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Noteikt pusdienu cenu I pusgadam Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2006./2007.macību gadā Ls 0,60 (sešdesmit santīmi).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 503 (prot. Nr. 14)

Par jaunas amata vienības izveidošanu Cēsu 2.pamatskolā

________________________________________________________

Pamatojoties uz 2006.gada 2.marta Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par Cēsu 2.pamatskolas izglītības programmas apstiprināšanu”( protokols Nr.5,p.18, lēmums Nr.106 ) , Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 10.08.2006., prot.Nr.10) un Finanšu komitejas (10.08.2006., prot.Nr.11) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

Ar 2006.gada 1.septembri Cēsu 2.pamatskolā izveidot 1 amata vienību – sociālais aprūpētājs.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 505 (prot. Nr. 14)

Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raunas ielā 2 nomu

__________________________________________________________

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.08.2006. sēdes atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Raunas ielā 2 nomas līgumu (pielikumā Nr.10).
 2. Nomas līguma termiņš līdz 2007.gada 01.augustam, ar tiesībām pagarināt nomas tiesiskās attiecības par visu nekustamo īpašumu, ja šajā nomas periodā ēkā veikti rekonstrukcijas darbi vai tikai par daļu no nekustamā īpašuma, ja rekonstrukcijas darbi šajā nomas periodā ēkā nav veikti.
 3. Nomas maksa- Ls 1,75 /kv.m. ēkai un Ls0,5 / kv.m. palīgceltnes un nekustamā īpašuma nodoklis, kas kopā mēnesī sastāda Ls 1501.92 (viens tūkstotis pieci simti viens lats 92 santīmi).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 507 (prot. Nr. 14)

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.2, Nr.3, Nr.4 apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.17 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.2, Nr.3, Nr.4” apstiprināšanu

_________________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumu un pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un Cēsu pilsētas attīstības komisijas 2006.gada 22.augusta atzinumu Nr. (prot.nr.5), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus Nr.2 Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļai „Siltumavoti”.
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus Nr.3 Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kas ietver zemes gabalus Lāču ielā 10, Lāču ielā 12, Lāču ielā 25 un Lāču ielas posmam, Cēsīs;
 3. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus Nr.4 Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kas ietver daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs;
 4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumus Nr.2, Nr.3, Nr.4”

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

LĒMUMS

Cēsīs

2006.gada 24.augustā Nr. 508 (prot. Nr. 14)

31.

Par juridiskās adreses maiņu Cēsu 2.pamatskolai

______________________________________________

Ņemot vērā, ka pēc jaunās skolas Gaujas ielā 45, Cēsīs, nodošanas ekspluatācijā Cēsu 2.pamatskola pārvietojas uz telpām Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu pilsētas dome n o l e m j :

 1. Pēc akta par būves „Pamatskola 500 skolēnu vietām Gaujas ielā 45, Cēsīs” pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas, pārvietot Cēsu 2.pamatskolu no ēkas Bērzaines ielā 4, Cēsis uz ēku Gaujas ielā 45, Cēsīs un noteikt Cēsu 2.pamatskolas, RN 90001609425, juridisko adresi Gaujas ielā 45, Cēsīs.
 2. Cēsu 2.pamatskolas direktoram Ojāram BICĀNAM informēt Valsts Ieņēmumu Dienestu, kredītiestādes un sadarbības partnerus par izmaiņām iestādes rekvizītos.
  1. Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram Ojāram Bicānam
   1. saskaņot un pārraudzīt darbības, kas saistītas ar mācību procesa nodrošināšanas uzsākšanu jaunceļamajā ēkā Gaujas ielā 45, Cēsīs
   2. nodrošināt ēku un būvju Gaujas ielā 45, Cēsīs apsaimniekošanu;
   3. nodot ēkas un būves Bērzaines ielā 4, Cēsīs Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz. Matusevičai, sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu.
  2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centra direktorei Dz. Matusevičai nodrošināt ēku un būvju Bērzaines ielā 4, Cēsīs apsaimniekošanu.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv